kodebog

F01050 postoperativ tilstand
F01070 radikal margen
F01071 vid margen
F01072 marginal margen
F01073 intralæsionel margen
F01100 postinfektiøs tilstand
F01713 legemshøjde, høj for alderen
F01714 legemshøjde, lav for alderen
F04600 diatese
F06006 status efter knoglemarvstransplantation
F08010 følge af præmaturitet
F10123 øget kalcium
F10361 normalt jernindhold
F10363 øget jernindhold
F10364 nedsat jernindhold
F10365 intet jernindhold
F10526 abnorm forekomst af pyrofosfat
F11486 abnorm forekomst af urat
F29800 minimal restsygdom, markør, ingen egnet
F29801 minimal restsygdom, markør, egnet
F29881 IDH1 positiv
F29885 IDH1 negativ
F44000 graft reaktion
F44040 graft-versus-host reaktion
F44100 graft rejektion
F44110 akut graft rejektion
F44120 hyperakut graft rejektion
F44200 kronisk graft rejektion
F44220 kronisk aktiv graft rejektion
F44300 ikke-immunologisk graft failure
FE1330 genamplifikation
FE15R1 IDH1 genstatus normal
FE15R3 IDH1 gen muteret
FE15S1 IDH2 genstatus normal
FE15S3 IDH2 gen muteret
FE15T1 ATRX genstatus normal
FE15T3 ATRX gen muteret
FY0200 medikamentel bivirkning
FY1730 komplikation til kirurgisk behandling
M00010 ukendt morfologi
M00015 uafklaret morfologi
M00020 morfologiakse ikke anvendelig
M00030 forandring ikke tildelt morfologikodenummer
M00040 uopklaret, 'mystisk' tilfælde
M00100 normalt væv
M00120 normale celler
M00140 normal struktur
M00410 normal cellularitet
M01000 abnormt væv
M01040 abnorm struktur
M01111 uspecifik reaktiv forandring
M02010 abnorm form
M02500 abnorm størrelse
M02510 abnormt stor størrelse
M02520 abnormt lille størrelse
M02553 øget diameter
M02554 nedsat diameter
M03090 pseudotumor
M05120 abnormt øget antal
M05130 abnormt nedsat antal
M09000 for lidt materiale til diagnostisk vurdering
M09001 for lidt materiale til nedfrysning i biobank
M09002 for lidt materiale til molekylærpatologisk undersøgelse
M09010 materialet uegnet til diagnostisk vurdering
M09011 materialet mindre egnet til diagnostisk vurdering
M09012 materialet uegnet til specialundersøgelse
M09013 materialet ikke sikkert repræsentativt
M09014 materialet ikke repræsentativt
M09016 materiale af teknisk dårlig kvalitet
M0901T ikke alt væv fremsendt
M0901U sparsomt materiale
M0901X cellefattigt materiale
M0901Y acellulært materiale
M0901Z materialet uegnet til nedfrysning i biobank
M09020 forkert materiale modtaget
M09025 materiale modtaget med manglende eller forkerte patientdata
M09026 uoverensstemmelse mellem oplysninger på rekvisition og materialebeholder
M09030 artefakt
M09040 udtagning til biobank ikke praktisk gennemførligt
M09060 materiale ikke undersøgt
M09070 intet materiale identificeret
M09100 intet materiale modtaget
M09145 materialet gået tabt under forsendelsen
M09150 materialet gået tabt under præparationen
M09155 materialet beskadiget under præparationen
M09300 morfologisk forandring ikke endeligt vurderet
M09350 makroskopisk beskrivelse alene
M09400 resektionsrande frie
M09401 resektionsrande ikke frie
M09402 resektionsrande kan ikke vurderes
M09405 resektionsflade fri
M09406 resektionsflade ikke fri
M09407 resektionsflade kan ikke vurderes
M0940A resektionsafstand tilstrækkelig
M0940B resektionsafstand ikke tilstrækkelig
M0940P adenom i resektionsrand
M09410 laterale resektionsrand fri
M09411 laterale resektionsrand ikke fri
M09420 karinvasion ikke påvist
M09421 karinvasion påvist
M09422 karinvasion kan ikke vurderes
M09430 nerveindvækst ikke påvist
M09431 nerveindvækst påvist
M09432 nerveindvækst kan ikke vurderes
M09450 ingen tegn på malignitet
M09451 ingen resttumor
M09452 ingen epiteldysplasi
M09453 ingen restdysplasi
M09460 ingen tumorceller
M09462 ingen malignitetssuspekte celler
M09463 ingen maligne celler
M09470 ingen tegn på metastase
M094A0 tumorsatellit ikke påvist
M094A1 tumorsatellit påvist
M094A2 tumorsatellit kan ikke vurderes
M094B0 perinodal vækst ikke påvist
M094B1 perinodal vækst påvist
M094D0 indvækst i naboorgan/-struktur ikke påvist
M094D1 indvækst i naboorgan/-struktur påvist
M094D2 indvækst i naboorgan/-struktur kan ikke vurderes
M10000 traumatisk læsion
M10400 kompressionsskade
M11600 stråleforandring
M11610 kemoterapiforandring
M11620 stråleforandring med inflammation
M11650 stråle- og kemoterapiforandring
M12000 fraktur
M12004 patologisk fraktur
M12007 spontan fraktur
M12500 helet fraktur
M12590 pseudartrose
M12800 multiple frakturer
M13000 dislokation
M13010 luksation
M14020 kirurgisk incision
M14024 helet kirurgisk incision
M14025 ikke-helet kirurgisk incision
M14050 inficeret kirurgisk incision
M14200 kontusion
M14310 stiksår
M14350 insektstiksreaktion
M14360 bidlæsion
M14361 morsicatio
M14380 injektionssted
M14400 dilaceration
M14430 ruptur
M14510 skudsår
M14700 traumatisk perforation
M14800 amputeret struktur
M14801 partielt amputeret struktur
M14850 amputationsstump
M15020 mangel, kirurgisk betinget
M15600 transplantat
M15601 eksplantat
M15602 retransplantat
M15800 implantat
M18000 følge af kirurgisk indgreb
M18560 terapeutisk implantat
M18580 implanteret protese
M18581 implanteret biologisk protese
M18582 implanteret mekanisk protese
M18760 borehul
M20000 kongenit malformation
M20050 immatur udvikling
M20100 kongenit abnorm fusion
M20115 syndaktyli
M20150 Arnold-Chiaris malformation
M20200 Klippel-Feil deformitet
M20400 kongenit atresi
M20500 kongenit hypertrofi
M20510 hemihypertrofi
M2051A hemihypertrofi, højre side
M2051B hemihypertrofi, venstre side
M20600 kongenit vækstforstyrrelse
M20610 kongenit abnorm kort vækst
M20680 kongenit hyperplasi
M21000 agenesi (aplasi)
M2100A agenesi (aplasi), højre side
M2100B agenesi (aplasi), venstre side
M21025 akrani
M21070 agenesi, partiel
M21071 Dandy-Walkers malformation
M21072 Dandy-Walkers malformation, variant
M2107A agenesi, partiel, højre side
M2107B agenesi, partiel, venstre side
M21080 agenesi, unilateral
M21300 kongenit hypoplasi
M21400 persisterende embryonal struktur
M21550 ekstrofi
M21600 kongenit fusionsdefekt med herniering
M21610 spina bifida aperta
M21620 meningocele
M21630 myelomeningocele
M21660 encephalocele
M21670 meningoencephalocele
M21900 kongenit inkomplet tillukning
M22300 accessorisk struktur
M22310 polydaktyli
M22315 short-rib-polydactyli
M22360 dobbeltanlæg
M22361 partielt dobbeltanlæg
M22400 kongenit malformation i skelettet
M22401 kongenit malformation i kranium/ansigtskelet
M22410 kondrodystrofi
M22420 osteogenesis imperfecta
M22430 tanatofor dysplasi
M22460 arthrogryposis congenita multiplex
M22520 osteokondrodystrofi
M22540 osteopetrose
M22610 kongenit valgusdeformitet
M22620 kongenit varusdeformitet
M22640 kongenit kontraktur
M22650 kraniosynostose
M24600 vaskulær malformation
M24610 kongenit aneurisme
M24630 abnorm vaskulær forsyning
M24890 kongenit lymfangiomatose
M26000 ektopisk væv
M26680 bronkogen cyste
M30000 forkalkning
M30400 fremmedlegeme
M30500 fremmedlegeme, suturmateriale
M31000 displacering
M31050 prolaps
M31510 skoliose
M31520 lordose
M31530 kyfose
M31550 kyfoskoliose
M31560 valgusdeformitet
M31570 varusdeformitet
M31580 kontraktur
M31600 hernie
M31605 inkarcereret hernie
M31650 hernieret væv
M31700 deformitet
M31730 pectus excavatum
M33400 cyste
M33404 solitær cyste
M33405 multiple cyster
M33406 multilokulær cyste
M33560 ranula
M33600 ganglion
M33620 bursacyste
M33640 aneurismatisk knoglecyste
M33680 mesotelcyste
M33770 serøs cyste
M33790 mucinøs cyste
M33800 polycystisk forandring
M35000 blodkoagel
M35100 trombe
M35103 organiseret trombe
M35140 rekanaliseret trombe
M35150 fibrintrombe
M35390 bakteriel embolus
M35410 tumorembolus
M37000 blødning
M37009 blødningsfølge
M39100 sekvester
M39110 løst legeme
M39300 fistel
M39400 kavitet (kaverne)
M39810 spontan perforation
M39820 perforation på grund af fremmedlegeme
M40000 inflammation
M40010 vaskulit
M40160 kæmpecelleinflammation
M40200 diffus inflammation
M40300 serøs inflammation
M40400 purulent inflammation
M40460 pus
M40500 fibrinøs inflammation
M40600 hæmoragisk inflammation
M40700 nekrotiserende inflammation
M40770 histiocytær, nekrotiserende inflammation
M40900 reumatisk inflammation
M41000 akut inflammation
M41400 akut suppurativ inflammation
M41410 akut flegmonøs inflammation
M41600 akut hæmoragisk inflammation
M41700 akut nekrotiserende inflammation
M41740 absces
M41741 fokal absces
M42000 subakut inflammation
M42100 akut og kronisk inflammation
M43000 kronisk inflammation
M43060 plasmacelleinflammation
M43080 follikulær inflammation
M43740 kronisk absces
M43750 chondrodermatitis nodularis chronica helicis
M43800 kronisk cystisk inflammation
M43801 radikulær cyste
M43803 residual cyste
M43804 inflammatorisk paradental cyste
M44001 granulomatøs inflammation
M44002 granulom
M44070 xantogranulomatøs inflammation
M44090 kolesterolgranulom
M44110 kæmpecellegranulom
M44120 perifert kæmpecellegranulom
M44130 centralt kæmpecellegranulom
M44140 fremmedlegemereaktion
M44200 ikke-nekrotiserende, granulomatøs inflammation
M44210 Boecks sarkoid
M44400 suppurerende, granulomatøs inflammation
M44702 epiteloidcellegranulom med nekrose
M44720 midtliniegranulom
M44760 forkalket granulom
M44770 Ghon kompleks
M44920 granuloma annulare
M44930 necrobiosis lipoidica
M44940 reumatoid nodulus
M45000 inflammation med fibrose
M45020 granulationsvæv
M45022 granulationsvævspolyp
M45270 skleroserende inflammation
M45600 inflammation med fedtnekrose
M45800 kronisk destruktiv inflammation
M46060 thromboangitis obliterans
M46300 inflammation med fistel
M46350 pilonidalcyste
M46520 hidrosadenitis suppurativa
M46540 acne
M46780 proliferativ myosit
M47000 leukocytinfiltration
M47110 akut betændelsescelleinfiltration
M47140 mastcelleinflammation
M47150 inflammation med eosinofili
M47160 kronisk betændelsescelleinfiltration
M47190 lymfocytær inflammation
M47200 plasmacelleinfiltration
M47710 polymyosit
M47720 polyarterit
M47800 perivaskulit
M49001 fokal fibrose
M49002 diffus fibrose
M49020 sklerose
M49021 fokal sklerose
M49040 segmentær sklerose
M49060 cikatrice
M49130 fibrøs fortykkelse
M49210 fibrose med deformering
M49460 synekki
M49700 excessiv reparativ forandring
M49900 knoglenydannelse
M49910 knoglesklerose
M49920 callus
M50000 degenerativ forandring
M50080 fedtdegeneration
M50100 mukoid degeneration
M50210 osteoporose
M50230 osteoartrose
M50280 neuropatisk artrit
M54000 nekrose
M54001 fokal nekrose
M54002 diffus nekrose
M54003 konfluerende nekrose
M54007 akut nekrose
M54030 aseptisk nekrose
M54060 koagulationsnekrose
M54080 kaseøs nekrose
M54110 fedtnekrose
M54200 iskæmisk nekrose
M54250 osteochondritis dissecans
M54310 autolyse
M54600 gangræn
M54700 infarkt
M54720 akut infarkt
M55000 aflejring
M5500A ingen aflejring
M55040 aflejring af fibrin
M55045 massiv aflejring af fibrin
M55050 glykogen aflejring
M55070 tophus
M55090 Charcot-Leyden krystaller
M55100 amyloidaflejring
M55101 amyloidaflejring ikke påvist
M55110 fokal amyloid degeneration
M55160 amyloid tumor
M55200 fedtaflejring
M55240 kolesterolaflejring
M55250 kolesterolose
M55280 fedtinfiltration
M55300 xantom
M55370 xantelasma
M55380 juvenilt xantogranulom
M55390 retroperitonealt xantogranulom
M55400 kalcifikation
M55430 dystrofisk kalcifikation
M55440 metastatisk kalcifikation
M55450 druser
M55500 kalcinose
M55520 tumoral kalcinose
M55590 psammomlegemer
M55670 lichen myxødematosus
M55680 lokaliseret myksødem
M55700 aflejring af fremmedlegeme
M55710 aflejring af stråletæt materiale
M55720 aflejring af krystallinsk materiale
M55730 aflejring af oxalatkrystaller
M55770 aflejring af kulstøv
M55790 aflejring af silika
M55800 aflejring af jern
M55820 aflejring af asbestfibre
M55830 aflejring af beryllium
M55870 aflejring af kobber
M55890 aflejring af sølv
M55930 tatovering
M55X00 krystaller
M55X01 krystaller ikke påvist
M56000 dystrofi
M56010 hyperplastisk dystrofi
M56020 lipodystrofi
M56890 pseudoxanthoma elasticum
M57450 porfyrinpigment
M57500 hæmosiderinpigment
M57510 hæmosiderose
M57520 Gamna-Gandy legeme
M57740 lipofuscinpigment
M57750 ceroidpigment
M57820 blysøm
M58000 atrofi
M58130 denerveringsatrofi
M58790 follikulær mucinose
M65130 apoptose
M65500 nukleært inklusionslegeme
M66160 megamitokondrie
M69000 abnorm celle
M69210 kæmpecelle
M69211 fremmedlegemekæmpecelle
M69212 Toutonkæmpecelle
M69213 Langhanskæmpecelle
M69510 fagocyterende celle
M69520 skumcelle
M69550 lipofag
M69760 malignitetssuspekte celler
M69780 inflammationsbetinget celleforandring
M70010 abnorm endokondral ossifikation
M70110 retarderet udvikling
M70311 bevaret muskulatur
M70800 involution
M70810 subinvolution
M71000 hypertrofi
M71330 Menetriers sygdom
M71430 osteofyt
M71440 eksostose
M71570 hypercementose
M72080 mesotelhyperplasi
M73400 ossøs metaplasi
M73410 myositis ossificans
M73500 myeloid metaplasi
M73600 kondroid metaplasi
M73670 synovial kondromatose
M74000 dysplasi (kongenit)
M74001 epitelforandring, uvist om dysplasi eller reaktiv
M74480 hereditær benign intraepitelial dyskeratose
M74500 osteokondrodysplasi
M74810 osteitis fibrosa
M74840 osteitis fibrosa cystica (brown tumour of hyperparathyreoid.)
M74850 angiodysplasi
M74870 cemental dysplasi
M74890 mesenkymal dysplasi
M74910 fibrøs dysplasi
M74940 fibrøs kortikal defekt (non-ossificerende fibrom)
M74970 osteitis deformans (Paget's disease of bone)
M75010 modningsstop
M75300 hypoplasi
M75305 distal hypoplasi
M75400 aplasi
M75410 avaskularitet
M75500 hamartom
M75520 koristom
M75530 bindevævsnævus
M76100 fibromatose
M76130 nodulær fasciit
M76150 muskuloaponeurotisk fibromatose
M76170 cikatriciel fibromatose
M76190 pseudosarkomatøs stromareaktion
M76300 angiektasi
M76310 angiomatose
M76320 teleangiectasia macularis
M76380 kapillær teleangiektasi
M76400 lymfangiektasi
M76850 epulis
M76855 kongenit granularcelletumor
M76890 inflammatorisk pseudotumor
M77800 histiocytose
M77801 fokal histiocytose
M77810 sinushistiocytose
M77860 eosinofilt knoglegranulom
M77880 retikulohistiocytom
M79900 regeneration
M80000 benign tumor
M80001 tumor, usikkert om benign eller malign
M80003 malign tumor
M80010 benigne tumorceller
M80011 tumorceller
M80013 maligne tumorceller
M81403 adenokarcinom
M82403 neuroendokrin tumor
M82463 neuroendokrint karcinom
M824K3 karcinoid tumor
M85870 ektopisk hamartomatøst thymom
M87103 glomangiosarkom
M87111 glomangiomatose
M87113 glomustumor, malign
M87140 PECom, benignt
M87141 PECom, uvist om benignt eller malignt
M87143 PECom, malignt
M88000 benign bløddelstumor
M88001 bløddelstumor, uvist om benign eller malign
M88003 sarkom
M88013 udifferentieret tencellesarkom
M88021 pleomorf hyaliniserende angiektatisk tumor
M88033 udifferentieret rundcellesarkom
M88043 epiteloidt sarkom
M88053 udifferentieret sarkom, NOS
M880A3 desmoplastisk rundcelletumor
M88100 fibrom
M88101 cellulært fibrom
M88103 fibrosarkom
M88110 myksoidt fibrom
M88111 myksoinflammatorisk fibroblastært sarkom
M88113 myksofibrosarkom
M88130 seneskedefibrom
M88131 palmar/plantar fibromatose
M88143 kongenit (infantilt) fibrosarkom
M88151 solitær fibrøs tumor
M88153 malign solitær fibrøs tumor
M88160 kalcificerende aponeurotisk fibrom
M88170 kalcificerende fibrøs tumor
M881A1 hæmosiderotisk fibrolipomatøs tumor
M88200 elastofibrom
M88211 desmoid (aggressiv) fibromatose
M88221 abdominal fibromatose
M88231 desmoplastisk fibrom
M88240 myofibrom/ myopericytom
M88241 myofibromatose
M88250 myofibroblastom, mammær type
M88251 inflammatorisk myofibroblastisk tumor
M88253 lavmalignt myofibroblastært sarkom
M88260 angiomyofibroblastom
M88270 iskæmisk fasciit
M88271 kongenit peribronkial myofibroblastisk tumor
M88280 proliferativ fasciit
M882B0 solitært myofibrom
M882C0 myopericytom
M88300 fibrøst histiocytom
M88301 atypisk fibrøst histiocytom
M88303 udifferentieret pleomorft sarkom
M88310 fibroxantom
M88311 atypisk fibroxantom
M88313 malignt fibroxantom
M88320 dermatofibrom (histiocytom)
M88321 dermatofibrosarcoma protuberans
M88323 fibrosarkomatøs dermatofibrosarcoma protuberans
M88331 pigmenteret dermatofibrosarkoma protuberans
M88341 kæmpecellefibroblastom
M88351 pleksiform fibrohistiocytær tumor
M88361 angiomatoidt fibrøst histiocytom
M88400 myksom
M88403 lavmalignt fibromyksoidt sarkom
M88410 superficielt angiomyksom
M88411 dybt (aggressivt) angiomyksom
M88420 ossificerende fibromyksoid tumor
M88423 malign ossificerende fibromyksoid tumor
M884A3 skleroserende epiteloidt fibrosarkom
M88500 lipom
M88503 liposarkom
M88510 fibroma molle (fibrolipom)
M88511 atypisk lipomatøs tumor
M88513 højt differentieret liposarkom
M88523 myksoidt liposarkom
M88533 rundcelleliposarkom
M88540 pleomorfcellet lipom
M88543 pleomorft liposarkom
M88553 liposarkom af blandet type
M88560 intramuskulært lipom
M88570 tencellelipom
M88583 dedifferentieret liposarkom
M88600 angiomyolipom
M88610 angiolipom
M88620 kondroidt lipom
M88700 myelolipom
M88800 hibernom
M88810 lipoblastom
M88900 leiomyom
M88901 intravaskulær leiomyomatose
M88902 leiomyomatøs tumor, uvist om benign eller malign
M88903 leiomyosarkom
M88911 epiteloidt leiomyom
M88913 epiteloidt leiomyosarkom
M88921 cellulært leiomyom
M88930 bizart leiomyom
M88940 vaskulært leiomyom
M88963 myksoidt leiomyosarkom
M89000 rhabdomyom
M89003 rhabdomyosarkom
M89013 pleomorft rhabdomyosarkom
M89023 rhabdomyosarkom af blandet type
M89030 føtalt rhabdomyom
M89040 adult rhabdomyom
M89050 genitalt rhabdomyom
M89103 embryonalt rhabdomyosarkom
M89123 tencelle/skleroserende rhabdomyosarkom
M89203 alveolært rhabdomyosarkom
M89213 ektomesenkymom
M89300 endometriestromanodulus
M89303 endometriestromasarkom, high grade
M89311 stromasarkom, lavmalignt (endolymfatisk stromal myose)
M89320 adenomyom
M89333 adenosarkom
M89363 gastrointestinal stromal tumor
M89513 mixed mesodermal tumor
M89603 nefroblastom
M89633 malign rhabdoid tumor
M89803 karcinosarkom
M89813 karcinosarkom af embryonal type
M89820 myoepiteliom
M89823 malign myoepitelial tumor
M90401 synoviom, uvist om benignt eller malignt
M90403 synovialt sarkom
M90413 synovialt sarkom, tencellet
M90433 bifasisk synovialt sarkom
M90443 clear cell sarkom
M90503 mesoteliom
M90513 sarkomatoidt mesoteliom
M90521 veldifferentieret papillær mesotelial tumor
M90523 epiteloidt mesoteliom
M90533 bifasisk mesoteliom
M90540 adenomatoid tumor
M90551 multicystisk mesoteliom
M905D3 desmoplastisk mesoteliom
M90840 dermoidcyste
M91200 hæmangiom
M91203 angiosarkom
M91210 kavernøst hæmangiom
M91220 venøst hæmangiom
M91230 arteriovenøst hæmangiom
M91250 epiteloidt hæmangiom
M91260 atypisk vaskulær læsion
M912A0 korangiom
M91300 benignt hæmangioendoteliom
M91301 hæmangioendoteliom
M91303 hæmangioendoteliosarkom
M91310 kapillært hæmangiom
M91320 intramuskulært hæmangiom
M91333 epiteloidt hæmangioendoteliom
M91351 papillært intralymfatisk angioendoteliom
M91373 intimalt sarkom
M91403 Kaposis sarkom
M91410 angiokeratom
M91503 malignt hæmangiopericytom
M91600 angiofibrom
M91611 hæmangioblastom (angioretikulom)
M916A0 fibrous papule of the face
M91700 lymfangiom
M91703 lymfangiosarkom
M91720 kavernøst lymfangiom
M91730 cystisk lymfangiom
M91740 lymfangiomyom
M91741 lymfangiomyomatose
M91800 osteom
M91803 osteosarkom
M91813 kondroblastisk osteosarkom
M91823 fibroblastisk osteosarkom
M91833 teleangiektatisk osteosarkom
M91843 sekundært osteosarkom
M91844 sekundært osteosarkom, direkte spredning
M91846 metastase, sekundært osteosarkom
M91847 sekundært osteosarkom, recidiv
M91848 sekundært osteosarkom i remission
M91849 sekundært osteosarkom, usikkert om primær eller metastase
M91853 small cell osteosarkom
M91873 lavmalignt centralt osteosarkom
M91874 lavmalignt centralt osteosarkom, direkte spredning
M91876 metastase, lavmalignt centralt osteosarkom
M91877 lavmalignt centralt osteosarkom, recidiv
M91878 lavmalignt centralt osteosarkom i remission
M91879 lavmalignt centralt osteosarkom, usikkert om primær eller metastase
M91903 parostalt osteosarkom
M91910 osteoidt osteom
M91933 periostealt osteosarkom
M91934 periostealt osteosarkom, direkte spredning
M91936 metastase, periostealt osteosarkom
M91937 periostealt osteosarkom, recidiv
M91938 periostealt osteosarkom i remission
M91939 periostealt osteosarkom, usikkert om primær eller metastase
M91943 højmalignt overflade osteosarkom
M91944 højmalignt overflade osteosarkom, direkte spredning
M91946 metastase, højmalignt overflade osteosarkom
M91947 højmalignt overflade osteosarkom, recidiv
M91948 højmalignt overflade osteosarkom i remission
M91949 højmalignt overflade osteosarkom, usikkert om primær eller metastase
M92000 osteoblastom
M92001 aggressivt osteoblastom
M92100 osteokondrom (kartilaginøs eksostose)
M92101 multiple osteokondromer
M92110 osteokondromyksom
M92120 bizar parosteal osteokondromatøs proliferation
M92130 subungual eksostose
M92200 kondrom
M92201 multiple enkondromer
M92203 kondrosarkom
M92210 periostealt kondrom
M92213 juxtakortikalt kondrosarkom
M92221 atypisk kartilaginøs tumor (kondrosarkom grad 1)
M92223 dedifferentieret kondrosarkom
M92300 kondroblastom
M92303 malignt kondroblastom
M92313 ekstraskeletalt myksoidt kondrosarkom
M92403 mesenkymalt kondrosarkom
M92410 kondromyksoidt fibrom
M92423 clear cell kondrosarkom
M92501 kæmpecelletumor i knogle (osteoklastom)
M92503 malign kæmpecelletumor
M92511 kæmpecelletumor, ekstraossøs
M92513 malign kæmpecelletumor, ekstraossøs
M92520 tenosynovial kæmpecelletumor, lokaliseret type
M92521 tenosynovial kæmpecelletumor, diffus type
M92523 malign tenosynovial kæmpecelletumor
M92603 Ewings sarkom
M92613 adamantinom i lang rørknogle
M92620 ossificerende fibrom
M926A0 osteofibrøs dysplasi
M92703 primært intraossøst karcinom
M93000 adenomatoid odontogen tumor
M93010 kalcificerende odontogen cyste
M93100 ameloblastom
M93103 malignt ameloblastom
M93110 odontoameloblastom
M93200 odontogent myksom
M93210 odontogent fibrom
M93300 ameloblastisk fibrom
M93303 ameloblastisk fibrosarkom
M93400 kalcificerende epitelial odontogen tumor
M93501 kraniofaryngeom
M93700 benign notokordalcelletumor
M95400 neurofibrom
M95401 von Recklinghausens sygdom
M95403 malign perifer nerveskedetumor
M95423 epiteloid malign perifer nerveskedetumor
M95500 pleksiformt neurofibrom
M95600 schwannom
M95601 melanotisk schwannom
M95603 malignt schwannom
M95610 benign Tritontumor
M95613 malign Tritontumor
M95630 hybrid nerveskedetumor
M956A0 perineuriom
M956B0 nerveskedemyksom, dermalt
M95700 neurom
M95713 malignt perineuriom
M95800 granularcelletumor
M95803 granularcelletumor, malign
M95813 alveolært bløddelssarkom
M96003 malignt lymfom
M96103 B-cellelymfom
M96203 T-cellelymfom
M97313 solitært knogleplasmacytom
M97323 myelomatose
M97343 ekstraossøst plasmacytom
M973A3 osteosklerotisk myelom (POEMS syndrom)
M97401 mastocytom
M97403 mastcellesarkom
M97411 mastocytose
M97413 malign systemisk mastocytose
M97513 Langerhans celle histiocytose
M97553 histiocytært sarkom
M97563 Langerhans celle sarkom
M97571 interdigiterende dendritisk celle  tumor
M97573 interdigiterende dendritisk celle sarkom 
M97583 follikulær dendritisk celle sarkom
M97593 fibroblastisk retikulærcelle tumor
M975A3 indeterminat dendritisk celle tumor
M975B1 dissemineret juvenilt xantogranulom
M97623 heavy chain disease/tungkæde sygdom
M99303 myeloidt sarkom
M99313 panmyeloid proliferation med myelofibrose
M99613 myelofibrose
M99653 myeloproliferativ neoplasi, uklassificerbar
P00010 procedure ukendt
P11000 ekscision
P11100 amputation
P11700 ekscision og indsættelse af protese
P11800 rekonstruktion
P14290 homotransplantation
P20002 hasteundersøgelse
P20650 indhentning af klinisk information
P30005 destruktion af materiale efter krav fra patienten
P30490 histologisk undersøgelse
P30493 histologisk undersøgelse, telefonsvar
P30494 histologisk undersøgelse, hastesvar
P30495 histologisk undersøgelse, foreløbigt svar
P30530 makroskopisk beskrivelse, kompleks
P30600 makroskopisk beskrivelse og mikroskopisk diagnose
P30610 biopsi
P30611 ekscisionsbiopsi
P30613 stansebiopsi
P30617 abrasio/ vabrasio
P3061A incisionsbiopsi
P30620 resektat
P30624 reresektat
P30626 curettage
P30628 piecemeal resektat
P30630 særligt kompleks mikroskopisk undersøgelse
P306X0 ektomipræparat
P306X4 tumorektomi
P30700 revision af præparat fra egen pat.-anat. afdeling
P30740 materiale også undersøgt af anden patologiafdeling
P30741 delanalyse udført på anden afdeling
P30745 materiale alene undersøgt af anden patologiafdeling
P30750 undersøgelse af præparat fra anden patologiafdeling
P30755 supplerende undersøgelse af tidligere materiale
P30760 audit
P30800 patologisk-anatomisk konsultation på operationsstue
P30835 sikker mundtlig kommunikation
P30840 klinisk-patologisk præparatkonsultation
P30841 klinisk-patologisk præp.konsultation ved konference
P30845 MDT-konference, behandlingsbesluttende
P30846 MDT-konference, postoperativ opfølgning
P30850 patologisk-anatomisk præparatkonsultation
P30860 immunfluorescens
P30990 nålebiopsi
P30991 nålebiopsi, tynd nål
P30992 nålebiopsi, grov nål
P30995 nålebiopsi og aspirat
P30996 nålebiopsi med imprint
P30997 nålebiopsi, CT-vejledt
P30998 nålebiopsi, grov nål, CT-vejledt
P30999 nålebiopsi, stereotaktisk
P30A05 væv udtaget til receptorundersøgelse
P31000 cytologisk undersøgelse
P31002 anden cytologi
P31003 cytologisk undersøgelse, telefonsvar
P31004 cytologisk undersøgelse, hasteprøve
P31060 finnålsaspirat
P31062 finnålsaspirat, ultralydsvejledt
P31063 finnålsaspirat, telefonsvar
P31064 finnålsaspirat, billeddiagnostisk vejledt
P31065 finnålsaspirat, endoskopisk
P31070 imprintundersøgelse
P31071 cytologi fra nålebiopsi
P31115 væskebaseret teknik
P31200 cytologisk præparation
P31201 cytologisk præparation, smittefarligt materiale
P31210 cytologisk præparation efter centrifugering
P31240 koagel på cytologisk materiale
P31270 cytologisk specialfarvning
P31350 cytologi, undersøgelse for eosinofili
P32000 histologisk præparation
P32001 histologisk præparation, smittefarligt materiale
P32002 skæring, seriesnit
P32003 storsnit
P3200A histologisk præparation, mikrobølgeovn
P32010 paraffinsnit, he-farvning
P32020 paraffinsnit, specialfarvning
P32100 skæring
P32101 skæring, trinsnit
P32103 skæring på seriemikrotom
P32104 skæring på frysemikrotom
P32110 indstøbning
P32112 indstøbning i plast
P32120 farvning, rutine
P32130 farvning, special
P32141 vævsprocedering, formalinfiksering
P32200 frysesnit
P32270 stereomikroskopisk undersøgelse
P32380 makrofoto
P32390 mikrofoto
P32500 elektronmikroskopi
P32520 skanningelektronmikroskopi
P32620 elektronmikroskopi, fremstilling af blokke
P32650 elektronmikroskopi, farvning af semitynde snit
P32660 elektronmikroskopi, farvning af ultratynde snit
P32900 morfometrisk analyse
P32910 digital billedanalyse
P32930 nedfrysning af væv til -80 grader
P32940 nedfrysning af væv i biobank
P32990 oprenset DNA arkiveret
P33000 kromosomanalyse
P33005 kromosomanalyse, kompleks
P33420 kromosomanalyse med speciel banding teknik
P33510 RNA-analyse
P33520 DNA-analyse
P33530 DNA-sekvensanalyse
P33540 DNA-oprensning
P33600 flowcytometri
P33740 DNA-hybridisering
P33760 in situ hybridisering
P33765 fluorescens in situ hybridisering (FISH)
P33766 kromogen in situ hybridisering (CISH)
P33767 sølv in situ hybridisering (SISH)
P33B30 polymerase kædereaktion (PCR) analyse
P33B31 polymerase kædereaktion (PCR) analyse, udvidet
P33B32 polymerase kædereaktion (PCR) analyse, kompleks
P33B35 polymerase kædereaktion, RNA analyse (RNA-PCR)
P33B36 polymerase kædereaktion, DNA analyse (DNA-PCR)
P35511 RNA-sekvensanalyse
P35512 RNA-array
P3A000 histokemisk undersøgelse
P3A070 enzymhistokemisk undersøgelse
P3A100 cytokemisk undersøgelse
P3A170 enzymcytokemisk undersøgelse
P3B000 immunhistokemisk undersøgelse
P3B003 immunhistokemisk undersøgelse, paraffinsnit
P3B004 immunhistokemisk undersøgelse, frysesnit
P3B200 immunenzymatisk undersøgelse
P3B210 immunperoxidaseundersøgelse
P3B220 immun alkalisk fosfataseundersøgelse
P3X011 registrering af klinisk procedure
P3X012 registrering af kliniske oplysninger
P51100 kemoterapi
PX0010 Faxitron-undersøgelse
PX0925 lymfangiografi
PX2001 billeddiagnostisk markering
PYY000 forskningsprojekt
PYY002 journalmateriale arkiveret
PYY003 beskrivelse fra anden patologiafdeling arkiveret
PYY004 skema arkiveret
PYY005 glas fra anden patologiafdeling arkiveret
S10000 metabolisk sygdom
S10010 medfødt stofskiftesygdom
S10050 aflejringssygdom
S10140 malnutrition
S10600 enzymopati
S10650 malign hypertermi
S10660 hypofosfatasi
S11830 kondrokalcinose
S12010 arthritis urica
S14700 lipofuscinose
S18010 hypovitaminose
S21410 akromegali
S27510 postmastektomi lymfangiosarkom syndrom (Stewart-Treve)
S30710 reumatoid arthritis
S30760 Feltys syndrom
S34100 osteogenesis imperfecta congenita
S34570 relapsing polykondrit
S38020 kollagenose
S38100 mukopolysakkaridose
S38200 Ehlers-Danlos syndrom
S38300 Sjøgrens syndrom
S38400 febris rheumatica
S38500 Marfans syndrom
S52020 akondroplasi syndrom
S52030 akondrogenese
S52290 metafysær dysostose, Jansens type
S52490 chondrodysplasia punctata, rhizomelisk type
S52510 metafysær dysostose, Schmids type
S52550 thanatoforisk dværg syndrom
S80040 myopati
S80041 kongenit myopati
S80060 mitokondriel myopati
S80070 metabolisk myopati
S80205 kongenit muskeldystrofi
S80220 kongenit muskeldystrofi, Duchennes type
S80250 kongenit muskeldystrofi, facioskapulohumeral type
S80290 okulær myopati
S80310 kongenit muskeldystrofi, okulofaryngeal type
S80320 kongenit myoton dystrofi
S80330 kongenit muskeldystrofi, sen distal type
S80340 kongenit muskeldystrofi, limb girdle type
S80350 kongenit muskeldystrofi, Beckers type
S80410 myasthenia gravis
S80415 Lambert-Eatons myasteni syndrom
S80440 primær periodisk paralyse
S80480 sekundær periodisk paralyse
S80530 kongenit myotoni
S80600 sekundær myopati
S80620 central core disease
S80630 multi core disease
S80650 nemaline myopati
S80660 myotubulær myopati
S80670 centronukleær myopati
S80680 kongenit fibertypedisproportion
S81130 spastisk tetraplegi syndrom
S81400 sygdom i motorisk neuron
S81410 amyotrofisk lateralsklerose
S81450 spinal muskulær atrofi
T00100 Resektionsrand
T03000 Subcutis
T03100 Subcutis på hoved
T03300 Subcutis på hals
T03400 Subcutis på truncus
T03500 Subcutis på perineum
T03600 Subcutis på arm
T0360A Subcutis på højre arm
T0360B Subcutis på venstre arm
T03800 Subcutis på ben
T0380A Subcutis på højre ben
T0380B Subcutis på venstre ben
T10000 Knoglesystem
T10020 Knogle
T10090 Knogle og led
T10100 Ansigts- og kranieknogle
T10101 Kranie
T10133 Processus mastoideus ossis temporalis
T1013G Processus mastoideus ossis temporalis, højre
T1013H Processus mastoideus ossis temporalis, venstre
T10170 Maksil
T1017A Maksil, højre side
T1017B Maksil, venstre side
T10180 Mandibel
T10310 Sternum
T10350 Costa
T10400 Ribbensbrusk
T10500 Columna
T10501 Columna cervicalis
T10502 Columna thoracalis
T10503 Columna lumbalis
T10510 Vertebra
T10515 Arcus vertebrae
T10595 Vertebra cervicalis
T10600 Vertebra thoracalis
T10740 Vertebra lumbalis
T10800 Os sacrum
T10830 Os coccygis
T10900 Columna og kranie
T11110 Os frontalis
T11140 Os occipitalis
T11280 Scapula
T1128A Scapula, højre
T1128B Scapula, venstre
T11310 Clavicula
T1131A Clavicula, højre
T1131B Clavicula, venstre
T11339 Crista iliaca
T1133X Crista iliaca, højre
T1133Y Crista iliaca, venstre
T11340 Os ilium
T1134A Os ilium, højre
T1134B Os ilium, venstre
T11350 Os ischii
T1135A Os ischii, højre
T1135B Os ischii, venstre
T11360 Os pubis
T1136A Os pubis, højre
T1136B Os pubis, venstre
T11390 Acetabulum
T1139A Acetabulum, højre
T1139B Acetabulum, venstre
T11400 Overekstremitetsknogle
T1140A Overekstremitetsknogle, højre side
T1140B Overekstremitetsknogle, venstre side
T11410 Humerus
T11411 Caput humeri
T11412 Corpus humeri
T1141A Humerus, højre
T1141B Humerus, venstre
T1141C Caput humeri, højre
T1141D Caput humeri, venstre
T1141E Corpus humeri, højre
T1141F Corpus humeri, venstre
T11420 Radius
T1142A Radius, højre
T1142B Radius, venstre
T11430 Ulna
T11431 Olecranon
T1143A Ulna, højre
T1143B Ulna, venstre
T1143C Olecranon, højre
T1143D Olecranon, venstre
T11440 Karpalknogle
T11500 Håndknogle
T11540 Metakarpalknogle
T11610 Phalanx på hånd
T11619 Fingerknogle
T11700 Underekstremitetsknogle
T1170A Underekstremitetsknogle, højre side
T1170B Underekstremitetsknogle, venstre side
T11710 Femur
T11711 Caput femoris
T11712 Collum femoris
T1171A Femur, højre
T1171B Femur, venstre
T1171C Caput femoris, højre
T1171D Caput femoris, venstre
T1171E Collum femoris, højre
T1171F Collum femoris, venstre
T11720 Patella
T1172A Patella, højre
T1172B Patella, venstre
T11730 Tibia
T1173A Tibia, højre
T1173B Tibia, venstre
T11740 Fibula
T1174A Fibula, højre
T1174B Fibula, venstre
T11754 Tarsalknogle
T11755 Fodknogle
T11760 Calcaneus
T1176A Calcaneus, højre
T1176B Calcaneus, venstre
T11770 Talus
T1177A Talus, højre
T1177B Talus, venstre
T11840 Metatarsalknogle
T11910 Phalanx på fod
T12000 Led
T12010 Ledbrusk
T12020 Ledkapsel
T12040 Synovialis
T12082 Kraniesutur
T12102 Intervertebralled
T12103 Discus intervertebralis
T12292 Discus articularis articulationis temporomandibularis
T1229E Discus articularis articulationis temporomandibularis, højre
T1229F Discus articularis articulationis temporomandibularis, venstre
T12400 Led på overekstremitet
T1240A Led på højre overekstremitet
T1240B Led på venstre overekstremitet
T12410 Skulderled
T1241A Skulderled, højre
T1241B Skulderled, venstre
T12430 Albueled
T1243A Albueled, højre
T1243B Albueled, venstre
T12460 Håndled
T1246A Håndled, højre
T1246B Håndled, venstre
T12490 Interkarpalled
T12530 Metakarpalled
T12590 Interfalangealled på finger
T12600 Led på truncus
T12690 Symfyse
T12700 Led på underekstremitet
T1270A Led på højre underekstremitet
T1270B Led på venstre underekstremitet
T12710 Hofteled
T1271A Hofteled, højre
T1271B Hofteled, venstre
T12720 Knæled
T12722 Menisk
T1272A Knæled, højre
T1272B Knæled, venstre
T1272E Menisk, højre
T1272F Menisk, venstre
T12750 Ankelled
T1275A Ankelled, højre
T1275B Ankelled, venstre
T12770 Tarsalled
T12810 Metatarsalled
T12870 Interfalangealled på tå
T13000 Skeletmuskulatur
T13050 Muskelfiber
T13051 Muskelfiber, type I
T13052 Muskelfiber, type II
T13053 Muskelfiber, type IIA
T13054 Muskelfiber, type IIB
T13055 Muskelfiber, type IIC
T13100 Muskulatur på hoved
T13300 Muskulatur på hals
T13600 Muskulatur på arm
T1360A Muskulatur på højre arm
T1360B Muskulatur på venstre arm
T14000 Muskulatur på truncus
T14100 Muskulatur på thorax
T14200 Muskulatur på abdomen
T14400 Muskulatur på hofte/lår
T1440A Muskulatur på højre hofte/lår
T1440B Muskulatur på venstre hofte/lår
T14700 Muskulatur på underben
T1470A Muskulatur på højre underben
T1470B Muskulatur på venstre underben
T14900 Muskulatur på fod
T1490A Muskulatur på højre fod
T1490B Muskulatur på venstre fod
T16000 Bursa
T17000 Sene og seneskede
T17010 Sene
T17050 Seneskede
T17860 Akillessene
T1786A Akillessene, højre
T1786B Akillessene, venstre
T18010 Ligament
T18020 Ligamentum flavum
T18030 Ligamentum falciforme hepatis
T18600 Fascie
T18610 Aponeurose
T18840 Palmar aponeurose
T1884A Palmar aponeurose, højre
T1884B Palmar aponeurose, venstre
T18951 Plantar aponeurose
T1895C Plantar aponeurose, højre
T1895D Plantar aponeurose, venstre
T1X000 Bløddelsvæv
T1X007 Interstitielle væv
T1X008 Interstitielle rum
T1X010 Fedtvæv
T1X200 Bindevæv
T1X300 Glat muskulatur
T1X500 Knoglevæv
T1X510 Periost
T1X550 Epifyse
T1X560 Metafyse
T1X570 Diafyse
T1X700 Brusk
T1X705 Perichondrium
T1Y010 Cytologi, synovialvæske
T22100 Sinus frontalis
T2210A Højre sinus frontalis
T2210B Venstre sinus frontalis
T22200 Sinus maxillaris
T2220A Højre sinus maxillaris
T2220B Venstre sinus maxillaris
T22300 Sinus ethmoidalis
T2230A Højre sinus ethmoidalis
T2230B Venstre sinus ethmoidalis
T22400 Sinus sphenoidalis
T2240A Højre sinus sphenoidalis
T2240B Venstre sinus sphenoidalis
T54010 Tand
T54040 Tandrod
T54910 Gingiva
T54990 Parodontalt væv
T61230 Peritonsillært væv
T6123A Peritonsillært væv, højre
T6123B Peritonsillært væv, venstre
T62400 Periøsofagealt væv
T71160 Perirenalt væv
T7116A Perirenalt væv, højre
T7116B Perirenalt væv, venstre
TXX001 Bløddelsvæv i orbita
TXX00C Bløddelsvæv i højre orbita
TXX00D Bløddelsvæv i venstre orbita
TXY000 Øre
TXY010 Højre øre
TXY020 Venstre øre
TXY170 Aurikelbrusk
TXY17A Aurikelbrusk, højre
TXY17B Aurikelbrusk, venstre
TXY400 Øreknogle
TXY40A Øreknogle, højre
TXY40B Øreknogle, venstre
TXY410 Malleus
TXY41A Malleus, højre
TXY41B Malleus, venstre
TXY420 Incus
TXY42A Incus, højre
TXY42B Incus, venstre
TXY430 Stapes
TXY43A Stapes, højre
TXY43B Stapes, venstre
TXY510 Cellulae mastoideae
TXY51A Cellulae mastoideae, højre
TXY51B Cellulae mastoideae, venstre
TXY710 Membranøse labyrint
TXY71A Membranøse labyrint, højre
TXY71B Membranøse labyrint, venstre
TXY860 Ossøse labyrint
TXY86A Ossøse labyrint, højre
TXY86B Ossøse labyrint, venstre
TY0100 Hoved
TY0110 Pande
TY0130 Parietalregion
TY013A Parietalregion, højre
TY013B Parietalregion, venstre
TY0150 Temporalregion
TY015A Temporalregion, højre
TY015B Temporalregion, venstre
TY0160 Skalp
TY0170 Postaurikulærregion
TY0171 Præaurikulærregion
TY017A Postaurikulærregion, højre
TY017B Postaurikulærregion, venstre
TY017C Præaurikulærregion, højre
TY017D Præaurikulærregion, venstre
TY0200 Ansigt
TY0203 Næseregion
TY0208 Parotidearegion
TY020G Næseregion, højre
TY020H Næseregion, venstre
TY020T Parotidearegion, højre
TY020U Parotidearegion, venstre
TY0210 Hage
TY0212 Submentalregion
TY0213 Kæbe
TY021E Submentalregion, højre
TY021F Submentalregion, venstre
TY0300 Kind
TY030A Kind, højre
TY030B Kind, venstre
TY0316 Næsetip
TY0400 Kraniekavitet
TY0451 Basis cranii
TY0460 Sella turcica
TY0480 Orbita
TY048A Orbita, højre
TY048B Orbita, venstre
TY0490 Periorbitalregion
TY0495 Retrobulbært væv
TY049A Periorbitalregion, højre
TY049B Periorbitalregion, venstre
TY049M Retrobulbært væv, højre
TY049N Retrobulbært væv, venstre
TY0600 Hals
TY0602 Regio cervicalis anterior
TY0603 Submandibulærregion
TY0604 Trigonum caroticum
TY0605 Regio sternocleidomastoidea colli
TY0606 Regio cervicalis lateralis
TY060E Regio cervicalis anterior, højre
TY060F Regio cervicalis anterior, venstre
TY060G Submandibulærregion, højre
TY060H Submandibulærregion, venstre
TY060K Trigonum caroticum, højre
TY060L Trigonum caroticum, venstre
TY060M Regio sternocleidomastoidea colli, højre
TY060N Regio sternocleidomastoidea colli, venstre
TY060P Regio cervicalis lateralis, højre
TY060Q Regio cervicalis lateralis, venstre
TY0610 Nakkeregion
TY0620 Supraklavikulærregion
TY062A Supraklavikulærregion, højre
TY062B Supraklavikulærregion, venstre
TY0960 Bløddelsvæv på hoved og hals
TY0961 Bløddelsvæv på hoved
TY0962 Bløddelsvæv på hals
TY096A Bløddelsvæv på hoved og hals, højre side
TY096B Bløddelsvæv på hoved og hals, venstre side
TY096C Bløddelsvæv på højre side af hoved
TY096D Bløddelsvæv på venstre side af hoved
TY096E Bløddelsvæv på højre side af hals
TY096F Bløddelsvæv på venstre side af hals
TY1000 Truncus
TY1100 Ryg
TY1220 Skulder
TY122A Skulder, højre
TY122B Skulder, venstre
TY1230 Infraklavikulærregion
TY123A Infraklavikulærregion, højre
TY123B Infraklavikulærregion, venstre
TY1300 Lumbalregion
TY130A Lumbalregion, højre
TY130B Lumbalregion, venstre
TY1310 Flanke
TY131A Flanke, højre
TY131B Flanke, venstre
TY1410 Sakralregion
TY1500 Hofte
TY150A Hofte, højre
TY150B Hofte, venstre
TY1600 Sæderegion
TY160A Sæderegion, højre
TY160B Sæderegion, venstre
TY1700 Perineum
TY1701 Analregion
TY1760 Bløddelsvæv i perineum
TY1960 Bløddelsvæv på truncus
TY2100 Thorax
TY2150 Brystvæg
TY2300 Mediastinum
TY2360 Bløddelsvæv i mediastinum
TY2400 Diafragma
TY2960 Bløddelsvæv på thorax
TY3000 Torakale viscera
TY4100 Abdomen
TY4241 Pubisregion
TY4300 Bugvæg
TY4400 Peritoneum
TY4401 Peritoneum, øvre abdomen
TY4402 Peritoneum, pelvis
TY4500 Bughule
TY4600 Retroperitoneum
TY4660 Bløddelsvæv i retroperitoneum
TY4960 Bløddelsvæv i abdomen
TY5000 Abdominale viscera
TY6000 Pelvis
TY6160 Pelvis, ekstragenitale strukturer
TY6251 Perirektale region
TY6261 Bækkenbund
TY6700 Bløddelsvæv i scrotum
TY6960 Bløddelsvæv i pelvis
TY7000 Inguen
TY700A Inguen, højre
TY700B Inguen, venstre
TY7960 Bløddelsvæv i inguen
TY796A Bløddelsvæv i højre inguen
TY796B Bløddelsvæv i venstre inguen
TY8000 Overekstremitet
TY8010 Højre overekstremitet
TY8020 Venstre overekstremitet
TY8100 Aksil
TY8101 Højre aksil
TY8102 Venstre aksil
TY8200 Overarm
TY8201 Deltoideusregion
TY820A Overarm, højre
TY820B Overarm, venstre
TY820C Deltoideusregion, højre
TY820D Deltoideusregion, venstre
TY8300 Albue
TY8301 Fossa cubitalis
TY830A Albue, højre
TY830B Albue, venstre
TY830C Fossa cubitalis, højre
TY830D Fossa cubitalis, venstre
TY8500 Underarm
TY850A Underarm, højre
TY850B Underarm, venstre
TY8600 Håndledsregion
TY860A Håndledsregion, højre
TY860B Håndledsregion, venstre
TY8700 Hånd
TY870A Hånd, højre
TY870B Hånd, venstre
TY8730 Håndryg
TY873A Håndryg, højre
TY873B Håndryg, venstre
TY8740 Håndflade
TY874A Håndflade, højre
TY874B Håndflade, venstre
TY8800 Finger
TY8810 Tommelfinger
TY881A Tommelfinger, højre
TY881B Tommelfinger, venstre
TY8820 Pegefinger
TY882A Pegefinger, højre
TY882B Pegefinger, venstre
TY8960 Bløddelsvæv på overekstremitet
TY896A Bløddelsvæv på højre overekstremitet
TY896B Bløddelsvæv på venstre overekstremitet
TY9000 Underekstremitet
TY9010 Højre underekstremitet
TY9020 Venstre underekstremitet
TY9050 Højre femoralregion
TY9060 Venstre femoralregion
TY9100 Lår
TY910A Lår, højre
TY910B Lår, venstre
TY9200 Knæ
TY920A Knæ, højre
TY920B Knæ, venstre
TY9300 Poplitealregion
TY930A Poplitealregion, højre
TY930B Poplitealregion, venstre
TY9400 Underben
TY940A Underben, højre
TY940B Underben, venstre
TY9440 Læg
TY944A Læg, højre
TY944B Læg, venstre
TY9500 Ankel
TY950A Ankel, højre
TY950B Ankel, venstre
TY9600 Hæl
TY960A Hæl, højre
TY960B Hæl, venstre
TY9660 Bløddelsvæv på underekstremitet
TY966A Bløddelsvæv på højre underekstremitet
TY966B Bløddelsvæv på venstre underekstremitet
TY9700 Fod
TY970A Fod, højre
TY970B Fod, venstre
TY9730 Fodryg
TY973A Fodryg, højre
TY973B Fodryg, venstre
TY9740 Fodsål
TY974A Fodsål, højre
TY974B Fodsål, venstre
TY9800
ÆF1800 pT
ÆF1810 pTis
ÆF181A pTa
ÆF1820 pT0
ÆF1830 pT1
ÆF1831 pT1a
ÆF1832 pT1b
ÆF1833 pT1c
ÆF1834 pT1a1
ÆF1835 pT1a2
ÆF1836 pT1b1
ÆF1837 pT1b2
ÆF1840 pT2
ÆF1841 pT2a
ÆF1842 pT2b
ÆF1843 pT2c
ÆF1850 pT3
ÆF1851 pT3a
ÆF1852 pT3b
ÆF1853 pT3c
ÆF1860 pT4
ÆF1861 pT4a
ÆF1862 pT4b
ÆF1870 pTx
ÆF1900 pN0
ÆF1910 pN1
ÆF1911 pN1a
ÆF1912 pN1b
ÆF1913 pN1c
ÆF1920 pN2
ÆF1930 pN3
ÆF1950 pNx
ÆF2000 pM0
ÆF2010 pM1
ÆF2011 pM1a
ÆF2012 pM1b
ÆF2013 pM1c
ÆF2014 pM1d
ÆF2050 pMx
ÆF2100 pV0
ÆF2110 pV1
ÆF2120 pV2
ÆF2150 pVx
ÆF4100 udgangspunkt i lunge
ÆF4999 udgangspunkt ukendt
ÆF5140 mikroinvasiv
ÆF5150 aggressiv type
ÆF5160 mikrometastase
ÆF5165 subkapsulær
ÆF5166 parenkymatøs
ÆF5170 infiltration af enkeltlejrede tumorceller
ÆF5300 nodal
ÆF5310 ekstranodal
ÆKI000 ki-67 indeks 0%
ÆKI100 ki-67 indeks 100%
ÆR2100 pR0
ÆR2110 pR1
ÆR2120 pR2
ÆR2150 pRx
ÆRA000 afstand til resektionsrand 0 mm
ÆRA05X afstand til resektionsrand > 50 mm
ÆRA100 afstand til resektionsrand 100 mm
ÆRAA01 afstand til resektionsrand <= 1 mm
ÆRAXXX afstand til resektionsrand kan ikke bedømmes
ÆTD001 tumordiameter 1 mm
ÆTD300 tumordiameter 300 mm
ÆTD3XX tumordiameter >300 mm
ÆTDXXX tumordiameter kan ikke vurderes
ÆXXX39 højre
ÆXXX3X venstre
ÆXXX3Y begge
ÆY1111 lav proliferationsrate
ÆY1112 intermediær proliferationsrate
ÆY1113 høj proliferationsrate
ÆY1121 lavt malignitetspotentiale
ÆY1122 intermediært malignitetspotentiale
ÆY1123 højt malignitetspotentiale
ÆY1810 ypTis
ÆY1820 ypT0
ÆY1830 ypT1
ÆY1840 ypT2
ÆY1850 ypT3
ÆY1860 ypT4
ÆY186A ypT4a
ÆY186B ypT4b
ÆY1870 ypTx
ÆY1900 ypN0
ÆY1910 ypN1
ÆY1911 ypN1a
ÆY1912 ypN1b
ÆY1913 ypN1c
ÆY1920 ypN2
ÆY1930 ypN3
ÆY1950 ypNx
ÆY2000 ypM0
ÆY2010 ypM1
ÆY2050 ypMx
ÆY2100 ypV0
ÆY2110 ypV1
ÆY2120 ypV2
ÆY2150 ypVx
ÆYR100 ypR0
ÆYR110 ypR1
ÆYR120 ypR2
ÆYR150 ypRx
ÆYY020 level kan ikke vurderes
ÆYY021 level 1
ÆYY022 level 2
ÆYY023 level 3
ÆYY024 level 4
ÆYY025 level 5
ÆYY111 lav malignitetsgrad
ÆYY112 intermediær malignitetsgrad
ÆYY113 høj malignitetsgrad
ÆYY114 superhøj malignitetsgrad
ÆYY503 refraktær
ÆYY553 infiltrat
ÆYYBN1 behandlingsinduceret nekrose <=90%
ÆYYBN2 behandlingsinduceret nekrose >90%
ÆYYBR0 behandlingsrespons kan ikke vurderes
ÆYYBR1 behandlingsrespons grad I
ÆYYBR2 behandlingsrespons grad II
ÆYYBR3 behandlingsrespons grad III
ÆYYBR4 behandlingsrespons grad IV
ÆYYBR5 behandlingsrespons grad V
ÆYYX10 grad 1
ÆYYX1A grad 1A
ÆYYX1B grad 1B
ÆYYX20 grad 2
ÆYYX2A grad 2A
ÆYYX2B grad 2B
ÆYYX30 grad 3
ÆYYX3A grad 3A
ÆYYX3B grad 3B
ÆYYX40 grad 4
ÆYYX50 grad 5
ÆYYY00 obs. pro
ÆYYY01 ingen tegn på
ÆYYY02 tidlig
ÆYYY03 morfologisk remission
ÆYYY04 minimal residue
ÆYYY05 regression
ÆYYY06 progression
ÆYYY07 recidiv
ÆYYY08 rekurrent
ÆYYY0A type A
ÆYYY0B type B
ÆYYY0C type C
ÆYYY0D type D
ÆYYY0F bifænotypisk
ÆYYY0G afvigende fænotype
ÆYYY0H variant type
ÆYYY0I infantil type
ÆYYY0J juvenil type
ÆYYY0L biliniær type
ÆYYY0M blandet type
ÆYYY0N monomorf type
ÆYYY0P polymorf type
ÆYYY0Q pleomorf type
ÆYYY0S mikrocystisk type
ÆYYY0U plasmacytoid/signetringscelle/diffus type
ÆYYY0V sarkomatoid
ÆYYY0X transformering
ÆYYY0Y transitorisk
ÆYYY10 grad 0
ÆYYY11 grad I
ÆYYY12 grad II
ÆYYY13 grad III
ÆYYY14 grad IV
ÆYYY15 grad V
ÆYYY16 grad VI
ÆYYY1A stadium A
ÆYYY1B stadium B
ÆYYY1C stadium C
ÆYYY1D stadium D
ÆYYY21 let grad
ÆYYY22 moderat grad
ÆYYY23 svær grad
ÆYYY31 aktiv fase
ÆYYY32 intermediær fase
ÆYYY33 inaktiv fase
ÆYYY41 type 1
ÆYYY42 type 2
ÆYYY43 type 3
ÆYYY61 simpel
ÆYYY62 kompleks
ÆYYY65 komplet
ÆYYY66 inkomplet
ÆYYY70 utilstrækkelige kliniske oplysninger
ÆYYY81 systematisk
ÆYYY83 homolog
ÆYYY84 heterolog
ÆYYY92 mikrofokal
ÆYYY94 fokal
ÆYYY95 nodulær
ÆYYY96 multifokal
ÆYYY98 diffus
ÆYYY99 multipel
ÆYYYA0 stadium 0
ÆYYYA1 stadium 1
ÆYYYA2 stadium 2
ÆYYYA3 stadium 3
ÆYYYA4 stadium 4
ÆYYYB0 klonal
ÆYYYB1 monoklonal
ÆYYYB2 polyklonal
ÆYYYD1 høj differentieringsgrad
ÆYYYD2 middel differentieringsgrad
ÆYYYD3 lav differentieringsgrad
ÆYYYM1 molekylærbiologisk remission
ÆYYYM5 regression ikke påvist
ÆYYZ10 type I
ÆYYZ1A type IA
ÆYYZ1B type IB
ÆYYZ20 type II
ÆYYZ2A type IIA
ÆYYZ2B type IIB
ÆYYZ30 type III
ÆYYZ3A type IIIA
ÆYYZ3B type IIIB
Enter your
text here