SNOMED

Den Danske SNOMED for Patologi varetages af Serum Instituttet i samarbejde med Dansk Patologiselskabs Informatikudvalg; formand for Informatikudvalget er overlæge Anne-Vibeke Lænkholm, e-mail: anlae@regionsjaelland.dk. Kodesystemet vedligeholdes ved 3 årlige opdateringer.

Ønsker om nye koder og andre forslag sendes via udfyldt skema PatoSNOMED_kodeoenske_skema.doc til Informatikudvalget ved kodeansvarlig overlæge Rikke Hjarnø Hagemann-Madsen, e-mail: Rikke.Hjarno.Hagemann-Madsen@rsyd.dk

I Statens Serum Instituts officielle SNOMED-klassifikation findes en oversigt over alle danske SNOMED-koder med historik.

Informatikudvalgets kodeforslag til kommende opdatering.

OBS: Grundet travlhed i Sundhedsdatastyrelsen bliver den planlagte SNOMED opdatering pr. 1. januar 2017 forsinket. Det vides ikke på nuværende tidspunkt hvornår opdateringen er på plads – supplerende information herom i løbet af januar 2017.

Nye koder ved seneste opdateringer: