kodebog

F10361 normalt jernindhold
F10363 øget jernindhold
F10364 nedsat jernindhold
F10365 intet jernindhold
F15811 strukturelle eller numeriske DNA forandringer ikke påvist
F15812 abnormt DNA
F15813 strukturel/numerisk DNA forandring påvist
F29800 minimal restsygdom, markør, ingen egnet
F29801 minimal restsygdom, markør, egnet
F41010 immunologisk reaktion
F42000 fagocytose
F42010 hæmofagocytose
F42400 allergisk reaktion
F42810 hæmolytisk transfusionsreaktion
F44040 graft-versus-host reaktion
F44101 ingen tegn på rejektion
F44111 akut T-celle medieret rejektion
F44221 kronisk aktiv T-celle medieret rejektion
F53900 accelereret fase
F53901 blastfase
F53930 blastkrise
F53932 blastkrise i inkomplet remission
FA3000 onkogent protein
FA3002 abnormt onkogent protein
FA3290 onkogent protein bcl-1
FA3293 øget onkogent protein bcl-1
FA3300 onkogent protein bcl-2
FA3303 øget onkogent protein bcl-2
FE16T1 DDX41 genstatus normal
FE16T3 DDX41 gen muteret
FE16U1 ANKRD26 genstatus normal
FE16U3 ANKRD26 gen muteret
FE16V1 ETV6 genstatus normal
FE16V3 ETV6 gen muteret
FE16XA IRF4 translokation påvist
FE16XB IRF4 translokation ikke påvist
FE16YA MALT1 translokation påvist
FE16YB MALT1 translokation ikke påvist
FE1940 genmosaik
FY0200 medikamentel bivirkning
J08140 t(8;14) translokation ikke påvist
J08141 t(8;14) translokation påvist
M00120 normale celler
M00410 normal cellularitet
M09030 artefakt
M09442 tumor budding kan/skal ikke vurderes
M11600 stråleforandring
M21000 agenesi (aplasi)
M2100A agenesi (aplasi), højre side
M2100B agenesi (aplasi), venstre side
M40000 inflammation
M41000 akut inflammation
M41740 absces
M42100 akut og kronisk inflammation
M43000 kronisk inflammation
M44001 granulomatøs inflammation
M44002 granulom
M44040 lipogranulom
M44200 ikke-nekrotiserende, granulomatøs inflammation
M44700 nekrotiserende, granulomatøs inflammation
M47171 fokal lymfocytinfiltration
M49000 fibrose
M49001 fokal fibrose
M49020 sklerose
M50100 mukoid degeneration
M54000 nekrose
M54060 koagulationsnekrose
M54080 kaseøs nekrose
M54090 fibrinoid nekrose
M54110 fedtnekrose
M54150 onkolyse
M54700 infarkt
M55000 aflejring
M55100 amyloidaflejring
M55101 amyloidaflejring ikke påvist
M55800 aflejring af jern
M57510 hæmosiderose
M57520 Gamna-Gandy legeme
M57740 lipofuscinpigment
M58000 atrofi
M59100 cytopeni
M59120 pancytopeni
M62110 hyperdiploidi
M62180 hypodiploidi
M63200 strukturel kromosomændring
M63201 deletion
M63210 deletion af kort arm
M63220 Philadelphia-kromosom, Ph-1
M63230 deletion af lang arm
M632A0 del 13q14.3
M632B0 del 11q22-23
M632C0 del 17p13
M633B3 kromosom 11q rearrangement
M63600 translokation
M636A0 t(14;18) translokation
M636B0 bcl 2 translokation
M636C0 bcl 6 translokation
M636D0 MYC translokation
M636E0 t(11;14) translokation
M636F0 CCND1 translokation
M636X0 kombineret translokation
M65120 pyknose
M66730 cytoplasmatisk granulering
M66731 nedsat cytoplasmatisk granulering
M66737 øget cytoplasmatisk granulering
M69000 abnorm celle
M69211 fremmedlegemekæmpecelle
M69212 Toutonkæmpecelle
M69213 Langhanskæmpecelle
M69220 megalocyt
M69240 makrocytose
M69280 mikrocytose
M69320 tadpole celle
M69350 dråbeformet erytrocyt
M69510 fagocyterende celle
M69700 atypiske celler
M70010 abnorm endokondral ossifikation
M72000 hyperplasi
M72005 atypisk hyperplasi
M72205 atypisk lymfoid hyperplasi
M72206 starry-sky mønster
M72208 pseudofollikulær forandring
M72240 benign lymfoepitelial læsion
M72241 lymfoepitelial læsion
M73500 myeloid metaplasi
M75010 modningsstop
M75020 dysmaturitet
M75100 accelereret modning
M75200 forsinket modning
M75300 hypoplasi
M75400 aplasi
M75900 hæmatopoietisk modningsforstyrrelse
M75920 hæmatopoietisk modningsstop
M75930 venstreforskydning
M75940 højreforskydning
M75950 megaloblastisk forandring
M75960 erytropoietisk modningsstop
M75970 myelodysplastiske træk
M76020 cellulær proliferation
M77600 proliferation (-cytose)
M77610 leukæmoid reaktion
M77620 erytroblastose
M77630 leukoerytroblastose
M77700 polycytæmi
M77720 sekundær polycytæmi
M77730 relativ polycytæmi
M78000 abnormt perifert blod
M78010 blastisk celle
M78020 Alder-Reilly celle
M78030 Chediak-Higashi celle
M78040 makrotrombocyt
M78042 dysplastisk trombocyt
M78051 Gaucher celle
M78052 Nieman-Pick celle
M78062 sea blue histiocyt
M78080 May-Hegglin inklusion
M780A0 myelomcelle
M78130 Pelger-Huet celle
M78140 plasmacytoid celle
M78150 hypersegmenteret granulocyt
M78160 hyposegmenteret granulocyt
M78170 atypisk lymfocyt
M78171 lymfomcelle
M78200 erytrocytformforandring
M78210 akantocytose
M78220 anisocytose
M78250 echinocytose
M78270 elliptocytose
M78290 pencil celle
M78300 poikilocytose
M78310 schistocytose
M78320 drepanocytose
M78330 sfærocytose
M78340 target celle
M78350 stomatocyt
M78400 cytoplasmatisk forandring i hæmatopoietisk celle
M78410 Auer body
M78430 basofil punktering
M78440 Cabot ring
M78450 Døhle legeme
M78460 Heinz body
M78470 Howell-Jolly body
M78490 Pappenheimer body
M78500 polykromatofili
M78530 anisokromi
M78560 LE-celle
M78570 RA-celle
M78610 mikrocytær hypokrom erytrocyt
M78620 makrocytær normokrom erytrocyt
M78630 makrocytær hyperkrom erytrocyt
M78740 pengerulledannelse
M79900 regeneration
M95911 monoklonal B-cellelymfocytose, non-CLL-type
M96003 malignt lymfom
M96121 monoklonal B-cellelymfocytose
M96123 B-celle kronisk lymfocytær leukæmi
M96223 T-celle kronisk lymfocytær leukæmi
M96883 splenisk B-cellelymfom/leukæmi, uklassificerbar
M97013 Sezarys syndrom
M97243 systemisk EBV-positivt T-cellelymfom hos børn
M97313 solitært knogleplasmacytom
M97321 plasmacelleneoplasi
M97323 myelomatose
M97343 ekstraossøst plasmacytom
M973A3 osteosklerotisk myelom (POEMS syndrom)
M97401 mastocytom
M97403 mastcellesarkom
M97411 mastocytose
M97413 malign systemisk mastocytose
M97423 mastcelleleukæmi
M97493 Erdheim-Chester sygdom
M974A1 indolent systemisk mastocytose
M97513 Langerhans celle histiocytose
M97521 Langerhans celle histiocytose, monostotisk
M97531 Langerhans celle histiocytose, polyostotisk
M97553 histiocytært sarkom
M97563 Langerhans celle sarkom
M97571 interdigiterende dendritisk celle  tumor
M97573 interdigiterende dendritisk celle sarkom 
M97583 follikulær dendritisk celle sarkom
M97593 fibroblastisk retikulærcelle tumor
M975A3 indeterminat dendritisk celle tumor
M975B1 dissemineret juvenilt xantogranulom
M97611 IgM monoklonal gammopati af usikker signifikans
M97623 heavy chain disease/tungkæde sygdom
M97651 non-IgM monoklonal gammopati af usikker signifikans
M97661 lymfomatoid granulomatose
M98003 leukæmi
M98013 akut udifferentieret leukæmi
M98043 aleukæmisk leukæmi
M98053 akut leukæmi af ubestemmelig celletype
M98063 blandet fænotype akut leukæmi med t(9;22); BCR-ABL1
M98073 blandet fænotype akut leukæmi med t(v;11q); KMT2A rearrangement
M98083 blandet fænotype akut leukæmi B/myeloid
M98093 blandet fænotype akut leukæmi T/myeloid
M98123 B-lymfoblastær leukæmi/lymfom med t(9;22); BCR-ABL1
M98133 B-lymfoblastær leukæmi/lymfom med t(v;11q); KMT2A rearrangement
M98143 B-lymfoblastær leukæmi/lymfom med t(12;21); ETV6-RUNX1
M98153 B-lymfobl. leukæmi/lymfom med hyperdiploidi
M98163 B-lymfoblastær leukæmi/lymfom med hypodiploidi
M98173 B-lymfoblastær leukæmi/lymfom med t(5;14); IgH/IL3
M98183 B-lymfoblastær leukæmi/lymfom med t(1;19); TCF3-PBX1
M98193 B-lymfoblastær leukæmi/lymfom, BCR-ABL1 lignende
M981A3 B-lymfoblastær leukæmi/lymfom med iAMP21
M98213 akut lymfoblastær leukæmi
M98231 monoklonal B-cellelymfocytose, CLL-type
M98233 kronisk lymfocytær leukæmi
M98243 aleukæmisk lymfocytær leukæmi
M98253 prolymfocytleukæmi
M98263 Burkitt leukæmi
M98273 adult T-cellelymfom/leukæmi
M98293 lymfocytose, CD8+ type
M982X3 kronisk lymfocytær leukæmivariant
M98303 plasmacelleleukæmi
M98313 large granular lymfocyt leukæmi
M98333 B-celle prolymfocytær leukæmi
M98343 T-celle prolymfocytær leukæmi
M98353 precursor B-lymfoblastisk leukæmi
M98373 precursor T-lymfoblastisk leukæmi
M98383 NK-lymfoblastær leukæmi/lymfom
M983T3 tidlig T-celle precursor lymfoblastisk leukæmi
M98403 akut erytroid leukæmi
M98423 kronisk erytræmi
M98503 lymfomcelleleukæmi
M98613 akut myeloid leukæmi
M98643 aleukæmisk myeloid leukæmi
M98653 akut myeloid leukæmi med t(6;9); DEK-NUP214
M98663 akut promyelocyt leukæmi med t(15;17); PML-RARa
M98673 akut myelomonocytær leukæmi
M98693 akut myeloid leukæmi med inv(3) eller t(3;3); GATA2, MECOM
M986A3 akut myeloid leukæmi med germline CEBPA mutation
M986B3 myeloid neoplasi med germline DDX41 mutation
M986C3 myeloid neoplasi med germline RUNX1 mutation
M986D3 myeloid neoplasi med germline ANKRD26 mutation
M986E3 myeloid neoplasi med germline ETV6 mutation
M986F3 myeloid neoplasi med germline GATA2 mutation
M986H3 akut myeloid leukæmi med muteret NPM1
M986I3 akut myeloid leukæmi med biallelisk muteret CEBPA
M98703 akut basofil leukæmi
M98713 akut myeloid leukæmi med inv(16) eller t(16;16); CBFß-MYH11
M98723 akut myeloid leukæmi, minimalt differentieret
M98733 akut myeloid leukæmi, uden modning
M98743 akut myeloid leukæmi, med modning
M98753 kronisk myeloid leukæmi, BCR-ABL1 positiv
M98763 atypisk kronisk myeloid leukæmi, BCR-ABL1 negativ
M98793 AML m. muteret RUNX1
M98913 akut monoblastisk/monocytær leukæmi
M98953 akut myeloid leukæmi med myelodysplasi-relaterede forandringer
M98963 akut myeloid leukæmi med t(8;21); RUNX1-RUNX1T1
M98973 akut myeloid leukæmi med t(9;11); KMT2A-MLLT3
M98981 transient abnorm myelopoiese associeret med Down syndrom
M98983 myeloid leukæmi associeret med Downs syndrom
M99103 akut megakaryoblastleukæmi
M99113 akut myeloid leukæmi (megakaryoblastisk) med t(1;22); RBM15-MKL1
M99123 AML m. BCR-ABL1
M99203 terapirelateret myeloid neoplasi
M99303 myeloidt sarkom
M99313 panmyeloid proliferation med myelofibrose
M99403 hårcelleleukæmi
M99453 kronisk myelomonocytær leukæmi
M99463 juvenil myelomonocytær leukæmi
M99483 aggressiv NK-celleleukæmi
M99503 polycytæmia vera
M99613 myelofibrose
M99623 essentiel trombocytæmi
M99633 kronisk neutrofil leukæmi
M99643 kronisk eosinofil leukæmi
M99653 myeloproliferativ neoplasi, uklassificerbar
M99663 myeloid neoplasi med PDGFRB rearrangement
M99673 myeloid og lymfoid neoplasi med FGFR1 abnormiteter
M99683 myeloid/lymfoid neoplasi med PCM1-JAK2
M996A3 myeloid og lymfoid neoplasi med PDGFRA rearrangement
M996Z1 præfibrotisk/tidlig primær myelofibrose
M996Z3 myeloproliferativ neoplasi
M99701 kronisk lymfoproliferativ sygdom
M99711 post-transplantation lymfoproliferativ sygdom
M99713 polymorf post-transplantation lymfoproliferativ sygdom
M99753 uklassificerbar myelodysplastisk/myeloproliferativ sygdom 
M997A1 post-transplantation lymfoprolif sygd.plasmacytær hyperplasi
M997B1 infektiøs mononukleoselign post-transplan lymfoprolif sygdom
M99803 myelodysplastisk syndrom med unilinie dysplasi
M99823 myelodysplastisk syndrom med ringsideroblaster og unilinie dysplasi
M99833 myelodysplastisk syndrom med overskud af blaster
M99853 myelodysplastisk syndrom med multilineær dysplasi
M99863 myelodysplastisk syndrom med isoleret del(5q) kromosomafvigelse
M99893 myelodysplastisk syndrom
M998A3 myelodysplastisk syndrom/myeloproliferativ neoplasi med ringsideroblaster og trombocytose
M998B3 refraktær cytopeni hos børn
M99913 refraktær neutropeni
M99923 refraktær trombocytopeni
M99933 myelodysplastisk syndrom med ringsideroblaster og multilinie dysplasi
S04100 mononukleose
S10050 aflejringssygdom
S11920 hæmokromatose
S14200 Niemann-Picks sygdom
S14300 Gauchers sygdom
S40100 anæmi
S40150 mikrocytær hypokrom anæmi
S40151 mikrocytær normokrom anæmi
S40170 normocytær hypokrom anæmi
S40171 normocytær normokrom anæmi
S40200 hæmolytisk anæmi
S40220 hereditær hæmolytisk anæmi
S40225 Pearsons syndrom
S40310 aplastisk anæmi
S40330 Fanconis anæmi
S40350 anæmi ved kronisk sygdom
S40420 Blackfan-Diamonds anæmi
S40500 megaloblastær anæmi
S40600 perniciøs anæmi
S40720 jernmangelanæmi
S40800 sideroblastanæmi
S40810 akkvisit sideroblastanæmi
S40820 hereditær sideroblastanæmi
S40910 hereditær sfærocytose
S40920 anæmi sekundær til erytrocytenzymmangel
S41030 hereditær elliptocytose
S41250 hypersplenisme
S41300 hæmoglobinopati
S41410 seglcelleanæmi
S41600 talassæmi
S41810 thalassæmia major
S41820 thalassæmia minor
S42000 porfyri
S42500 erhvervet hæmolytisk anæmi
S42600 autoimmun hæmolytisk anæmi
S42700 autoimmun hæmolytisk anæmi, medikamentelt betinget
S42940 hæmolytisk, uræmisk syndrom
S43220 paroksysmal nokturn hæmoglobinuri
S43342 eosinofili
S43378 plasmacytose
S43570 agranulocytose
S43580 kongenit infantil agranulocytose
S43585 Schwachman-Diamonds syndrom
S43830 familiær hæmofagocytisk lymfohistiocytose
S43840 infektionsbetinget hæmofagocytisk lymfohistiocytose
S44000 hæmoragisk diatese
S44110 dissemineret intravaskulær koagulation
S44280 hæmofili A
S44940 grå blodplade syndrom
S45030 thrombasteni (Glanzmann)
S45410 immunologisk trombocytopenisk purpura
S45440 idiopatisk trombocytopenisk purpura
S45480 trombotisk trombocytopenisk purpura
S45640 Bernard-Souliers syndrom
S46250 Griscellis syndrom
S46310 hypereosinofilt syndrom
S46404 akkvisit immundefekt syndrom (AIDS)
S46800 føtal erytroblastose
S46810 neonatal hæmolytisk sygdom, AB0 inkompatibilitet
S46820 neonatal hæmolytisk sygdom, RH inkompatibilitet
S47210 monoklonal gammopati
S47220 Waldenstrøms makroglobulinæmi
S47300 heavy chain disease
S47360 let kæde sygdom, kappa
S47370 let kæde sygdom, lambda
S47410 benign monoklonal gammopati
S50402 Noonans syndrom
S54250 neurofibromatose
S55820 trisomi 8
S57120 trisomi 21
T01153 Langerhanscelle
T05000 Hæmatopoietisk og retikuloendotelialt system
T05105 Retikuloendotelial celle
T05140 Mastcelle
T05230 Lymfocyt
T05320 Plasmacelle
T06000 Knoglemarv
T06001 Sternalmarv
T06002 Cristamarv
T06012 Retikulumcelle i marv
T06013 Blastisk celle i marv
T06100 Erytropoietisk væv
T06110 Erytroblast
T06140 Normoblast
T06200 Myelopoietisk væv
T06260 Neutrofilocyt i marv
T06340 Eosinofilocyt i marv
T06440 Basofilocyt i marv
T06500 Trombopoietisk væv
T06540 Megakaryocyt
T06600 Lymfocytært væv i marv
T06660 Lymfocyt i marv
T06700 Monocyt i marv
T06750 Plasmacelle i marv
T06770 Plasmacytoid lymfocyt
T0X000 Blod
T0X110 Erytrocyt
T0X130 Retikulocyt
T0X140 Leukocyt
T0X150 Granulocyt
T0X160 Neutrofilocyt
T0X170 Eosinofilocyt
T0X180 Basofilocyt
T0X210 Lymfocyt i blod
T0X290 Monocyt
T0X320 Megakaryocyt i blod
T0X330 Trombocyt
Æ33500 polyomavirus
Æ44750 Plasmodium
ÆF5200 T-celle oprindelse
ÆF5220 B-celle oprindelse
ÆF5230 NK-celle oprindelse
ÆF5240 myeloid celle oprindelse
ÆF5300 nodal
ÆF5310 ekstranodal
ÆLK080 pædiatrisk type
ÆMRS01 minimal restsygdom, niveau under detektionsgrænsen
ÆMRS03 minimal restsygdom, niveau faldende
ÆMRS05 minimal restsygdom, niveau uændret
ÆMRS07 minimal restsygdom, niveau stigende
ÆMRS08 minimal restsygdom, niveau stigende, obs. molekylært recidiv
ÆMRSXX minimal restsygdom, niveau for lavt til kvantificering
ÆYY503 refraktær
ÆYYY05 regression
ÆYYY06 progression
ÆYYY0I infantil type
ÆYYY0N monomorf type
ÆYYY0P polymorf type
ÆYYY0X transformering
ÆYYY0Y transitorisk
ÆYYY21 let grad
ÆYYY22 moderat grad
ÆYYY23 svær grad
ÆYYY40 type 0
Enter your
text here