kodebog

M094D0 indvækst i naboorgan/-struktur ikke påvist
M094D1 indvækst i naboorgan/-struktur påvist
M094D2 indvækst i naboorgan/-struktur kan ikke vurderes
M10000 traumatisk læsion
M11150 ætsning
M11600 stråleforandring
M11610 kemoterapiforandring
M11620 stråleforandring med inflammation
M11650 stråle- og kemoterapiforandring
M12000 fraktur
M14360 bidlæsion
M14361 morsicatio
M20000 kongenit malformation
M21300 kongenit hypoplasi
M21400 persisterende embryonal struktur
M21510 kongenit fissur
M21900 kongenit inkomplet tillukning
M22300 accessorisk struktur
M26500 kongenit cyste
M26520 lateral periodontal cyste
M26521 glandulær odontogen cyste
M26530 keratocyste
M26540 gingival cyste
M26550 eruptionscyste
M26560 follikulær cyste
M26570 ortokeratiniseret odontogen cyste
M26600 nasopalatinal cyste
M30000 forkalkning
M30010 konkrement
M32100 dilatation (ektasi)
M33200 mucocele
M33400 cyste
M33404 solitær cyste
M33406 multilokulær cyste
M33410 epitelial inklusionscyste
M33640 aneurismatisk knoglecyste
M34000 okklusion (obstruktion)
M36350 vesikel
M36500 ødem
M37000 blødning
M37009 blødningsfølge
M37100 hæmatom
M38000 ulcus
M38020 kronisk ulcus
M38250 aftøst ulcus
M39300 fistel
M39500 caries
M40000 inflammation
M40160 kæmpecelleinflammation
M40800 vesikulær inflammation
M41000 akut inflammation
M41740 absces
M42100 akut og kronisk inflammation
M43000 kronisk inflammation
M43700 kronisk nekrotiserende inflammation
M43740 kronisk absces
M43801 radikulær cyste
M43803 residual cyste
M43804 inflammatorisk paradental cyste
M44001 granulomatøs inflammation
M44002 granulom
M44110 kæmpecellegranulom
M44120 perifert kæmpecellegranulom
M44130 centralt kæmpecellegranulom
M44140 fremmedlegemereaktion
M44200 ikke-nekrotiserende, granulomatøs inflammation
M44202 epiteloidcellegranulom uden nekrose
M44440 pyogent granulom
M44700 nekrotiserende, granulomatøs inflammation
M44702 epiteloidcellegranulom med nekrose
M44720 midtliniegranulom
M45020 granulationsvæv
M45022 granulationsvævspolyp
M46300 inflammation med fistel
M46360 fissur
M46700 inflammation med proliferation
M47150 inflammation med eosinofili
M47170 lymfocytinfiltration
M47190 lymfocytær inflammation
M48540 drug eruption
M48560 erythema multiforme
M48570 erythema multiforme, Stevens-Johnsons type
M48890 lichen planus
M49000 fibrose
M49770 traumatisk neurom
M50000 degenerativ forandring
M50070 hydropisk forandring
M50141 aktinisk elastose
M54000 nekrose
M55000 aflejring
M55100 amyloidaflejring
M55101 amyloidaflejring ikke påvist
M55300 xantom
M57000 pigmentering
M57200 melaninpigmentering
M57330 acanthosis nigricans
M57820 blysøm
M58000 atrofi
M58380 lingua geographica
M58388 stomatitis geographica
M70980 kerubisme
M71000 hypertrofi
M71440 eksostose
M71570 hypercementose
M72000 hyperplasi
M72001 fokal hyperplasi
M72203 diffus lymfatisk hyperplasi
M72240 benign lymfoepitelial læsion
M72600 hyperkeratose
M72602 reaktiv hyperkeratose
M72609 hyperkeratose med dysplasi
M72762 lichen planus lignende reaktion
M72770 hårtunge
M72832 keratose
M72850 aktinisk keratose
M73000 metaplasi
M73050 onkocytær metaplasi
M73390 nekrotiserende glandulær metaplasi
M74000 dysplasi (kongenit)
M74009 dysplasi
M74010 dyskeratose
M740V9 proliferativ verrukøs leukoplaki
M74480 hereditær benign intraepitelial dyskeratose
M74840 osteitis fibrosa cystica (brown tumour of hyperparathyreoid.)
M74870 cemental dysplasi
M74910 fibrøs dysplasi
M74970 osteitis deformans (Paget's disease of bone)
M75400 aplasi
M76026 fibrøs proliferation
M76700 kondylom
M76800 polyp
M76855 kongenit granularcelletumor
M80103 karcinom
M80203 udifferentieret karcinom
M80413 småcellet neuroendokrint karcinom
M80513 verrukøst karcinom
M80520 planocellulært papillom
M80523 planocellulært karcinom, papillær type
M80530 inverteret papillom
M805E3 cuniculat karcinom
M80703 planocellulært karcinom
M80713 planocellulært karcinom,keratiniserende
M80722 planocellulært karcinom in situ, storcellet
M80723 planocellulært karcinom, ikke-keratiniserende
M80732 planocellulært karcinom in situ, småcellet
M80733 planocellulært karcinom, småcellet
M80743 planocellulært karcinom, sarkomatoid type
M807F3 planocellulært karcinom på basis af immunprofil
M807K3 keratoakantom, variant af højt differentieret planocellulært karcinom
M807KX keratoakantom, variant af højt differentieret planocellulært karcinom, OBS PRO
M80833 lavt differentieret planocellulært karcinom
M81400 adenom
M81403 adenokarcinom
M81460 monomorft adenom
M81470 basalcelleadenom
M81473 basalcelleadenokarcinom
M81480 kanalikulært adenom
M814F3 adenokarcinom på basis af immunprofil
M82003 adenoidcystisk karcinom
M82033 polymorft low-grade adenokarcinom
M82313 lavt differentieret adenokarcinom
M82600 papillært adenom
M82900 onkocytom (oksyfilt adenom)
M84100 sebaceøst adenom
M84103 sebaceøst karcinom
M84303 mukoepidermoidt karcinom
M84400 cystadenom
M84500 papillært cystadenom
M84503 papillært cystadenokarcinom
M84700 mucinøst cystadenom
M84703 mucinøst cystadenokarcinom
M85003 invasivt duktalt karcinom
M85030 intraduktalt papillom
M85503 acinic cell karcinom
M85610 adenolymfom (Warthins tumor)
M85623 epitelialt-myoepitelialt karcinom
M85630 lymfadenom
M87110 glomustumor
M87120 glomangiom
M89400 pleomorft adenom (mixed tumor)
M89403 malignt pleomorft adenom
M89803 karcinosarkom
M89820 myoepiteliom
M89823 malign myoepitelial tumor
M898A3 spytkirtellignende karcinom
M91200 hæmangiom
M92200 kondrom
M92203 kondrosarkom
M92620 ossificerende fibrom
M926A0 osteofibrøs dysplasi
M92700 odontogen tumor
M92703 primært intraossøst karcinom
M92710 dentinom
M92720 periapikal cemental dysplasi
M92730 cementoblastom
M92740 cementificerende fibrom
M92750 florid cementoossøs dysplasi
M92800 odontom
M92810 sammensat odontom
M92820 komplekst odontom
M92900 ameloblastisk fibroodontom
M92903 ameloblastisk fibroodontosarkom
M93000 adenomatoid odontogen tumor
M93010 kalcificerende odontogen cyste
M93100 ameloblastom
M93103 malignt ameloblastom
M93110 odontoameloblastom
M93120 planocellulær odontogen tumor
M93200 odontogent myksom
M93210 odontogent fibrom
M93300 ameloblastisk fibrom
M93303 ameloblastisk fibrosarkom
S76950 granulomatose med polyangiitis (Wegener)
T00100 Resektionsrand
T08100 Lymfeknude på hoved
T08140 Lymfeknude i glandula parotidea
T08141 Lymfeknude i højre glandula parotidea
T08142 Lymfeknude i venstre glandula parotidea
T08160 Lymfeknude, submandibulær
T08161 Lymfeknude, submandibulær, højre
T08162 Lymfeknude, submandibulær, venstre
T08170 Lymfeknude, submental
T08180 Lymfeknude, mandibulær
T08181 Lymfeknude, mandibulær, højre
T08182 Lymfeknude, mandibulær, venstre
T08190 Lymfeknude, submaksillær
T08191 Lymfeknude, submaksillær, højre
T08192 Lymfeknude, submaksillær, venstre
T08200 Lymfeknude på hals
T08201 Lymfeknude på hals, højre
T08202 Lymfeknude på hals, venstre
T0820A Lymfeknude på hals, sentinel
T0820B Lymfeknude på hals, sentinel, højre
T0820C Lymfeknude på hals, sentinel, venstre
T08210 Lymfeknude, superior profund cervikal
T08211 Lymfeknude, superior profund cervikal, højre
T08212 Lymfeknude, superior profund cervikal, venstre
T08220 Lymfeknude i supraklavikulærregion
T08221 Lymfeknude i højre supraklavikulærregion
T08222 Lymfeknude i venstre supraklavikulærregion
T08230 Lymfeknude, jugulær
T08240 Lymfeknude, anterior cervikal
T08250 Lymfeknude, retrofaryngeal
T08260 Lymfeknude, prælaryngeal
T08270 Lymfeknude, prætrakeal
T08280 Lymfeknude i infraklavikulærregion
T08281 Lymfeknude i højre infraklavikulærregion
T08282 Lymfeknude i venstre infraklavikulærregion
T22200 Sinus maxillaris
T2220A Højre sinus maxillaris
T2220B Venstre sinus maxillaris
T22300 Sinus ethmoidalis
T2230A Højre sinus ethmoidalis
T2230B Venstre sinus ethmoidalis
T22400 Sinus sphenoidalis
T2240A Højre sinus sphenoidalis
T2240B Venstre sinus sphenoidalis
T23030 Sinus Morgagni
T24330 Sinus piriformis
T2433A Højre sinus piriformis
T2433B Venstre sinus piriformis
T24480 Aryregion
T2448A Højre aryregion
T2448B Venstre aryregion
T51000 Mund
T51020 Mundhule
T51030 Mundslimhinde
T51100 Gane
T51110 Hårde gane
T51120 Bløde gane
T51130 Uvula
T51140 Ganeslimhinde
T51200 Mundbund
T51300 Kindslimhinde
T51400 Trigonum retromolare
T5140A Højre trigonum retromolare
T5140B Venstre trigonum retromolare
T52000 Læbe
T52100 Overlæbe
T52110 Overlæbeslimhinde
T52200 Underlæbe
T52210 Underlæbeslimhinde
T52230 Overlæbe, prolabium
T52240 Underlæbe, prolabium
T52250 Læbeslimhinde
T52910 Læbe og kæbe
T52930 Overlæbe, overkæbe og gane
T52931 Overlæbe, overkæbe og gane, begge sider
T52932 Overlæbe, overkæbe og gane, højre side
T52933 Overlæbe, overkæbe og gane, venstre side
T52934 Overlæbe, overkæbe og gane, midtlinie
T52940 Overlæbe og overkæbe
T53000 Tunge
T53010 Tungeslimhinde
T53020 Tungebasis
T5302A Tungebasis, højre side
T5302B Tungebasis, venstre side
T53030 Tunge-ganebuevinkel
T5303A Højre tunge-ganebuevinkel
T5303B Venstre tunge-ganebuevinkel
T53100 Tungeryg
T53123 Tungeunderside
T53300 Laterale tungerand
T5330A Laterale tungerand, højre
T5330B Laterale tungerand, venstre
T54000 Tand og parodontium
T54010 Tand
T54040 Tandrod
T54910 Gingiva
T54990 Parodontalt væv
T55000 Spytkirtel
T55100 Glandula parotidea
T5510A Glandula parotidea, højre
T5510B Glandula parotidea, venstre
T55130 Ductus parotideus
T5513A Ductus parotideus, højre
T5513B Ductus parotideus, venstre
T55200 Glandula sublingualis
T5520A Glandula sublingualis, højre
T5520B Glandula sublingualis, venstre
T55300 Glandula submandibularis
T5530A Højre glandula submandibularis
T5530B Venstre glandula submandibularis
T55330 Ductus submandibularis
T5533A Ductus submandibularis, højre
T5533B Ductus submandibularis, venstre
T55400 Glandula salivaria minor
T60200 Oropharynx
T60300 Hypopharynx
T6032A Recessus piriformis, højre
T6032B Recessus piriformis, venstre
T61151 Højre ganebue
T61152 Venstre ganebue
T6123A Peritonsillært væv, højre
T6123B Peritonsillært væv, venstre
T61240 Tonsilleje
T6124A Højre tonsilleje
T6124B Venstre tonsilleje
TY013A Parietalregion, højre
TY013B Parietalregion, venstre
TY015A Temporalregion, højre
TY015B Temporalregion, venstre
TY017A Postaurikulærregion, højre
TY017B Postaurikulærregion, venstre
TY017C Præaurikulærregion, højre
TY017D Præaurikulærregion, venstre
TY020G Næseregion, højre
TY020H Næseregion, venstre
TY020T Parotidearegion, højre
TY020U Parotidearegion, venstre
TY021E Submentalregion, højre
TY021F Submentalregion, venstre
TY060G Submandibulærregion, højre
TY060H Submandibulærregion, venstre
TY060K Trigonum caroticum, højre
TY060L Trigonum caroticum, venstre
TY060M Regio sternocleidomastoidea colli, højre
TY060N Regio sternocleidomastoidea colli, venstre
TY060P Regio cervicalis lateralis, højre
TY060Q Regio cervicalis lateralis, venstre
TY062A Supraklavikulærregion, højre
TY062B Supraklavikulærregion, venstre
TY096A Bløddelsvæv på hoved og hals, højre side
TY096B Bløddelsvæv på hoved og hals, venstre side
TY096C Bløddelsvæv på højre side af hoved
TY096D Bløddelsvæv på venstre side af hoved
TY096E Bløddelsvæv på højre side af hals
TY096F Bløddelsvæv på venstre side af hals
ÆF4240 udgangspunkt i spytkirtel
ÆR211A ikke mikroradikal resektion, <= 1 mm fra tumor til resektionsfladen
ÆR211B ikke mikroradikal resektion, direkte vækst i resektionsfladen
ÆR211C ikke mikroradikal resektion, <= 1 mm fra deposit/lymfeknudemetastase
ÆR211D ikke mikroradikal resektion, direkte vækst fra deposit/lymfeknudemetastase
ÆR211E ikke mikroradikal resektion, ikke fri resektionsrand
ÆR211F ikke mikroradikal resektion, ikke frie resektionsflader og -rande
Enter your
text here