kodebog

F29521 østrogenreceptor positiv
F29525 østrogenreceptor negativ
F29551 progesteronreceptor positiv
F29555 progesteronreceptor negativ
F29601 HER2 receptor normal ekspression
F29602 HER2 receptor borderline ekspression
F29603 HER2 receptor overekspression
F30410 menopause
F31920 laktation
FE1330 genamplifikation
FE13A1 TOPO2a genstatus normal
FE13A4 TOPO2a gendeletion
FE13A5 TOPO2a genamplifikation
FE13B1 HER2 genstatus normal
FE13B5 HER2 genamplifikation
FE13B6 HER2 genstatus borderline
FE13P1 TOPO1 genstatus normal
FE13P5 TOPO1 genamplifikation
FY1730 komplikation til kirurgisk behandling
M00020 morfologiakse ikke anvendelig
M00030 forandring ikke tildelt morfologikodenummer
M00100 normalt væv
M00120 normale celler
M01090 atypisk histologisk forandring
M01111 uspecifik reaktiv forandring
M09000 for lidt materiale til diagnostisk vurdering
M09001 for lidt materiale til nedfrysning i biobank
M09002 for lidt materiale til molekylærpatologisk undersøgelse
M09010 materialet uegnet til diagnostisk vurdering
M09011 materialet mindre egnet til diagnostisk vurdering
M09013 materialet ikke sikkert repræsentativt
M09014 materialet ikke repræsentativt
M09015 blodigt materiale
M0901U sparsomt materiale
M0901X cellefattigt materiale
M09400 resektionsrande frie
M09401 resektionsrande ikke frie
M0940A resektionsafstand tilstrækkelig
M0940B resektionsafstand ikke tilstrækkelig
M09420 karinvasion ikke påvist
M09421 karinvasion påvist
M09450 ingen tegn på malignitet
M09451 ingen resttumor
M09462 ingen malignitetssuspekte celler
M09470 ingen tegn på metastase
M094B0 perinodal vækst ikke påvist
M094B1 perinodal vækst påvist
M094D0 indvækst i naboorgan/-struktur ikke påvist
M094D1 indvækst i naboorgan/-struktur påvist
M094D2 indvækst i naboorgan/-struktur kan ikke vurderes
M11600 stråleforandring
M11610 kemoterapiforandring
M11620 stråleforandring med inflammation
M11650 stråle- og kemoterapiforandring
M18000 følge af kirurgisk indgreb
M18580 implanteret protese
M22300 accessorisk struktur
M26000 ektopisk væv
M26030 ektopisk mammavæv
M26250 nævusinklusion
M30180 mikroforkalkning påvist
M30181 mikroforkalkning ikke påvist
M30400 fremmedlegeme
M30500 fremmedlegeme, suturmateriale
M32101 duktektasi
M33200 mucocele
M33220 galactocele
M33400 cyste
M33410 epitelial inklusionscyste
M35103 organiseret trombe
M36050 serom
M36500 ødem
M36660 lymfatisk ødem
M37000 blødning
M37009 blødningsfølge
M37100 hæmatom
M39300 fistel
M40000 inflammation
M40160 kæmpecelleinflammation
M41000 akut inflammation
M41740 absces
M41741 fokal absces
M43000 kronisk inflammation
M44001 granulomatøs inflammation
M44002 granulom
M44140 fremmedlegemereaktion
M44200 ikke-nekrotiserende, granulomatøs inflammation
M44400 suppurerende, granulomatøs inflammation
M44700 nekrotiserende, granulomatøs inflammation
M45020 granulationsvæv
M46300 inflammation med fistel
M48000 dermatit (eksem)
M49000 fibrose
M49001 fokal fibrose
M49021 fokal sklerose
M49023 radialt ar
M49060 cikatrice
M50000 degenerativ forandring
M50065 hyaline globuli
M50140 elastose
M52030 Mønckebergs sklerose
M54000 nekrose
M54110 fedtnekrose
M54700 infarkt
M55100 amyloidaflejring
M55101 amyloidaflejring ikke påvist
M55400 kalcifikation
M55800 aflejring af jern
M66730 cytoplasmatisk granulering
M69210 kæmpecelle
M69700 atypiske celler
M69760 malignitetssuspekte celler
M70800 involution
M71000 hypertrofi
M71110 juvenil mammahypertrofi
M72000 hyperplasi
M72001 fokal hyperplasi
M72050 papillær hyperplasi
M72100 lobulær hyperplasi
M72101 fokal lobulær hyperplasi
M72105 atypisk lobulær hyperplasi
M72170 duktal hyperplasi
M72175 atypisk duktal hyperplasi
M72210 Spiegler-Fendts benigne lymfocytom
M72290 pseudolymfom
M72430 stromahyperplasi
M72480 mikroglandulær hyperplasi
M72490 pseudoangiomatøs hyperplasi
M73000 metaplasi
M73220 planocellulær metaplasi
M73310 apokrin metaplasi
M74200 adenose
M74220 skleroserende adenose
M74221 adenosetumor
M74240 blunt duct adenose
M74320 fibrocystisk forandring
M74325 atypisk fibroadenomatose
M75500 hamartom
M75520 koristom
M76000 proliferation
M76040 myoepitelial proliferation
M76100 fibromatose
M79150 graviditetshyperplasi
M79160 lakterende kirtelvæv
M79170 involution efter laktation
M80001 tumor, usikkert om benign eller malign
M80003 malign tumor
M80013 maligne tumorceller
M80102 karcinom in situ
M80103 karcinom
M80500 papillom
M80600 papillomatose
M80703 planocellulært karcinom
M80812 Bowens sygdom
M81400 adenom
M81403 adenokarcinom
M82003 adenoidcystisk karcinom
M82013 kribriformt karcinom
M82110 tubulært adenom
M82113 tubulært karcinom
M83143 lipidrigt karcinom
M83153 glykogenrigt karcinom
M83240 adenolipom
M84000 svedkirteladenom
M84013 apokrint karcinom
M84303 mukoepidermoidt karcinom
M84803 mucinøst adenokarcinom
M84903 signetringscellekarcinom
M85002 duktalt karcinom in situ
M85003 invasivt duktalt karcinom
M85023 sekretorisk karcinom
M85030 intraduktalt papillom
M85031 atypisk intraduktalt papillom
M85032 papillært duktalt karcinom in situ
M85033 papillært duktalt karcinom
M85040 intracystisk papillom
M85050 diffus intraduktal papillomatose
M85060 adenoma papillae mammae
M85070 duktalt adenom
M85073 mikropapillært karcinom
M85092 solidt papillært karcinom in situ
M85093 invasivt solidt papillært karcinom
M850A2 duktalt karcinom in situ, mikropapillær type
M850A3 invasivt duktalt karcinom, dominerende intraduktal komponent
M85103 medullært karcinom
M85202 lobulært karcinom in situ
M85203 invasivt lobulært karcinom
M85223 kombineret invasivt duktalt og lobulært karcinom
M85233 histiocytoidt karcinom
M852A2 lobulært karcinom in situ, pleomorf variant
M852A3 invasivt lobulært karcinom, pleomorf variant
M85303 inflammatorisk karcinom
M85402 Paget's disease of the nipple
M85423 Paget's disease (ekstramammær)
M85620 adenomyoepiteliom
M85703 adenokarcinom med planocellulær metaplasi
M85713 adenokarcinom med ossøs/kartilaginøs metaplasi
M85723 adenokarcinom, sarkomatoid type
M857X3 metaplastisk karcinom
M857Y3 basal-like karcinom på basis af immunprofil
M87203 malignt melanom
M88000 benign bløddelstumor
M88003 sarkom
M88303 udifferentieret pleomorft sarkom
M88500 lipom
M89400 pleomorft adenom (blandingstumor)
M89803 karcinosarkom
M89823 malign myoepitelial tumor
P01602 screeningsprogram for brystkræft
P30610 biopsi
P30611 ekscisionsbiopsi
P30613 stansebiopsi
P30620 resektat
P30624 reresektat
P306X0 ektomipræparat
P306X3 lumpektomi
P306X4 tumorektomi
P306Y3 mastektomi
P30700 revision af præparat fra egen pat.-anat. afdeling
P30701 NYT SVAR, ERSTATTER TIDL FREMSENDTE PÅ DETTE UNDERSØGELSESNR
P30702 ovenstående linje rettes til nedenstående
P30990 nålebiopsi
P30992 nålebiopsi, grov nål
P30997 nålebiopsi, CT-vejledt
P30999 nålebiopsi, stereotaktisk
P31060 finnålsaspirat
P32940 nedfrysning af væv i biobank
PX2002 jodkorn markering
S27620 gynækomasti
T00100 Resektionsrand
T02424 Hud på bryst
T0242K Hud på højre bryst
T0242L Hud på venstre bryst
T02430 Hud på mamma
T0243A Hud på højre mamma
T0243B Hud på venstre mamma
T04000 Mamma
T04001 Højre mamma
T04002 Venstre mamma
T04010 Mamma feminina
T04020 Højre mamma feminina
T04030 Venstre mamma feminina
T04040 Mamma masculina
T04050 Højre mamma masculina
T04060 Venstre mamma masculina
T04100 Papilla mammae
T0410A Papilla mammae, højre
T0410B Papilla mammae, venstre
T04200 Areola
T04202 Papilla og areola mammae
T0420A Areola, højre
T0420B Areola, venstre
T0420E Papilla og areola mammae, højre side
T0420F Papilla og areola mammae, venstre side
T04280 Processus axillaris mammae
T0428A Processus axillaris mammae, højre
T0428B Processus axillaris mammae, venstre
T04400 Lobulus glandulae mammaria
T04441 Højre mammabundfascie
T04442 Venstre mammabundfascie
T04600 Lakterende mamma
T04800 Begge mammae
T08350 Lymfeknude, parasternal
T08352 Lymfeknude i mamma
T08353 Lymfeknude i højre mamma
T08354 Lymfeknude i venstre mamma
T0835A Lymfeknude i mamma, sentinel
T0835B Lymfeknude, parasternal sentinel
T0835C Lymfeknude i højre mamma, sentinel
T0835D Lymfeknude i venstre mamma, sentinel
T08710 Lymfeknude i aksil
T08711 Lymfeknude i højre aksil
T08712 Lymfeknude i venstre aksil
T0871A Lymfeknude i aksil, sentinel
T0871B Lymfeknude i højre aksil, sentinel
T0871C Lymfeknude i venstre aksil, sentinel
T08720 Lymfeknude i processus axillaris
T08721 Lymfeknude i højre processus axillaris
T08722 Lymfeknude i venstre processus axillaris
T09420 Lymfekar i mamma
T0Y400 Cytologi, mamma
T0Y40A Cytologi, højre mamma
T0Y40B Cytologi, venstre mamma
TY8101 Højre aksil
TY8102 Venstre aksil
Æ00131 profylakse
Æ00361 operativt indgreb, profylaktisk
Æ83200 antineoplastisk medikament
Æ83870 tamoxifen
Æ83875 antiøstrogent medikament
Æ90120 protese
Æ90680 suturmateriale
ÆAA031 frameldes screening for brystkræft
ÆD2031 diagnose opretholdt
ÆD2032 diagnose ændret
ÆF4220 udgangspunkt i mamma
ÆF4999 udgangspunkt ukendt
ÆF5104 medullære træk
ÆF5140 mikroinvasiv
ÆF5170 infiltration af enkeltlejrede tumorceller
ÆKE001 østrogenreceptor positivitet 1%
ÆKE002 østrogenreceptor positivitet 2%
ÆKE003 østrogenreceptor positivitet 3%
ÆKE004 østrogenreceptor positivitet 4%
ÆKE005 østrogenreceptor positivitet 5%
ÆKE006 østrogenreceptor positivitet 6%
ÆKE007 østrogenreceptor positivitet 7%
ÆKE008 østrogenreceptor positivitet 8%
ÆKE009 østrogenreceptor positivitet 9%
ÆKE010 østrogenreceptor positivitet 10%
ÆKE011 østrogenreceptor positivitet 11%
ÆKE012 østrogenreceptor positivitet 12%
ÆKE013 østrogenreceptor positivitet 13%
ÆKE014 østrogenreceptor positivitet 14%
ÆKE015 østrogenreceptor positivitet 15%
ÆKE016 østrogenreceptor positivitet 16%
ÆKE017 østrogenreceptor positivitet 17%
ÆKE018 østrogenreceptor positivitet 18%
ÆKE019 østrogenreceptor positivitet 19%
ÆKE020 østrogenreceptor positivitet 20%
ÆKE021 østrogenreceptor positivitet 21%
ÆKE022 østrogenreceptor positivitet 22%
ÆKE023 østrogenreceptor positivitet 23%
ÆKE024 østrogenreceptor positivitet 24%
ÆKE025 østrogenreceptor positivitet 25%
ÆKE026 østrogenreceptor positivitet 26%
ÆKE027 østrogenreceptor positivitet 27%
ÆKE028 østrogenreceptor positivitet 28%
ÆKE029 østrogenreceptor positivitet 29%
ÆKE030 østrogenreceptor positivitet 30%
ÆKE031 østrogenreceptor positivitet 31%
ÆKE032 østrogenreceptor positivitet 32%
ÆKE033 østrogenreceptor positivitet 33%
ÆKE034 østrogenreceptor positivitet 34%
ÆKE035 østrogenreceptor positivitet 35%
ÆKE036 østrogenreceptor positivitet 36%
ÆKE037 østrogenreceptor positivitet 37%
ÆKE038 østrogenreceptor positivitet 38%
ÆKE039 østrogenreceptor positivitet 39%
ÆKE040 østrogenreceptor positivitet 40%
ÆKE041 østrogenreceptor positivitet 41%
ÆKE042 østrogenreceptor positivitet 42%
ÆKE043 østrogenreceptor positivitet 43%
ÆKE044 østrogenreceptor positivitet 44%
ÆKE045 østrogenreceptor positivitet 45%
ÆKE046 østrogenreceptor positivitet 46%
ÆKE047 østrogenreceptor positivitet 47%
ÆKE048 østrogenreceptor positivitet 48%
ÆKE049 østrogenreceptor positivitet 49%
ÆKE050 østrogenreceptor positivitet 50%
ÆKE051 østrogenreceptor positivitet 51%
ÆKE052 østrogenreceptor positivitet 52%
ÆKE053 østrogenreceptor positivitet 53%
ÆKE054 østrogenreceptor positivitet 54%
ÆKE055 østrogenreceptor positivitet 55%
ÆKE056 østrogenreceptor positivitet 56%
ÆKE057 østrogenreceptor positivitet 57%
ÆKE058 østrogenreceptor positivitet 58%
ÆKE059 østrogenreceptor positivitet 59%
ÆKE060 østrogenreceptor positivitet 60%
ÆKE061 østrogenreceptor positivitet 61%
ÆKE062 østrogenreceptor positivitet 62%
ÆKE063 østrogenreceptor positivitet 63%
ÆKE064 østrogenreceptor positivitet 64%
ÆKE065 østrogenreceptor positivitet 65%
ÆKE066 østrogenreceptor positivitet 66%
ÆKE067 østrogenreceptor positivitet 67%
ÆKE068 østrogenreceptor positivitet 68%
ÆKE069 østrogenreceptor positivitet 69%
ÆKE070 østrogenreceptor positivitet 70%
ÆKE071 østrogenreceptor positivitet 71%
ÆKE072 østrogenreceptor positivitet 72%
ÆKE073 østrogenreceptor positivitet 73%
ÆKE074 østrogenreceptor positivitet 74%
ÆKE075 østrogenreceptor positivitet 75%
ÆKE076 østrogenreceptor positivitet 76%
ÆKE077 østrogenreceptor positivitet 77%
ÆKE078 østrogenreceptor positivitet 78%
ÆKE079 østrogenreceptor positivitet 79%
ÆKE080 østrogenreceptor positivitet 80%
ÆKE081 østrogenreceptor positivitet 81%
ÆKE082 østrogenreceptor positivitet 82%
ÆKE083 østrogenreceptor positivitet 83%
ÆKE084 østrogenreceptor positivitet 84%
ÆKE085 østrogenreceptor positivitet 85%
ÆKE086 østrogenreceptor positivitet 86%
ÆKE087 østrogenreceptor positivitet 87%
ÆKE088 østrogenreceptor positivitet 88%
ÆKE089 østrogenreceptor positivitet 89%
ÆKE090 østrogenreceptor positivitet 90%
ÆKE091 østrogenreceptor positivitet 91%
ÆKE092 østrogenreceptor positivitet 92%
ÆKE093 østrogenreceptor positivitet 93%
ÆKE094 østrogenreceptor positivitet 94%
ÆKE095 østrogenreceptor positivitet 95%
ÆKE096 østrogenreceptor positivitet 96%
ÆKE097 østrogenreceptor positivitet 97%
ÆKE098 østrogenreceptor positivitet 98%
ÆKE099 østrogenreceptor positivitet 99%
ÆKE100 østrogenreceptor positivitet 100%
ÆKF001 progesteronreceptor positivitet 1%
ÆKF002 progesteronreceptor positivitet 2%
ÆKF003 progesteronreceptor positivitet 3%
ÆKF004 progesteronreceptor positivitet 4%
ÆKF005 progesteronreceptor positivitet 5%
ÆKF006 progesteronreceptor positivitet 6%
ÆKF007 progesteronreceptor positivitet 7%
ÆKF008 progesteronreceptor positivitet 8%
ÆKF009 progesteronreceptor positivitet 9%
ÆKF010 progesteronreceptor positivitet 10%
ÆKF011 progesteronreceptor positivitet 11%
ÆKF012 progesteronreceptor positivitet 12%
ÆKF013 progesteronreceptor positivitet 13%
ÆKF014 progesteronreceptor positivitet 14%
ÆKF015 progesteronreceptor positivitet 15%
ÆKF016 progesteronreceptor positivitet 16%
ÆKF017 progesteronreceptor positivitet 17%
ÆKF018 progesteronreceptor positivitet 18%
ÆKF019 progesteronreceptor positivitet 19%
ÆKF020 progesteronreceptor positivitet 20%
ÆKF021 progesteronreceptor positivitet 21%
ÆKF022 progesteronreceptor positivitet 22%
ÆKF023 progesteronreceptor positivitet 23%
ÆKF024 progesteronreceptor positivitet 24%
ÆKF025 progesteronreceptor positivitet 25%
ÆKF026 progesteronreceptor positivitet 26%
ÆKF027 progesteronreceptor positivitet 27%
ÆKF028 progesteronreceptor positivitet 28%
ÆKF029 progesteronreceptor positivitet 29%
ÆKF030 progesteronreceptor positivitet 30%
ÆKF031 progesteronreceptor positivitet 31%
ÆKF032 progesteronreceptor positivitet 32%
ÆKF033 progesteronreceptor positivitet 33%
ÆKF034 progesteronreceptor positivitet 34%
ÆKF035 progesteronreceptor positivitet 35%
ÆKF036 progesteronreceptor positivitet 36%
ÆKF037 progesteronreceptor positivitet 37%
ÆKF038 progesteronreceptor positivitet 38%
ÆKF039 progesteronreceptor positivitet 39%
ÆKF040 progesteronreceptor positivitet 40%
ÆKF041 progesteronreceptor positivitet 41%
ÆKF042 progesteronreceptor positivitet 42%
ÆKF043 progesteronreceptor positivitet 43%
ÆKF044 progesteronreceptor positivitet 44%
ÆKF045 progesteronreceptor positivitet 45%
ÆKF046 progesteronreceptor positivitet 46%
ÆKF047 progesteronreceptor positivitet 47%
ÆKF048 progesteronreceptor positivitet 48%
ÆKF049 progesteronreceptor positivitet 49%
ÆKF050 progesteronreceptor positivitet 50%
ÆKF051 progesteronreceptor positivitet 51%
ÆKF052 progesteronreceptor positivitet 52%
ÆKF053 progesteronreceptor positivitet 53%
ÆKF054 progesteronreceptor positivitet 54%
ÆKF055 progesteronreceptor positivitet 55%
ÆKF056 progesteronreceptor positivitet 56%
ÆKF057 progesteronreceptor positivitet 57%
ÆKF058 progesteronreceptor positivitet 58%
ÆKF059 progesteronreceptor positivitet 59%
ÆKF060 progesteronreceptor positivitet 60%
ÆKF061 progesteronreceptor positivitet 61%
ÆKF062 progesteronreceptor positivitet 62%
ÆKF063 progesteronreceptor positivitet 63%
ÆKF064 progesteronreceptor positivitet 64%
ÆKF065 progesteronreceptor positivitet 65%
ÆKF066 progesteronreceptor positivitet 66%
ÆKF067 progesteronreceptor positivitet 67%
ÆKF068 progesteronreceptor positivitet 68%
ÆKF069 progesteronreceptor positivitet 69%
ÆKF070 progesteronreceptor positivitet 70%
ÆKF071 progesteronreceptor positivitet 71%
ÆKF072 progesteronreceptor positivitet 72%
ÆKF073 progesteronreceptor positivitet 73%
ÆKF074 progesteronreceptor positivitet 74%
ÆKF075 progesteronreceptor positivitet 75%
ÆKF076 progesteronreceptor positivitet 76%
ÆKF077 progesteronreceptor positivitet 77%
ÆKF078 progesteronreceptor positivitet 78%
ÆKF079 progesteronreceptor positivitet 79%
ÆKF080 progesteronreceptor positivitet 80%
ÆKF081 progesteronreceptor positivitet 81%
ÆKF082 progesteronreceptor positivitet 82%
ÆKF083 progesteronreceptor positivitet 83%
ÆKF084 progesteronreceptor positivitet 84%
ÆKF085 progesteronreceptor positivitet 85%
ÆKF086 progesteronreceptor positivitet 86%
ÆKF087 progesteronreceptor positivitet 87%
ÆKF088 progesteronreceptor positivitet 88%
ÆKF089 progesteronreceptor positivitet 89%
ÆKF090 progesteronreceptor positivitet 90%
ÆKF091 progesteronreceptor positivitet 91%
ÆKF092 progesteronreceptor positivitet 92%
ÆKF093 progesteronreceptor positivitet 93%
ÆKF094 progesteronreceptor positivitet 94%
ÆKF095 progesteronreceptor positivitet 95%
ÆKF096 progesteronreceptor positivitet 96%
ÆKF097 progesteronreceptor positivitet 97%
ÆKF098 progesteronreceptor positivitet 98%
ÆKF099 progesteronreceptor positivitet 99%
ÆKF100 progesteronreceptor positivitet 100%
ÆKI000 ki-67 indeks 0%
ÆKI001 ki-67 indeks 1%
ÆKI002 ki-67 indeks 2%
ÆKI003 ki-67 indeks 3%
ÆKI004 ki-67 indeks 4%
ÆKI005 ki-67 indeks 5%
ÆKI006 ki-67 indeks 6%
ÆKI007 ki-67 indeks 7%
ÆKI008 ki-67 indeks 8%
ÆKI009 ki-67 indeks 9%
ÆKI010 ki-67 indeks 10%
ÆKI011 ki-67 indeks 11%
ÆKI012 ki-67 indeks 12%
ÆKI013 ki-67 indeks 13%
ÆKI014 ki-67 indeks 14%
ÆKI015 ki-67 indeks 15%
ÆKI016 ki-67 indeks 16%
ÆKI017 ki-67 indeks 17%
ÆKI018 ki-67 indeks 18%
ÆKI019 ki-67 indeks 19%
ÆKI020 ki-67 indeks 20%
ÆKI021 ki-67 indeks 21%
ÆKI022 ki-67 indeks 22%
ÆKI023 ki-67 indeks 23%
ÆKI024 ki-67 indeks 24%
ÆKI025 ki-67 indeks 25%
ÆKI026 ki-67 indeks 26%
ÆKI027 ki-67 indeks 27%
ÆKI028 ki-67 indeks 28%
ÆKI029 ki-67 indeks 29%
ÆKI030 ki-67 indeks 30%
ÆKI031 ki-67 indeks 31%
ÆKI032 ki-67 indeks 32%
ÆKI033 ki-67 indeks 33%
ÆKI034 ki-67 indeks 34%
ÆKI035 ki-67 indeks 35%
ÆKI036 ki-67 indeks 36%
ÆKI037 ki-67 indeks 37%
ÆKI038 ki-67 indeks 38%
ÆKI039 ki-67 indeks 39%
ÆKI040 ki-67 indeks 40%
ÆKI041 ki-67 indeks 41%
ÆKI042 ki-67 indeks 42%
ÆKI043 ki-67 indeks 43%
ÆKI044 ki-67 indeks 44%
ÆKI045 ki-67 indeks 45%
ÆKI046 ki-67 indeks 46%
ÆKI047 ki-67 indeks 47%
ÆKI048 ki-67 indeks 48%
ÆKI049 ki-67 indeks 49%
ÆKI050 ki-67 indeks 50%
ÆKI051 ki-67 indeks 51%
ÆKI052 ki-67 indeks 52%
ÆKI053 ki-67 indeks 53%
ÆKI054 ki-67 indeks 54%
ÆKI055 ki-67 indeks 55%
ÆKI056 ki-67 indeks 56%
ÆKI057 ki-67 indeks 57%
ÆKI058 ki-67 indeks 58%
ÆKI059 ki-67 indeks 59%
ÆKI060 ki-67 indeks 60%
ÆKI061 ki-67 indeks 61%
ÆKI062 ki-67 indeks 62%
ÆKI063 ki-67 indeks 63%
ÆKI064 ki-67 indeks 64%
ÆKI065 ki-67 indeks 65%
ÆKI066 ki-67 indeks 66%
ÆKI067 ki-67 indeks 67%
ÆKI068 ki-67 indeks 68%
ÆKI069 ki-67 indeks 69%
ÆKI070 ki-67 indeks 70%
ÆKI071 ki-67 indeks 71%
ÆKI072 ki-67 indeks 72%
ÆKI073 ki-67 indeks 73%
ÆKI074 ki-67 indeks 74%
ÆKI075 ki-67 indeks 75%
ÆKI076 ki-67 indeks 76%
ÆKI077 ki-67 indeks 77%
ÆKI078 ki-67 indeks 78%
ÆKI079 ki-67 indeks 79%
ÆKI080 ki-67 indeks 80%
ÆKI081 ki-67 indeks 81%
ÆKI082 ki-67 indeks 82%
ÆKI083 ki-67 indeks 83%
ÆKI084 ki-67 indeks 84%
ÆKI085 ki-67 indeks 85%
ÆKI086 ki-67 indeks 86%
ÆKI087 ki-67 indeks 87%
ÆKI088 ki-67 indeks 88%
ÆKI089 ki-67 indeks 89%
ÆKI090 ki-67 indeks 90%
ÆKI091 ki-67 indeks 91%
ÆKI092 ki-67 indeks 92%
ÆKI093 ki-67 indeks 93%
ÆKI094 ki-67 indeks 94%
ÆKI095 ki-67 indeks 95%
ÆKI096 ki-67 indeks 96%
ÆKI097 ki-67 indeks 97%
ÆKI098 ki-67 indeks 98%
ÆKI099 ki-67 indeks 99%
ÆKI100 ki-67 indeks 100%
ÆKL000 tumor infiltrerende lymfocytter, stroma (TILS) 0%
ÆKL100 tumor infiltrerende lymfocytter, stroma (TILS) 100%
ÆKLXXX tumor infiltrerende lymfocytter, stroma (TILS) ikke vurderet
ÆLX000 ingen lymfeknudemetastaser
ÆLX001 lymfeknudemetastaser, 1 stk.
ÆLX002 lymfeknudemetastaser, 2 stk.
ÆLX003 lymfeknudemetastaser, 3 stk.
ÆLX004 lymfeknudemetastaser, 4 stk.
ÆLX005 lymfeknudemetastaser, 5 stk.
ÆLX006 lymfeknudemetastaser, 6 stk.
ÆLX007 lymfeknudemetastaser, 7 stk.
ÆLX008 lymfeknudemetastaser, 8 stk.
ÆLX009 lymfeknudemetastaser, 9 stk.
ÆLX010 lymfeknudemetastaser, 10 stk.
ÆLX011 lymfeknudemetastaser, 11 stk.
ÆLX012 lymfeknudemetastaser, 12 stk.
ÆLX013 lymfeknudemetastaser, 13 stk.
ÆLX014 lymfeknudemetastaser, 14 stk.
ÆLX015 lymfeknudemetastaser, 15 stk.
ÆLX016 lymfeknudemetastaser, 16 stk.
ÆLX017 lymfeknudemetastaser, 17 stk.
ÆLX018 lymfeknudemetastaser, 18 stk.
ÆLX019 lymfeknudemetastaser, 19 stk.
ÆLX020 lymfeknudemetastaser, 20 stk.
ÆLX021 lymfeknudemetastaser, 21 stk.
ÆLX022 lymfeknudemetastaser, 22 stk.
ÆLX023 lymfeknudemetastaser, 23 stk.
ÆLX024 lymfeknudemetastaser, 24 stk.
ÆLX025 lymfeknudemetastaser, 25 stk.
ÆLX026 lymfeknudemetastaser, 26 stk.
ÆLX027 lymfeknudemetastaser, 27 stk.
ÆLX028 lymfeknudemetastaser, 28 stk.
ÆLX029 lymfeknudemetastaser, 29 stk.
ÆLX030 lymfeknudemetastaser, 30 stk.
ÆLX031 lymfeknudemetastaser, 31 stk.
ÆLX032 lymfeknudemetastaser, 32 stk.
ÆLX033 lymfeknudemetastaser, 33 stk.
ÆLX034 lymfeknudemetastaser, 34 stk.
ÆLX035 lymfeknudemetastaser, 35 stk.
ÆLX036 lymfeknudemetastaser, 36 stk.
ÆLX037 lymfeknudemetastaser, 37 stk.
ÆLX038 lymfeknudemetastaser, 38 stk.
ÆLX039 lymfeknudemetastaser, 39 stk.
ÆLX040 lymfeknudemetastaser, 40 stk.
ÆLX041 lymfeknudemetastaser, 41 stk.
ÆLX042 lymfeknudemetastaser, 42 stk.
ÆLX043 lymfeknudemetastaser, 43 stk.
ÆLX044 lymfeknudemetastaser, 44 stk.
ÆLX045 lymfeknudemetastaser, 45 stk.
ÆLX046 lymfeknudemetastaser, 46 stk.
ÆLX047 lymfeknudemetastaser, 47 stk.
ÆLX048 lymfeknudemetastaser, 48 stk.
ÆLX049 lymfeknudemetastaser, 49 stk.
ÆLX050 lymfeknudemetastaser, 50 stk.
ÆLX051 lymfeknudemetastaser, 51 stk.
ÆLX052 lymfeknudemetastaser, 52 stk.
ÆLX053 lymfeknudemetastaser, 53 stk.
ÆLX054 lymfeknudemetastaser, 54 stk.
ÆLX055 lymfeknudemetastaser, 55 stk.
ÆLX056 lymfeknudemetastaser, 56 stk.
ÆLX057 lymfeknudemetastaser, 57 stk.
ÆLX058 lymfeknudemetastaser, 58 stk.
ÆLX059 lymfeknudemetastaser, 59 stk.
ÆLX060 lymfeknudemetastaser, 60 stk.
ÆLX061 lymfeknudemetastaser, 61 stk.
ÆLX062 lymfeknudemetastaser, 62 stk.
ÆLX063 lymfeknudemetastaser, 63 stk.
ÆLX064 lymfeknudemetastaser, 64 stk.
ÆLX065 lymfeknudemetastaser, 65 stk.
ÆLX066 lymfeknudemetastaser, 66 stk.
ÆLX067 lymfeknudemetastaser, 67 stk.
ÆLX068 lymfeknudemetastaser, 68 stk.
ÆLX069 lymfeknudemetastaser, 69 stk.
ÆLX070 lymfeknudemetastaser, 70 stk.
ÆLX071 lymfeknudemetastaser, 71 stk.
ÆLX072 lymfeknudemetastaser, 72 stk.
ÆLX073 lymfeknudemetastaser, 73 stk.
ÆLX074 lymfeknudemetastaser, 74 stk.
ÆLX075 lymfeknudemetastaser, 75 stk.
ÆLX076 lymfeknudemetastaser, 76 stk.
ÆLX077 lymfeknudemetastaser, 77 stk.
ÆLX078 lymfeknudemetastaser, 78 stk.
ÆLX079 lymfeknudemetastaser, 79 stk.
ÆLX080 lymfeknudemetastaser, 80 stk.
ÆLX081 lymfeknudemetastaser, 81 stk.
ÆLX082 lymfeknudemetastaser, 82 stk.
ÆLX083 lymfeknudemetastaser, 83 stk.
ÆLX084 lymfeknudemetastaser, 84 stk.
ÆLX085 lymfeknudemetastaser, 85 stk.
ÆLX086 lymfeknudemetastaser, 86 stk.
ÆLX087 lymfeknudemetastaser, 87 stk.
ÆLX088 lymfeknudemetastaser, 88 stk.
ÆLX089 lymfeknudemetastaser, 89 stk.
ÆLX090 lymfeknudemetastaser, 90 stk.
ÆLX091 lymfeknudemetastaser, 91 stk.
ÆLX092 lymfeknudemetastaser, 92 stk.
ÆLX093 lymfeknudemetastaser, 93 stk.
ÆLX094 lymfeknudemetastaser, 94 stk.
ÆLX095 lymfeknudemetastaser, 95 stk.
ÆLX096 lymfeknudemetastaser, 96 stk.
ÆLX097 lymfeknudemetastaser, 97 stk.
ÆLX098 lymfeknudemetastaser, 98 stk.
ÆLX099 lymfeknudemetastaser, 99 stk.
ÆLX100 lymfeknudemetastaser, 100 stk.
ÆLXR00 lymfeknuder med metastase, med respons, 0 stk
ÆLXR01 lymfeknuder med metastase, med respons, 1 stk
ÆLXR02 lymfeknuder med metastase, med respons, 2 stk
ÆLXR03 lymfeknuder med metastase, med respons, 3 stk
ÆLXR04 lymfeknuder med metastase, med respons, 4 stk
ÆLXR05 lymfeknuder med metastase, med respons, 5 stk
ÆLXR06 lymfeknuder med metastase, med respons, 6 stk
ÆLXR07 lymfeknuder med metastase, med respons, 7 stk
ÆLXR08 lymfeknuder med metastase, med respons, 8 stk
ÆLXR09 lymfeknuder med metastase, med respons, 9 stk
ÆLXR10 lymfeknuder med metastase, med respons, 10 stk
ÆLXR11 lymfeknuder med metastase, med respons, 11 stk
ÆLXR12 lymfeknuder med metastase, med respons, 12 stk
ÆLXR13 lymfeknuder med metastase, med respons, 13 stk
ÆLXR14 lymfeknuder med metastase, med respons, 14 stk
ÆLXR15 lymfeknuder med metastase, med respons, 15 stk
ÆLXR16 lymfeknuder med metastase, med respons, 16 stk
ÆLXR17 lymfeknuder med metastase, med respons, 17 stk
ÆLXR18 lymfeknuder med metastase, med respons, 18 stk
ÆLXR19 lymfeknuder med metastase, med respons, 19 stk
ÆLXR20 lymfeknuder med metastase, med respons, 20 stk
ÆLXR21 lymfeknuder med metastase, med respons, 21 stk
ÆLXR22 lymfeknuder med metastase, med respons, 22 stk
ÆLXR23 lymfeknuder med metastase, med respons, 23 stk
ÆLXR24 lymfeknuder med metastase, med respons, 24 stk
ÆLXR25 lymfeknuder med metastase, med respons, 25 stk
ÆLY000 ingen lymfeknuder
ÆLY001 lymfeknuder, 1 stk.
ÆLY002 lymfeknuder, 2 stk.
ÆLY003 lymfeknuder, 3 stk.
ÆLY004 lymfeknuder, 4 stk.
ÆLY005 lymfeknuder, 5 stk.
ÆLY006 lymfeknuder, 6 stk.
ÆLY007 lymfeknuder, 7 stk.
ÆLY008 lymfeknuder, 8 stk.
ÆLY009 lymfeknuder, 9 stk.
ÆLY010 lymfeknuder, 10 stk.
ÆLY011 lymfeknuder, 11 stk.
ÆLY012 lymfeknuder, 12 stk.
ÆLY013 lymfeknuder, 13 stk.
ÆLY014 lymfeknuder, 14 stk.
ÆLY015 lymfeknuder, 15 stk.
ÆLY016 lymfeknuder, 16 stk.
ÆLY017 lymfeknuder, 17 stk.
ÆLY018 lymfeknuder, 18 stk.
ÆLY019 lymfeknuder, 19 stk.
ÆLY020 lymfeknuder, 20 stk.
ÆLY021 lymfeknuder, 21 stk.
ÆLY022 lymfeknuder, 22 stk.
ÆLY023 lymfeknuder, 23 stk.
ÆLY024 lymfeknuder, 24 stk.
ÆLY025 lymfeknuder, 25 stk.
ÆLY026 lymfeknuder, 26 stk.
ÆLY027 lymfeknuder, 27 stk.
ÆLY028 lymfeknuder, 28 stk.
ÆLY029 lymfeknuder, 29 stk.
ÆLY030 lymfeknuder, 30 stk.
ÆLY031 lymfeknuder, 31 stk.
ÆLY032 lymfeknuder, 32 stk.
ÆLY033 lymfeknuder, 33 stk.
ÆLY034 lymfeknuder, 34 stk.
ÆLY035 lymfeknuder, 35 stk.
ÆLY036 lymfeknuder, 36 stk.
ÆLY037 lymfeknuder, 37 stk.
ÆLY038 lymfeknuder, 38 stk.
ÆLY039 lymfeknuder, 39 stk.
ÆLY040 lymfeknuder, 40 stk.
ÆLY041 lymfeknuder, 41 stk.
ÆLY042 lymfeknuder, 42 stk.
ÆLY043 lymfeknuder, 43 stk.
ÆLY044 lymfeknuder, 44 stk.
ÆLY045 lymfeknuder, 45 stk.
ÆLY046 lymfeknuder, 46 stk.
ÆLY047 lymfeknuder, 47 stk.
ÆLY048 lymfeknuder, 48 stk.
ÆLY049 lymfeknuder, 49 stk.
ÆLY050 lymfeknuder, 50 stk.
ÆLY051 lymfeknuder, 51 stk.
ÆLY052 lymfeknuder, 52 stk.
ÆLY053 lymfeknuder, 53 stk.
ÆLY054 lymfeknuder, 54 stk.
ÆLY055 lymfeknuder, 55 stk.
ÆLY056 lymfeknuder, 56 stk.
ÆLY057 lymfeknuder, 57 stk.
ÆLY058 lymfeknuder, 58 stk.
ÆLY059 lymfeknuder, 59 stk.
ÆLY060 lymfeknuder, 60 stk.
ÆLY061 lymfeknuder, 61 stk.
ÆLY062 lymfeknuder, 62 stk.
ÆLY063 lymfeknuder, 63 stk.
ÆLY064 lymfeknuder, 64 stk.
ÆLY065 lymfeknuder, 65 stk.
ÆLY066 lymfeknuder, 66 stk.
ÆLY067 lymfeknuder, 67 stk.
ÆLY068 lymfeknuder, 68 stk.
ÆLY069 lymfeknuder, 69 stk.
ÆLY070 lymfeknuder, 70 stk.
ÆLY071 lymfeknuder, 71 stk.
ÆLY072 lymfeknuder, 72 stk.
ÆLY073 lymfeknuder, 73 stk.
ÆLY074 lymfeknuder, 74 stk.
ÆLY075 lymfeknuder, 75 stk.
ÆLY076 lymfeknuder, 76 stk.
ÆLY077 lymfeknuder, 77 stk.
ÆLY078 lymfeknuder, 78 stk.
ÆLY079 lymfeknuder, 79 stk.
ÆLY080 lymfeknuder, 80 stk.
ÆLY081 lymfeknuder, 81 stk.
ÆLY082 lymfeknuder, 82 stk.
ÆLY083 lymfeknuder, 83 stk.
ÆLY084 lymfeknuder, 84 stk.
ÆLY085 lymfeknuder, 85 stk.
ÆLY086 lymfeknuder, 86 stk.
ÆLY087 lymfeknuder, 87 stk.
ÆLY088 lymfeknuder, 88 stk.
ÆLY089 lymfeknuder, 89 stk.
ÆLY090 lymfeknuder, 90 stk.
ÆLY091 lymfeknuder, 91 stk.
ÆLY092 lymfeknuder, 92 stk.
ÆLY093 lymfeknuder, 93 stk.
ÆLY094 lymfeknuder, 94 stk.
ÆLY095 lymfeknuder, 95 stk.
ÆLY096 lymfeknuder, 96 stk.
ÆLY097 lymfeknuder, 97 stk.
ÆLY098 lymfeknuder, 98 stk.
ÆLY099 lymfeknuder, 99 stk.
ÆLY100 lymfeknuder, 100 stk.
ÆLY101 lymfeknuder, 101 stk.
ÆLY102 lymfeknuder, 102 stk.
ÆLY103 lymfeknuder, 103 stk.
ÆLY104 lymfeknuder, 104 stk.
ÆLY105 lymfeknuder, 105 stk.
ÆLY106 lymfeknuder, 106 stk.
ÆLY107 lymfeknuder, 107 stk.
ÆLY108 lymfeknuder, 108 stk.
ÆLY109 lymfeknuder, 109 stk.
ÆLY110 lymfeknuder, 110 stk.
ÆLY111 lymfeknuder, 111 stk.
ÆLY112 lymfeknuder, 112 stk.
ÆLY113 lymfeknuder, 113 stk.
ÆLY114 lymfeknuder, 114 stk.
ÆLY115 lymfeknuder, 115 stk.
ÆLY116 lymfeknuder, 116 stk.
ÆLY117 lymfeknuder, 117 stk.
ÆLY118 lymfeknuder, 118 stk.
ÆLY119 lymfeknuder, 119 stk.
ÆLY120 lymfeknuder, 120 stk.
ÆLY121 lymfeknuder, 121 stk.
ÆLY122 lymfeknuder, 122 stk.
ÆLY123 lymfeknuder, 123 stk.
ÆLY124 lymfeknuder, 124 stk.
ÆLY125 lymfeknuder, 125 stk.
ÆLY126 lymfeknuder, 126 stk.
ÆLY127 lymfeknuder, 127 stk.
ÆLY128 lymfeknuder, 128 stk.
ÆLY129 lymfeknuder, 129 stk.
ÆLY130 lymfeknuder, 130 stk.
ÆLY131 lymfeknuder, 131 stk.
ÆLY132 lymfeknuder, 132 stk.
ÆLY133 lymfeknuder, 133 stk.
ÆLY134 lymfeknuder, 134 stk.
ÆLY135 lymfeknuder, 135 stk.
ÆLY136 lymfeknuder, 136 stk.
ÆLY137 lymfeknuder, 137 stk.
ÆLY138 lymfeknuder, 138 stk.
ÆLY139 lymfeknuder, 139 stk.
ÆLY140 lymfeknuder, 140 stk.
ÆLY141 lymfeknuder, 141 stk.
ÆLY142 lymfeknuder, 142 stk.
ÆLY143 lymfeknuder, 143 stk.
ÆLY144 lymfeknuder, 144 stk.
ÆLY145 lymfeknuder, 145 stk.
ÆLY146 lymfeknuder, 146 stk.
ÆLY147 lymfeknuder, 147 stk.
ÆLY148 lymfeknuder, 148 stk.
ÆLY149 lymfeknuder, 149 stk.
ÆLY150 lymfeknuder, 150 stk.
ÆLYR00 lymfeknuder uden metastase, med respons, 0 stk
ÆLYR01 lymfeknuder uden metastase, med respons, 1 stk
ÆLYR02 lymfeknuder uden metastase, med respons, 2 stk
ÆLYR03 lymfeknuder uden metastase, med respons, 3 stk
ÆLYR04 lymfeknuder uden metastase, med respons, 4 stk
ÆLYR05 lymfeknuder uden metastase, med respons, 5 stk
ÆLYR06 lymfeknuder uden metastase, med respons, 6 stk
ÆLYR07 lymfeknuder uden metastase, med respons, 7 stk
ÆLYR08 lymfeknuder uden metastase, med respons, 8 stk
ÆLYR09 lymfeknuder uden metastase, med respons, 9 stk
ÆLYR10 lymfeknuder uden metastase, med respons, 10 stk
ÆLYR11 lymfeknuder uden metastase, med respons, 11 stk
ÆLYR12 lymfeknuder uden metastase, med respons, 12 stk
ÆLYR13 lymfeknuder uden metastase, med respons, 13 stk
ÆLYR14 lymfeknuder uden metastase, med respons, 14 stk
ÆLYR15 lymfeknuder uden metastase, med respons, 15 stk
ÆLYR16 lymfeknuder uden metastase, med respons, 16 stk
ÆLYR17 lymfeknuder uden metastase, med respons, 17 stk
ÆLYR18 lymfeknuder uden metastase, med respons, 18 stk
ÆLYR19 lymfeknuder uden metastase, med respons, 19 stk
ÆLYR20 lymfeknuder uden metastase, med respons, 20 stk
ÆLYR21 lymfeknuder uden metastase, med respons, 21 stk
ÆLYR22 lymfeknuder uden metastase, med respons, 22 stk
ÆLYR23 lymfeknuder uden metastase, med respons, 23 stk
ÆLYR24 lymfeknuder uden metastase, med respons, 24 stk
ÆLYR25 lymfeknuder uden metastase, med respons, 25 stk
ÆR211A ikke mikroradikal resektion, <= 1 mm fra tumor til resektionsfladen
ÆR211B ikke mikroradikal resektion, direkte vækst i resektionsfladen
ÆR211C ikke mikroradikal resektion, <= 1 mm fra deposit/lymfeknudemetastase
ÆR211D ikke mikroradikal resektion, direkte vækst fra deposit/lymfeknudemetastase
ÆR211E ikke mikroradikal resektion, ikke fri resektionsrand
ÆR211F ikke mikroradikal resektion, ikke frie resektionsflader og -rande
ÆRA000 afstand til resektionsrand 0 mm
ÆRA001 afstand til resektionsrand 1 mm
ÆRA002 afstand til resektionsrand 2 mm
ÆRA003 afstand til resektionsrand 3 mm
ÆRA004 afstand til resektionsrand 4 mm
ÆRA005 afstand til resektionsrand 5 mm
ÆRA006 afstand til resektionsrand 6 mm
ÆRA007 afstand til resektionsrand 7 mm
ÆRA008 afstand til resektionsrand 8 mm
ÆRA009 afstand til resektionsrand 9 mm
ÆRA010 afstand til resektionsrand 10 mm
ÆRA011 afstand til resektionsrand 11 mm
ÆRA012 afstand til resektionsrand 12 mm
ÆRA013 afstand til resektionsrand 13 mm
ÆRA014 afstand til resektionsrand 14 mm
ÆRA015 afstand til resektionsrand 15 mm
ÆRA016 afstand til resektionsrand 16 mm
ÆRA017 afstand til resektionsrand 17 mm
ÆRA018 afstand til resektionsrand 18 mm
ÆRA019 afstand til resektionsrand 19 mm
ÆRA020 afstand til resektionsrand 20 mm
ÆRA021 afstand til resektionsrand 21 mm
ÆRA022 afstand til resektionsrand 22 mm
ÆRA023 afstand til resektionsrand 23 mm
ÆRA024 afstand til resektionsrand 24 mm
ÆRA025 afstand til resektionsrand 25 mm
ÆRA026 afstand til resektionsrand 26 mm
ÆRA027 afstand til resektionsrand 27 mm
ÆRA028 afstand til resektionsrand 28 mm
ÆRA029 afstand til resektionsrand 29 mm
ÆRA030 afstand til resektionsrand 30 mm
ÆRA031 afstand til resektionsrand 31 mm
ÆRA032 afstand til resektionsrand 32 mm
ÆRA033 afstand til resektionsrand 33 mm
ÆRA034 afstand til resektionsrand 34 mm
ÆRA035 afstand til resektionsrand 35 mm
ÆRA036 afstand til resektionsrand 36 mm
ÆRA037 afstand til resektionsrand 37 mm
ÆRA038 afstand til resektionsrand 38 mm
ÆRA039 afstand til resektionsrand 39 mm
ÆRA040 afstand til resektionsrand 40 mm
ÆRA041 afstand til resektionsrand 41 mm
ÆRA042 afstand til resektionsrand 42 mm
ÆRA043 afstand til resektionsrand 43 mm
ÆRA044 afstand til resektionsrand 44 mm
ÆRA045 afstand til resektionsrand 45 mm
ÆRA046 afstand til resektionsrand 46 mm
ÆRA047 afstand til resektionsrand 47 mm
ÆRA048 afstand til resektionsrand 48 mm
ÆRA049 afstand til resektionsrand 49 mm
ÆRA050 afstand til resektionsrand 50 mm
ÆRA051 afstand til resektionsrand 51 mm
ÆRA052 afstand til resektionsrand 52 mm
ÆRA053 afstand til resektionsrand 53 mm
ÆRA054 afstand til resektionsrand 54 mm
ÆRA055 afstand til resektionsrand 55 mm
ÆRA056 afstand til resektionsrand 56 mm
ÆRA057 afstand til resektionsrand 57 mm
ÆRA058 afstand til resektionsrand 58 mm
ÆRA059 afstand til resektionsrand 59 mm
ÆRA05X afstand til resektionsrand > 50 mm
ÆRA060 afstand til resektionsrand 60 mm
ÆRA061 afstand til resektionsrand 61 mm
ÆRA062 afstand til resektionsrand 62 mm
ÆRA063 afstand til resektionsrand 63 mm
ÆRA064 afstand til resektionsrand 64 mm
ÆRA065 afstand til resektionsrand 65 mm
ÆRA066 afstand til resektionsrand 66 mm
ÆRA067 afstand til resektionsrand 67 mm
ÆRA068 afstand til resektionsrand 68 mm
ÆRA069 afstand til resektionsrand 69 mm
ÆRA070 afstand til resektionsrand 70 mm
ÆRA071 afstand til resektionsrand 71 mm
ÆRA072 afstand til resektionsrand 72 mm
ÆRA073 afstand til resektionsrand 73 mm
ÆRA074 afstand til resektionsrand 74 mm
ÆRA075 afstand til resektionsrand 75 mm
ÆRA076 afstand til resektionsrand 76 mm
ÆRA077 afstand til resektionsrand 77 mm
ÆRA078 afstand til resektionsrand 78 mm
ÆRA079 afstand til resektionsrand 79 mm
ÆRA080 afstand til resektionsrand 80 mm
ÆRA081 afstand til resektionsrand 81 mm
ÆRA082 afstand til resektionsrand 82 mm
ÆRA083 afstand til resektionsrand 83 mm
ÆRA084 afstand til resektionsrand 84 mm
ÆRA085 afstand til resektionsrand 85 mm
ÆRA086 afstand til resektionsrand 86 mm
ÆRA087 afstand til resektionsrand 87 mm
ÆRA088 afstand til resektionsrand 88 mm
ÆRA089 afstand til resektionsrand 89 mm
ÆRA090 afstand til resektionsrand 90 mm
ÆRA091 afstand til resektionsrand 91 mm
ÆRA092 afstand til resektionsrand 92 mm
ÆRA093 afstand til resektionsrand 93 mm
ÆRA094 afstand til resektionsrand 94 mm
ÆRA095 afstand til resektionsrand 95 mm
ÆRA096 afstand til resektionsrand 96 mm
ÆRA097 afstand til resektionsrand 97 mm
ÆRA098 afstand til resektionsrand 98 mm
ÆRA099 afstand til resektionsrand 99 mm
ÆRA100 afstand til resektionsrand 100 mm
ÆRAA01 afstand til resektionsrand <= 1mm
ÆRAXXX afstand til resektionsrand kan ikke bedømmes
ÆSM001 luminal A, molekylær subtype
ÆSM002 luminal B, molekylær subtype
ÆSM003 HER2 enriched, molekylær subtype
ÆSM004 basallike, molekylær subtype
ÆSRX01 afstand til sideresektionsrand under 1 mm
ÆTD001 tumordiameter 1 mm
ÆTD300 tumordiameter 300 mm
ÆTD3XX tumordiameter >300 mm
ÆTDXXX tumordiameter kan ikke vurderes
ÆTF000 ingen tumor foci
ÆTF001 1 tumor foci
ÆTF002 2 tumor foci
ÆTF003 3 tumor foci
ÆTF004 4 tumor foci
ÆTF005 5 tumor foci
ÆTF006 6 tumor foci
ÆTF007 7 tumor foci
ÆTF008 8 tumor foci
ÆTF009 9 tumor foci
ÆTF010 10 tumor foci
ÆTF011 11 tumor foci
ÆTF012 12 tumor foci
ÆTF013 13 tumor foci
ÆTF014 14 tumor foci
ÆTF015 15 tumor foci
ÆTF016 16 tumor foci
ÆTF017 17 tumor foci
ÆTF018 18 tumor foci
ÆTF019 19 tumor foci
ÆTF020 20 tumor foci
ÆTF021 21 tumor foci
ÆTF022 22 tumor foci
ÆTF023 23 tumor foci
ÆTF024 24 tumor foci
ÆTF025 25 tumor foci
ÆTFXXX antal tumor foci kan ikke vurderes
ÆUM000 afstand fra tumor til undermineringsrand 0 mm
ÆUM100 afstand fra tumor til undermineringsrand 100 mm
ÆUMX01 afstand fra tumor til undermineringsrand under 1 mm
ÆUMX20 afstand fra tumor til undermineringsrand > 20 mm
ÆUMXXX afstand fra tumor til undermineringsrand kan ikke vurderes
ÆXXX39 højre
ÆXXX3X venstre
ÆYRCB0 Residual Cancer Burden klasse 0
ÆYRCB1 Residual Cancer Burden klasse I
ÆYRCB2 Residual Cancer Burden klasse II
ÆYRCB3 Residual Cancer Burden klasse III
ÆYYBR0 behandlingsrespons kan ikke vurderes
ÆYYBR1 behandlingsrespons grad I
ÆYYBR2 behandlingsrespons grad II
ÆYYBR3 behandlingsrespons grad III
ÆYYBR4 behandlingsrespons grad IV
ÆYYBR5 behandlingsrespons grad V
ÆYYBR9 behandlingsrespons påvist
ÆYYVN1 Van Nuys gruppe 1
ÆYYVN2 Van Nuys gruppe 2
ÆYYVN3 Van Nuys gruppe 3
ÆYYX10 grad 1
ÆYYX20 grad 2
ÆYYX30 grad 3
ÆYYY00 obs. pro
ÆYYY0Q pleomorf type
ÆYYY90 mikropapillær
ÆYYY94 fokal
ÆYYY96 multifokal
ÆYYY98 diffus
Enter your
text here