kodebog

F01100 postinfektiøs tilstand
F06000 status efter hudtransplantation
F10361 normalt jernindhold
F10363 øget jernindhold
F10364 nedsat jernindhold
F10365 intet jernindhold
F10526 abnorm forekomst af pyrofosfat
F11486 abnorm forekomst af urat
F15810 DNA
F15811 strukturelle eller numeriske DNA forandringer ikke påvist
F15812 abnormt DNA
F15813 strukturel/numerisk DNA forandring påvist
F1581A ikke-muteret DNA
F1581B muteret DNA
F1581C inkonklusiv DNA-analyse
F15820 RNA
F15821 normalt RNA
F15822 abnormt RNA
F1582C inkonklusiv RNA-analyse
F29211 ALK positiv
F29215 ALK negativ
F29411 normal ekspression af p16
F29413 p16 overekspression
F29415 ingen p16 overekspression
F29615 ingen EGFR overekspression (negativ)
F29616 EGFR overekspression (positiv)
F29620 BAP1-inaktiveret nævus
F29621 BAP1 positiv
F29625 BAP1 negativ
F41010 immunologisk reaktion
F41040 uspecifik immunreaktion
F42000 fagocytose
F42010 hæmofagocytose
F42400 allergisk reaktion
F42810 hæmolytisk transfusionsreaktion
F44040 graft-versus-host reaktion
F44100 graft rejektion
F44101 ingen tegn på rejektion
F44110 akut graft rejektion
F44120 hyperakut graft rejektion
F44200 kronisk graft rejektion
F44220 kronisk aktiv graft rejektion
F44300 ikke-immunologisk graft failure
F47214 komplement komponent C4d
F47720 IgE
FA3000 onkogent protein
FA3002 abnormt onkogent protein
FA3300 onkogent protein bcl-2
FA3303 øget onkogent protein bcl-2
FC1700 leukocytært overfladeantigen
FC1701 leukocytært overfladeantigen, normal profil
FC1702 leukocytært overfladeantigen, abnorm profil
FE1330 genamplifikation
FE13C1 EGFR genstatus normal
FE13C3 EGFR gen muteret
FE13C5 EGFR genamplifikation
FE13CA EGFR genmutation p.Leu858Arg
FE13CB EGFR genmutation p.Leu861Gln
FE13CC EGFR genmutation p.Gly719X
FE13CD EGFR genmutation p.Ser768Ile
FE13CK EGFR gendeletion exon 19
FE13CP EGFR geninsertion exon 20
FE13E1 BRAF genstatus normal
FE13E3 BRAF gen muteret
FE13EA BRAF genmutation p.Val600Glu
FE13EB BRAF genmutation p.Val600Lys
FY0200 medikamentel bivirkning
FY1730 komplikation til kirurgisk behandling
FY5001 HPV ikke påvist
FY5003 low risk HPV ikke påvist
FY5004 low risk HPV påvist
FY5005 high risk HPV ikke påvist
FY5006 high risk HPV påvist
FY5007 non-onkogent HPV påvist
M00100 normalt væv
M01090 atypisk histologisk forandring
M01111 uspecifik reaktiv forandring
M03090 pseudotumor
M05120 abnormt øget antal
M05130 abnormt nedsat antal
M09000 for lidt materiale til diagnostisk vurdering
M09001 for lidt materiale til nedfrysning i biobank
M09002 for lidt materiale til molekylærpatologisk undersøgelse
M09003 for lidt materiale til HPV-undersøgelse
M09010 materialet uegnet til diagnostisk vurdering
M09011 materialet mindre egnet til diagnostisk vurdering
M09012 materialet uegnet til specialundersøgelse
M09013 materialet ikke sikkert repræsentativt
M09014 materialet ikke repræsentativt
M09016 materiale af teknisk dårlig kvalitet
M0901T ikke alt væv fremsendt
M0901U sparsomt materiale
M0901Z materialet uegnet til nedfrysning i biobank
M09020 forkert materiale modtaget
M09025 materiale modtaget med manglende eller forkerte patientdata
M09026 uoverensstemmelse mellem oplysninger på rekvisition og materialebeholder
M09030 artefakt
M09040 udtagning til biobank ikke praktisk gennemførligt
M09060 materiale ikke undersøgt
M09070 intet materiale identificeret
M09100 intet materiale modtaget
M09145 materialet gået tabt under forsendelsen
M09150 materialet gået tabt under præparationen
M09155 materialet beskadiget under præparationen
M09160 materiale totalopskåret
M09300 morfologisk forandring ikke endeligt vurderet
M09350 makroskopisk beskrivelse alene
M09400 resektionsrande frie
M09401 resektionsrande ikke frie
M09402 resektionsrande kan ikke vurderes
M09405 resektionsflade fri
M09406 resektionsflade ikke fri
M09407 resektionsflade kan ikke vurderes
M0940A resektionsafstand tilstrækkelig
M0940B resektionsafstand ikke tilstrækkelig
M0940P adenom i resektionsrand
M09410 laterale resektionsrand fri
M09411 laterale resektionsrand ikke fri
M09420 karinvasion ikke påvist
M09421 karinvasion påvist
M09422 karinvasion kan ikke vurderes
M09430 nerveindvækst ikke påvist
M09431 nerveindvækst påvist
M09432 nerveindvækst kan ikke vurderes
M09450 ingen tegn på malignitet
M09451 ingen resttumor
M09452 ingen epiteldysplasi
M09453 ingen restdysplasi
M09460 ingen tumorceller
M09462 ingen malignitetssuspekte celler
M09463 ingen maligne celler
M09470 ingen tegn på metastase
M094A0 tumorsatellit ikke påvist
M094A1 tumorsatellit påvist
M094A2 tumorsatellit kan ikke vurderes
M094B0 perinodal vækst ikke påvist
M094B1 perinodal vækst påvist
M094M0 mikrosatellit påvist
M094M1 mikrosatellit ikke påvist
M094M2 mikrosatellit kan ikke vurderes
M10000 traumatisk læsion
M10540 decubitus
M11100 forbrænding
M11150 ætsning
M11170 følge af laserpåvirkning
M11200 kuldelæsion
M11220 følge af kryobehandling
M11410 fotodermatitis
M11460 polymorft lysudslæt
M11530 aktinisk retikuloid
M11600 stråleforandring
M11610 kemoterapiforandring
M11620 stråleforandring med inflammation
M11650 stråle- og kemoterapiforandring
M14020 kirurgisk incision
M14024 helet kirurgisk incision
M14025 ikke-helet kirurgisk incision
M14050 inficeret kirurgisk incision
M14100 ekskoriation
M14110 erosion
M14170 kradsningseffekt
M14200 kontusion
M14310 stiksår
M14350 insektstiksreaktion
M14360 bidlæsion
M14361 morsicatio
M14380 injektionssted
M14400 dilaceration
M14510 skudsår
M14700 traumatisk perforation
M14850 amputationsstump
M15020 mangel, kirurgisk betinget
M15600 transplantat
M15601 eksplantat
M15602 retransplantat
M15800 implantat
M18000 følge af kirurgisk indgreb
M18800 stoma
M18810 trakeostoma
M18820 neopharynx
M20000 kongenit malformation
M21800 kongenit fistel
M25100 kongenit kutan malformation
M25110 kongenit melanose
M26000 ektopisk væv
M26250 nævusinklusion
M26500 kongenit cyste
M26680 bronkogen cyste
M26700 kongenit cystisk dilatation
M30400 fremmedlegeme
M30500 fremmedlegeme, suturmateriale
M31200 sårruptur
M32100 dilatation (ektasi)
M32107 sekundær ektasi
M32600 varice
M33050 mucus
M33070 komedon
M33130 miliaria
M33140 miliaria crystallina
M33150 miliaria rubra
M33180 Fordyces fænomen
M33200 mucocele
M33400 cyste
M33410 epitelial inklusionscyste
M33412 rumperet epitelial inklusionscyste
M33430 cystis sebaceos
M33450 steatocystoma multiplex
M33470 pilarcyste
M33480 cilieret kutan cyste
M33490 pseudocyste
M35100 trombe
M35103 organiseret trombe
M35410 tumorembolus
M36110 hyperæmi
M36140 stase
M36141 akut stase
M36142 kronisk stase
M36200 ekstravasation
M36270 abnorm forekomst af fri luft
M36350 vesikel
M36360 bulla
M36380 crusta
M36500 ødem
M36507 massivt ødem
M36660 lymfatisk ødem
M37000 blødning
M37009 blødningsfølge
M37010 ekkymose
M37020 petekkie
M37050 peliosis
M37100 hæmatom
M37300 purpura
M37320 ikke-inflammatorisk purpura
M37340 purpura fulminans
M37360 vaskulær purpura
M38000 ulcus
M38008 ophelet ulcus
M3800X ulcus kan ikke vurderes
M38010 akut ulcus
M38020 kronisk ulcus
M38030 fokal ulceration
M38060 Curlings ulcus
M38140 varikøst ulcus
M38400 pyogent ulcus
M38A00 ulcus ikke påvist
M39300 fistel
M39400 kavitet (kaverne)
M39820 perforation på grund af fremmedlegeme
M40000 inflammation
M40001 superficiel (lokal) inflammation
M40010 vaskulit
M40021 lobulær panniculitis
M40022 septal panniculitis
M40023 panniculitis
M40030 ulcerativ inflammation
M40040 erosiv inflammation
M40160 kæmpecelleinflammation
M40200 diffus inflammation
M40300 serøs inflammation
M40400 purulent inflammation
M40460 pus
M40500 fibrinøs inflammation
M40600 hæmoragisk inflammation
M40700 nekrotiserende inflammation
M40760 nekrotiserende vaskulit
M40770 histiocytær, nekrotiserende inflammation
M40800 vesikulær inflammation
M40900 reumatisk inflammation
M41000 akut inflammation
M41040 akut erosiv inflammation
M41400 akut suppurativ inflammation
M41410 akut flegmonøs inflammation
M41600 akut hæmoragisk inflammation
M41700 akut nekrotiserende inflammation
M41730 pyoderma gangraenosum
M41740 absces
M41741 fokal absces
M41750 akut pustuløs inflammation
M41800 akut vesikulær inflammation
M42000 subakut inflammation
M42100 akut og kronisk inflammation
M43000 kronisk inflammation
M43001 kronisk superficiel (lokal) inflammation
M43006 kronisk persisterende inflammation
M43060 plasmacelleinflammation
M43080 follikulær inflammation
M43400 kronisk ekssudativ inflammation
M43500 pustulosis palmaris et plantaris
M43700 kronisk nekrotiserende inflammation
M43740 kronisk absces
M43750 chondrodermatitis nodularis chronica helicis
M43800 kronisk cystisk inflammation
M44001 granulomatøs inflammation
M44002 granulom
M4400D interstitiel granulomatøs dermatitis
M44040 lipogranulom
M44070 xantogranulomatøs inflammation
M44080 granuloma faciale
M44090 kolesterolgranulom
M44110 kæmpecellegranulom
M44120 perifert kæmpecellegranulom
M44130 centralt kæmpecellegranulom
M44140 fremmedlegemereaktion
M44200 ikke-nekrotiserende, granulomatøs inflammation
M44210 Boecks sarkoid
M44400 suppurerende, granulomatøs inflammation
M44440 pyogent granulom
M44460 karunkel
M44700 nekrotiserende, granulomatøs inflammation
M44702 epiteloidcellegranulom med nekrose
M44760 forkalket granulom
M44770 Ghon kompleks
M44900 inflammation med fibrinoid
M44920 granuloma annulare
M44925 elastolytisk granulom
M44930 necrobiosis lipoidica
M44940 reumatoid nodulus
M44960 Aschoff granulom
M44990 subkutant granuloma annulare
M45000 inflammation med fibrose
M45020 granulationsvæv
M45022 granulationsvævspolyp
M45270 skleroserende inflammation
M45600 inflammation med fedtnekrose
M45620 erythema nodosum
M45630 erythema induratum
M45700 inflammation med obliteration
M46060 thromboangitis obliterans
M46300 inflammation med fistel
M46350 pilonidalcyste
M46360 fissur
M46400 inflammation med stase
M46520 hidrosadenitis suppurativa
M46540 acne
M46620 acne rosacea
M46700 inflammation med proliferation
M47000 leukocytinfiltration
M47110 akut betændelsescelleinfiltration
M47140 mastcelleinflammation
M47150 inflammation med eosinofili
M47160 kronisk betændelsescelleinfiltration
M47170 lymfocytinfiltration
M47171 fokal lymfocytinfiltration
M47172 lymfocytinfiltration, urtikarielt præg
M47180 histiocytær inflammation
M47185 histiocytose med hæmofagocytose
M47190 lymfocytær inflammation
M47195 intraepitelial lymfocytose
M47200 plasmacelleinfiltration
M47205 leukocytoklastisk vaskulit
M47250 Jessners benigne lymfocytinfiltration
M47400 folliculitis
M47413 perifolliculitis
M47480 folliculitis perforans
M47600 kontaktdermatitis
M47710 polymyosit
M47720 polyarterit
M47760 thrombophlebitis migrans
M47800 perivaskulit
M48000 dermatitis (eksem)
M48010 stasedermatitis
M48011 kronisk superficiel dermatitis
M48060 nummulat dermatitis (eksem)
M48120 lichen simplex chronicus (lokaliseret neurodermatitis)
M48130 prurigo nodularis
M48170 intertrigo
M48190 eksfoliativ dermatitis
M48200 erytroderma
M48210 atopisk dermatitis
M48310 eosinofil spongiøs dermatitis
M48400 eksantem
M48410 erythema annulare centrifugum
M48430 erythema chronicum migrans
M48500 interfase dermatitis
M48510 akut febril neutrofil dermatose
M48520 pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
M48521 pityriasis lichenoides
M48525 pityriasis lichenoides chronica
M48530 erythema elevatum diutinum
M48540 drug eruption
M48550 erythema fixum
M48560 erythema multiforme
M48570 erythema multiforme, Stevens-Johnsons type
M48580 erythema gyratum repens
M48590 purpura annularis teleangiectoides
M48600 purpura pigmentosa chronica
M48620 toksisk epidermal nekrolyse
M48820 seboroisk dermatitis
M48830 pityriasis capitis
M48840 psoriasis
M48841 psoriasiform dermatitis
M48848 psoriasis guttata
M48850 psoriasis pustulosa
M48880 pityriasis rosea
M48890 lichen planus
M48910 lichen nitidus
M48920 lichen striatus
M48930 lichen planopilaris
M48940 parapsoriasis en plaque
M48946 parapsoriasis en plaque, large plaque type
M48950 parapsoriasis
M48960 parapsoriasis guttata
M48980 pityriasis rubra pilaris
M49000 fibrose
M49001 fokal fibrose
M49002 diffus fibrose
M49005 hyaliniseret fibrose
M49020 sklerose
M49060 cikatrice
M49063 atrofisk ar
M49130 fibrøs fortykkelse
M49210 fibrose med deformering
M49710 pterygium
M49720 keloid
M49730 hyperplastisk ar
M49770 traumatisk neurom
M49775 Mortons neurom
M49900 knoglenydannelse
M50000 degenerativ forandring
M50080 fedtdegeneration
M50100 mukoid degeneration
M50140 elastose
M50141 aktinisk elastose
M50170 kolloid milium
M51550 epidermolyse
M51570 akantolyse
M51620 degenerativ celleforandring
M52000 arteriosklerose
M54000 nekrose
M54060 koagulationsnekrose
M54080 kaseøs nekrose
M54090 fibrinoid nekrose
M54110 fedtnekrose
M54150 onkolyse
M54200 iskæmisk nekrose
M54250 osteochondritis dissecans
M54310 autolyse
M54600 gangræn
M54700 infarkt
M55000 aflejring
M5500A ingen aflejring
M55020 hyalin membran
M55040 aflejring af fibrin
M55045 massiv aflejring af fibrin
M55050 glykogen aflejring
M55060 aflejring af mucin
M55070 tophus
M55090 Charcot-Leyden krystaller
M55100 amyloidaflejring
M55101 amyloidaflejring ikke påvist
M55110 fokal amyloid degeneration
M55115 congofil angiopati
M55160 amyloid tumor
M55240 kolesterolaflejring
M55250 kolesterolose
M55280 fedtinfiltration
M55300 xantom
M55370 xantelasma
M55380 juvenilt xantogranulom
M55400 kalcifikation
M55430 dystrofisk kalcifikation
M55440 metastatisk kalcifikation
M55500 kalcinose
M55520 tumoral kalcinose
M55600 aflejring af protein
M55601 aflejring af immunglobulin
M55602 aflejring af komplement C3
M55603 aflejring af immunglobulin A
M55604 aflejring af immunglobulin G
M55605 aflejring af immunglobulin M
M55630 Splendore-Hoeppli fænomen
M55640 alveolær proteinose
M55670 lichen myxødematosus
M55680 lokaliseret myksødem
M55700 aflejring af fremmedlegeme
M55710 aflejring af stråletæt materiale
M55720 aflejring af krystallinsk materiale
M55730 aflejring af oxalatkrystaller
M55770 aflejring af kulstøv
M55790 aflejring af silika
M55800 aflejring af jern
M55820 aflejring af asbestfibre
M55830 aflejring af beryllium
M55870 aflejring af kobber
M55890 aflejring af sølv
M55930 tatovering
M55X00 krystaller
M55X01 krystaller ikke påvist
M56000 dystrofi
M56010 hyperplastisk dystrofi
M56020 lipodystrofi
M56750 nedgroet negl
M56890 pseudoxanthoma elasticum
M57000 pigmentering
M57120 hypopigmentering
M57130 postinflammatorisk hypopigmentering
M57140 depigmentering
M57160 vitiligo
M57180 postinflammatorisk hyperpigmentering
M57200 melaninpigmentering
M57210 melanose
M57240 Otanævus
M57250 lentigo
M57260 fregne
M57330 acanthosis nigricans
M57340 incontinentia pigmenti
M57400 hæmoglobinpigment
M57450 porfyrinpigment
M57500 hæmosiderinpigment
M57510 hæmosiderose
M57520 Gamna-Gandy legeme
M57740 lipofuscinpigment
M58000 atrofi
M58100 atrophia fusca
M58110 senil atrofi
M58120 trykatrofi
M58130 denerveringsatrofi
M58240 lichen sclerosus et atrophicus
M58330 acrodermatitis chronica atrophicans
M58400 Volkmanns kontraktur
M58550 poikiloderma atrophicans vasculare
M58600 alopeci
M58610 alopecia areata
M58720 androgen alopeci
M58740 alopecia cicatrisata
M58790 follikulær mucinose
M65130 apoptose
M65500 nukleært inklusionslegeme
M68100 basalmembranforandring
M69000 abnorm celle
M69210 kæmpecelle
M69211 fremmedlegemekæmpecelle
M69212 Toutonkæmpecelle
M69213 Langhanskæmpecelle
M69510 fagocyterende celle
M69520 skumcelle
M69550 lipofag
M69705 atypi
M69760 malignitetssuspekte celler
M69780 inflammationsbetinget celleforandring
M69790 koilocytose
M72000 hyperplasi
M72001 fokal hyperplasi
M72003 diffus hyperplasi
M72005 atypisk hyperplasi
M72090 pseudokarcinomatøs epitelhyperplasi
M72140 sebaceøs hyperplasi
M72220 dermatopatisk lymfadenopati
M72240 benign lymfoepitelial læsion
M72241 lymfoepitelial læsion
M72530 clear cell akantom
M72540 large cell akantom
M72600 hyperkeratose
M72602 reaktiv hyperkeratose
M72609 hyperkeratose med dysplasi
M72710 akantose
M72740 clavus
M72751 irriteret seboroisk keratose
M72761 lichenoid keratose
M72762 lichen planus lignende reaktion
M72790 acrokeratosis verruciformis
M72830 leukoplaki
M72832 keratose
M72840 cornu cutaneum
M72850 aktinisk keratose
M72851 bowenoid aktinisk keratose
M72900 kolesteatom
M72920 inverteret follikulær keratose
M72930 keratosis palmaris et plantaris
M72940 porokeratosis
M72990 keratosis pilaris
M73000 metaplasi
M73040 hypertekose
M73070 neovaskularisering
M73300 glandulær metaplasi
M73400 ossøs metaplasi
M73600 kondroid metaplasi
M74001 epitelforandring, uvist om dysplasi eller reaktiv
M74009 dysplasi
M74010 dyskeratose
M74011 fokal dyskeratose
M74030 parakeratose
M74040 xeroderma pigmentosum
M74060 elastosis perforans serpiginosa
M740A9 keratiniserende dysplasi
M740B9 ikke-keratiniserende dysplasi
M74410 ichthyosis
M74440 dyskeratosis follicularis, Dariers sygdom
M74450 warty dyskeratoma
M74480 hereditær benign intraepitelial dyskeratose
M74A09 let dysplasi
M74B09 moderat dysplasi
M74C09 svær dysplasi
M74HG9 high grade dysplasi
M74LG9 low grade dysplasi
M75400 aplasi
M75410 avaskularitet
M75500 hamartom
M75520 koristom
M75530 bindevævsnævus
M75540 naevus flammeus
M75630 hamartomatøs polyp
M75640 juvenil polyp
M75700 epidermalt nævus
M75740 verrukøst nævus
M75750 sebaceøst nævus
M75760 lipomatøst nævus
M76100 fibromatose
M76130 nodulær fasciit
M76170 cikatriciel fibromatose
M76190 pseudosarkomatøs stromareaktion
M76300 angiektasi
M76310 angiomatose
M76320 teleangiectasia macularis
M76380 kapillær teleangiektasi
M76400 lymfangiektasi
M76600 verruca
M76620 verruca plana
M76630 verruca vulgaris
M76640 epidermodysplasia verruciformis
M76660 molluscum contagiosum
M76670 verruca palmo-plantaris
M76700 kondylom
M76701 fladt kondylom
M76720 akuminat kondylom
M76770 bowenoid papulose
M76810 fibroepitelial polyp
M76850 epulis
M76890 inflammatorisk pseudotumor
M77800 histiocytose
M77801 fokal histiocytose
M77810 sinushistiocytose
M77880 retikulohistiocytom
M79900 regeneration
M80000 benign tumor
M80001 tumor, usikkert om benign eller malign
M80003 malign tumor
M80010 benigne tumorceller
M80011 tumorceller
M80013 maligne tumorceller
M80100 benign epitelial tumor
M80102 karcinom in situ
M80103 karcinom
M80203 udifferentieret karcinom
M80401 tumorlet
M80413 småcellet neuroendokrint karcinom
M80500 papillom
M80513 verrukøst karcinom
M80520 planocellulært papillom
M80523 planocellulært karcinom, papillær type
M80530 inverteret papillom
M805A3 kondylomatøst karcinom
M805D3 planocellulært karcinom, desmoplastisk type
M805E3 cuniculat karcinom
M80600 papillomatose
M80702 planocellulært karcinom in situ
M80703 planocellulært karcinom
M80713 planocellulært karcinom,keratiniserende
M80722 planocellulært karcinom in situ, storcellet
M80723 planocellulært karcinom, ikke-keratiniserende
M80732 planocellulært karcinom in situ, småcellet
M80733 planocellulært karcinom, småcellet
M80743 planocellulært karcinom, sarkomatoid type
M80753 planocellulært karcinom, pseudoglandulær type
M80762 planocellulært karcinom in situ med tvivlsom stromainvasion
M80763 mikroinvasivt planocellulært karcinom
M8076X mikroinvasivt planocellulært karcinom, OBS PRO
M80783 planocellulært karcinom, basaloid type
M807B0 anal intraepitelial neoplasi, low grade
M807B2 anal intraepitelial neoplasi, high grade
M807F3 planocellulært karcinom på basis af immunprofil
M807K3 keratoakantom, variant af højt differentieret planocellulært karcinom
M807KX keratoakantom, variant af højt differentieret planocellulært karcinom, OBS PRO
M80802 Queyrats erytroplasi
M80812 Bowens sygdom
M80823 lymfoepitelialt karcinom
M80833 lavt differentieret planocellulært karcinom
M80843 planocellulært karcinom, clear cell type
M80903 basocellulært karcinom
M80913 superficielt basocellulært karcinom
M80923 basocellulært karcinom af morphea type
M80933 basocellulært karcinom af fibroepitelial type
M80943 blandet basocellulært og planocellulært karcinom
M80953 basoskvamøst karcinom (metatypisk karcinom)
M80973 basocellulært karcinom af nodulær type
M80983 adenoidt basocellulært karcinom
M809A3 basocellulært karcinom af mikronodulær type
M809B3 basocellulært karcinom af infiltrerende type
M81000 trikoblastom
M81010 trikofollikulom
M81020 trikolemmom
M81030 pilar tumor
M81040 pilar sheath akantom
M81100 pilomatriksom
M81103 pilomatrikalt karcinom
M812B4 skvamotransitionalt karcinom, direkte spredning
M812B9 skvamotransitionalt karcinom, usikkert om primær eller metastase
M812BX skvamotransitionalt karcinom, OBS PRO
M81403 adenokarcinom
M81460 monomorft adenom
M81470 basalcelleadenom
M81473 basalcelleadenokarcinom
M814F3 adenokarcinom på basis af immunprofil
M82000 cylindrom
M82003 adenoidcystisk karcinom
M82313 lavt differentieret adenokarcinom
M82403 neuroendokrin tumor
M82463 neuroendokrint karcinom
M82473 merkelcelletumor
M824K3 karcinoid tumor
M83900 adnekstumor, benign
M83901 adnekstumor
M83903 adnekstumor, malign
M84000 svedkirteladenom
M84001 svedkirteltumor
M84003 svedkirteladenokarcinom
M84010 apokrint adenom
M84013 apokrint karcinom
M84020 hidradenom
M84030 spiradenom
M84040 hidrocystom
M84050 papillært hidroadenom
M84060 papillært syringadenom
M84070 syringom
M84090 porom
M84100 sebaceøst adenom
M84102 sebaceøst epiteliom
M84103 sebaceøst karcinom
M841A0 sebaceom
M85911 uklassificeret sex cord-stromal tumor
M85921 blandet sex cord-stromal tumor
M859A1 uterin tumor som ligner sex cord tumor
M86421 storcellet kalcificerende Sertolicelletumor
M87110 glomustumor
M87120 glomangiom
M87200 nævus
M87201 melanocytær tumor, uvist om benign eller malign
M87202 malignt melanom in situ
M87203 malignt melanom
M87213 nodulært malignt melanom
M87220 balloon cell nævus
M87230 halonævus
M87240 fibrous papule of the nose
M87250 neuronævus
M87260 magnocellulært nævus
M87261 melanocytom
M87270 dysplastisk nævus
M872A0 kombineret nævus
M87400 intraepidermalt nævus (junction nævus)
M87412 superficielt spredende malignt melanom in situ
M87413 malignt melanom i prækankrøs melanose
M87422 lentigo maligna
M87423 lentigo maligna melanom
M87433 superficielt spredende malignt melanom
M87452 akralt lentiginøst malignt melanom in situ
M87453 akralt lentiginøst malignt melanom
M874A3 desmoplastisk malignt melanom
M87500 dermalt nævus
M87600 compound nævus
M87611 kongenit pigmenteret kæmpenævus
M87620 kongenit melanocytært nævus
M87621 proliferativ nodulus i kongenit melanocytært nævus
M87700 Spitznævus
M87701 atypisk Spitz tumor
M877A0 pigmenteret tencellenævus (Reed)
M87800 blue nævus
M87801 pigmenteret epiteloidt melanocytom
M87803 blue nævus, malignt
M87900 cellulært blue nævus
M87903 cellulært blue nævus, malignt
M879A0 deep penetrating nævus
M88000 benign bløddelstumor
M88001 bløddelstumor, uvist om benign eller malign
M88111 myksoinflammatorisk fibroblastært sarkom
M88130 seneskedefibrom
M88131 palmar/plantar fibromatose
M88160 kalcificerende aponeurotisk fibrom
M88170 kalcificerende fibrøs tumor
M881A1 hæmosiderotisk fibrolipomatøs tumor
M88240 myofibrom/ myopericytom
M88241 myofibromatose
M88270 iskæmisk fasciit
M88280 proliferativ fasciit
M882A0 dermatomyofibrom
M882C0 myopericytom
M88331 pigmenteret dermatofibrosarkoma protuberans
M88341 kæmpecellefibroblastom
M88351 pleksiform fibrohistiocytær tumor
M88361 angiomatoidt fibrøst histiocytom
M88500 lipom
M88510 fibroma molle (fibrolipom)
M88610 angiolipom
M88900 leiomyom
M89400 pleomorft adenom (mixed tumor)
M90840 dermoidcyste
M91200 hæmangiom
M91203 angiosarkom
M91210 kavernøst hæmangiom
M91220 venøst hæmangiom
M91230 arteriovenøst hæmangiom
M91250 epiteloidt hæmangiom
M91260 atypisk vaskulær læsion
M91300 benignt hæmangioendoteliom
M91301 hæmangioendoteliom
M91303 hæmangioendoteliosarkom
M91310 kapillært hæmangiom
M91320 intramuskulært hæmangiom
M91333 epiteloidt hæmangioendoteliom
M91403 Kaposis sarkom
M91410 angiokeratom
M91503 malignt hæmangiopericytom
M91600 angiofibrom
M91611 hæmangioblastom (angioretikulom)
M916A0 fibrous papule of the face
M91700 lymfangiom
M91703 lymfangiosarkom
M91720 kavernøst lymfangiom
M91730 cystisk lymfangiom
M91740 lymfangiomyom
M91741 lymfangiomyomatose
M92130 subungual eksostose
M92521 tenosynovial kæmpecelletumor, diffus type
M92523 malign tenosynovial kæmpecelletumor
M95400 neurofibrom
M95401 von Recklinghausens sygdom
M95500 pleksiformt neurofibrom
M95600 schwannom
M95603 malignt schwannom
M956A0 perineuriom
M956B0 nerveskedemyksom, dermalt
M95700 neurom
M96801 EBV-positivt mucokutant ulcus
M97003 mycosis fungoides
M97013 Sezarys syndrom
M97023 perifert T-cellelymfom
M97053 angioimmunoblastisk T-cellelymfom
M97083 subkutant panniculitis-lignende T-cellelymfom
M97091 primær kutan CD4-positiv små/medium T-celle lymfoproliferativ sygdom
M97093 kutant lymfom
M970A3 mycosis fungoides, follikulotrop variant
M970B3 pagetoid reticulose
M970C3 granulomatous slack skin
M970D3 kutant CD8+aggressivt epidermotropt cytotoksisk T-lymfom
M970E3 primært kutant akralt CD8-positivt T-cellelymfom
M97181 lymfomatoid papulose
M97183 primært kutant anaplastisk storcellet lymfom
M97263 primært kutant gamma-delta T-cellelymfom
M97513 Langerhans celle histiocytose
M97623 heavy chain disease/tungkæde sygdom
M97651 non-IgM monoklonal gammopati af usikker signifikans
M97661 lymfomatoid granulomatose
M99711 post-transplantation lymfoproliferativ sygdom
P00010 procedure ukendt
P11000 ekscision
P11100 amputation
P11700 ekscision og indsættelse af protese
P11800 rekonstruktion
P14290 homotransplantation
P20002 hasteundersøgelse
P20650 indhentning af klinisk information
P30005 destruktion af materiale efter krav fra patienten
P30490 histologisk undersøgelse
P30493 histologisk undersøgelse, telefonsvar
P30494 histologisk undersøgelse, hastesvar
P30495 histologisk undersøgelse, foreløbigt svar
P30600 makroskopisk beskrivelse og mikroskopisk diagnose
P30610 biopsi
P30611 ekscisionsbiopsi
P30612 elektroekscisionsbiopsi
P30613 stansebiopsi
P30614 kryobiopsi
P3061A incisionsbiopsi
P30620 resektat
P30624 reresektat
P30625 spånresektat
P30626 curettage
P30627 morcellationsresektat
P30628 piecemeal resektat
P306X0 ektomipræparat
P306X4 tumorektomi
P30700 revision af præparat fra egen pat.-anat. afdeling
P30740 materiale også undersøgt af anden patologiafdeling
P30741 delanalyse udført på anden afdeling
P30745 materiale alene undersøgt af anden patologiafdeling
P30750 undersøgelse af præparat fra anden patologiafdeling
P30755 supplerende undersøgelse af tidligere materiale
P30760 audit
P30800 patologisk-anatomisk konsultation på operationsstue
P30835 sikker mundtlig kommunikation
P30840 klinisk-patologisk præparatkonsultation
P30841 klinisk-patologisk præp.konsultation ved konference
P30845 MDT-konference, behandlingsbesluttende
P30846 MDT-konference, postoperativ opfølgning
P30850 patologisk-anatomisk præparatkonsultation
P30860 immunfluorescens
P30990 nålebiopsi
P30991 nålebiopsi, tynd nål
P30992 nålebiopsi, grov nål
P30A05 væv udtaget til receptorundersøgelse
P31002 anden cytologi
P31003 cytologisk undersøgelse, telefonsvar
P31004 cytologisk undersøgelse, hasteprøve
P31060 finnålsaspirat
P32000 histologisk præparation
P32001 histologisk præparation, smittefarligt materiale
P32002 skæring, seriesnit
P32003 storsnit
P3200A histologisk præparation, mikrobølgeovn
P32010 paraffinsnit, he-farvning
P32020 paraffinsnit, specialfarvning
P32100 skæring
P32101 skæring, trinsnit
P32103 skæring på seriemikrotom
P32104 skæring på frysemikrotom
P32110 indstøbning
P32112 indstøbning i plast
P32120 farvning, rutine
P32130 farvning, special
P32141 vævsprocedering, formalinfiksering
P32200 frysesnit
P32380 makrofoto
P32390 mikrofoto
P32900 morfometrisk analyse
P32910 digital billedanalyse
P32930 nedfrysning af væv til -80 grader
P32940 nedfrysning af væv i biobank
P32990 oprenset DNA arkiveret
P33510 RNA-analyse
P33520 DNA-analyse
P33530 DNA-sekvensanalyse
P33540 DNA-oprensning
P33600 flowcytometri
P33740 DNA-hybridisering
P33760 in situ hybridisering
P33765 fluorescens in situ hybridisering (FISH)
P33766 kromogen in situ hybridisering (CISH)
P33767 sølv in situ hybridisering (SISH)
P33B30 polymerase kædereaktion (PCR) analyse
P33B31 polymerase kædereaktion (PCR) analyse, udvidet
P33B32 polymerase kædereaktion (PCR) analyse, kompleks
P33B35 polymerase kædereaktion, RNA analyse (RNA-PCR)
P33B36 polymerase kædereaktion, DNA analyse (DNA-PCR)
P33B37 polymerase kædereaktion, reverse transcriptase (RT-PCR)
P35511 RNA-sekvensanalyse
P35512 RNA-array
P3A000 histokemisk undersøgelse
P3A070 enzymhistokemisk undersøgelse
P3B000 immunhistokemisk undersøgelse
P3B003 immunhistokemisk undersøgelse, paraffinsnit
P3B004 immunhistokemisk undersøgelse, frysesnit
P3X011 registrering af klinisk procedure
P3X012 registrering af kliniske oplysninger
P3X124 registrering i Dansk Melanom Database, DMG
P51100 kemoterapi
PYY000 forskningsprojekt
PYY002 journalmateriale arkiveret
PYY003 beskrivelse fra anden patologiafdeling arkiveret
PYY004 skema arkiveret
PYY005 glas fra anden patologiafdeling arkiveret
S00800 sepsis
S01210 erysipelas
S01230 erytrasma
S01290 gasgangræn
S01310 gonore
S01330 impetigo
S01340 lepra
S01480 swimming-pool granulom
S01740 salmonellose
S01820 syfilis
S01830 tetanus
S01880 tuberkulose
S03220 lymphogranuloma inguinale sive venereum
S04040 herpes simplex
S04060 herpes zoster
S04550 milkers nodule
S05570 candidiasis
S05750 dermatofytose
S05870 tinea versicolor
S07410 scabies
S08040 Behcets sygdom
S08280 sarkoidose
S10050 aflejringssygdom
S11920 hæmokromatose
S20020 hirsutisme
S22010 myksødem
S30710 reumatoid arthritis
S35400 urtikaria
S35600 urticaria pigmentosa
S35650 benign systemisk mastocytose
S36100 pemphigus
S36120 pemphigus foliaceus
S36140 pemphigus erythematosus
S36150 pemphigus vegetans
S36170 benign familiær pemphigus
S36180 bulløst pemfigoid
S36190 dermatitis herpetiformis
S36220 transitorisk akantolytisk dermatose, morbus Grover
S36221 persisterende akantolytisk dermatose, morbus Grover
S36300 epidermolysis bullosa
S38020 kollagenose
S38600 mixed connective tissue disease
S38670 lupus erythematosus
S38680 lupus erythematosus discoides
S38710 lupus erythematosus subacutus
S38720 lupus erythematosus disseminatus
S38760 sklerodermi
S38770 progressiv systemisk sklerose
S38790 scleroderma circumscripta, morphea
S38820 Weber-Christians sygdom
S38900 amyloidose
S38910 sekundær amyloidose
S38920 primær amyloidose
S38950 maculær amyloidose
S38960 lichen amyloidosus
S42000 porfyri
S43342 eosinofili
S44110 dissemineret intravaskulær koagulation
S45410 immunologisk trombocytopenisk purpura
S45440 idiopatisk trombocytopenisk purpura
S45480 trombotisk trombocytopenisk purpura
S45640 Bernard-Souliers syndrom
S45870 Schønlein-Henochs purpura
S46400 human immundefekt virus (HIV) infektion
S46403 aids-relateret kompleks (ARC)
S46404 akkvisit immundefekt syndrom (AIDS)
S46900 graft-versus-host disease
S47600 kryoglobulinæmi
S47800 hypersensitivitet
S48080 allergisk kutan vaskulit
S49270 Kimuras sygdom
S49271 angiolymfoid hyperplasi med eosinofili
S50000 syndrom med multiple malformat. i flere organsystemer
S53220 VATER syndrom
S54020 Gorlins syndrom
S54060 Gardners syndrom
S54080 Muir-Torres syndrom
S54250 neurofibromatose
S54280 hereditær hæmoragisk teleangiektasi
S54320 Peutz-Jeghers syndrom
S54370 tuberøs sklerose
S54380 von Hippel-Lindaus syndrom
S63910 mukoviscidose
S76950 granulomatose med polyangiitis (Wegener)
T00001 Topografi ukendt
T00002 Topografi kan ikke anvendes
T00020 Multiple lokalisationer
T00100 Resektionsrand
T00111 Sideresektionsrand
T00112 Resektionsrand, profund
T00600 Ukendt primærtumorfokus
T01000 Hud
T01100 Epidermis
T01110 Stratum corneum
T01151 Melanocyt
T01152 Keratinocyt
T01200 Dermis
T01211 Stratum papillare
T01221 Stratum reticulare
T01225 Subepidermale dermis
T01227 Blodkar i dermis
T01230 Blodkar i hud
T01310 Talgkirtel
T01320 Apokrin svedkirtel
T01330 Ekkrin svedkirtel
T01400 Hår
T01414 Hårsæk
T01520 Øjenbryn
T0152A Højre øjenbryn
T0152B Venstre øjenbryn
T01530 Hud på glabella
T01600 Negl
T01609 Negleleje
T01614 Tånegl
T02100 Hud på hoved
T02102 Hud på skalp
T02104 Hud på pande
T02105 Hud i supraorbitale region
T0210M Hud i højre supraorbitale region
T0210N Hud i venstre supraorbitale region
T02111 Hud i tinding
T02113 Hud i postaurikulærregion
T02114 Hud i præaurikulærregion
T0211C Hud i højre tinding
T0211D Hud i venstre tinding
T0211G Hud i højre postaurikulærregion
T0211H Hud i venstre postaurikulærregion
T0211K Hud i højre præaurikulærregion
T0211L Hud i venstre præaurikulærregion
T02120 Hud i ansigt
T02121 Hud på kind
T0212C Hud på højre kind
T0212D Hud på venstre kind
T02130 Hud på øjenlåg
T02131 Hud på øvre øjenlåg
T02132 Hud på nedre øjenlåg
T02133 Hud i periorbitale region
T02134 Hud i øjenkrog
T0213A Hud på højre øjenlåg
T0213B Hud på venstre øjenlåg
T0213C Hud på øvre højre øjenlåg
T0213D Hud på øvre venstre øjenlåg
T0213E Hud på nedre højre øjenlåg
T0213F Hud på nedre venstre øjenlåg
T0213G Hud i højre periorbitale region
T0213H Hud i venstre periorbitale region
T0213M Hud i højre mediale øjenkrog
T0213N Hud i venstre mediale øjenkrog
T0213P Hud i højre laterale øjenkrog
T0213Q Hud i venstre laterale øjenkrog
T02140 Hud på næse
T02150 Hud på læbe
T02151 Hud på overlæbe
T02152 Hud på underlæbe
T02155 Hud på hage
T02160 Hud på kæberand
T0216A Hud på højre kæberand
T0216B Hud på venstre kæberand
T02200 Hud på ydre øre
T0220A Hud på ydre højre øre
T0220B Hud på ydre venstre øre
T02219 Hud i øregang
T0221X Hud i højre øregang
T0221Y Hud i venstre øregang
T02300 Hud på hals
T02305 Hud på nakke
T02400 Hud på truncus
T02401 Hud på thorax
T02402 Hud over sternum
T02403 Hud på flanke
T02404 Hud over klavikel
T0240A Hud over højre klavikel
T0240B Hud over venstre klavikel
T0240G Hud på højre flanke
T0240H Hud på venstre flanke
T02410 Hud på skulder
T0241A Hud på højre skulder
T0241B Hud på venstre skulder
T02420 Hud i aksil
T02424 Hud på bryst
T0242A Hud i højre aksil
T0242B Hud i venstre aksil
T0242K Hud på højre bryst
T0242L Hud på venstre bryst
T02430 Hud på mamma
T0243A Hud på højre mamma
T0243B Hud på venstre mamma
T02450 Hud på ryg
T02451 Hud over scapula
T0245A Hud over højre scapula
T0245B Hud over venstre scapula
T02460 Hud på lænd
T02470 Hud på hofte
T02471 Hud på nates
T0247A Hud på højre hofte
T0247B Hud på venstre hofte
T0247C Hud på højre nates
T0247D Hud på venstre nates
T02480 Hud på abdomen
T02487 Hud i inguen
T02488 Hud i genitofemorale region
T0248R Hud i højre inguen
T0248S Hud i venstre inguen
T0248T Hud i højre genitofemorale region
T0248U Hud i venstre genitofemorale region
T02500 Hud på perineum
T02503 Hud på pubis
T02507 Hud i analregion
T02511 Hud på vulva
T0251C Hud på vulva, højre side
T0251D Hud på vulva, venstre side
T02520 Hud på labium
T0252A Hud på højre labium
T0252B Hud på venstre labium
T02530 Hud på penis
T02540 Hud på præputium
T02545 Hud på scrotum
T02600 Hud på arm
T0260A Hud på højre arm
T0260B Hud på venstre arm
T02610 Hud på overarm
T0261A Hud på højre overarm
T0261B Hud på venstre overarm
T02620 Hud på albue
T02621 Hud i albuebøjning
T0262A Hud på højre albue
T0262B Hud på venstre albue
T0262C Hud i højre albuebøjning
T0262D Hud i venstre albuebøjning
T02630 Hud på underarm
T0263A Hud på højre underarm
T0263B Hud på venstre underarm
T02640 Hud på håndled
T0264A Hud på højre håndled
T0264B Hud på venstre håndled
T02650 Hud på hånd
T02651 Hud på håndryg
T02652 Hud på håndflade
T0265A Hud på højre hånd
T0265B Hud på venstre hånd
T0265C Hud på højre håndryg
T0265D Hud på venstre håndryg
T0265E Hud på højre håndflade
T0265F Hud på venstre håndflade
T02670 Hud på finger
T02800 Hud på ben
T0280A Hud på højre ben
T0280B Hud på venstre ben
T02810 Hud på lår
T0281A Hud på højre lår
T0281B Hud på venstre lår
T02820 Hud på knæ
T02821 Hud i knæhase
T02822 Hud på underben
T02823 Hud på skinneben
T02824 Hud på læg
T0282A Hud på højre knæ
T0282B Hud på venstre knæ
T0282C Hud i højre knæhase
T0282D Hud i venstre knæhase
T0282E Hud på højre underben
T0282F Hud på venstre underben
T0282G Hud på højre skinneben
T0282H Hud på venstre skinneben
T0282K Hud på højre læg
T0282L Hud på venstre læg
T02830 Hud på ankel
T02831 Hud på hæl
T0283A Hud på højre ankel
T0283B Hud på venstre ankel
T0284C Hud på højre hæl
T0284D Hud på venstre hæl
T02850 Hud på fod
T02851 Hud på fodryg
T02852 Hud på fodsål
T0285A Hud på højre fod
T0285B Hud på venstre fod
T0285C Hud på højre fodryg
T0285D Hud på venstre fodryg
T0285E Hud på højre fodsål
T0285F Hud på venstre fodsål
T02870 Hud på tå
T03000 Subcutis
T03010 Retinaculum cutis
T03020 Panniculus adiposus
T03100 Subcutis på hoved
T03300 Subcutis på hals
T03400 Subcutis på truncus
T03500 Subcutis på perineum
T03600 Subcutis på arm
T0360A Subcutis på højre arm
T0360B Subcutis på venstre arm
T03800 Subcutis på ben
T0380A Subcutis på højre ben
T0380B Subcutis på venstre ben
T08100 Lymfeknude på hoved
T0810H Lymfeknude på højre side af hoved, sentinel
T0810S Lymfeknude på hoved, sentinel
T0810V Lymfeknude på venstre side af hoved, sentinel
T0814H Lymfeknude ved højre glandula parotidea, sentinel
T0814S Lymfeknude ved glandula parotidea, sentinel
T0814V Lymfeknude ved venstre glandula parotidea, sentinel
T08200 Lymfeknude på hals
T08201 Lymfeknude på hals, højre
T08202 Lymfeknude på hals, venstre
T0820A Lymfeknude på hals, sentinel
T0820B Lymfeknude på hals, sentinel, højre
T0820C Lymfeknude på hals, sentinel, venstre
T0835B Lymfeknude, parasternal sentinel
T08580 Lymfeknude i retroperitoneum
T0858H Lymfeknude i retroperitoneum, højre side, sentinel
T0858S Lymfeknude i retroperitoneum, sentinel
T0858V Lymfeknude i retroperitoneum, venstre side, sentinel
T08600 Lymfeknude i pelvis
T08700 Lymfeknude på overekstremitet
T08701 Lymfeknude på højre overekstremitet
T08702 Lymfeknude på venstre overekstremitet
T08710 Lymfeknude i aksil
T08711 Lymfeknude i højre aksil
T08712 Lymfeknude i venstre aksil
T0871A Lymfeknude i aksil, sentinel
T0871B Lymfeknude i højre aksil, sentinel
T0871C Lymfeknude i venstre aksil, sentinel
T0873H Lymfeknude i højre albue, sentinel
T0873S Lymfeknude i albue, sentinel
T0873V Lymfeknude i venstre albue, sentinel
T08800 Lymfeknude på underekstremitet
T08801 Lymfeknude på højre underekstremitet
T08802 Lymfeknude på venstre underekstremitet
T08810 Lymfeknude i inguen
T08811 Lymfeknude i højre inguen
T08812 Lymfeknude i venstre inguen
T0881A Lymfeknude i inguen, sentinel
T0881B Lymfeknude i højre inguen, sentinel
T0881C Lymfeknude i venstre inguen, sentinel
T0882H Lymfeknude i højre knæhase, sentinel
T0882S Lymfeknude i knæhase, sentinel
T0882V Lymfeknude i venstre knæhase, sentinel
T09010 Lymfekar
T0Y200 Cytologi, hud
T0Y500 Cytologi, hud i perineum
T0Y507 Cytologi, hud i analregion
T2114A Ala nasi, højre
T2114B Ala nasi, venstre
T2132A Vestibulum nasi, højre
T2132B Vestibulum nasi, venstre
T40000 Blodkar
T40080 Perivaskulært væv
T52000 Læbe
T52100 Overlæbe
T65920 Ileum og hud
T65930 Jejunum og hud
T65935 Tyndtarm og hud
T67950 Colon og hud
T69000 Anus
T73900 Ureter og hud
T7390A Højre ureter og hud
T7390B Venstre ureter og hud
T76330 Præputium
TN2500 Trakeostoma
TXX810 Øjenlåg
TXX820 Øvre øjenlåg
TXX821 Højre øvre øjenlåg
TXX822 Venstre øvre øjenlåg
TXX830 Nedre øjenlåg
TXX831 Højre nedre øjenlåg
TXX832 Venstre nedre øjenlåg
TXX850 Meibomsk kirtel
TXX851 Mollsk svedkirtel
TXY000 Øre
TXY010 Højre øre
TXY020 Venstre øre
TXY100 Ydre øre
TXY10A Ydre øre, højre
TXY10B Ydre øre, venstre
TXY200 Øregang
TXY20A Højre øregang
TXY20B Venstre øregang
TY013A Parietalregion, højre
TY013B Parietalregion, venstre
TY015A Temporalregion, højre
TY015B Temporalregion, venstre
TY017A Postaurikulærregion, højre
TY017B Postaurikulærregion, venstre
TY017C Præaurikulærregion, højre
TY017D Præaurikulærregion, venstre
TY020G Næseregion, højre
TY020H Næseregion, venstre
TY020T Parotidearegion, højre
TY020U Parotidearegion, venstre
TY021E Submentalregion, højre
TY021F Submentalregion, venstre
TY030A Kind, højre
TY030B Kind, venstre
TY048A Orbita, højre
TY048B Orbita, venstre
TY049A Periorbitalregion, højre
TY049B Periorbitalregion, venstre
TY060E Regio cervicalis anterior, højre
TY060F Regio cervicalis anterior, venstre
TY060G Submandibulærregion, højre
TY060H Submandibulærregion, venstre
TY060K Trigonum caroticum, højre
TY060L Trigonum caroticum, venstre
TY060M Regio sternocleidomastoidea colli, højre
TY060N Regio sternocleidomastoidea colli, venstre
TY060P Regio cervicalis lateralis, højre
TY060Q Regio cervicalis lateralis, venstre
TY062A Supraklavikulærregion, højre
TY062B Supraklavikulærregion, venstre
TY0960 Bløddelsvæv på hoved og hals
TY0961 Bløddelsvæv på hoved
TY0962 Bløddelsvæv på hals
TY096A Bløddelsvæv på hoved og hals, højre side
TY096B Bløddelsvæv på hoved og hals, venstre side
TY096C Bløddelsvæv på højre side af hoved
TY096D Bløddelsvæv på venstre side af hoved
TY096E Bløddelsvæv på højre side af hals
TY096F Bløddelsvæv på venstre side af hals
TY122A Skulder, højre
TY122B Skulder, venstre
TY123A Infraklavikulærregion, højre
TY123B Infraklavikulærregion, venstre
TY130A Lumbalregion, højre
TY130B Lumbalregion, venstre
TY131A Flanke, højre
TY131B Flanke, venstre
TY150A Hofte, højre
TY150B Hofte, venstre
TY160A Sæderegion, højre
TY160B Sæderegion, venstre
TY1760 Bløddelsvæv i perineum
TY1960 Bløddelsvæv på truncus
TY2960 Bløddelsvæv på thorax
TY6960 Bløddelsvæv i pelvis
TY700A Inguen, højre
TY700B Inguen, venstre
TY7960 Bløddelsvæv i inguen
TY796A Bløddelsvæv i højre inguen
TY796B Bløddelsvæv i venstre inguen
TY820A Overarm, højre
TY820B Overarm, venstre
TY820C Deltoideusregion, højre
TY820D Deltoideusregion, venstre
TY830A Albue, højre
TY830B Albue, venstre
TY830C Fossa cubitalis, højre
TY830D Fossa cubitalis, venstre
TY850A Underarm, højre
TY850B Underarm, venstre
TY860A Håndledsregion, højre
TY860B Håndledsregion, venstre
TY870A Hånd, højre
TY870B Hånd, venstre
TY873A Håndryg, højre
TY873B Håndryg, venstre
TY874A Håndflade, højre
TY874B Håndflade, venstre
TY881A Tommelfinger, højre
TY881B Tommelfinger, venstre
TY882A Pegefinger, højre
TY882B Pegefinger, venstre
TY8960 Bløddelsvæv på overekstremitet
TY896A Bløddelsvæv på højre overekstremitet
TY896B Bløddelsvæv på venstre overekstremitet
TY910A Lår, højre
TY910B Lår, venstre
TY920A Knæ, højre
TY920B Knæ, venstre
TY930A Poplitealregion, højre
TY930B Poplitealregion, venstre
TY940A Underben, højre
TY940B Underben, venstre
TY944A Læg, højre
TY944B Læg, venstre
TY950A Ankel, højre
TY950B Ankel, venstre
TY960A Hæl, højre
TY960B Hæl, venstre
TY9660 Bløddelsvæv på underekstremitet
TY966A Bløddelsvæv på højre underekstremitet
TY966B Bløddelsvæv på venstre underekstremitet
TY970A Fod, højre
TY970B Fod, venstre
TY973A Fodryg, højre
TY973B Fodryg, venstre
TY974A Fodsål, højre
TY974B Fodsål, venstre
Æ00011 ukendt ætiologi
Æ00050 uidentificeret ætiologisk agens, formodet toksisk
Æ00060 mikrobiologisk agens
Æ00070 infektiøst agens
Æ00130 iatrogen ætiologi
Æ00160 terapeutisk uheld
Æ00360 operativt indgreb
Æ00380 stråleterapi
Æ01000 hereditær ætiologi
Æ01110 familiær association
Æ10000 bakterie
Æ10001 bakterie ikke påvist
Æ10030 bakterie, gram positiv
Æ10040 stav, gram positiv
Æ10050 kok, gram positiv
Æ10060 cocobacillus, gram positiv
Æ10070 bakterie, gram negativ
Æ10080 stav, gram negativ
Æ10090 kok, gram negativ
Æ10100 cocobacillus, gram negativ
Æ10700 Actinomyces
Æ12800 Borrelia
Æ20000 Mycobacterium
Æ20010 Mycobacterium tuberculosis
Æ20060 Mycobacterium marinum
Æ20170 Mycobacterium avium
Æ20310 Mycobacterium leprae
Æ24200 spirokæte
Æ25000 streptokok
Æ25129 streptokok, gruppe B
Æ26000 Treponema
Æ26010 Treponema pallidum
Æ27100 Rickettsia
Æ30010 virus ikke påvist
Æ32100 herpes virus
Æ32101 herpes virus ikke påvist
Æ32110 Herpes simplex virus
Æ32200 Varicella zoster virus
Æ32201 Varicella zoster virus ikke påvist
Æ32210 Epstein-Barr virus påvist
Æ32211 Epstein-Barr virus ikke påvist
Æ32220 cytomegalovirus
Æ32221 cytomegalovirus ikke påvist
Æ32310 humant herpes virus 8
Æ33406 HPV type 6
Æ33411 HPV type 11
Æ33416 HPV type 16
Æ33418 HPV type 18
Æ33450 humant papillomvirus
Æ33710 mæslingevirus
Æ33720 rubellavirus
Æ36830 human immundefekt virus (HIV)
Æ40000 svampe påvist
Æ40001 svampe ikke påvist
Æ40610 Aspergillus
Æ40800 Candida
Æ40810 Candida albicans
Æ42260 Pityrosporum furfur
Æ42560 Candida glabrata
Æ43000 parasit
Æ43010 protozo
Æ48000 arthropod
Æ48010 insekt
Æ48Y20 Ixodes
Æ48Y24 Ixodes ricinus
Æ50000 kemikalie
Æ50200 ætsende syre
Æ50300 kaustisk base
Æ51100 arsenik
Æ51400 metal
Æ52690 thorotrast
Æ59110 silikone
Æ68000 vegetabilsk materiale
Æ83200 antineoplastisk medikament
Æ83800 adriamycin
Æ90020 traumatisk agens
Æ90680 suturmateriale
Æ93200 stråling
Æ93600 elektrisk strøm
ÆAA100 svaret kobles med tidligere svar
ÆD2031 diagnose opretholdt
ÆD2032 diagnose ændret
ÆF1800 pT
ÆF1810 pTis
ÆF181A pTa
ÆF1820 pT0
ÆF1830 pT1
ÆF1831 pT1a
ÆF1832 pT1b
ÆF1833 pT1c
ÆF1834 pT1a1
ÆF1835 pT1a2
ÆF1836 pT1b1
ÆF1837 pT1b2
ÆF1840 pT2
ÆF1841 pT2a
ÆF1842 pT2b
ÆF1843 pT2c
ÆF1850 pT3
ÆF1851 pT3a
ÆF1852 pT3b
ÆF1853 pT3c
ÆF1860 pT4
ÆF1861 pT4a
ÆF1862 pT4b
ÆF1870 pTx
ÆF1900 pN0
ÆF1910 pN1
ÆF1911 pN1a
ÆF1912 pN1b
ÆF1913 pN1c
ÆF1920 pN2
ÆF1930 pN3
ÆF1950 pNx
ÆF2000 pM0
ÆF2010 pM1
ÆF2011 pM1a
ÆF2012 pM1b
ÆF2013 pM1c
ÆF2014 pM1d
ÆF2050 pMx
ÆF2100 pV0
ÆF2110 pV1
ÆF2120 pV2
ÆF2150 pVx
ÆF4100 udgangspunkt i lunge
ÆF4210 udgangspunkt i hud
ÆF4999 udgangspunkt ukendt
ÆF5140 mikroinvasiv
ÆF5150 aggressiv type
ÆF5160 mikrometastase
ÆF5165 subkapsulær
ÆF5166 parenkymatøs
ÆF5170 infiltration af enkeltlejrede tumorceller
ÆF5190 cellulær variant
ÆF5191 hyperplastisk variant
ÆF5200 T-celle oprindelse
ÆF5205 T-cellerig
ÆF5220 B-celle oprindelse
ÆF5300 nodal
ÆF5310 ekstranodal
ÆK0000 0%
ÆK0001 1%
ÆK0099 99%
ÆK0100 100%
ÆKI000 ki-67 indeks 0%
ÆKI100 ki-67 indeks 100%
ÆKP001 PD-L1 positivitet 1%
ÆKP100 PD-L1 positivitet 100%
ÆKPA00 PD-L1 positivitet <1%
ÆKPA01 PD-L1 positivitet >=1% og <5%
ÆKPA05 PD-L1 positivitet >=5% og <10%
ÆKPA0A PD-L1 positivitet >=1%
ÆKPA10 PD-L1 positivitet >=10% og <50%
ÆKPA15 PD-L1 positivitet >=1% og <50%
ÆKPA50 PD-L1 positivitet >=50%
ÆKPXXX PD-L1, intet materiale til test
ÆLX000 ingen lymfeknudemetastaser
ÆLX001 lymfeknudemetastaser, 1 stk.
ÆLX100 lymfeknudemetastaser, 100 stk.
ÆLY000 ingen lymfeknuder
ÆLY001 lymfeknuder, 1 stk.
ÆLY150 lymfeknuder, 150 stk.
ÆR2100 pR0
ÆR2110 pR1
ÆR2120 pR2
ÆR2150 pRx
ÆRA000 afstand til resektionsrand 0 mm
ÆRA05X afstand til resektionsrand > 50 mm
ÆRA100 afstand til resektionsrand 100 mm
ÆRAA01 afstand til resektionsrand <= 1 mm
ÆRAXXX afstand til resektionsrand kan ikke bedømmes
ÆTD001 tumordiameter 1 mm
ÆTD300 tumordiameter 300 mm
ÆTD3XX tumordiameter >300 mm
ÆTDXXX tumordiameter kan ikke vurderes
ÆTT010 tumortykkelse 0,1 mm
ÆTT990 tumortykkelse 9,9 mm
ÆTTA01 tumortykkelse <= 1 mm
ÆTTA12 tumortykkelse > 1,0 mm og <= 2,0 mm
ÆTTA24 tumortykkelse > 2,0 mm og <= 4,0 mm
ÆTTA40 tumortykkelse > 4,0 mm
ÆTTAXX tumortykkelse kan ikke måles
ÆTTX10 tumortykkelse 10 mm
ÆTTX20 tumortykkelse 20 mm
ÆXXX39 højre
ÆXXX3X venstre
ÆXXX3Y begge
ÆY1111 lav proliferationsrate
ÆY1112 intermediær proliferationsrate
ÆY1113 høj proliferationsrate
ÆY1121 lavt malignitetspotentiale
ÆY1122 intermediært malignitetspotentiale
ÆY1123 højt malignitetspotentiale
ÆY1810 ypTis
ÆY1820 ypT0
ÆY1830 ypT1
ÆY1840 ypT2
ÆY1850 ypT3
ÆY1860 ypT4
ÆY186A ypT4a
ÆY186B ypT4b
ÆY1870 ypTx
ÆY1900 ypN0
ÆY1910 ypN1
ÆY1911 ypN1a
ÆY1912 ypN1b
ÆY1913 ypN1c
ÆY1920 ypN2
ÆY1930 ypN3
ÆY1950 ypNx
ÆY1A00 mitoser dermalt ikke påvist
ÆY1A01 mitoser dermalt
ÆY1A0X mitoser dermalt kan ikke vurderes
ÆY2000 ypM0
ÆY2010 ypM1
ÆY2050 ypMx
ÆY2100 ypV0
ÆY2110 ypV1
ÆY2120 ypV2
ÆY2150 ypVx
ÆYR100 ypR0
ÆYR110 ypR1
ÆYR120 ypR2
ÆYR150 ypRx
ÆYY020 level kan ikke vurderes
ÆYY021 level 1
ÆYY022 level 2
ÆYY023 level 3
ÆYY024 level 4
ÆYY025 level 5
ÆYYX10 grad 1
ÆYYX1A grad 1A
ÆYYX1B grad 1B
ÆYYX20 grad 2
ÆYYX2A grad 2A
ÆYYX2B grad 2B
ÆYYX30 grad 3
ÆYYX3A grad 3A
ÆYYX3B grad 3B
ÆYYX40 grad 4
ÆYYX50 grad 5
ÆYYY00 obs. pro
ÆYYY01 ingen tegn på
ÆYYY02 tidlig
ÆYYY03 morfologisk remission
ÆYYY04 minimal residue
ÆYYY05 regression
ÆYYY06 progression
ÆYYY07 recidiv
ÆYYY08 rekurrent
ÆYYY0A type A
ÆYYY0B type B
ÆYYY0C type C
ÆYYY0D type D
ÆYYY0F bifænotypisk
ÆYYY0G afvigende fænotype
ÆYYY0H variant type
ÆYYY0J juvenil type
ÆYYY0L biliniær type
ÆYYY0M blandet type
ÆYYY0N monomorf type
ÆYYY0P polymorf type
ÆYYY0Q pleomorf type
ÆYYY0S mikrocystisk type
ÆYYY0U plasmacytoid/signetringscelle/diffus type
ÆYYY0V sarkomatoid
ÆYYY0X transformering
ÆYYY0Y transitorisk
ÆYYY10 grad 0
ÆYYY11 grad I
ÆYYY12 grad II
ÆYYY13 grad III
ÆYYY14 grad IV
ÆYYY15 grad V
ÆYYY16 grad VI
ÆYYY1A stadium A
ÆYYY1B stadium B
ÆYYY1C stadium C
ÆYYY1D stadium D
ÆYYY21 let grad
ÆYYY22 moderat grad
ÆYYY23 svær grad
ÆYYY31 aktiv fase
ÆYYY32 intermediær fase
ÆYYY33 inaktiv fase
ÆYYY41 type 1
ÆYYY42 type 2
ÆYYY43 type 3
ÆYYY61 simpel
ÆYYY62 kompleks
ÆYYY65 komplet
ÆYYY66 inkomplet
ÆYYY70 utilstrækkelige kliniske oplysninger
ÆYYY81 systematisk
ÆYYY90 mikropapillær
ÆYYY92 mikrofokal
ÆYYY94 fokal
ÆYYY95 nodulær
ÆYYY96 multifokal
ÆYYY98 diffus
ÆYYY99 multipel
ÆYYY9A follikulær
ÆYYY9B follikulær og diffus
ÆYYY9C fokalt follikulær
ÆYYYA0 stadium 0
ÆYYYA1 stadium 1
ÆYYYA2 stadium 2
ÆYYYA3 stadium 3
ÆYYYA4 stadium 4
ÆYYYB0 klonal
ÆYYYB1 monoklonal
ÆYYYB2 polyklonal
ÆYYYD1 høj differentieringsgrad
ÆYYYD2 middel differentieringsgrad
ÆYYYD3 lav differentieringsgrad
ÆYYYM1 molekylærbiologisk remission
ÆYYYM5 regression ikke påvist
ÆYYYMX regression kan ikke vurderes
ÆYYZ10 type I
ÆYYZ1A type IA
ÆYYZ1B type IB
ÆYYZ20 type II
ÆYYZ2A type IIA
ÆYYZ2B type IIB
ÆYYZ30 type III
ÆYYZ3A type IIIA
ÆYYZ3B type IIIB
Enter your
text here