kodebog

F01100 postinfektiøs tilstand
F06028 status efter lungetransplantation
F29211 ALK positiv
F29215 ALK negativ
F29615 ingen EGFR overekspression (negativ)
F29616 EGFR overekspression (positiv)
F29621 BAP1 positiv
F29625 BAP1 negativ
F44000 graft reaktion
F44040 graft-versus-host reaktion
F44100 graft rejektion
F44101 ingen tegn på rejektion
F44110 akut graft rejektion
F44120 hyperakut graft rejektion
F44200 kronisk graft rejektion
F44220 kronisk aktiv graft rejektion
F44300 ikke-immunologisk graft failure
F79000 aspiration
F79010 aspiration af fremmedlegeme
F79030 aspiration af føde
F79050 aspiration af mekonium
F79090 aspiration af blod
M094D0 indvækst i naboorgan/-struktur ikke påvist
M094D1 indvækst i naboorgan/-struktur påvist
M094D2 indvækst i naboorgan/-struktur kan ikke vurderes
M10000 traumatisk læsion
M11600 stråleforandring
M11610 kemoterapiforandring
M11620 stråleforandring med inflammation
M11650 stråle- og kemoterapiforandring
M14430 ruptur
M14700 traumatisk perforation
M15600 transplantat
M15601 eksplantat
M15602 retransplantat
M18000 følge af kirurgisk indgreb
M18810 trakeostoma
M18820 neopharynx
M20000 kongenit malformation
M20300 kongenit stenose
M20400 kongenit atresi
M20910 højre isomeri
M20920 venstre isomeri
M21000 agenesi (aplasi)
M2100A agenesi (aplasi), højre side
M2100B agenesi (aplasi), venstre side
M21800 kongenit fistel
M22020 hypersegmentering
M24890 kongenit lymfangiomatose
M25200 kongenit malformation i respirationsvejene
M26680 bronkogen cyste
M26700 kongenit cystisk dilatation
M26720 kongenit cystisk adenomatoid malformation af lunge
M26800 kongenit sekvestration
M26820 intralobær bronkopulmonal sekvestration
M26830 ekstralobær bronkopulmonal sekvestration
M32800 emfysem
M32810 emfysematøs bleb
M32840 panlobulært emfysem
M32850 centrilobulært emfysem
M32870 paraseptalt emfysem
M32880 interstitielt emfysem
M33400 cyste
M33680 mesotelcyste
M34100 stenose
M34310 atelektase
M34340 fokal atelektase
M34350 total atelektase
M34360 obstruktionsatelektase
M34370 kompressionsatelektase
M35320 luftembolus
M36110 hyperæmi
M36140 stase
M36141 akut stase
M36142 kronisk stase
M36270 abnorm forekomst af fri luft
M36300 fri væske
M36320 ekssudat
M36330 effusion
M36340 chylus
M36360 bulla
M36500 ødem
M37000 blødning
M37009 blødningsfølge
M39100 sekvester
M39300 fistel
M39800 perforation
M39820 perforation på grund af fremmedlegeme
M40000 inflammation
M40200 diffus inflammation
M40300 serøs inflammation
M40400 purulent inflammation
M40460 pus
M40500 fibrinøs inflammation
M40700 nekrotiserende inflammation
M40760 nekrotiserende vaskulit
M41000 akut inflammation
M41700 akut nekrotiserende inflammation
M41740 absces
M42010 akut eosinofil pneumoni
M42060 kronisk eosinofil pneumoni
M42070 organiserende pneumoni
M42100 akut og kronisk inflammation
M43000 kronisk inflammation
M43060 plasmacelleinflammation
M43140 kronisk interstitiel pneumonit
M43150 deskvamativ, interstitiel pneumonit
M44001 granulomatøs inflammation
M44140 fremmedlegemereaktion
M44200 ikke-nekrotiserende, granulomatøs inflammation
M44202 epiteloidcellegranulom uden nekrose
M44210 Boecks sarkoid
M44700 nekrotiserende, granulomatøs inflammation
M44702 epiteloidcellegranulom med nekrose
M44760 forkalket granulom
M44770 Ghon kompleks
M44900 inflammation med fibrinoid
M44940 reumatoid nodulus
M45000 inflammation med fibrose
M54000 nekrose
M54007 akut nekrose
M54080 kaseøs nekrose
M55020 hyalin membran
M55025 diffus alveolarskade
M55640 alveolær proteinose
M55700 aflejring af fremmedlegeme
M55710 aflejring af stråletæt materiale
M55720 aflejring af krystallinsk materiale
M55770 aflejring af kulstøv
M55790 aflejring af silika
M55800 aflejring af jern
M55820 aflejring af asbestfibre
M55830 aflejring af beryllium
M71000 hypertrofi
M72080 mesotelhyperplasi
M73000 metaplasi
M73050 onkocytær metaplasi
M73220 planocellulær metaplasi
M73400 ossøs metaplasi
M73600 kondroid metaplasi
M74009 dysplasi
M74A09 let dysplasi
M74B09 moderat dysplasi
M74C09 svær dysplasi
M74HG9 high grade dysplasi
M74LG9 low grade dysplasi
M75400 aplasi
M76086 atypisk mesotelproliferation
M76400 lymfangiektasi
M76800 polyp
M76820 inflammatorisk polyp
M76890 inflammatorisk pseudotumor
M80103 karcinom
M80123 storcellet karcinom
M80133 storcellet neuroendokrint karcinom
M80143 storcellet karcinom med rhabdoid fænotype
M80153 storcellet karcinom, lymfoepiteliom type
M80193 ikke-småcellet karcinom
M80203 udifferentieret karcinom
M80213 anaplastisk karcinom
M80223 pleomorft karcinom
M80233 NUT karcinom
M80313 giant cell karcinom
M80333 sarkomatoidt karcinom
M80400 diffus idiopatisk pulmonal neuroendokrincelle hyperplasi
M80413 småcellet neuroendokrint karcinom
M80423 småcellet karcinom, oat cell type
M80433 småcellet karcinom, intermediær type
M80453 småcellet karcinom, kombineret type
M80702 planocellulært karcinom in situ
M80703 planocellulært karcinom
M80713 planocellulært karcinom,keratiniserende
M80723 planocellulært karcinom, ikke-keratiniserende
M80733 planocellulært karcinom, småcellet
M80743 planocellulært karcinom, sarkomatoid type
M80823 lymfoepitelialt karcinom
M812B9 skvamotransitionalt karcinom, usikkert om primær eller metastase
M812BX skvamotransitionalt karcinom, OBS PRO
M814C0 cilieret muconodulær papillær tumor
M82303 solidt karcinom
M82313 lavt differentieret adenokarcinom
M823A3 solidt adenokarcinom med mucinproduktion
M82403 neuroendokrin tumor
M82463 neuroendokrint karcinom
M82493 atypisk karcinoid tumor
M824A3 typisk karcinoid tumor
M824B3 karcinoid tumor, uvist om typisk eller atypisk
M824K3 karcinoid tumor
M82500 atypisk adenomatøs hyperplasi (lunge)
M82503 lepidic adenokarcinom
M82510 alveolært adenom
M82513 alveolecellekarcinom
M82523 bronkioalveolært karcinom, ikke-mucinøs type
M82533 invasivt mucinøst karcinom
M82543 blandet invasivt mucinøst og ikkemucinøst adenokarcinom
M82563 minimalt invasivt adenokarcinom, ikkemucinøs type
M82573 minimalt invasivt adenokarcinom, mucinøs type
M825A0 pneumocytom
M825A1 skleroserende pneumocytom
M82653 mikropapillært adenokarcinom
M84303 mukoepidermoidt karcinom
M84800 mucinøst kirteladenom
M84803 mucinøst adenokarcinom
M84813 kolloidt adenokarcinom
M85503 acinic cell karcinom
M85603 adenoskvamøst karcinom
M85911 uklassificeret sex cord-stromal tumor
M85921 blandet sex cord-stromal tumor
M859A1 uterin tumor som ligner sex cord tumor
M86421 storcellet kalcificerende Sertolicelletumor
M88271 kongenit peribronkial myofibroblastisk tumor
M884B3 pulmonalt myksoidt sarkom
M89723 pulmonalt blastom
M89733 pleuropulmonalt blastom
M89803 karcinosarkom
M89813 karcinosarkom af embryonal type
M89920 pulmonalt hamartom
M89930 pulmonal meningoteloid nodulus
M90503 mesoteliom
M90513 sarkomatoidt mesoteliom
M90521 veldifferentieret papillær mesotelial tumor
M90523 epiteloidt mesoteliom
M90533 bifasisk mesoteliom
M905D3 desmoplastisk mesoteliom
M91200 hæmangiom
M91741 lymfangiomyomatose
M91803 osteosarkom
M92200 kondrom
M92203 kondrosarkom
M95800 granularcelletumor
M95803 granularcelletumor, malign
S01880 tuberkulose
S01882 akut tuberkulose
S08280 sarkoidose
S46400 human immundefekt virus (HIV) infektion
S46404 akkvisit immundefekt syndrom (AIDS)
S46900 graft-versus-host disease
S47900 astma
S48040 hypersensitivitetspneumonit
S75080 pleurit
S75110 allergisk alveolit
S76000 pneumokoniose
S76510 kronisk obstruktiv lungelidelse
S76830 idiopatisk fibroserende alveolit
S76850 Hamman-Richs syndrom
S76950 granulomatose med polyangiitis (Wegener)
S77020 reumatoid pneumonit syndrom
S77040 Caplans syndrom
S77050 respiratory distress syndrom
S77060 respiratory distress syndrom hos nyfødt
S77080 respiratory distress syndrom hos barn
S77090 respiratory distress syndrom hos voksen
S77550 massiv pulmonal blødning hos nyfødt
T00100 Resektionsrand
T08200 Lymfeknude på hals
T08201 Lymfeknude på hals, højre
T08202 Lymfeknude på hals, venstre
T08290 Lymfeknude, skalener
T08300 Lymfeknude i thorax
T08310 Lymfeknude i lunge
T08311 Lymfeknude i højre lunge
T08312 Lymfeknude i venstre lunge
T08320 Lymfeknude, bronkopulmonal
T08321 Lymfeknude, bronkopulmonal, højre
T08322 Lymfeknude, bronkopulmonal, venstre
T08330 Lymfeknude, trakeobronkial
T08340 Lymfeknude, paratrakeal
T08350 Lymfeknude, parasternal
T08360 Lymfeknude i mediastinum
T08B01 Torakal lymfeknudestation 1
T08B03 Torakal lymfeknudestation 3
T08B05 Torakal lymfeknudestation 5
T08B06 Torakal lymfeknudestation 6
T08B07 Torakal lymfeknudestation 7
T08B08 Torakal lymfeknudestation 8
T08B09 Torakal lymfeknudestation 9
T08B22 Torakal lymfeknudestation 2, højre
T08B24 Torakal lymfeknudestation 4, højre
T08B30 Torakal lymfeknudestation 10, højre
T08B31 Torakal lymfeknudestation 11, højre
T08B32 Torakal lymfeknudestation 12, højre
T08B33 Torakal lymfeknudestation 13, højre
T08B34 Torakal lymfeknudestation 14, højre
T08B42 Torakal lymfeknudestation 2, venstre
T08B44 Torakal lymfeknudestation 4, venstre
T08B50 Torakal lymfeknudestation 10, venstre
T08B51 Torakal lymfeknudestation 11, venstre
T08B52 Torakal lymfeknudestation 12, venstre
T08B53 Torakal lymfeknudestation 13, venstre
T08B54 Torakal lymfeknudestation 14, venstre
T20000 Respiratoriske system
T25000 Trachea
T25010 Trakealslimhinde
T25201 Carina
T25900 Trachea og esophagus
T25910 Trachea og bronchus
T26000 Bronchus
T26010 Bronkieslimhinde
T26020 Bronkie-associeret lymfatisk væv
T26100 Højre hovedbronchus
T26200 Højre overlapsbronchus
T26240 Segmentbronchus i højre overlap
T26300 Højre mellemlapsbronchus
T26340 Segmentbronchus i højre mellemlap
T26400 Højre underlapsbronchus
T26470 Segmentbronchus i højre underlap
T26500 Venstre hovedbronchus
T26600 Venstre overlapsbronchus
T26660 Segmentbronchus i venstre overlap
T26700 Venstre underlapsbronchus
T26780 Segmentbronchus i venstre underlap
T26910 Bronchus og esophagus
T26980 Bronchus og lunge
T27000 Bronkiole
T27900 Bronkiole og lungevæv
T28000 Lunge
T28010 Alveole
T28080 Lungehilum
T28100 Højre lunge
T28200 Højre lunges overlap
T28300 Højre lunges mellemlap
T28400 Højre lunges underlap
T28500 Venstre lunge
T28600 Venstre lunges overlap
T28610 Venstre lunges lingula
T28700 Venstre lunges underlap
T28780 Interstitielt væv, lunge
T28800 Begge lunger
T29000 Pleura
T29030 Pleura viscerale
T29031 Pleura viscerale, højre
T29032 Pleura viscerale, venstre
T29040 Pleura parietale
T29041 Pleura parietale, højre
T29042 Pleura parietale, venstre
T29100 Højre pleura
T29200 Venstre pleura
T2X111 Cytologi, næse
T2X210 Cytologi, bihule
T2Y030 Cytologi, ekspektorat
T2Y210 Cytologi, larynx
T2Y310 Cytologi, trachea
T2Y410 Cytologi, bronchus
T2Y412 Cytologi, bronkialt børstemateriale
T2Y414 Cytologi, bronkialt skyllemateriale
T2Y415 Cytologi, bronkoalveolær lavage
T2Y420 Cytologi, bronkie, højre
T2Y460 Cytologi, bronkie, venstre
T2Y610 Cytologi, pleura
T2Y611 Cytologi, højre pleura
T2Y620 Cytologi, venstre pleura
T2Y700 Pleurahule
T2Y710 Højre pleurahule
T2Y720 Venstre pleurahule
TN2500 Trakeostoma
Æ00140 behandlingsrelateret transformation
ÆF4110 udgangspunkt i pleura
ÆKP001 PD-L1 positivitet 1%
ÆKP100 PD-L1 positivitet 100%
ÆKPA00 PD-L1 positivitet <1%
ÆKPA01 PD-L1 positivitet >=1% og <5%
ÆKPA05 PD-L1 positivitet >=5% og <10%
ÆKPA0A PD-L1 positivitet >=1%
ÆKPA10 PD-L1 positivitet >=10% og <50%
ÆKPA12 PD-L1 positivitet >=1% og <25%
ÆKPA15 PD-L1 positivitet >=1% og <50%
ÆKPA25 PD-L1 positivitet >=25% og <50%
ÆKPA50 PD-L1 positivitet >=50%
ÆKPXXX PD-L1, intet materiale til test
ÆR211A ikke mikroradikal resektion, <= 1 mm fra tumor til resektionsfladen
ÆR211B ikke mikroradikal resektion, direkte vækst i resektionsfladen
ÆR211C ikke mikroradikal resektion, <= 1 mm fra deposit/lymfeknudemetastase
ÆR211D ikke mikroradikal resektion, direkte vækst fra deposit/lymfeknudemetastase
ÆR211E ikke mikroradikal resektion, ikke fri resektionsrand
ÆR211F ikke mikroradikal resektion, ikke frie resektionsflader og -rande
ÆYL0A0 grad A0
ÆYL0A1 grad A1
ÆYL0A2 grad A2
ÆYL0A3 grad A3
ÆYL0A4 grad A4
ÆYL0AX grad Ax
ÆYL0B0 grad B0
ÆYL0BX grad Bx
ÆYL0C0 grad C0
ÆYL0C1 grad C1
ÆYL0CX grad Cx
ÆYL0D0 grad D0
ÆYL0D1 grad D1
ÆYL0DX grad Dx
ÆYLB1R grad B1R
ÆYLB2R grad B2R
ÆYYY0E lipidrig type
ÆYYY0K clear cell type
Enter your
text here