Der er udarbejdet en vejledning til Cyresmodulet.

I Cyresmodulet er der mulighed for søgninger i forbindelse med produktionsopgørelser og svartider.

Desuden findes kvalitetssikringssøgninger for celleprøver for livmoderhalskræft og diagnostiske prøver fra mamma.

Endvidere er her en vejledning for kompetencecentrene til søgning i Patobanken via Cyres.

Hjælp i forbindelse med brug af Cyres kan fås ved henvendelse til sekretariatet for Patobanken, som pt. er på Patologiafdelingen, Herlev Hospital ved:

Sekretær for Patobank
Lone Bojesen
email: lone.bojesen.02@regionh.dk
tlf: 3868 1268
 
 
Hvis der opdages fejl i søgningerne, bedes man ligeledes rette henvendelse til sekretariatet for Patobank.

Ønsker om evt. opsætning af nye søgninger rettes til formand for Patobanken: 

Overlæge Dorte Linnemann
email:           Dorte.Linnemann@regionh.dk
tlf:                  3868 7215
 

I dette dokument kan du får svar på de mest almindelige spørgsmål omkring søgninger. 

Svar_paa_spoergsmaal_til_soegninger.pdf