kodebog

F08010 følge af præmaturitet
F31620 habituel abort
F31680 spontan abort
F31730 abortus provocatus
F31734 abortus provocatus, medicinsk indikation
F33004 føtal status, moder med akut sygdom
F33005 føtal status, moder med kronisk sygdom
F33006 føtal status, moder medicinmisbruger
F33020 føtalt distress
F33610 diskordant placentadeling
F33710 intrauterin væksthæmning
F33720 abnormt øget fostervækst
F33770 føtal vaskulær malperfusion
F33780 føtal hypoksi
F33790 føtal asfyksi
F33810 føtalt inflammatorisk respons
F33910 maternelt inflammatorisk respons
F33925 maternel vaskulær malperfusion
F35030 første trimester foster
F35040 andet trimester foster
F35041 andet trimester foster, 13-14 uger
F35042 andet trimester foster, 15-16 uger
F35043 andet trimester foster, 17-18 uger
F35044 andet trimester foster, 19-20 uger
F35045 andet trimester foster, 21-22 uger
F35046 andet trimester foster, 23-24 uger
F35047 andet trimester foster, 25-26 uger
F3504A andet trimester foster, 12 uger
F35050 tredie trimester foster
F35051 tredie trimester foster, 27-28 uger
F35052 tredie trimester foster, 29-30 uger
F35053 tredie trimester foster, 31-32 uger
F35054 tredie trimester foster, 33-34 uger
F35055 tredie trimester foster, 35-36 uger
F35056 tredie trimester foster, 37-38 uger
F35057 tredie trimester foster, 39-40 uger
F35058 tredie trimester foster, 41-42 uger
F35059 tredie trimester foster, 43 uger og over
F35060 præmaturitet
F35250 dødfødt
F35335 følger efter intrauterin fosterdød
F35410 intrapartum død
F35510 perinatal død
F35511 død 1.-7. levedag
F35512 død 8.-28. levedag
F35515 død > 28 levedage
F35B10 immaturitet
F35X1M maternel sygdom, mulig dødsårsag
F35X1S maternel sygdom, sandsynlig dødsårsag
F35X1T maternel sygdom, fund til stede
F35X2M obstetrisk komplikation, mulig dødsårsag
F35X2S obstetrisk komplikation, sandsynlig dødsårsag
F35X2T obstetrisk komplikation, fund til stede
F35X3M hæmatologisk tilstand, mulig dødsårsag
F35X3S hæmatologisk tilstand, sandsynlig dødsårsag
F35X3T hæmatologisk tilstand, fund til stede
F35X4M føtal abnormitet, mulig dødsårsag
F35X4S føtal abnormitet, sandsynlig dødsårsag
F35X4T føtal abnormitet, fund til stede
F35X5M infektion, mulig dødsårsag
F35X5S infektion, sandsynlig dødsårsag
F35X5T infektion, fund til stede
F35X6M patologisk placenta, mulig dødsårsag
F35X6S patologisk placenta, sandsynlig dødsårsag
F35X6T patologisk placenta, fund til stede
F35X7M komplikation til præmaturitet, mulig dødsårsag
F35X7S komplikation til præmaturitet, sandsynlig dødsårsag
F35X7T komplikation til præmaturitet, fund til stede
F35X8M andet, mulig dødsårsag
F35X8S andet, sandsynlig dødsårsag
F35X8T andet, fund til stede
F35X9U uforklaret død
F79050 aspiration af mekonium
M00140 normal struktur
M00150 normal karyotype
M01000 abnormt væv
M01040 abnorm struktur
M01500 forsnævring
M01520 obliteration
M02010 abnorm form
M02500 abnorm størrelse
M02510 abnormt stor størrelse
M02520 abnormt lille størrelse
M02553 øget diameter
M02554 nedsat diameter
M02820 abnorm høj vægt
M02840 abnorm lav vægt
M05120 abnormt øget antal
M05130 abnormt nedsat antal
M10000 traumatisk læsion
M10020 fødselstraume
M11170 følge af laserpåvirkning
M20000 kongenit malformation
M20050 immatur udvikling
M20100 kongenit abnorm fusion
M20500 kongenit hypertrofi
M20510 hemihypertrofi
M2051A hemihypertrofi, højre side
M2051B hemihypertrofi, venstre side
M20600 kongenit vækstforstyrrelse
M20610 kongenit abnorm kort vækst
M20680 kongenit hyperplasi
M21400 persisterende embryonal struktur
M22000 kongenit septum
M22110 situs inversus
M22115 heterotaksi
M22120 situs ambiguus
M22300 accessorisk struktur
M22315 short-rib-polydactyli
M22360 dobbeltanlæg
M22361 partielt dobbeltanlæg
M22400 kongenit malformation i skelettet
M22401 kongenit malformation i kranium/ansigtskelet
M22460 arthrogryposis congenita multiplex
M22620 kongenit varusdeformitet
M22640 kongenit kontraktur
M22650 kraniosynostose
M23000 kongenit urogenital malformation
M23100 kongenit malformation i kønsorganer
M23300 kongenit malformation i fordøjelseskanalen
M23400 kongenit malformation i lever, pancreas og galdeveje
M23500 kongenit levermalformation
M24890 kongenit lymfangiomatose
M24900 kongenit kardiovaskulær malformation
M24930 double outlet right ventricle
M25100 kongenit kutan malformation
M25200 kongenit malformation i respirationsvejene
M25400 kongenit malformation i centralnervesystemet
M25490 status verrucosus simplex
M26000 ektopisk væv
M26020 ektopisk pancreasvæv
M26030 ektopisk mammavæv
M26060 ektopisk parathyroideavæv
M26080 ektopisk ventrikelvæv
M26090 ektopisk binyrebarkvæv
M26100 ektopisk thyroideavæv
M26110 ectopia cordis
M26140 ektopisk levervæv
M26150 ektopisk miltvæv
M26160 ektopisk gliavæv
M26200 ektopisk testis
M26230 ektopisk neuronalt væv
M26240 ektopisk thymusvæv
M26300 rest af embryonalt væv
M28000 graviditetsprodukt
M28010 abnormt graviditetsprodukt
M28020 blighted ovum
M28030 retineret graviditetsprodukt
M28035 endometritis post graviditatem
M28070 ektopisk graviditetsprodukt
M28100 abnormt foster
M28120 lithopædion
M28130 macereret foster
M28500 føtal duplikation
M29000 abnorm placenta
M29001 immatur placenta
M29030 tvillingplacenta
M29040 monokorial, diamniotisk tvillingplacenta
M29050 monokorial, monoamniotisk tvillingplacenta
M29060 dikorial, diamniotisk tvillingplacenta
M29070 placenta med mere end to fostre
M29110 ekstrakorial placenta
M29170 placenta praevia
M29200 partiel placenta praevia
M29210 placenta accreta
M29220 placenta increta
M29230 placenta percreta
M29240 bilobær placenta
M29260 multilobær placenta
M29280 placenta circumvallata
M29290 placenta membranacea
M29420 abnorm amnionvæske
M29440 oligohydramnion
M29460 amnion nodosum
M29470 amnionbånd eller adhæsion
M29560 chorion nodosum
M29600 abnorm navlestreng
M29610 navlestreng om del af foster
M29620 navlestreng excessivt kort
M29630 navlestreng excessivt lang
M29640 navlestreng, marginal insertion
M29650 navlestreng, velamentøs insertion
M29670 navlestrengsfremfald
M29700 navlestreng med ægte knude
M29705 navlestreng med stram ægte knude
M29710 navlestreng med karanomali
M29720 solitær umbilikalarterie
M29780 navlestreng med kompression
M31440 trykfure
M31580 kontraktur
M31650 hernieret væv
M32880 interstitielt emfysem
M33120 mekoniumretention
M33901 pneumatosis
M34000 okklusion (obstruktion)
M34100 stenose
M34160 striktur
M34210 torsion
M34230 hypercoiling
M34235 hypocoiling
M35100 trombe
M35110 okklusiv trombe
M35150 fibrintrombe
M36110 hyperæmi
M36270 abnorm forekomst af fri luft
M36340 chylus
M36500 ødem
M37000 blødning
M37009 blødningsfølge
M37100 hæmatom
M39265 septation
M40000 inflammation
M41000 akut inflammation
M41740 absces
M42100 akut og kronisk inflammation
M43000 kronisk inflammation
M44001 granulomatøs inflammation
M44200 ikke-nekrotiserende, granulomatøs inflammation
M44700 nekrotiserende, granulomatøs inflammation
M47180 histiocytær inflammation
M49000 fibrose
M50000 degenerativ forandring
M50070 hydropisk forandring
M52135 akut aterose
M52510 arteriopati
M52520 mural hypertrofi
M54700 infarkt
M54705 massiv infarcering
M55000 aflejring
M55010 aflejring af meconium
M55020 hyalin membran
M55040 aflejring af fibrin
M55045 massiv aflejring af fibrin
M55400 kalcifikation
M55800 aflejring af jern
M56890 pseudoxanthoma elasticum
M57620 kernikterus
M61000 abnorm karyotype
M62000 diploidi
M62001 diploidi, biparental
M62002 diploidi, androgen
M62003 mosaik, androgen biparental
M62100 aneuploidi
M62110 hyperdiploidi
M62140 triploidi
M62141 triploidi, digyn
M62142 triploidi, diandrisk
M62150 tetraploidi
M62180 hypodiploidi
M63200 strukturel kromosomændring
M63201 deletion
M63210 deletion af kort arm
M63230 deletion af lang arm
M63600 translokation
M65125 karyorrhexis
M70110 retarderet udvikling
M70311 bevaret muskulatur
M71610 muskulær hypertrofi
M72000 hyperplasi
M72570 vaskulær hyperplasi
M7257A korangiose
M7257B korangiomatose
M74890 mesenkymal dysplasi
M75010 modningsstop
M75020 dysmaturitet
M75100 accelereret modning
M75200 forsinket modning
M75300 hypoplasi
M75305 distal hypoplasi
M75400 aplasi
M75410 avaskularitet
M76300 angiektasi
M76400 lymfangiektasi
M77620 erytroblastose
M78051 Gaucher celle
M78052 Nieman-Pick celle
M79420 exaggerated placental site
M79421 placental site nodule
M79510 decidua
M91000 mola hydatidosa, komplet
M91001 invasiv mola (chorioadenoma destruens)
M91001 invasiv mola
M91003 koriokarcinom
M91030 mola hydatidosa, partiel
M91041 placental site trophoblastic tumor
M91046 metastase, placental site trophoblastic tumor
M91053 epiteloid trofoblasttumor
M910A0 mola hydatidosa, uvist om komplet eller partiel
M91200 hæmangiom
M912A0 korangiom
P12320 intrauterin, føtal transfusion
P3014A autopsi føtal, perinatal, neonatal
P3014B autopsi føtal
P3014C autopsi perinatal
P3014D autopsi neonatal
P30300 placentaundersøgelse
P30760 audit
P30761 obligat central revision
P32380 makrofoto
P32930 nedfrysning af væv til -80 grader
P33000 kromosomanalyse
P37920 isolering af mononukleære celler
PX0000 røntgenundersøgelse
PX0010 Faxitron-undersøgelse
S04040 herpes simplex
S04670 rubella
S05230 neonatal hepatitis
S05570 candidiasis
S07570 toksoplasmose
S10000 metabolisk sygdom
S10010 medfødt stofskiftesygdom
S10050 aflejringssygdom
S14200 Niemann-Picks sygdom
S14300 Gauchers sygdom
S14350 Fabrys sygdom
S20220 hermafroditisme
S20240 pseudohermafroditisme
S23810 diabetes mellitus
S25020 præeklampsi
S25030 eklampsi
S25190 tvilling-tvilling transfusionssyndrom
S25210 maternelt-føtalt transfusionssyndrom
S25500 persisterende trofoblastsygdom
S26510 testikulær feminisation
S26780 mandlig pseudohermafroditisme
S34100 osteogenesis imperfecta congenita
S38200 Ehlers-Danlos syndrom
S41250 hypersplenisme
S46800 føtal erytroblastose
S46840 føtal hydrops
S46850 neonatal ikterus
S46950 AB0-inkompatibilitet
S50402 Noonans syndrom
S50620 Beckwith-Wiedemanns syndrom
S50880 Meckel-Grubers syndrom
S50890 Prader-Willis syndrom
S50960 Zellwegers syndrom
S50970 prune belly syndrom
S51030 Frasers syndrom
S51640 amnionbånd syndrom
S53000 syndrom med multiple malformat.,kemisk/fysisk betinget
S53220 VATER syndrom
S54020 Gorlins syndrom
S54060 Gardners syndrom
S54370 tuberøs sklerose
S55000 kromosomsygdom
S55010 monosomi
S55030 trisomi
S55820 trisomi 8
S55904 trisomi 9
S56220 trisomi 12
S56320 trisomi 13
S56620 trisomi 16
S56820 trisomi 18
S57120 trisomi 21
S57220 trisomi 22
S572X0 trisomi X
S57430 monosomi X
S57610 Klinefelters syndrom
S57620 Klinefelters syndrom, variant
S70340 aspleni syndrom
S70350 polyspleni syndrom
S77060 respiratory distress syndrom hos nyfødt
T00XX0 Hunligt individ
T00XY0 Hanligt individ
T10000 Knoglesystem
T10020 Knogle
T10090 Knogle og led
T10100 Ansigts- og kranieknogle
T10500 Columna
T10501 Columna cervicalis
T10502 Columna thoracalis
T10503 Columna lumbalis
T10510 Vertebra
T10515 Arcus vertebrae
T10595 Vertebra cervicalis
T10600 Vertebra thoracalis
T10740 Vertebra lumbalis
T10800 Os sacrum
T10830 Os coccygis
T10900 Columna og kranie
T11110 Os frontalis
T11140 Os occipitalis
T11400 Overekstremitetsknogle
T1140A Overekstremitetsknogle, højre side
T1140B Overekstremitetsknogle, venstre side
T11410 Humerus
T1141A Humerus, højre
T1141B Humerus, venstre
T11420 Radius
T1142A Radius, højre
T1142B Radius, venstre
T11430 Ulna
T1143A Ulna, højre
T1143B Ulna, venstre
T11500 Håndknogle
T11610 Phalanx på hånd
T11619 Fingerknogle
T11700 Underekstremitetsknogle
T1170A Underekstremitetsknogle, højre side
T1170B Underekstremitetsknogle, venstre side
T11710 Femur
T1171A Femur, højre
T1171B Femur, venstre
T11730 Tibia
T1173A Tibia, højre
T1173B Tibia, venstre
T11740 Fibula
T1174A Fibula, højre
T1174B Fibula, venstre
T11754 Tarsalknogle
T11755 Fodknogle
T11910 Phalanx på fod
T12000 Led
T12082 Kraniesutur
T46825 Decidua capsularis arterie
T88000 Placenta, fosterhinder og navlestreng
T88100 Placenta
T88110 Trofoblast
T88120 Syncytiotrofoblast
T88125 Intermediær trofoblast
T88130 Cytotrofoblast
T88200 Fosterhinder
T88205 Decidua (placenta)
T88210 Chorion
T88220 Chorionvilli
T88225 Intervilløse rum
T88230 Immature chorionvilli
T88240 Mature chorionvilli
T88300 Amnion
T88410 Placenta, føtalt blodkar
T88450 Ductus vitellinus
T88500 Placenta, føtale flade
T88600 Placenta, maternelle flade
T88610 Placenta, kotyledon
T88800 Navlestreng
T88810 Navlestrengsarterie
T88820 Navlestrengsvene
T88900 Implantationssted
T88930 Decidua basalis arterie
T89000 Foster
T89006 Intrauterint foster
T89010 Embryo
T89320 Germinalcelle
T89450 Sinus urogenitalis
T89645 Ductus arteriosus
T89XX0 Hunligt foster
T89XY0 Hanligt foster
T8Y310 Cytologi, amnion
TX1880 Centralkanal
Æ10000 bakterie
Æ10001 bakterie ikke påvist
Æ10030 bakterie, gram positiv
Æ10040 stav, gram positiv
Æ10050 kok, gram positiv
Æ10060 cocobacillus, gram positiv
Æ10070 bakterie, gram negativ
Æ10080 stav, gram negativ
Æ10090 kok, gram negativ
Æ10100 cocobacillus, gram negativ
Æ19300 Listeria monocytogenes
Æ25000 streptokok
Æ25129 streptokok, gruppe B
Æ32110 Herpes simplex virus
Æ32220 cytomegalovirus
Æ32221 cytomegalovirus ikke påvist
Æ32310 humant herpes virus 8
Æ33900 parvovirus
Æ40000 svampe påvist
Æ40001 svampe ikke påvist
Æ43360 Toxoplasma gondii
ÆYYX10 grad 1
ÆYYX20 grad 2
ÆYYYA2 stadium 2
ÆYYYA3 stadium 3
ÆYYYA4 stadium 4
Enter your
text here