Ansøg om data

Til forskningsprojekter og kliniske databaser kan der, efter at der er opnået tilladelse fra Datatilsynet samt Videnskabsetisk komité eller Styrelsen for Patientsikkerhed, ansøges om dataudtræk fra Patobanken. Ansøgningen sendes via hjemmesiden til formanden. Omkostningerne til dataudtræk dækkes af ansøgeren.

Enter your
text here