Ansøg om data

Til forskningsprojekter og kliniske databaser kan der ansøges om dataudtræk fra Patobanken. Ansøgningen skal vedlægges godkendt dataanmeldelse samt godkendelse fra Videnskabsetisk komité eller regional godkendelse af videregivelse af data. Ansøgningen sendes via hjemmesiden til formanden. Omkostningerne til dataudtræk dækkes af ansøgeren.

Enter your
text here