SNOMED

Den Danske SNOMED for Patologi varetages af Serum Instituttet i samarbejde med Dansk Patologiselskabs Informatikudvalg; formand for Informatikudvalget er overlæge Anne-Vibeke Lænkholm, e-mail: anlae@regionsjaelland.dk. Kodesystemet vedligeholdes ved 3 årlige opdateringer.

Sundhedsdatastyrelsen har dd. 18/4 2018 informeret DPAS informatikudvalg om at man desværre er nødsaget til at udsætte den ellers pr. 1 april planlagte Pato-Snomed kodeopdatering til 1. juli. Sundhedsdatastyrelsen anfører at udsættelsen skyldes sammenfald af mange opgaver forbundet med implementering af LPR3. 
Informatikudvalget beklager forsinkelsen.
 

Ønsker om nye koder og andre forslag sendes via udfyldt skema PatoSNOMED_kodeoenske_skema.doc til Informatikudvalget ved kodeansvarlig overlæge Giedrius Lelkaitis, e-mail: giedrius.lelkaitis@regionh.dk

I Sundhedsdatastyrelsens officielle SNOMED-klassifikation findes en oversigt over alle danske SNOMED-koder med historik.

Informatikudvalgets kodeforslag til kommende opdatering.

Nye og reviderede Koder

Koder der udløber