Cyres

Cyres er et søgemodul i regi af PatoBanken. Cyres indeholder samme data som Patobanken. Dataindhold er beskrevet i Sundhedsstyrelsens publikation ”Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser

I Cyres er der mulighed for at udføre søgninger i forbindelse med produktionsopgørelser og kvalitetssikring.

Enter your
text here