kodebog

F15820 RNA
F15821 normalt RNA
F15822 abnormt RNA
F29411 normal ekspression af p16
F29413 p16 overekspression
F29415 ingen p16 overekspression
F29511 androgenreceptor positiv
F29512 androgenreceptor negativ
F29521 østrogenreceptor positiv
F29525 østrogenreceptor negativ
F29551 progesteronreceptor positiv
F29555 progesteronreceptor negativ
F298A1 normal ekspression af p53
F298A6 abnorm ekspression af p53
F298B1 normal ekspression af p57
F298B3 inkonklusiv p57
F298B5 manglende ekspression af p57
F298B8 diskordant p57
F298C1 HRD positiv
F298C3 HRD inkonklusiv
F298C5 HRD negativ
F30410 menopause
F31000 graviditet
F31100 ektopisk graviditet
F31170 puerperium
F31240 primipara
F31250 multipara
F31620 habituel abort
F31680 spontan abort
F31730 abortus provocatus
F31734 abortus provocatus, medicinsk indikation
FE16S3 C19MC gen muteret
FY1730 komplikation til kirurgisk behandling
FY5001 HPV ikke påvist
FY5003 low risk HPV ikke påvist
FY5004 low risk HPV påvist
FY5005 high risk HPV ikke påvist
FY5006 high risk HPV påvist
FY5007 non-onkogent HPV påvist
FY5015 p16/Ki-67-positive celler ikke påvist
FY5016 p16/Ki-67-positive celler påvist
M00020 morfologiakse ikke anvendelig
M00030 forandring ikke tildelt morfologikodenummer
M00100 normalt væv
M00120 normale celler
M00140 normal struktur
M01090 atypisk histologisk forandring
M01111 uspecifik reaktiv forandring
M09000 for lidt materiale til diagnostisk vurdering
M09001 for lidt materiale til nedfrysning i biobank
M09002 for lidt materiale til molekylærpatologisk undersøgelse
M09003 for lidt materiale til HPV-undersøgelse
M09010 materialet uegnet til diagnostisk vurdering
M09011 materialet mindre egnet til diagnostisk vurdering
M09012 materialet uegnet til specialundersøgelse
M09013 materialet ikke sikkert repræsentativt
M09014 materialet ikke repræsentativt
M0901H uegnet test for high risk HPV
M0901K inkonklusiv p16/Ki-67 test
M0901L for lidt materiale til p16/Ki67 test
M0901U sparsomt materiale
M0901V materiale uden villi chorii
M0901Z materialet uegnet til nedfrysning i biobank
M09400 resektionsrande frie
M09401 resektionsrande ikke frie
M09402 resektionsrande kan ikke vurderes
M09413 endocervikale resektionsrand fri
M09414 endocervikale resektionsrand ikke fri
M09415 endocervikale resektionsrand kan ikke vurderes
M09416 vaginale resektionsrand fri
M09417 vaginale resektionsrand ikke fri
M09418 vaginale resektionsrand kan ikke vurderes
M09420 karinvasion ikke påvist
M09421 karinvasion påvist
M09423 blodkarinvasion påvist
M09424 blodkarinvasion ikke påvist
M09428 lymfekarinvasion påvist
M09429 lymfekarinvasion ikke påvist
M0942X blodkarinvasion kan ikke vurderes
M0942Y lymfekarinvasion kan ikke vurderes
M09450 ingen tegn på malignitet
M09451 ingen resttumor
M09453 ingen restdysplasi
M09454 ingen rest af atypisk hyperplasi
M09462 ingen malignitetssuspekte celler
M09463 ingen maligne celler
M09470 ingen tegn på metastase
M094C0 gennemvækst af peritoneum ikke påvist
M094C1 gennemvækst af peritoneum påvist
M094C2 gennemvækst af peritoneum kan ikke vurderes
M094D0 indvækst i naboorgan/-struktur ikke påvist
M094D1 indvækst i naboorgan/-struktur påvist
M094D2 indvækst i naboorgan/-struktur kan ikke vurderes
M094T0 tumorperforation ikke påvist
M094T1 tumorperforation gennem peritoneum
M094T2 tumorperforation gennem resektionsflade
M094T3 tumorperforation gennem både peritoneum og resektionsflade
M094TX tumorperforation kan ikke vurderes
M10000 traumatisk læsion
M11100 forbrænding
M11170 følge af laserpåvirkning
M11220 følge af kryobehandling
M11600 stråleforandring
M11620 stråleforandring med inflammation
M14020 kirurgisk incision
M14024 helet kirurgisk incision
M14025 ikke-helet kirurgisk incision
M14050 inficeret kirurgisk incision
M14110 erosion
M14170 kradsningseffekt
M14200 kontusion
M14400 dilaceration
M14700 traumatisk perforation
M18000 følge af kirurgisk indgreb
M20000 kongenit malformation
M20050 immatur udvikling
M20400 kongenit atresi
M21000 agenesi (aplasi)
M2100A agenesi (aplasi), højre side
M2100B agenesi (aplasi), venstre side
M21080 agenesi, unilateral
M21300 kongenit hypoplasi
M21400 persisterende embryonal struktur
M22000 kongenit septum
M22300 accessorisk struktur
M22360 dobbeltanlæg
M23000 kongenit urogenital malformation
M23100 kongenit malformation i kønsorganer
M23130 streak gonade
M23140 ovotestis
M25500 migrationsforstyrrelse
M26030 ektopisk mammavæv
M26300 rest af embryonalt væv
M26350 Walthardsk cellerest
M26370 rest af Wolffsk gang
M26500 kongenit cyste
M27500 kongenit malformation af uterus
M28000 graviditetsprodukt
M28010 abnormt graviditetsprodukt
M28020 blighted ovum
M28030 retineret graviditetsprodukt
M28035 endometritis post graviditatem
M28070 ektopisk graviditetsprodukt
M30400 fremmedlegeme
M30500 fremmedlegeme, suturmateriale
M30520 fremmedlegeme, kirurgisk instrumentarium
M30610 eksplorationscreme
M31050 prolaps
M31200 sårruptur
M31210 eversion
M31650 hernieret væv
M32100 dilatation (ektasi)
M33400 cyste
M33404 solitær cyste
M33406 multilokulær cyste
M33410 epitelial inklusionscyste
M33412 rumperet epitelial inklusionscyste
M33500 follikelcyste
M33510 luteiniseret follikelcyste
M33520 corpus luteum cyste
M33530 endometriosecyste
M33540 hæmoragisk cyste
M33550 germinal inklusionscyste
M33680 mesotelcyste
M33770 serøs cyste
M33790 mucinøs cyste
M33800 polycystisk forandring
M33830 Stein-Leventhal ovarie
M33930 pneumatosis vaginae
M34000 okklusion (obstruktion)
M34210 torsion
M35000 blodkoagel
M35100 trombe
M35340 amnionvæskeembolus
M36140 stase
M36141 akut stase
M36142 kronisk stase
M36500 ødem
M36507 massivt ødem
M36660 lymfatisk ødem
M37000 blødning
M37009 blødningsfølge
M37100 hæmatom
M38000 ulcus
M38020 kronisk ulcus
M39300 fistel
M39800 perforation
M40000 inflammation
M40001 superficiel (lokal) inflammation
M40030 ulcerativ inflammation
M40040 erosiv inflammation
M40460 pus
M40700 nekrotiserende inflammation
M41000 akut inflammation
M41040 akut erosiv inflammation
M41700 akut nekrotiserende inflammation
M41740 absces
M41800 akut vesikulær inflammation
M42100 akut og kronisk inflammation
M43000 kronisk inflammation
M43001 kronisk superficiel (lokal) inflammation
M43080 follikulær inflammation
M43900 kronisk atrofisk inflammation
M44001 granulomatøs inflammation
M44002 granulom
M44090 kolesterolgranulom
M44140 fremmedlegemereaktion
M44200 ikke-nekrotiserende, granulomatøs inflammation
M44202 epiteloidcellegranulom uden nekrose
M44700 nekrotiserende, granulomatøs inflammation
M45000 inflammation med fibrose
M45020 granulationsvæv
M45022 granulationsvævspolyp
M46300 inflammation med fistel
M47000 leukocytinfiltration
M47150 inflammation med eosinofili
M47171 fokal lymfocytinfiltration
M47190 lymfocytær inflammation
M47800 perivaskulit
M49000 fibrose
M49001 fokal fibrose
M49002 diffus fibrose
M49060 cikatrice
M49130 fibrøs fortykkelse
M49400 adhærence
M49430 fibrøs adhærence
M49460 synekki
M49770 traumatisk neurom
M50000 degenerativ forandring
M50070 hydropisk forandring
M51550 epidermolyse
M51570 akantolyse
M54000 nekrose
M54001 fokal nekrose
M54002 diffus nekrose
M54310 autolyse
M54700 infarkt
M54701 fokal infarcering
M54703 diffus infarcering
M54730 hæmoragisk infarkt
M55000 aflejring
M55100 amyloidaflejring
M55101 amyloidaflejring ikke påvist
M55400 kalcifikation
M55590 psammomlegemer
M55630 Splendore-Hoeppli fænomen
M55930 tatovering
M57200 melaninpigmentering
M58000 atrofi
M58110 senil atrofi
M58120 trykatrofi
M58240 lichen sclerosus et atrophicus
M67018 DVIN, differentieret grad af pladeepitelforandring
M69000 abnorm celle
M69210 kæmpecelle
M69520 skumcelle
M69700 atypiske celler
M69706 let atypi
M69707 moderat atypi
M69708 svær atypi
M69760 malignitetssuspekte celler
M69790 koilocytose
M69820 østrogeneffekt
M69830 ingen østrogeneffekt
M69870 progesteroneffekt
M71000 hypertrofi
M72000 hyperplasi
M72001 fokal hyperplasi
M72002 hyperplasi uden atypi
M72005 atypisk hyperplasi
M72065 hyperplasi med sekretorisk transformation
M72067 inaktiv simpel hyperplasi
M72090 pseudokarcinomatøs epitelhyperplasi
M72120 reservecellehyperplasi
M72130 pladeepitelcellehyperplasi
M72430 stromahyperplasi
M72480 mikroglandulær hyperplasi
M72580 hyperplasi af mesonefrisk gang
M72600 hyperkeratose
M72710 akantose
M73000 metaplasi
M73005 atypisk metaplasi
M73040 hypertekose
M73050 onkocytær metaplasi
M73220 planocellulær metaplasi
M73225 atypisk planocellulær metaplasi
M73229 planocellulær metaplasi med dysplasi
M73260 transitiocellulær metaplasi
M73271 cilieret metaplasi
M73310 apokrin metaplasi
M733A0 tubar metaplasi
M73400 ossøs metaplasi
M73500 myeloid metaplasi
M73600 kondroid metaplasi
M74009 dysplasi
M74010 dyskeratose
M74011 fokal dyskeratose
M74030 parakeratose
M740A9 keratiniserende dysplasi
M740B9 ikke-keratiniserende dysplasi
M740C9 metaplastisk dysplasi
M740D9 blandet type dysplasi
M740K9 cervikal intraepitelial neoplasi (CIN) - ikke graderbar
M74200 adenose
M74A09 let dysplasi
M74AA9 let keratiniserende dysplasi
M74AB9 let ikke-keratiniserende dysplasi
M74AC9 let metaplastisk dysplasi
M74AD9 let blandet type dysplasi
M74AE9 let postirradiativ dysplasi
M74AK9 cervikal intraepitelial neoplasi grad 1 (CIN1)
M74B09 moderat dysplasi
M74BA9 moderat keratiniserende dysplasi
M74BB9 moderat ikke-keratiniserende dysplasi
M74BC9 moderat metaplastisk dysplasi
M74BD9 moderat blandet type dysplasi
M74BE9 moderat postirradiativ dysplasi
M74BK9 cervikal intraepitelial neoplasi grad 2 (CIN2)
M74C09 svær dysplasi
M74CA9 svær keratiniserende dysplasi
M74CB9 svær ikke-keratiniserende dysplasi
M74CC9 svær metaplastisk dysplasi
M74CD9 svær blandet type dysplasi
M74CE9 svær postirradiativ dysplasi
M75300 hypoplasi
M75400 aplasi
M75500 hamartom
M76085 atypisk epitelproliferation
M76090 vaskulær proliferation
M76100 fibromatose
M76190 pseudosarkomatøs stromareaktion
M76500 endometriose
M76510 adenomyose
M76560 endosalpingiose
M76660 molluscum contagiosum
M76700 kondylom
M76701 fladt kondylom
M76720 akuminat kondylom
M76770 bowenoid papulose
M76800 polyp
M76810 fibroepitelial polyp
M76820 inflammatorisk polyp
M79300 cyklisk forandring (endom.)
M79310 proliferationsfase
M79311 irregulær proliferation
M79312 irregulær proliferation med fokal abortiv sekretion
M79313 insufficient proliferation
M79315 proliferativt med henfald
M79320 sekretionsfase
M79325 sekretorisk med henfald
M79330 menstruationsfase
M79340 anovulatorisk cyklusforandring
M79360 inaktivt endometrium
M79370 atrofi (endom.)
M79380 regeneration (endom.)
M79390 vekslende fasepræg
M79391 uden fasepræg
M79410 gestation
M79412 adaptationshyperplasi
M79415 regressiv graviditetshyperplasi
M79420 exaggerated placental site
M79421 placental site nodule
M79430 Arias-Stella fænomen
M79440 hypersekretorisk endometrium
M79441 sekretorisk hypertrofi, glandulær type
M79442 sekretorisk hypertrofi, decidual type
M79450 forandring ved dysfunktionel blødningsforstyrrelse (endometritis)
M79460 prædecidual forandring (endometrium)
M79470 asynkron kirtel-/stromaudvikling
M79480 ufuldstændig sekretionsfase
M79481 ufuldstændig sekretionsfase med dissocieret forsinkelse
M79482 ufuldstændig sekretionsfase med koordineret forsinkelse
M79490 irregular shedding
M79500 decidual reaktion
M79510 decidua
M79550 decidual cast
M79590 pseudodecidual reaktion
M79680 luteom hos gravid
M79810 decidual reaktion (cervix)
M80000 benign tumor
M80001 tumor, usikkert om benign eller malign
M80003 malign tumor
M80086 tumorimplantat, uvist om invasivt eller ikkeinvasivt
M80100 benign epitelial tumor
M80102 karcinom in situ
M80103 karcinom
M80123 storcellet karcinom
M80203 udifferentieret karcinom
M802A3 dedifferentieret karcinom
M802A4 dedifferentieret karcinom, direkte spredning
M802A6 metastase, dedifferentieret karcinom
M802A7 dedifferentieret karcinom, recidiv
M802A9 dedifferentieret karcinom, usikkert om primær eller metastase
M802AX dedifferentieret karcinom, OBS PRO
M80323 spindle cell karcinom
M80333 sarkomatoidt karcinom
M80413 småcellet neuroendokrint karcinom
M80443 småcellet karcinom, hypercalcæmisk type
M80513 verrukøst karcinom
M80520 planocellulært papillom
M80523 planocellulært karcinom, papillær type
M80543 planocellulært karcinom, warty (kondylomatøs) type
M805B3 planocellulært karcinom, warty-basaloid type
M805C3 planocellulært karcinom, pseudohyperplastisk type
M80702 planocellulært karcinom in situ
M80703 planocellulært karcinom
M80713 planocellulært karcinom,keratiniserende
M80722 planocellulært karcinom in situ, storcellet
M80723 planocellulært karcinom, ikke-keratiniserende
M80732 planocellulært karcinom in situ, småcellet
M80733 planocellulært karcinom, småcellet
M80753 planocellulært karcinom, pseudoglandulær type
M80763 mikroinvasivt planocellulært karcinom
M8076X mikroinvasivt planocellulært karcinom, OBS PRO
M80770 LSIL - let grad af pladeepitelforandring, histologisk
M80772 HSIL - svær grad af pladeepitelforandring, histologisk
M807A2 cervikal intraepitelial neoplasi grad 3 (CIN3)
M80802 Queyrats erytroplasi
M80812 Bowens sygdom
M80833 lavt differentieret planocellulært karcinom
M80853 planocellulært karcinom, HPV-associeret
M80863 planocellulært karcinom, HPV-uafhængigt
M80903 basocellulært karcinom
M80943 blandet basocellulært og planocellulært karcinom
M80983 adenoidt basocellulært karcinom
M81233 basaloidt karcinom
M812B3 skvamotransitionalt karcinom
M812B4 skvamotransitionalt karcinom, direkte spredning
M81400 adenom
M81402 adenokarcinom in situ
M81403 adenokarcinom
M81433 superficielt voksende adenokarcinom
M81453 diffust adenokarcinom
M81723 hepatoidt karcinom
M82003 adenoidcystisk karcinom
M82103 adenokarcinom i polyp
M82313 lavt differentieret adenokarcinom
M82403 neuroendokrin tumor
M82463 neuroendokrint karcinom
M824K3 karcinoid tumor
M82603 papillært adenokarcinom
M82633 villoglandulært karcinom
M82900 onkocytom (oksyfilt adenom)
M82903 onkocytært karcinom (oksyfilt adenokarcinom)
M83100 clear cell adenom
M83101 clear cell adenom, borderline
M83103 clear cell adenokarcinom
M83130 clear cell adenofibrom
M83131 clear cell adenofibrom, borderline
M83233 mixed cell adenokarcinom
M83800 endometrioidt cystadenom
M83801 endometrioid tumor, borderline
M83802 atypisk hyperplasi (endometrium)
M83803 endometrioidt adenokarcinom
M83810 endometrioidt adenofibrom
M83811 endometrioidt adenofibrom, borderline
M83843 adenokarcinom af endocervikal type
M84000 svedkirteladenom
M84003 svedkirteladenokarcinom
M84013 apokrint karcinom
M84050 papillært hidroadenom
M84303 mukoepidermoidt karcinom
M84400 cystadenom
M84403 cystadenokarcinom
M84410 serøst cystadenom
M84411 serøst cystadenom, borderline
M84412 serøst endometrialt intraepitelialt karcinom
M84413 serøst adenokarcinom
M84421 serøs borderline tumor
M84500 papillært cystadenom
M84501 papillært cystadenom, borderline
M84503 papillært cystadenokarcinom
M84600 papillært serøst cystadenom
M84601 papillært serøst cystadenom, borderline
M84603 serøst adenokarcinom, low grade
M84610 serøst overfladepapillom
M84611 serøst overfladepapillom, borderline
M84612 serøst tubart intraepitelialt karcinom
M84613 serøst adenokarcinom, high grade
M84700 mucinøst cystadenom
M84702 mucinøst cystadenokarcinom, ikkeinvasivt
M84703 mucinøst cystadenokarcinom
M84710 papillært mucinøst cystadenom
M84711 papillært mucinøst cystadenom, borderline
M84713 papillært mucinøst cystadenokarcinom
M84721 mucinøs borderline tumor
M84741 seromucinøs tumor, borderline
M84743 seromucinøst adenokarcinom
M84803 mucinøst adenokarcinom
M84833 adenokarcinom, HPV-associeret
M84843 adenokarcinom, HPV-uafhængigt
M84903 signetringscellekarcinom
M85030 intraduktalt papillom
M85040 intracystisk papillom
M85423 Paget's disease (ekstramammær)
M85603 adenoskvamøst karcinom
M85703 adenokarcinom med planocellulær metaplasi
M85713 adenokarcinom med ossøs/kartilaginøs metaplasi
M85723 adenokarcinom, sarkomatoid type
M85733 adenokarcinom med apokrin metaplasi
M85901 gonadestromatumor
M85903 gonadestromatumor, malign
M86000 tekom
M86020 skleroserende stromal tumor
M86030 fibrotekom
M86100 luteom
M86201 granulosacelletumor
M86203 adult granulosacelletumor
M86211 granulosacelle-thecacelletumor
M86221 juvenil granulosacelletumor
M86231 sex cord tumor with annular tubules
M86301 androblastom
M86310 Sertoli-Leydigcelletumor
M86321 gynandroblastom
M86401 Sertolicelletumor
M86431 intratubulær storcellet hyaliniserende Sertolicelleneoplasi
M86501 Leydigcelletumor
M86600 hiluscelletumor
M86700 lipidcelletumor
M86701 steroidcelletumor
M87140 PECom, benignt
M87141 PECom, uvist om benignt eller malignt
M87143 PECom, malignt
M87202 malignt melanom in situ
M87203 malignt melanom
M88000 benign bløddelstumor
M88001 bløddelstumor, uvist om benign eller malign
M88003 sarkom
M88100 fibrom
M88103 fibrosarkom
M88400 myksom
M88600 angiomyolipom
M88900 leiomyom
M88901 intravaskulær leiomyomatose
M88902 leiomyomatøs tumor, uvist om benign eller malign
M88903 leiomyosarkom
M88913 epiteloidt leiomyosarkom
M88921 cellulært leiomyom
M88930 bizart leiomyom
M88940 vaskulært leiomyom
M88963 myksoidt leiomyosarkom
M89003 rhabdomyosarkom
M89103 embryonalt rhabdomyosarkom
M89300 endometriestromanodulus
M89303 endometriestromasarkom, high grade
M89311 stromasarkom, lavmalignt (endolymfatisk stromal myose)
M89313 endometriestromasarkom, low grade
M89320 adenomyom
M89333 adenosarkom
M893A0 atypisk polypøst adenomyom
M89590 blandet epitelial og stromal tumor
M89803 karcinosarkom
M89813 karcinosarkom af embryonal type
M90000 Brennertumor, benign
M90001 Brennertumor, borderline
M90003 Brennertumor, malign
M90130 adenofibrom
M90131 adenofibrom, borderline
M90140 serøst cystadenofibrom
M90141 serøst cystadenofibrom, borderline
M90150 mucinøst cystadenofibrom
M90151 mucinøst cystadenofibrom, borderline
M90540 adenomatoid tumor
M90603 dysgerminom
M90643 germinom
M90703 embryonalt karcinom
M90713 blommesækstumor
M90723 polyembryom
M90731 gonadoblastom
M90741 mixed germ cell-sex cord-stromal tumor
M90743 malign mixed germ cell-sex cord-stromal tumor
M907X3 embryonalt karcinom med syncytiotrofoblast
M90800 maturt teratom
M90803 immaturt teratom
M90813 blandet embryonalt karcinom og teratom
M90840 dermoidcyste
M90843 teratom med somatisk malignitet
M90860 neuroektodermalt maturt teratom
M90863 malignt neuroektodermalt maturt teratom
M90870 endodermalt maturt teratom
M90880 sebaceøst maturt teratom
M908A3 blandet germinalcelletumor
M90900 struma ovarii
M90903 malign struma ovarii
M90911 strumalt karcinoid
M90913 malignt strumalt karcinoid
M91000 mola hydatidosa, komplet
M91001 invasiv mola (chorioadenoma destruens)
M91001 invasiv mola
M91003 koriokarcinom
M91013 mixed trofoblasttumor
M91030 mola hydatidosa, partiel
M91041 placental site trophoblastic tumor
M91046 metastase, placental site trophoblastic tumor
M91053 epiteloid trofoblasttumor
M910A0 mola hydatidosa, uvist om komplet eller partiel
M91100 veldifferentieret mesonefrom
M91103 malignt mesonefrom
M91113 mesonephric-like adenokarcinom
M911A3 mesonefrisk karcinom
M911B1 Wolffsk tumor
M91200 hæmangiom
M91203 angiosarkom
M91803 osteosarkom
M92200 kondrom
M92203 kondrosarkom
M94733 primitiv neuroektodermal tumor
M95400 neurofibrom
M95600 schwannom
M95800 granularcelletumor
M96003 malignt lymfom
M99303 myeloidt sarkom
P01535 henvisning til forebyggende undersøgelse efter invitation
P01536 henvisning til forebyggende undersøgelse uden invitation
P01537 henvisning på grund af symptomer
P01538 henvisning til kontrol
P01539 henvisning på grund af tidligere uegnet prøve
P10400 kejsersnit
P12320 intrauterin, føtal transfusion
P30610 biopsi
P30611 ekscisionsbiopsi
P30613 stansebiopsi
P30617 abrasio/ vabrasio
P30620 resektat
P30625 spånresektat
P306X0 ektomipræparat
P306X9 multiorgan-resektion
P306Y1 total hysterektomi
P30700 revision af præparat fra egen pat.-anat. afdeling
P30990 nålebiopsi
P31000 cytologisk undersøgelse
P31001 vaginal-/cervikalcytologi
P31002 anden cytologi
P31004 cytologisk undersøgelse, hasteprøve
P31060 finnålsaspirat
P31100 cytologisk screening (gen.fem) ved bioanalytiker
P3110A cytologisk screeningsundersøgelse
P3110B HPV baseret screeningsundersøgelse
P31110 cytologisk screening og hormonel vurdering ved bioanalytiker
P31112 cytologisk screening, automatiseret
P31113 cytologisk screening, guided punktscreening
P31114 cytologisk rescreening for endocervikale celler
P31115 væskebaseret teknik
P31240 koagel på cytologisk materiale
P32940 nedfrysning af væv i biobank
P33510 RNA-analyse
P33520 DNA-analyse
P33750 hybrid capture 2 test for humant papillomvirus
P33760 in situ hybridisering
P33765 fluorescens in situ hybridisering (FISH)
P33B30 polymerase kædereaktion (PCR) analyse
P33B31 polymerase kædereaktion (PCR) analyse, udvidet
P33B32 polymerase kædereaktion (PCR) analyse, kompleks
P33B35 polymerase kædereaktion, RNA analyse (RNA-PCR)
P33B36 polymerase kædereaktion, DNA analyse (DNA-PCR)
P33B37 polymerase kædereaktion, reverse transcriptase (RT-PCR)
P35511 RNA-sekvensanalyse
P35512 RNA-array
P3X126 registrering i Dansk Gynækologisk Cancer Database, DGCG
S01310 gonore
S04040 herpes simplex
S07570 toksoplasmose
S20020 hirsutisme
S25500 persisterende trofoblastsygdom
S26100 hypogonadisme, kvinde
S27650 hydrosalpinx
T00100 Resektionsrand
T02500 Hud på perineum
T02503 Hud på pubis
T02507 Hud i analregion
T02511 Hud på vulva
T0251C Hud på vulva, højre side
T0251D Hud på vulva, venstre side
T02520 Hud på labium
T0252A Hud på højre labium
T0252B Hud på venstre labium
T03500 Subcutis på perineum
T07020 Miltserosa
T0836A Lymfeknude i mediastinum anterior
T08400 Lymfeknude i abdomen
T08480 Lymfeknude, paraaortisk
T08481 Lymfeknude, paraaortisk, sentinel
T0848A Lymfeknude, paraaortisk, højre side
T0848B Lymfeknude, paraaortisk, venstre side
T0848C Lymfeknude, paraaortisk, højre side, sentinel
T0848D Lymfeknude, paraaortisk, venstre side, sentinel
T0848E Lymfeknude, paraaortisk, højre over arteria mesenterica inferior, sentinel
T0848F Lymfeknude, paraaortisk, venstre over arteria mesenterica inferior, sentinel
T0848G Lymfeknude, paraaortisk, højre under arteria mesenterica inferior, sentinel
T0848H Lymfeknude, paraaortisk, venstre under arteria mesenterica inferior, sentinel
T0848J Lymfeknude, paraaortisk, højre ved nyrevene, sentinel
T0848K Lymfeknude, paraortisk, venstre ved nyrevene, sentinel
T08490 Lymfeknude, præsakralt
T08491 Lymfeknude, præsakralt, sentinel
T0849A Lymfeknude, præsakralt, højre side
T0849B Lymfeknude, præsakralt, venstre side
T0849C Lymfeknude, præsakralt, højre side, sentinel
T0849D Lymfeknude, præsakralt, venstre side, sentinel
T08505 Lymfeknude i oment
T08580 Lymfeknude i retroperitoneum
T08600 Lymfeknude i pelvis
T08601 Lymfeknude i pelvis, højre side
T08602 Lymfeknude i pelvis, venstre side
T08603 Lymfeknude i pelvis, sentinel
T0860C Lymfeknude i pelvis, højre side, sentinel
T0860D Lymfeknude i pelvis, venstre side, sentinel
T08610 Lymfeknude ved a. iliaca communis
T08611 Lymfeknude ved a. iliaca communis, højre
T08612 Lymfeknude ved a. iliaca communis, venstre
T08613 Lymfeknude ved a. iliaca communis, sentinel
T0861C Lymfeknude ved a. iliaca communis, højre, sentinel
T0861D Lymfeknude ved a. iliaca communis, venstre, sentinel
T08620 Lymfeknude ved a. iliaca interna/externa
T08621 Lymfeknude ved a. iliaca interna/externa, højre
T08622 Lymfeknude ved a. iliaca interna/externa, venstre
T08623 Lymfeknude ved a. iliaca interna/externa, sentinel
T0862C Lymfeknude ved a. iliaca interna/externa, højre, sentinel
T0862D Lymfeknude ved a. iliaca interna/externa, venstre, sentinel
T08630 Lymfeknude i fossa obturatoria
T08631 Lymfeknude i fossa obturatoria, højre
T08632 Lymfeknude i fossa obturatoria, venstre
T08633 Lymfeknude i fossa obturatoria, sentinel
T0863C Lymfeknude i fossa obturatoria, højre, sentinel
T0863D Lymfeknude i fossa obturatoria, venstre, sentinel
T08640 Lymfeknude i parametrium
T08641 Lymfeknude i parametrium, sentinel
T0864A Lymfeknude i højre parametrium
T0864B Lymfeknude i venstre parametrium
T0864C Lymfeknude i højre parametrium, sentinel
T0864D Lymfeknude i venstre parametrium, sentinel
T08660 Lymfeknude ved a. iliaca interna
T08661 Lymfeknude ved a. iliaca interna, sentinel
T0866A Lymfeknude ved højre a. iliaca interna
T0866B Lymfeknude ved venstre a. iliaca interna
T0866C Lymfeknude ved højre a. iliaca interna, sentinel
T0866D Lymfeknude ved venstre a. iliaca interna, sentinel
T08670 Lymfeknude ved a. iliaca externa
T08671 Lymfeknude ved a. iliaca externa, sentinel
T0867A Lymfeknude ved højre a. iliaca externa
T0867B Lymfeknude ved venstre a. iliaca externa
T0867C Lymfeknude ved højre a. iliaca externa, sentinel
T0867D Lymfeknude ved venstre a. iliaca externa, sentinel
T09010 Lymfekar
T56500 Leverserosa
T63850 Oment
T63860 Omentum majus
T63870 Omentum minus
T66020 Appendixserosa
T6X920 Cytologi, analkanal
T80000 Vulva, labia, clitoris og Bartholins kirtel
T80100 Vulva
T80110 Vulva, højre side
T80120 Vulva, venstre side
T80130 Vulvaslimhinde
T8013A Vulvaslimhinde, højre
T8013B Vulvaslimhinde, venstre
T80200 Mons pubis
T80210 Labium
T8021A Labium, højre
T8021B Labium, venstre
T80220 Labium majus
T8022A Labium majus, højre
T8022B Labium majus, venstre
T80230 Commissura labiorum anterior
T80240 Commissura labiorum posterior
T80300 Labium minus
T8030A Labium minus, højre
T8030B Labium minus, venstre
T80400 Clitoris
T80500 Glandula vestibularis major (Bartholini)
T8050A Glandula vestibularis major (Bartholini), højre
T8050B Glandula vestibularis major (Bartholini), venstre
T80510 Glandula vestibularis minoris
T81000 Vagina
T81010 Vaginalslimhinde
T81110 Fornix vaginae
T81115 Vaginaltop
T8111A Fornix vaginae, højre
T8111B Fornix vaginae, venstre
T81400 Hymen
T81900 Vagina og uterus
T82000 Uterus
T82100 Corpus uteri
T82210 Uterinhjørne
T82211 Højre uterinhjørne
T82212 Venstre uterinhjørne
T82218 Begge uterinhjørner
T82300 Isthmus uteri
T82320 Isthmusslimhinde
T82330 Os internum uteri
T82400 Uterus, subserosa
T82500 Uterus, serosa
T82900 Corpus og cervix uteri
T82920 Uterus, begge tubae og begge ovarier
T83000 Cervix uteri
T83010 Cervix uteri slimhinde
T83100 Exocervix
T83110 Portioslimhinde
T83120 Exocervix slimhinde
T83210 Cervix uteri, forreste læbe
T83220 Cervix uteri, bageste læbe
T83300 Endocervix
T83320 Endocervikalslimhinde
T83400 Cervikal krypt (kirtel)
T83700 Collumstump
T83701 Konus
T83702 Topkonus
T84000 Endometrium
T85000 Myometrium
T86000 Tuba, ligament, parametrium og parovariale region
T8600A Tuba, ligament, parametrium og parovariale region, højre
T8600B Tuba, ligament, parametrium og parovariale region, venstre
T86100 Tuba uterina
T86110 Højre tuba uterina
T86120 Venstre tuba uterina
T86220 Fimbria tubae
T86300 Ligamentum latum
T8630A Ligamentum latum, højre
T8630B Ligamentum latum, venstre
T86320 Mesosalpinx
T8632A Mesosalpinx, højre
T8632B Mesosalpinx, venstre
T86400 Parametrium
T86408 Begge parametrier
T8640A Parametrium, højre
T8640B Parametrium, venstre
T86600 Parovariale region
T8660A Parovariale region, højre
T8660B Parovariale region, venstre
T86700 Ligamentum rotundum
T8670A Ligamentum rotundum, højre
T8670B Ligamentum rotundum, venstre
T86800 Begge tubae uterinae
T86910 Begge tubae uterinae og begge ovarier
T86920 Tuba uterina og ovarium
T86921 Højre tuba uterina og højre ovarium
T86922 Venstre tuba uterina og venstre ovarium
T87000 Ovarium
T87001 Ovariehilus
T87010 Højre ovarium
T87020 Venstre ovarium
T87420 Mesovarium
T87421 Højre mesovarium
T87422 Venstre mesovarium
T87441 Højre fossa ovarica
T87442 Venstre fossa ovarica
T87600 Ovarium, follikel
T87670 Corpus luteum i ovarium
T87710 Ovariestroma
T87800 Begge ovarier
T88120 Syncytiotrofoblast
T88220 Chorionvilli
T88230 Immature chorionvilli
T88240 Mature chorionvilli
T89360 Mesonefrisk gang
T8936A Mesonefrisk gang, højre
T8936B Mesonefrisk gang, venstre
T8X110 Cytologi, vulva
T8X210 Cytologi, vagina
T8X212 Cytologi, vaginalvægafskrab
T8X310 Cytologi, cervix
T8X312 Cytologi, cervix og endocervix
T8X320 Cytologi, endocervix
T8X321 Cytologi, endocervix, speciel
T8X330 Cytologi, vagina/cervix
T8X710 Cytologi, væske fra ovarie
T8X71A Cytologi, væske fra højre ovarie
T8X71B Cytologi, væske fra venstre ovarie
TY1700 Perineum
TY1760 Bløddelsvæv i perineum
TY4241 Pubisregion
TY4400 Peritoneum
TY4401 Peritoneum, øvre abdomen
TY4402 Peritoneum, pelvis
TY4500 Bughule
TY4590 Fossa Douglasi
TY4600 Retroperitoneum
TY4670 Parakoliske rum
TY467A Parakoliske rum, højre
TY467B Parakoliske rum, venstre
TY4960 Bløddelsvæv i abdomen
TYY701 Cytologi, analregion
Æ00130 iatrogen ætiologi
Æ00131 profylakse
Æ00160 terapeutisk uheld
Æ00360 operativt indgreb
Æ00361 risikoreducerende operation
Æ00380 stråleterapi
Æ10000 bakterie
Æ10700 Actinomyces
Æ20000 Mycobacterium
Æ20010 Mycobacterium tuberculosis
Æ25129 streptokok, gruppe B
Æ26010 Treponema pallidum
Æ28000 Chlamydia
Æ28010 Chlamydia trachomatis
Æ30000 virus
Æ30001 RNA virus
Æ30002 DNA virus
Æ32100 herpes virus
Æ32101 herpes virus ikke påvist
Æ32110 Herpes simplex virus
Æ32310 humant herpes virus 8
Æ33400 high risk HPV, anden type end 16 og 18
Æ33406 HPV type 6
Æ3340A HPV type 33 og/eller 58
Æ3340B HPV type 56, 59 og/eller 66
Æ3340C HPV type 35, 39 og/eller 68
Æ3340D HPV type 52 og/eller 58
Æ3340X HPV type ukendt
Æ3340Y high risk HPV, anden type end 16, 18 og 45
Æ3340Z high risk HPV, anden type end 18 og 45
Æ33411 HPV type 11
Æ33416 HPV type 16
Æ33418 HPV type 18
Æ33426 HPV type 26
Æ33431 HPV type 31
Æ33433 HPV type 33
Æ33435 HPV type 35
Æ33439 HPV type 39
Æ33440 HPV type 40
Æ33442 HPV type 42
Æ33443 HPV type 43
Æ33444 HPV type 44
Æ33445 HPV type 45
Æ33450 humant papillomvirus
Æ33451 HPV type 51
Æ33452 HPV type 52
Æ33453 HPV type 53
Æ33454 HPV type 54
Æ33456 HPV type 56
Æ33458 HPV type 58
Æ33459 HPV type 59
Æ33461 HPV type 61
Æ33462 HPV type 62
Æ33466 HPV type 66
Æ33468 HPV type 68
Æ33470 HPV type 70
Æ33471 HPV type 71
Æ33472 HPV type 72
Æ33473 HPV type 73
Æ33481 HPV type 81
Æ33482 HPV type 82
Æ33483 HPV type 83
Æ33484 HPV type 84
Æ33485 HPV type 85
Æ33489 HPV type 89
Æ40000 svampe påvist
Æ40001 svampe ikke påvist
Æ40800 Candida
Æ44330 Trichomonas vaginalis
Æ81300 røntgenkontrastmiddel
Æ83200 antineoplastisk medikament
Æ85000 hormonpræparat
Æ85080 peroralt antikonceptiv
Æ85500 østrogen
Æ85700 gestagen
Æ90380 intrauterint antikonceptiv
Æ90680 suturmateriale
Æ93200 stråling
Æ93600 elektrisk strøm
ÆAA000 henvisning til cervixcancer-pakkeforløb
ÆAA01Z prøve udenfor screeningsprogram, kontrol ikke indiceret
ÆAA030 frameldes screening for livmoderhalskræft
ÆAA0Y5 kontrol med HPVtest pga tidligere uegnet prøve, om 3 mdr. tilrådes
ÆAA0Y7 cytologisk prøve til HPV-undersøgelse om 12 måneder tilrådes
ÆAA0Z1 selvtest for humant papillomvirus
ÆAA930 afslutter screening for livmoderhalskræft
ÆAAX16 cytologisk kontrol v/ gynækologisk speciallæge om 6 mdr. tilrådes
ÆAAXY2 cytologisk kontrol med HPVtest v/ gynækologisk speciallæge om 6 mdr. tilrådes
ÆF1800 pT
ÆF1810 pTis
ÆF181A pTa
ÆF1820 pT0
ÆF1830 pT1
ÆF1831 pT1a
ÆF1832 pT1b
ÆF1833 pT1c
ÆF1834 pT1a1
ÆF1835 pT1a2
ÆF1836 pT1b1
ÆF1837 pT1b2
ÆF1840 pT2
ÆF1841 pT2a
ÆF1842 pT2b
ÆF1843 pT2c
ÆF1850 pT3
ÆF1851 pT3a
ÆF1852 pT3b
ÆF1853 pT3c
ÆF1860 pT4
ÆF1870 pTx
ÆF1900 pN0
ÆF1910 pN1
ÆF1920 pN2
ÆF1950 pNx
ÆF2000 pM0
ÆF2010 pM1
ÆF2050 pMx
ÆF4705 udgangspunkt i kvindelige kønsorganer eller peritoneum
ÆF4715 udgangspunkt i vulva
ÆF4716 udgangspunkt i perineum
ÆF4717 udgangspunkt i vulva/perineum
ÆF4720 udgangspunkt i cervix uteri
ÆF4730 udgangspunkt i corpus uteri
ÆF4740 udgangspunkt i tuba uterina
ÆF4750 udgangspunkt i ovarium
ÆF4780 udgangspunkt i tuba uterina, ovarium eller peritoneum
ÆF4790 udgangspunkt i peritoneum
ÆF4999 udgangspunkt ukendt
ÆF5111 gastrisk type
ÆF5120 borderline
ÆF5140 mikroinvasiv
ÆKE001 østrogenreceptor positivitet 1%
ÆKE100 østrogenreceptor positivitet 100%
ÆKF001 progesteronreceptor positivitet 1%
ÆKF100 progesteronreceptor positivitet 100%
ÆKRA0A PD-L1 score >= 1
ÆLL501 antal lymfeknudemetastaser > 5 mm, 1 stk
ÆLL510 antal lymfeknudemetastaser > 5 mm, 10 stk
ÆLU501 antal lymfeknudemetastaser <= 5 mm, 1 stk
ÆLU510 antal lymfeknudemetastaser <= 5 mm, 10 stk
ÆLX000 ingen lymfeknudemetastaser
ÆLX001 lymfeknudemetastaser, 1 stk.
ÆLX100 lymfeknudemetastaser, 100 stk.
ÆLY000 ingen lymfeknuder
ÆLY001 lymfeknuder, 1 stk.
ÆLY150 lymfeknuder, 150 stk.
ÆR211A ikke mikroradikal resektion, <= 1 mm fra tumor til resektionsfladen
ÆR211B ikke mikroradikal resektion, direkte vækst i resektionsfladen
ÆR211C ikke mikroradikal resektion, <= 1 mm fra deposit/lymfeknudemetastase
ÆR211D ikke mikroradikal resektion, direkte vækst fra deposit/lymfeknudemetastase
ÆR211E ikke mikroradikal resektion, ikke fri resektionsrand
ÆR211F ikke mikroradikal resektion, ikke frie resektionsflader og -rande
ÆSP013 spredning til nedre 1/3
ÆSP023 spredning til øvre 2/3
ÆTD001 tumordiameter 1 mm
ÆTD0A1 tumordiameter < 1 mm
ÆTD0C1 tumordiameter < 0,5 mm
ÆTD300 tumordiameter 300 mm
ÆTD3XX tumordiameter >300 mm
ÆTDA20 tumordiameter < 20 mm
ÆTDA50 tumordiameter < 50 mm
ÆTDB20 tumordiameter >= 20 mm
ÆTDB50 tumordiameter >= 50 mm
ÆTDXXX tumordiameter kan ikke vurderes
ÆVD001 invasionsdybde 1 mm
ÆVD050 invasionsdybde 50 mm
ÆVD05A invasionsdybde >50 mm
ÆVD0A1 invasionsdybde <1 mm
ÆVD0C1 invasionsdybde <0,5 mm
ÆVD999 invasionsdybde ikke vurderet
ÆVT001 vægtykkelse 1 mm
ÆVT050 vægtykkelse 50 mm
ÆVT05X vægtykkelse >50 mm
ÆVT0A1 vægtykkelse <1 mm
ÆVT999 vægtykkelse ikke vurderet
ÆXXX39 højre
ÆXXX3X venstre
ÆXXX3Y begge
ÆYY561 ekspansilt vækstmønster
ÆYY562 infiltrativt vækstmønster
ÆYY563 retiform
ÆYYX50 grad 5
ÆYYY00 obs. pro
ÆYYY05 regression
ÆYYY06 progression
ÆYYY07 recidiv
ÆYYY11 grad I
ÆYYY12 grad II
ÆYYY13 grad III
ÆYYY14 grad IV
ÆYYY21 let grad
ÆYYY22 moderat grad
ÆYYY23 svær grad
ÆYYY61 simpel
ÆYYY62 kompleks
ÆYYY65 komplet
ÆYYY70 utilstrækkelige kliniske oplysninger
ÆYYY83 homolog
ÆYYY84 heterolog
ÆYYY94 fokal
ÆYYYB3 subklonal
ÆYYYZ0 ingen myometrieinvasion
ÆYYYZA myometrieinvasion, < 50%
ÆYYYZB myometrieinvasion, >=50%
Enter your
text here