kodebog

F01100 postinfektiøs tilstand
F04143 sekretorisk hyperfunktion
F04145 ingen sekretorisk funktion
F06059 status efter pancreastransplantation
F10123 øget kalcium
F11824 hypoglykæmi
F15810 DNA
F15811 normalt DNA
F15812 abnormt DNA
F1581A ikke-muteret DNA
F1581B muteret DNA
F1581C inkonklusiv DNA-analyse
F15820 RNA
F15821 normalt RNA
F15822 abnormt RNA
F27590 øget pancreas polypeptid(PP)-udskillelse
F29511 androgenreceptor positiv
F29512 androgenreceptor negativ
F41010 immunologisk reaktion
F41040 uspecifik immunreaktion
FA3002 abnormt onkogent protein
FE1330 genamplifikation
FY0000 forgiftning
FY0200 medikamentel bivirkning
FY1730 komplikation til kirurgisk behandling
M00100 normalt væv
M01090 atypisk histologisk forandring
M01111 uspecifik reaktiv forandring
M03090 pseudotumor
M05120 abnormt øget antal
M05130 abnormt nedsat antal
M09000 for lidt materiale til diagnostisk vurdering
M09001 for lidt materiale til nedfrysning i biobank
M09002 for lidt materiale til molekylærpatologisk undersøgelse
M09010 materialet uegnet til diagnostisk vurdering
M09011 materialet mindre egnet til diagnostisk vurdering
M09012 materialet uegnet til specialundersøgelse
M09013 materialet ikke sikkert repræsentativt
M09014 materialet ikke repræsentativt
M09015 blodigt materiale
M09016 materiale af teknisk dårlig kvalitet
M0901U sparsomt materiale
M0901X cellefattigt materiale
M0901Y acellulært materiale
M0901Z materialet uegnet til nedfrysning i biobank
M09020 forkert materiale modtaget
M09025 materiale modtaget med manglende eller forkerte patientdata
M09026 uoverensstemmelse mellem oplysninger på rekvisition og materialebeholder
M09030 artefakt
M09040 udtagning til biobank ikke praktisk gennemførligt
M09060 materiale ikke undersøgt
M09070 intet materiale identificeret
M09100 intet materiale modtaget
M09140 glasset knust ved modtagelsen
M09145 materialet gået tabt under forsendelsen
M09150 materialet gået tabt under præparationen
M09155 materialet beskadiget under præparationen
M09300 morfologisk forandring ikke endeligt vurderet
M09350 makroskopisk beskrivelse alene
M09400 resektionsrande frie
M09401 resektionsrande ikke frie
M09402 resektionsrande kan ikke vurderes
M09405 resektionsflade fri
M09406 resektionsflade ikke fri
M09407 resektionsflade kan ikke vurderes
M0940A resektionsafstand tilstrækkelig
M0940B resektionsafstand ikke tilstrækkelig
M0940P adenom i resektionsrand
M09410 laterale resektionsrand fri
M09411 laterale resektionsrand ikke fri
M09420 karinvasion ikke påvist
M09421 karinvasion påvist
M09422 karinvasion kan ikke vurderes
M09430 nerveindvækst ikke påvist
M09431 nerveindvækst påvist
M09432 nerveindvækst kan ikke vurderes
M09450 ingen tegn på malignitet
M09451 ingen resttumor
M09452 ingen epiteldysplasi
M09453 ingen restdysplasi
M09460 ingen tumorceller
M09462 ingen malignitetssuspekte celler
M09463 ingen maligne celler
M09470 ingen tegn på metastase
M094A0 tumorsatellit ikke påvist
M094A1 tumorsatellit påvist
M094A2 tumorsatellit kan ikke vurderes
M094B0 perinodal vækst ikke påvist
M094B1 perinodal vækst påvist
M094D0 indvækst i naboorgan/-struktur ikke påvist
M094D1 indvækst i naboorgan/-struktur påvist
M094D2 indvækst i naboorgan/-struktur kan ikke vurderes
M094E0 perithyroideal vækst påvist
M094E1 perithyroideal vækst ikke påvist
M094E2 perithyroideal vækst kan ikke vurderes
M10000 traumatisk læsion
M11600 stråleforandring
M11610 kemoterapiforandring
M11620 stråleforandring med inflammation
M11650 stråle- og kemoterapiforandring
M14380 injektionssted
M14400 dilaceration
M15020 mangel, kirurgisk betinget
M18000 følge af kirurgisk indgreb
M20000 kongenit malformation
M20050 immatur udvikling
M26000 ektopisk væv
M26060 ektopisk parathyroideavæv
M26090 ektopisk binyrebarkvæv
M26100 ektopisk thyroideavæv
M26650 kongenit kolloid cyste
M30400 fremmedlegeme
M30500 fremmedlegeme, suturmateriale
M33400 cyste
M33404 solitær cyste
M33405 multiple cyster
M33406 multilokulær cyste
M35000 blodkoagel
M35100 trombe
M35103 organiseret trombe
M35410 tumorembolus
M37000 blødning
M37009 blødningsfølge
M40000 inflammation
M40160 kæmpecelleinflammation
M40200 diffus inflammation
M40300 serøs inflammation
M40400 purulent inflammation
M40460 pus
M40500 fibrinøs inflammation
M40600 hæmoragisk inflammation
M40700 nekrotiserende inflammation
M41000 akut inflammation
M41400 akut suppurativ inflammation
M41410 akut flegmonøs inflammation
M41600 akut hæmoragisk inflammation
M41700 akut nekrotiserende inflammation
M41740 absces
M41741 fokal absces
M42000 subakut inflammation
M42100 akut og kronisk inflammation
M43000 kronisk inflammation
M44001 granulomatøs inflammation
M44002 granulom
M44070 xantogranulomatøs inflammation
M44090 kolesterolgranulom
M44110 kæmpecellegranulom
M44140 fremmedlegemereaktion
M44200 ikke-nekrotiserende, granulomatøs inflammation
M44210 Boecks sarkoid
M44770 Ghon kompleks
M45000 inflammation med fibrose
M45270 skleroserende inflammation
M45600 inflammation med fedtnekrose
M45810 Hashimotos thyroiditis
M46300 inflammation med fistel
M47000 leukocytinfiltration
M47110 akut betændelsescelleinfiltration
M47140 mastcelleinflammation
M47150 inflammation med eosinofili
M47160 kronisk betændelsescelleinfiltration
M47190 lymfocytær inflammation
M47200 plasmacelleinfiltration
M49000 fibrose
M49001 fokal fibrose
M49002 diffus fibrose
M49005 hyaliniseret fibrose
M49020 sklerose
M49021 fokal sklerose
M49060 cikatrice
M49130 fibrøs fortykkelse
M49210 fibrose med deformering
M50000 degenerativ forandring
M50080 fedtdegeneration
M54000 nekrose
M54310 autolyse
M54720 akut infarkt
M54730 hæmoragisk infarkt
M54740 iskæmisk infarkt
M54790 ophelet og friskt infarkt
M55160 amyloid tumor
M55440 metastatisk kalcifikation
M55500 kalcinose
M55520 tumoral kalcinose
M55590 psammomlegemer
M58000 atrofi
M65130 apoptose
M65500 nukleært inklusionslegeme
M66730 cytoplasmatisk granulering
M66731 nedsat cytoplasmatisk granulering
M66737 øget cytoplasmatisk granulering
M66760 cytoplasmatiske globuli
M69000 abnorm celle
M69210 kæmpecelle
M69211 fremmedlegemekæmpecelle
M69212 Toutonkæmpecelle
M69213 Langhanskæmpecelle
M69510 fagocyterende celle
M69520 skumcelle
M69550 lipofag
M69700 atypiske celler
M69701 let suspekte celler
M69702 suspekte celler
M69703 stærkt suspekte celler
M69760 malignitetssuspekte celler
M69780 inflammationsbetinget celleforandring
M71600 struma
M71601 diffus struma
M71602 nodøs struma
M71610 muskulær hypertrofi
M71620 kolloid struma
M71621 diffus kolloid struma
M71622 nodøs kolloid struma
M71640 hyperplastisk struma
M71641 diffus hyperplastisk struma
M71642 nodøs hyperplastisk struma
M71650 intratorakal struma
M71800 adipositas
M72000 hyperplasi
M72001 fokal hyperplasi
M72003 diffus hyperplasi
M72005 atypisk hyperplasi
M72009 prækankrøs hyperplasi
M72010 primær hyperplasi
M72020 sekundær hyperplasi
M72030 nodulær hyperplasi (adenomatøs)
M72031 fokal nodulær hyperplasi
M72032 multifokal nodulær hyperplasi
M72150 neuroendokrin celle hyperplasi
M73050 onkocytær metaplasi
M73220 planocellulær metaplasi
M73225 atypisk planocellulær metaplasi
M73229 planocellulær metaplasi med dysplasi
M73310 apokrin metaplasi
M74001 epitelforandring, uvist om dysplasi eller reaktiv
M74320 fibrocystisk forandring
M75400 aplasi
M79900 regeneration
M80000 benign tumor
M80001 tumor, usikkert om benign eller malign
M80003 malign tumor
M80010 benigne tumorceller
M80011 tumorceller
M80013 maligne tumorceller
M80123 storcellet karcinom
M80133 storcellet neuroendokrint karcinom
M80143 storcellet karcinom med rhabdoid fænotype
M80213 anaplastisk karcinom
M81400 adenom
M81401 adenom, usikkert om benignt eller malignt
M81403 adenokarcinom
M814F3 adenokarcinom på basis af immunprofil
M81500 ø-celleadenom
M81501 ø-celletumor
M81503 ø-cellekarcinom
M81513 insulinom
M81523 glukagonom
M81533 gastrinom
M81543 blandet adenokarcinom og endokrint karcinom
M82403 neuroendokrin tumor
M82463 neuroendokrint karcinom
M824K3 karcinoid tumor
M82600 papillært adenom
M82603 papillært adenokarcinom
M83210 hovedcelleadenom
M83220 water clear cell adenom
M83230 mixed cell adenom
M83233 mixed cell adenokarcinom
M83240 adenolipom
M83250 metanefrisk adenom
M83300 follikulært adenom
M83301 follikulær neoplasi, uvist om benign eller malign
M83303 follikulært karcinom
M83313 follikulært karcinom, veldifferentieret type
M83330 føtalt adenom
M83333 adenokarcinom, føtal type
M83340 makrofollikulært adenom
M83351 follikulær tumor af usikkert malignitetspotentiale
M83353 follikulært karcinom, minimalt invasivt
M83361 hyaliniserende trabekulær tumor
M83373 lavt differentieret thyroideakarcinom
M83393 follikulært karcinom, indkapslet, angioinvasivt
M83403 papillært karcinom, follikulær variant
M83413 papillært mikrokarcinom
M83423 papillært karcinom, onkocytær variant
M83433 papillært karcinom, indkapslet
M83453 medullært thyroideakarcinom
M83463 blandet medullært og follikulært karcinom
M83481 veldifferentieret tumor af usikkert malignitetspotentiale
M83491 non-invasiv follikulær thyroideaneoplasi med papillær-lignende kernetræk
M83503 skleroserende karcinom
M83611 reninom
M83700 adrenokortikalt adenom
M83701 adrenokortikal neoplasi, uvist om benign eller malign
M83703 adrenokortikalt karcinom
M83710 adrenokortikalt adenom, compact cell type
M83730 adrenokortikalt adenom, clear cell type
M83740 adrenokortikalt adenom, glomerulosa cell type
M83750 adrenokortikalt adenom, mixed cell type
M85103 medullært karcinom
M85801 mikronodulært thymom med lymfoidt stroma
M85803 thymom
M85813 thymom, type A
M85823 thymom, type AB
M85833 thymom, type B1
M85843 thymom, type B2
M85853 thymom, type B3
M85863 thymuskarcinom
M85883 spindle epitelial tumor med thymus-lignende element (SETTLE)
M858A3 ektopisk thymom
M858B3 intrathyroidealt thymuskarcinom
M86600 hiluscelletumor
M86700 lipidcelletumor
M86803 paragangliom
M86813 sympatisk paragangliom
M86823 parasympatisk paragangliom
M86830 gangliocytisk paragangliom
M86923 glomus caroticum paragangliom
M86933 ekstraadrenalt paragangliom
M86940 filum terminale paragangliom
M87003 fæokromocytom
M87103 glomangiosarkom
M87110 glomustumor
M87120 glomangiom
P00010 procedure ukendt
P10500 laparoskopisk procedure
P11000 ekscision
P20002 hasteundersøgelse
P20650 indhentning af klinisk information
P30005 destruktion af materiale efter krav fra patienten
P30490 histologisk undersøgelse
P30493 histologisk undersøgelse, telefonsvar
P30494 histologisk undersøgelse, hastesvar
P30495 histologisk undersøgelse, foreløbigt svar
P30610 biopsi
P30611 ekscisionsbiopsi
P30613 stansebiopsi
P30615 endoskopisk biopsi
P30618 endoskopisk biopsi, billeddiagnostisk vejledt
P30620 resektat
P30630 særligt kompleks mikroskopisk undersøgelse
P306X0 ektomipræparat
P306X4 tumorektomi
P30700 revision af præparat fra egen pat.-anat. afdeling
P30701 NYT SVAR, ERSTATTER TIDL FREMSENDTE PÅ DETTE UNDERSØGELSESNR
P30702 ovenstående linje rettes til nedenstående
P30740 materiale også undersøgt af anden pat.-anat. afdeling
P30741 delanalyse udført på anden afdeling
P30745 materiale alene undersøgt af anden patologiafdeling
P30750 undersøgelse af præparat fra anden pat.-anat. afd.
P30755 supplerende undersøgelse af tidligere materiale
P30760 audit
P30800 patologisk-anatomisk konsultation på operationsstue
P30835 sikker mundtlig kommunikation
P30840 klinisk-patologisk præparatkonsultation
P30841 klinisk-patologisk præp.konsultation ved konference
P30845 MDT-konference, behandlingsbesluttende
P30846 MDT-konference, postoperativ opfølgning
P30850 patologisk-anatomisk præparatkonsultation
P30860 immunfluorescens
P30990 nålebiopsi
P30991 nålebiopsi, tynd nål
P30992 nålebiopsi, grov nål
P30993 nålebiopsi, medicinsk indikation
P30995 nålebiopsi og aspirat
P30996 nålebiopsi med imprint
P30997 nålebiopsi, CT-vejledt
P30998 nålebiopsi, grov nål, CT-vejledt
P30999 nålebiopsi, stereotaktisk
P30A05 væv udtaget til receptorundersøgelse
P31000 cytologisk undersøgelse
P31002 anden cytologi
P31003 cytologisk undersøgelse, telefonsvar
P31004 cytologisk undersøgelse, hasteprøve
P31060 finnålsaspirat
P31061 finnålsaspirat, prøve taget af patolog
P31062 finnålsaspirat, ultralydsvejledt
P31063 finnålsaspirat, telefonsvar
P31064 finnålsaspirat, billeddiagnostisk vejledt
P31065 finnålsaspirat, endoskopisk
P31066 finnålsaspirat, EUS
P31067 finnålsaspirat, EBUS
P31068 finnålsaspirat, laparoskopisk ultralydsvejledt
P31071 cytologi fra nålebiopsi
P31120 cytologisk screening (non-gen.fem) ved bioanalytiker
P31200 cytologisk præparation
P31210 cytologisk præparation efter centrifugering
P31235 cytologisk præparation, tyndtlagsteknik
P31240 koagel på cytologisk materiale
P31270 cytologisk specialfarvning
P32000 histologisk præparation
P32002 skæring, seriesnit
P32003 storsnit
P3200A histologisk præparation, mikrobølgeovn
P32010 paraffinsnit, he-farvning
P32020 paraffinsnit, specialfarvning
P32100 skæring
P32101 skæring, trinsnit
P32103 skæring på seriemikrotom
P32104 skæring på frysemikrotom
P32110 indstøbning
P32120 farvning, rutine
P32130 farvning, special
P32141 vævsprocedering, formalinfiksering
P32200 frysesnit
P32380 makrofoto
P32390 mikrofoto
P32500 elektronmikroskopi
P32910 digital billedanalyse
P32930 nedfrysning af væv til -80 grader
P32940 nedfrysning af væv i biobank
P32990 oprenset DNA arkiveret
P33510 RNA-analyse
P33520 DNA-analyse
P33530 DNA-sekvensanalyse
P33540 DNA-oprensning
P33600 flowcytometri
P33740 DNA-hybridisering
P33760 in situ hybridisering
P33765 fluorescens in situ hybridisering (FISH)
P33766 kromogen in situ hybridisering (CISH)
P33767 sølv in situ hybridisering (SISH)
P33B30 polymerase kædereaktion (PCR) analyse
P33B31 polymerase kædereaktion (PCR) analyse, udvidet
P33B32 polymerase kædereaktion (PCR) analyse, kompleks
P33B35 polymerase kædereaktion, RNA analyse (RNA-PCR)
P33B36 polymerase kædereaktion, DNA analyse (DNA-PCR)
P33B37 polymerase kædereaktion, reverse transcriptase (RT-PCR)
P3A000 histokemisk undersøgelse
P3A070 enzymhistokemisk undersøgelse
P3A100 cytokemisk undersøgelse
P3A170 enzymcytokemisk undersøgelse
P3B000 immunhistokemisk undersøgelse
P3B003 immunhistokemisk undersøgelse, paraffinsnit
P3B004 immunhistokemisk undersøgelse, frysesnit
P3B006 immunhistokemisk undersøgelse, cytocentrifugepræparat
P3X011 registrering af klinisk procedure
P3X012 registrering af kliniske oplysninger
P51100 kemoterapi
PX2001 billeddiagnostisk markering
PYY000 forskningsprojekt
PYY002 journalmateriale arkiveret
PYY003 beskrivelse fra anden patologiafdeling arkiveret
PYY004 skema arkiveret
PYY005 glas fra anden patologiafdeling arkiveret
S01430 Waterhouse-Friderichsens syndrom
S01880 tuberkulose
S04060 herpes zoster
S05570 candidiasis
S08280 sarkoidose
S10010 medfødt stofskiftesygdom
S20010 endokrint syndrom
S20250 Albrights syndrom
S20400 neuroendokrint syndrom
S21410 akromegali
S21900 tyreotoksikose
S21930 toksisk struma
S21940 nodøs toksisk struma
S22000 hypotyroidisme
S22010 myksødem
S22030 jodmangel struma
S22200 kretinisme
S22610 hyperparatyroidisme
S23020 Cushings syndrom
S23060 adrenogenitalt syndrom
S23110 primær hyperaldosteronisme
S23120 sekundær hyperaldosteronisme
S23300 adrenokortikal insufficiens
S23320 Addisons syndrom
S23810 diabetes mellitus
S23920 Kimmelstiel-Wilsons syndrom
S24200 hyperinsulinisme syndrom
S26100 hypogonadisme, kvinde
S26510 testikulær feminisation
S26530 hypogonadisme, mand, induceret
S26780 mandlig pseudohermafroditisme
S27620 gynækomasti
S29010 multipel endokrin adenomatose
S29020 multipel endokrin adenomatose, type I, Wermer
S29030 multipel endokrin adenomatose, type IIA, Sipple
S29040 multipel endokrin adenomatose, type IIB
S29390 Zollinger-Ellisons syndrom
S29400 Verner-Morrisons syndrom
S29440 karcinoid syndrom
S29470 fæokromocytom syndrom
S47000 autoimmun sygdom
S54380 von Hippel-Lindaus syndrom
T00001 Topografi ukendt
T00002 Topografi kan ikke anvendes
T00020 Multiple lokalisationer
T00100 Resektionsrand
T00600 Ukendt primærtumorfokus
T04000 Mamma
T04010 Mamma feminina
T04040 Mamma masculina
T08000 Lymfeknude
T0800A Lymfeknude, sentinel
T08100 Lymfeknude på hoved
T08192 Lymfeknude, submaksillær, venstre
T08201 Lymfeknude på hals, højre
T0820A Lymfeknude på hals, sentinel
T0820B Lymfeknude på hals, sentinel, højre
T0820C Lymfeknude på hals, sentinel, venstre
T08210 Lymfeknude, superior profund cervikal
T08211 Lymfeknude, superior profund cervikal, højre
T08212 Lymfeknude, superior profund cervikal, venstre
T08220 Lymfeknude i supraklavikulærregion
T08221 Lymfeknude i højre supraklavikulærregion
T08222 Lymfeknude i venstre supraklavikulærregion
T08230 Lymfeknude, jugulær
T08240 Lymfeknude, anterior cervikal
T08250 Lymfeknude, retrofaryngeal
T08260 Lymfeknude, prælaryngeal
T08270 Lymfeknude, prætrakeal
T08280 Lymfeknude i infraklavikulærregion
T08281 Lymfeknude i højre infraklavikulærregion
T08282 Lymfeknude i venstre infraklavikulærregion
T08300 Lymfeknude i thorax
T08330 Lymfeknude, trakeobronkial
T08340 Lymfeknude, paratrakeal
T08350 Lymfeknude, parasternal
T08360 Lymfeknude i mediastinum
T08400 Lymfeknude i abdomen
T08440 Lymfeknude i porta hepatis
T08580 Lymfeknude i retroperitoneum
T08600 Lymfeknude i pelvis
T59000 Pancreas
T59010 Ductus pancreaticus
T59100 Caput pancreatis
T59200 Corpus pancreatis
T59300 Cauda pancreatis
T77100 Prostata
T77220 Højre prostatalap
T77230 Venstre prostatalap
T78000 Testis
T78010 Højre testis
T78020 Venstre testis
T78800 Begge testes
T90000 Endokrine system
T90100 Endokrin kirtel
T90200 Neuroendokrint væv
T90201 Neuroendokrin celle
T90900 Multiple endokrine kirtler
T91000 Hypofyse
T91030 Pars intermedia hypophysis
T91100 Adenohypofyse
T91200 Neurohypofyse
T91300 Hypofysestilk
T92000 Corpus pineale
T93000 Binyre
T93010 Højre binyre
T93020 Venstre binyre
T93100 Binyrecortex
T93110 Zona glomerulosa
T93120 Zona fasciculata
T93130 Zona reticularis
T93200 Binyre medulla
T93300 Periadrenalt væv
T9330A Periadrenalt væv, højre side
T9330B Periadrenalt væv, venstre side
T94000 Glomus caroticum
T95000 Paraganglie
T96000 Glandula thyroidea
T96010 Glandula thyroidea kapsel
T96050 C-celler i glandula thyroidea
T96100 Højre thyroidealap
T96200 Venstre thyroidealap
T96300 Isthmus glandulae thyroideae
T96400 Lobus pyramidalis
T96500 Ductus thyroglossus
T97000 Glandula parathyroidea
T97100 Højre øvre glandula parathyroidea
T97200 Højre nedre glandula parathyroidea
T97300 Venstre øvre glandula parathyroidea
T97400 Venstre nedre glandula parathyroidea
T97800 Alle glandulae parathyroideae
T98000 Thymus
T99000 Langerhanske øer
TY0960 Bløddelsvæv på hoved og hals
TY0961 Bløddelsvæv på hoved
TY0962 Bløddelsvæv på hals
TY096A Bløddelsvæv på hoved og hals, højre side
TY096B Bløddelsvæv på hoved og hals, venstre side
TY096C Bløddelsvæv på højre side af hoved
TY096D Bløddelsvæv på venstre side af hoved
TY096E Bløddelsvæv på højre side af hals
TY096F Bløddelsvæv på venstre side af hals
TY1960 Bløddelsvæv på truncus
TY2360 Bløddelsvæv i mediastinum
TY2960 Bløddelsvæv på thorax
TY4660 Bløddelsvæv i retroperitoneum
ÆF1800 pT
ÆF1810 pTis
ÆF181A pTa
ÆF1820 pT0
ÆF1830 pT1
ÆF1831 pT1a
ÆF1832 pT1b
ÆF1833 pT1c
ÆF1834 pT1a1
ÆF1835 pT1a2
ÆF1836 pT1b1
ÆF1837 pT1b2
ÆF1840 pT2
ÆF1841 pT2a
ÆF1842 pT2b
ÆF1843 pT2c
ÆF1850 pT3
ÆF1851 pT3a
ÆF1852 pT3b
ÆF1853 pT3c
ÆF1860 pT4
ÆF1861 pT4a
ÆF1862 pT4b
ÆF1870 pTx
ÆF1900 pN0
ÆF1910 pN1
ÆF1911 pN1a
ÆF1912 pN1b
ÆF1913 pN1c
ÆF1920 pN2
ÆF1930 pN3
ÆF1950 pNx
ÆF2000 pM0
ÆF2010 pM1
ÆF2011 pM1a
ÆF2012 pM1b
ÆF2013 pM1c
ÆF2014 pM1d
ÆF2050 pMx
ÆF2100 pV0
ÆF2110 pV1
ÆF2120 pV2
ÆF2150 pVx
ÆF4310 udgangspunkt i glandula thyroidea
ÆF4470 udgangspunkt i pancreas
ÆF4630 udgangspunkt i testis
ÆF4750 udgangspunkt i ovarium
ÆF4999 udgangspunkt ukendt
ÆF5101 neuroendokrin uddifferentiering
ÆF5120 borderline
ÆF5140 mikroinvasiv
ÆF5150 aggressiv type
ÆF5160 mikrometastase
ÆF5165 subkapsulær
ÆF5166 parenkymatøs
ÆF5170 infiltration af enkeltlejrede tumorceller
ÆK0000 0%
ÆK0001 1%
ÆK0002 2%
ÆK0003 3%
ÆK0004 4%
ÆK0005 5%
ÆK0006 6%
ÆK0007 7%
ÆK0008 8%
ÆK0009 9%
ÆK0010 10%
ÆK0011 11%
ÆK0012 12%
ÆK0013 13%
ÆK0014 14%
ÆK0015 15%
ÆK0016 16%
ÆK0017 17%
ÆK0018 18%
ÆK0019 19%
ÆK0020 20%
ÆK0021 21%
ÆK0022 22%
ÆK0023 23%
ÆK0024 24%
ÆK0025 25%
ÆK0026 26%
ÆK0027 27%
ÆK0028 28%
ÆK0029 29%
ÆK0030 30%
ÆK0031 31%
ÆK0032 32%
ÆK0033 33%
ÆK0034 34%
ÆK0035 35%
ÆK0036 36%
ÆK0037 37%
ÆK0038 38%
ÆK0039 39%
ÆK0040 40%
ÆK0041 41%
ÆK0042 42%
ÆK0043 43%
ÆK0044 44%
ÆK0045 45%
ÆK0046 46%
ÆK0047 47%
ÆK0048 48%
ÆK0049 49%
ÆK0050 50%
ÆK0051 51%
ÆK0052 52%
ÆK0053 53%
ÆK0054 54%
ÆK0055 55%
ÆK0056 56%
ÆK0057 57%
ÆK0058 58%
ÆK0059 59%
ÆK0060 60%
ÆK0061 61%
ÆK0062 62%
ÆK0063 63%
ÆK0064 64%
ÆK0065 65%
ÆK0066 66%
ÆK0067 67%
ÆK0068 68%
ÆK0069 69%
ÆK0070 70%
ÆK0071 71%
ÆK0072 72%
ÆK0073 73%
ÆK0074 74%
ÆK0075 75%
ÆK0076 76%
ÆK0077 77%
ÆK0078 78%
ÆK0079 79%
ÆK0080 80%
ÆK0081 81%
ÆK0082 82%
ÆK0083 83%
ÆK0084 84%
ÆK0085 85%
ÆK0086 86%
ÆK0087 87%
ÆK0088 88%
ÆK0089 89%
ÆK0090 90%
ÆK0091 91%
ÆK0092 92%
ÆK0093 93%
ÆK0094 94%
ÆK0095 95%
ÆK0096 96%
ÆK0097 97%
ÆK0098 98%
ÆK0099 99%
ÆK0100 100%
ÆKI000 ki-67 indeks 0%
ÆKI001 ki-67 indeks 1%
ÆKI002 ki-67 indeks 2%
ÆKI003 ki-67 indeks 3%
ÆKI004 ki-67 indeks 4%
ÆKI005 ki-67 indeks 5%
ÆKI006 ki-67 indeks 6%
ÆKI007 ki-67 indeks 7%
ÆKI008 ki-67 indeks 8%
ÆKI009 ki-67 indeks 9%
ÆKI010 ki-67 indeks 10%
ÆKI011 ki-67 indeks 11%
ÆKI012 ki-67 indeks 12%
ÆKI013 ki-67 indeks 13%
ÆKI014 ki-67 indeks 14%
ÆKI015 ki-67 indeks 15%
ÆKI016 ki-67 indeks 16%
ÆKI017 ki-67 indeks 17%
ÆKI018 ki-67 indeks 18%
ÆKI019 ki-67 indeks 19%
ÆKI020 ki-67 indeks 20%
ÆKI021 ki-67 indeks 21%
ÆKI022 ki-67 indeks 22%
ÆKI023 ki-67 indeks 23%
ÆKI024 ki-67 indeks 24%
ÆKI025 ki-67 indeks 25%
ÆKI026 ki-67 indeks 26%
ÆKI027 ki-67 indeks 27%
ÆKI028 ki-67 indeks 28%
ÆKI029 ki-67 indeks 29%
ÆKI030 ki-67 indeks 30%
ÆKI031 ki-67 indeks 31%
ÆKI032 ki-67 indeks 32%
ÆKI033 ki-67 indeks 33%
ÆKI034 ki-67 indeks 34%
ÆKI035 ki-67 indeks 35%
ÆKI036 ki-67 indeks 36%
ÆKI037 ki-67 indeks 37%
ÆKI038 ki-67 indeks 38%
ÆKI039 ki-67 indeks 39%
ÆKI040 ki-67 indeks 40%
ÆKI041 ki-67 indeks 41%
ÆKI042 ki-67 indeks 42%
ÆKI043 ki-67 indeks 43%
ÆKI044 ki-67 indeks 44%
ÆKI045 ki-67 indeks 45%
ÆKI046 ki-67 indeks 46%
ÆKI047 ki-67 indeks 47%
ÆKI048 ki-67 indeks 48%
ÆKI049 ki-67 indeks 49%
ÆKI050 ki-67 indeks 50%
ÆKI051 ki-67 indeks 51%
ÆKI052 ki-67 indeks 52%
ÆKI053 ki-67 indeks 53%
ÆKI054 ki-67 indeks 54%
ÆKI055 ki-67 indeks 55%
ÆKI056 ki-67 indeks 56%
ÆKI057 ki-67 indeks 57%
ÆKI058 ki-67 indeks 58%
ÆKI059 ki-67 indeks 59%
ÆKI060 ki-67 indeks 60%
ÆKI061 ki-67 indeks 61%
ÆKI062 ki-67 indeks 62%
ÆKI063 ki-67 indeks 63%
ÆKI064 ki-67 indeks 64%
ÆKI065 ki-67 indeks 65%
ÆKI066 ki-67 indeks 66%
ÆKI067 ki-67 indeks 67%
ÆKI068 ki-67 indeks 68%
ÆKI069 ki-67 indeks 69%
ÆKI070 ki-67 indeks 70%
ÆKI071 ki-67 indeks 71%
ÆKI072 ki-67 indeks 72%
ÆKI073 ki-67 indeks 73%
ÆKI074 ki-67 indeks 74%
ÆKI075 ki-67 indeks 75%
ÆKI076 ki-67 indeks 76%
ÆKI077 ki-67 indeks 77%
ÆKI078 ki-67 indeks 78%
ÆKI079 ki-67 indeks 79%
ÆKI080 ki-67 indeks 80%
ÆKI081 ki-67 indeks 81%
ÆKI082 ki-67 indeks 82%
ÆKI083 ki-67 indeks 83%
ÆKI084 ki-67 indeks 84%
ÆKI085 ki-67 indeks 85%
ÆKI086 ki-67 indeks 86%
ÆKI087 ki-67 indeks 87%
ÆKI088 ki-67 indeks 88%
ÆKI089 ki-67 indeks 89%
ÆKI090 ki-67 indeks 90%
ÆKI091 ki-67 indeks 91%
ÆKI092 ki-67 indeks 92%
ÆKI093 ki-67 indeks 93%
ÆKI094 ki-67 indeks 94%
ÆKI095 ki-67 indeks 95%
ÆKI096 ki-67 indeks 96%
ÆKI097 ki-67 indeks 97%
ÆKI098 ki-67 indeks 98%
ÆKI099 ki-67 indeks 99%
ÆKI100 ki-67 indeks 100%
ÆLX000 ingen lymfeknudemetastaser
ÆLX001 lymfeknudemetastaser, 1 stk.
ÆLX002 lymfeknudemetastaser, 2 stk.
ÆLX003 lymfeknudemetastaser, 3 stk.
ÆLX004 lymfeknudemetastaser, 4 stk.
ÆLX005 lymfeknudemetastaser, 5 stk.
ÆLX006 lymfeknudemetastaser, 6 stk.
ÆLX007 lymfeknudemetastaser, 7 stk.
ÆLX008 lymfeknudemetastaser, 8 stk.
ÆLX009 lymfeknudemetastaser, 9 stk.
ÆLX010 lymfeknudemetastaser, 10 stk.
ÆLX011 lymfeknudemetastaser, 11 stk.
ÆLX012 lymfeknudemetastaser, 12 stk.
ÆLX013 lymfeknudemetastaser, 13 stk.
ÆLX014 lymfeknudemetastaser, 14 stk.
ÆLX015 lymfeknudemetastaser, 15 stk.
ÆLX016 lymfeknudemetastaser, 16 stk.
ÆLX017 lymfeknudemetastaser, 17 stk.
ÆLX018 lymfeknudemetastaser, 18 stk.
ÆLX019 lymfeknudemetastaser, 19 stk.
ÆLX020 lymfeknudemetastaser, 20 stk.
ÆLX021 lymfeknudemetastaser, 21 stk.
ÆLX022 lymfeknudemetastaser, 22 stk.
ÆLX023 lymfeknudemetastaser, 23 stk.
ÆLX024 lymfeknudemetastaser, 24 stk.
ÆLX025 lymfeknudemetastaser, 25 stk.
ÆLX026 lymfeknudemetastaser, 26 stk.
ÆLX027 lymfeknudemetastaser, 27 stk.
ÆLX028 lymfeknudemetastaser, 28 stk.
ÆLX029 lymfeknudemetastaser, 29 stk.
ÆLX030 lymfeknudemetastaser, 30 stk.
ÆLX031 lymfeknudemetastaser, 31 stk.
ÆLX032 lymfeknudemetastaser, 32 stk.
ÆLX033 lymfeknudemetastaser, 33 stk.
ÆLX034 lymfeknudemetastaser, 34 stk.
ÆLX035 lymfeknudemetastaser, 35 stk.
ÆLX036 lymfeknudemetastaser, 36 stk.
ÆLX037 lymfeknudemetastaser, 37 stk.
ÆLX038 lymfeknudemetastaser, 38 stk.
ÆLX039 lymfeknudemetastaser, 39 stk.
ÆLX040 lymfeknudemetastaser, 40 stk.
ÆLX041 lymfeknudemetastaser, 41 stk.
ÆLX042 lymfeknudemetastaser, 42 stk.
ÆLX043 lymfeknudemetastaser, 43 stk.
ÆLX044 lymfeknudemetastaser, 44 stk.
ÆLX045 lymfeknudemetastaser, 45 stk.
ÆLX046 lymfeknudemetastaser, 46 stk.
ÆLX047 lymfeknudemetastaser, 47 stk.
ÆLX048 lymfeknudemetastaser, 48 stk.
ÆLX049 lymfeknudemetastaser, 49 stk.
ÆLX050 lymfeknudemetastaser, 50 stk.
ÆLX051 lymfeknudemetastaser, 51 stk.
ÆLX052 lymfeknudemetastaser, 52 stk.
ÆLX053 lymfeknudemetastaser, 53 stk.
ÆLX054 lymfeknudemetastaser, 54 stk.
ÆLX055 lymfeknudemetastaser, 55 stk.
ÆLX056 lymfeknudemetastaser, 56 stk.
ÆLX057 lymfeknudemetastaser, 57 stk.
ÆLX058 lymfeknudemetastaser, 58 stk.
ÆLX059 lymfeknudemetastaser, 59 stk.
ÆLX060 lymfeknudemetastaser, 60 stk.
ÆLX061 lymfeknudemetastaser, 61 stk.
ÆLX062 lymfeknudemetastaser, 62 stk.
ÆLX063 lymfeknudemetastaser, 63 stk.
ÆLX064 lymfeknudemetastaser, 64 stk.
ÆLX065 lymfeknudemetastaser, 65 stk.
ÆLX066 lymfeknudemetastaser, 66 stk.
ÆLX067 lymfeknudemetastaser, 67 stk.
ÆLX068 lymfeknudemetastaser, 68 stk.
ÆLX069 lymfeknudemetastaser, 69 stk.
ÆLX070 lymfeknudemetastaser, 70 stk.
ÆLX071 lymfeknudemetastaser, 71 stk.
ÆLX072 lymfeknudemetastaser, 72 stk.
ÆLX073 lymfeknudemetastaser, 73 stk.
ÆLX074 lymfeknudemetastaser, 74 stk.
ÆLX075 lymfeknudemetastaser, 75 stk.
ÆLX076 lymfeknudemetastaser, 76 stk.
ÆLX077 lymfeknudemetastaser, 77 stk.
ÆLX078 lymfeknudemetastaser, 78 stk.
ÆLX079 lymfeknudemetastaser, 79 stk.
ÆLX080 lymfeknudemetastaser, 80 stk.
ÆLX081 lymfeknudemetastaser, 81 stk.
ÆLX082 lymfeknudemetastaser, 82 stk.
ÆLX083 lymfeknudemetastaser, 83 stk.
ÆLX084 lymfeknudemetastaser, 84 stk.
ÆLX085 lymfeknudemetastaser, 85 stk.
ÆLX086 lymfeknudemetastaser, 86 stk.
ÆLX087 lymfeknudemetastaser, 87 stk.
ÆLX088 lymfeknudemetastaser, 88 stk.
ÆLX089 lymfeknudemetastaser, 89 stk.
ÆLX090 lymfeknudemetastaser, 90 stk.
ÆLX091 lymfeknudemetastaser, 91 stk.
ÆLX092 lymfeknudemetastaser, 92 stk.
ÆLX093 lymfeknudemetastaser, 93 stk.
ÆLX094 lymfeknudemetastaser, 94 stk.
ÆLX095 lymfeknudemetastaser, 95 stk.
ÆLX096 lymfeknudemetastaser, 96 stk.
ÆLX097 lymfeknudemetastaser, 97 stk.
ÆLX098 lymfeknudemetastaser, 98 stk.
ÆLX099 lymfeknudemetastaser, 99 stk.
ÆLX100 lymfeknudemetastaser, 100 stk.
ÆLY000 ingen lymfeknuder
ÆLY001 lymfeknuder, 1 stk.
ÆLY002 lymfeknuder, 2 stk.
ÆLY003 lymfeknuder, 3 stk.
ÆLY004 lymfeknuder, 4 stk.
ÆLY005 lymfeknuder, 5 stk.
ÆLY006 lymfeknuder, 6 stk.
ÆLY007 lymfeknuder, 7 stk.
ÆLY008 lymfeknuder, 8 stk.
ÆLY009 lymfeknuder, 9 stk.
ÆLY010 lymfeknuder, 10 stk.
ÆLY011 lymfeknuder, 11 stk.
ÆLY012 lymfeknuder, 12 stk.
ÆLY013 lymfeknuder, 13 stk.
ÆLY014 lymfeknuder, 14 stk.
ÆLY015 lymfeknuder, 15 stk.
ÆLY016 lymfeknuder, 16 stk.
ÆLY017 lymfeknuder, 17 stk.
ÆLY018 lymfeknuder, 18 stk.
ÆLY019 lymfeknuder, 19 stk.
ÆLY020 lymfeknuder, 20 stk.
ÆLY021 lymfeknuder, 21 stk.
ÆLY022 lymfeknuder, 22 stk.
ÆLY023 lymfeknuder, 23 stk.
ÆLY024 lymfeknuder, 24 stk.
ÆLY025 lymfeknuder, 25 stk.
ÆLY026 lymfeknuder, 26 stk.
ÆLY027 lymfeknuder, 27 stk.
ÆLY028 lymfeknuder, 28 stk.
ÆLY029 lymfeknuder, 29 stk.
ÆLY030 lymfeknuder, 30 stk.
ÆLY031 lymfeknuder, 31 stk.
ÆLY032 lymfeknuder, 32 stk.
ÆLY033 lymfeknuder, 33 stk.
ÆLY034 lymfeknuder, 34 stk.
ÆLY035 lymfeknuder, 35 stk.
ÆLY036 lymfeknuder, 36 stk.
ÆLY037 lymfeknuder, 37 stk.
ÆLY038 lymfeknuder, 38 stk.
ÆLY039 lymfeknuder, 39 stk.
ÆLY040 lymfeknuder, 40 stk.
ÆLY041 lymfeknuder, 41 stk.
ÆLY042 lymfeknuder, 42 stk.
ÆLY043 lymfeknuder, 43 stk.
ÆLY044 lymfeknuder, 44 stk.
ÆLY045 lymfeknuder, 45 stk.
ÆLY046 lymfeknuder, 46 stk.
ÆLY047 lymfeknuder, 47 stk.
ÆLY048 lymfeknuder, 48 stk.
ÆLY049 lymfeknuder, 49 stk.
ÆLY050 lymfeknuder, 50 stk.
ÆLY051 lymfeknuder, 51 stk.
ÆLY052 lymfeknuder, 52 stk.
ÆLY053 lymfeknuder, 53 stk.
ÆLY054 lymfeknuder, 54 stk.
ÆLY055 lymfeknuder, 55 stk.
ÆLY056 lymfeknuder, 56 stk.
ÆLY057 lymfeknuder, 57 stk.
ÆLY058 lymfeknuder, 58 stk.
ÆLY059 lymfeknuder, 59 stk.
ÆLY060 lymfeknuder, 60 stk.
ÆLY061 lymfeknuder, 61 stk.
ÆLY062 lymfeknuder, 62 stk.
ÆLY063 lymfeknuder, 63 stk.
ÆLY064 lymfeknuder, 64 stk.
ÆLY065 lymfeknuder, 65 stk.
ÆLY066 lymfeknuder, 66 stk.
ÆLY067 lymfeknuder, 67 stk.
ÆLY068 lymfeknuder, 68 stk.
ÆLY069 lymfeknuder, 69 stk.
ÆLY070 lymfeknuder, 70 stk.
ÆLY071 lymfeknuder, 71 stk.
ÆLY072 lymfeknuder, 72 stk.
ÆLY073 lymfeknuder, 73 stk.
ÆLY074 lymfeknuder, 74 stk.
ÆLY075 lymfeknuder, 75 stk.
ÆLY076 lymfeknuder, 76 stk.
ÆLY077 lymfeknuder, 77 stk.
ÆLY078 lymfeknuder, 78 stk.
ÆLY079 lymfeknuder, 79 stk.
ÆLY080 lymfeknuder, 80 stk.
ÆLY081 lymfeknuder, 81 stk.
ÆLY082 lymfeknuder, 82 stk.
ÆLY083 lymfeknuder, 83 stk.
ÆLY084 lymfeknuder, 84 stk.
ÆLY085 lymfeknuder, 85 stk.
ÆLY086 lymfeknuder, 86 stk.
ÆLY087 lymfeknuder, 87 stk.
ÆLY088 lymfeknuder, 88 stk.
ÆLY089 lymfeknuder, 89 stk.
ÆLY090 lymfeknuder, 90 stk.
ÆLY091 lymfeknuder, 91 stk.
ÆLY092 lymfeknuder, 92 stk.
ÆLY093 lymfeknuder, 93 stk.
ÆLY094 lymfeknuder, 94 stk.
ÆLY095 lymfeknuder, 95 stk.
ÆLY096 lymfeknuder, 96 stk.
ÆLY097 lymfeknuder, 97 stk.
ÆLY098 lymfeknuder, 98 stk.
ÆLY099 lymfeknuder, 99 stk.
ÆLY100 lymfeknuder, 100 stk.
ÆLY101 lymfeknuder, 101 stk.
ÆLY102 lymfeknuder, 102 stk.
ÆLY103 lymfeknuder, 103 stk.
ÆLY104 lymfeknuder, 104 stk.
ÆLY105 lymfeknuder, 105 stk.
ÆLY106 lymfeknuder, 106 stk.
ÆLY107 lymfeknuder, 107 stk.
ÆLY108 lymfeknuder, 108 stk.
ÆLY109 lymfeknuder, 109 stk.
ÆLY110 lymfeknuder, 110 stk.
ÆLY111 lymfeknuder, 111 stk.
ÆLY112 lymfeknuder, 112 stk.
ÆLY113 lymfeknuder, 113 stk.
ÆLY114 lymfeknuder, 114 stk.
ÆLY115 lymfeknuder, 115 stk.
ÆLY116 lymfeknuder, 116 stk.
ÆLY117 lymfeknuder, 117 stk.
ÆLY118 lymfeknuder, 118 stk.
ÆLY119 lymfeknuder, 119 stk.
ÆLY120 lymfeknuder, 120 stk.
ÆLY121 lymfeknuder, 121 stk.
ÆLY122 lymfeknuder, 122 stk.
ÆLY123 lymfeknuder, 123 stk.
ÆLY124 lymfeknuder, 124 stk.
ÆLY125 lymfeknuder, 125 stk.
ÆLY126 lymfeknuder, 126 stk.
ÆLY127 lymfeknuder, 127 stk.
ÆLY128 lymfeknuder, 128 stk.
ÆLY129 lymfeknuder, 129 stk.
ÆLY130 lymfeknuder, 130 stk.
ÆLY131 lymfeknuder, 131 stk.
ÆLY132 lymfeknuder, 132 stk.
ÆLY133 lymfeknuder, 133 stk.
ÆLY134 lymfeknuder, 134 stk.
ÆLY135 lymfeknuder, 135 stk.
ÆLY136 lymfeknuder, 136 stk.
ÆLY137 lymfeknuder, 137 stk.
ÆLY138 lymfeknuder, 138 stk.
ÆLY139 lymfeknuder, 139 stk.
ÆLY140 lymfeknuder, 140 stk.
ÆLY141 lymfeknuder, 141 stk.
ÆLY142 lymfeknuder, 142 stk.
ÆLY143 lymfeknuder, 143 stk.
ÆLY144 lymfeknuder, 144 stk.
ÆLY145 lymfeknuder, 145 stk.
ÆLY146 lymfeknuder, 146 stk.
ÆLY147 lymfeknuder, 147 stk.
ÆLY148 lymfeknuder, 148 stk.
ÆLY149 lymfeknuder, 149 stk.
ÆLY150 lymfeknuder, 150 stk.
ÆPS000 PASS score 0
ÆPS001 PASS score 1
ÆPS002 PASS score 2
ÆPS003 PASS score 3
ÆPS004 PASS score 4
ÆPS005 PASS score 5
ÆPS006 PASS score 6
ÆPS007 PASS score 7
ÆPS008 PASS score 8
ÆPS009 PASS score 9
ÆPS010 PASS score 10
ÆPS011 PASS score 11
ÆPS012 PASS score 12
ÆPS013 PASS score 13
ÆPS014 PASS score 14
ÆPS015 PASS score 15
ÆPS016 PASS score 16
ÆPS017 PASS score 17
ÆPS018 PASS score 18
ÆPS019 PASS score 19
ÆPS020 PASS score 20
ÆR2100 pR0
ÆR2110 pR1
ÆR211A ikke mikroradikal resektion, <= 1 mm fra tumor til resektionsfladen
ÆR211B ikke mikroradikal resektion, direkte vækst i resektionsfladen
ÆR211C ikke mikroradikal resektion, <= 1 mm fra deposit/lymfeknudemetastase
ÆR211D ikke mikroradikal resektion, direkte vækst fra deposit/lymfeknudemetastase
ÆR211E ikke mikroradikal resektion, ikke fri resektionsrand
ÆR211F ikke mikroradikal resektion, ikke frie resektionsflader og -rande
ÆR2120 pR2
ÆR2150 pRx
ÆRA000 afstand til resektionsrand 0 mm
ÆRA001 afstand til resektionsrand 1 mm
ÆRA002 afstand til resektionsrand 2 mm
ÆRA003 afstand til resektionsrand 3 mm
ÆRA004 afstand til resektionsrand 4 mm
ÆRA005 afstand til resektionsrand 5 mm
ÆRA006 afstand til resektionsrand 6 mm
ÆRA007 afstand til resektionsrand 7 mm
ÆRA008 afstand til resektionsrand 8 mm
ÆRA009 afstand til resektionsrand 9 mm
ÆRA010 afstand til resektionsrand 10 mm
ÆRA011 afstand til resektionsrand 11 mm
ÆRA012 afstand til resektionsrand 12 mm
ÆRA013 afstand til resektionsrand 13 mm
ÆRA014 afstand til resektionsrand 14 mm
ÆRA015 afstand til resektionsrand 15 mm
ÆRA016 afstand til resektionsrand 16 mm
ÆRA017 afstand til resektionsrand 17 mm
ÆRA018 afstand til resektionsrand 18 mm
ÆRA019 afstand til resektionsrand 19 mm
ÆRA020 afstand til resektionsrand 20 mm
ÆRA021 afstand til resektionsrand 21 mm
ÆRA022 afstand til resektionsrand 22 mm
ÆRA023 afstand til resektionsrand 23 mm
ÆRA024 afstand til resektionsrand 24 mm
ÆRA025 afstand til resektionsrand 25 mm
ÆRA026 afstand til resektionsrand 26 mm
ÆRA027 afstand til resektionsrand 27 mm
ÆRA028 afstand til resektionsrand 28 mm
ÆRA029 afstand til resektionsrand 29 mm
ÆRA030 afstand til resektionsrand 30 mm
ÆRA031 afstand til resektionsrand 31 mm
ÆRA032 afstand til resektionsrand 32 mm
ÆRA033 afstand til resektionsrand 33 mm
ÆRA034 afstand til resektionsrand 34 mm
ÆRA035 afstand til resektionsrand 35 mm
ÆRA036 afstand til resektionsrand 36 mm
ÆRA037 afstand til resektionsrand 37 mm
ÆRA038 afstand til resektionsrand 38 mm
ÆRA039 afstand til resektionsrand 39 mm
ÆRA040 afstand til resektionsrand 40 mm
ÆRA041 afstand til resektionsrand 41 mm
ÆRA042 afstand til resektionsrand 42 mm
ÆRA043 afstand til resektionsrand 43 mm
ÆRA044 afstand til resektionsrand 44 mm
ÆRA045 afstand til resektionsrand 45 mm
ÆRA046 afstand til resektionsrand 46 mm
ÆRA047 afstand til resektionsrand 47 mm
ÆRA048 afstand til resektionsrand 48 mm
ÆRA049 afstand til resektionsrand 49 mm
ÆRA050 afstand til resektionsrand 50 mm
ÆRA051 afstand til resektionsrand 51 mm
ÆRA052 afstand til resektionsrand 52 mm
ÆRA053 afstand til resektionsrand 53 mm
ÆRA054 afstand til resektionsrand 54 mm
ÆRA055 afstand til resektionsrand 55 mm
ÆRA056 afstand til resektionsrand 56 mm
ÆRA057 afstand til resektionsrand 57 mm
ÆRA058 afstand til resektionsrand 58 mm
ÆRA059 afstand til resektionsrand 59 mm
ÆRA05X afstand til resektionsrand > 50 mm
ÆRA060 afstand til resektionsrand 60 mm
ÆRA061 afstand til resektionsrand 61 mm
ÆRA062 afstand til resektionsrand 62 mm
ÆRA063 afstand til resektionsrand 63 mm
ÆRA064 afstand til resektionsrand 64 mm
ÆRA065 afstand til resektionsrand 65 mm
ÆRA066 afstand til resektionsrand 66 mm
ÆRA067 afstand til resektionsrand 67 mm
ÆRA068 afstand til resektionsrand 68 mm
ÆRA069 afstand til resektionsrand 69 mm
ÆRA070 afstand til resektionsrand 70 mm
ÆRA071 afstand til resektionsrand 71 mm
ÆRA072 afstand til resektionsrand 72 mm
ÆRA073 afstand til resektionsrand 73 mm
ÆRA074 afstand til resektionsrand 74 mm
ÆRA075 afstand til resektionsrand 75 mm
ÆRA076 afstand til resektionsrand 76 mm
ÆRA077 afstand til resektionsrand 77 mm
ÆRA078 afstand til resektionsrand 78 mm
ÆRA079 afstand til resektionsrand 79 mm
ÆRA080 afstand til resektionsrand 80 mm
ÆRA081 afstand til resektionsrand 81 mm
ÆRA082 afstand til resektionsrand 82 mm
ÆRA083 afstand til resektionsrand 83 mm
ÆRA084 afstand til resektionsrand 84 mm
ÆRA085 afstand til resektionsrand 85 mm
ÆRA086 afstand til resektionsrand 86 mm
ÆRA087 afstand til resektionsrand 87 mm
ÆRA088 afstand til resektionsrand 88 mm
ÆRA089 afstand til resektionsrand 89 mm
ÆRA090 afstand til resektionsrand 90 mm
ÆRA091 afstand til resektionsrand 91 mm
ÆRA092 afstand til resektionsrand 92 mm
ÆRA093 afstand til resektionsrand 93 mm
ÆRA094 afstand til resektionsrand 94 mm
ÆRA095 afstand til resektionsrand 95 mm
ÆRA096 afstand til resektionsrand 96 mm
ÆRA097 afstand til resektionsrand 97 mm
ÆRA098 afstand til resektionsrand 98 mm
ÆRA099 afstand til resektionsrand 99 mm
ÆRA100 afstand til resektionsrand 100 mm
ÆRAA01 afstand til resektionsrand <= 1mm
ÆRAXXX afstand til resektionsrand kan ikke bedømmes
ÆTD001 tumordiameter 1 mm
ÆTD300 tumordiameter 300 mm
ÆTD3XX tumordiameter >300 mm
ÆTDXXX tumordiameter kan ikke vurderes
ÆWS000 Weiss score 0
ÆWS001 Weiss score 1
ÆWS002 Weiss score 2
ÆWS003 Weiss score 3
ÆWS004 Weiss score 4
ÆWS005 Weiss score 5
ÆWS006 Weiss score 6
ÆWS007 Weiss score 7
ÆWS008 Weiss score 8
ÆWS009 Weiss score 9
ÆXXX27 klinisk uerkendt cancer fundet ved sektion
ÆXXX28 asymptomatisk diagnose
ÆXXX29 patologisk-anatomisk diagnose/fund, ikke klinisk erkendt
ÆXXX39 højre
ÆXXX3X venstre
ÆXXX3Y begge
ÆY1111 lav proliferationsrate
ÆY1112 intermediær proliferationsrate
ÆY1113 høj proliferationsrate
ÆY1121 lavt malignitetspotentiale
ÆY1122 intermediært malignitetspotentiale
ÆY1123 højt malignitetspotentiale
ÆY1810 ypTis
ÆY1820 ypT0
ÆY1830 ypT1
ÆY1840 ypT2
ÆY1850 ypT3
ÆY1860 ypT4
ÆY186A ypT4a
ÆY186B ypT4b
ÆY1870 ypTx
ÆY1900 ypN0
ÆY1910 ypN1
ÆY1911 ypN1a
ÆY1912 ypN1b
ÆY1913 ypN1c
ÆY1920 ypN2
ÆY1930 ypN3
ÆY1950 ypNx
ÆY2000 ypM0
ÆY2010 ypM1
ÆY2050 ypMx
ÆY2100 ypV0
ÆY2110 ypV1
ÆY2120 ypV2
ÆY2150 ypVx
ÆYR100 ypR0
ÆYR110 ypR1
ÆYR120 ypR2
ÆYR150 ypRx
ÆYY020 level kan ikke vurderes
ÆYY021 level 1
ÆYY022 level 2
ÆYY023 level 3
ÆYY024 level 4
ÆYY025 level 5
ÆYY111 lav malignitetsgrad
ÆYY112 intermediær malignitetsgrad
ÆYY113 høj malignitetsgrad
ÆYY114 superhøj malignitetsgrad
ÆYY553 infiltrat
ÆYYBR0 behandlingsrespons kan ikke vurderes
ÆYYBR1 behandlingsrespons grad I
ÆYYBR2 behandlingsrespons grad II
ÆYYBR3 behandlingsrespons grad III
ÆYYBR4 behandlingsrespons grad IV
ÆYYBR5 behandlingsrespons grad V
ÆYYX10 grad 1
ÆYYX1A grad 1A
ÆYYX1B grad 1B
ÆYYX20 grad 2
ÆYYX2A grad 2A
ÆYYX2B grad 2B
ÆYYX30 grad 3
ÆYYX3A grad 3A
ÆYYX3B grad 3B
ÆYYX40 grad 4
ÆYYX50 grad 5
ÆYYY00 obs. pro
ÆYYY01 ingen tegn på
ÆYYY02 tidlig
ÆYYY03 morfologisk remission
ÆYYY04 minimal residue
ÆYYY05 regression
ÆYYY06 progression
ÆYYY07 recidiv
ÆYYY08 rekurrent
ÆYYY0A type A
ÆYYY0B type B
ÆYYY0C type C
ÆYYY0D type D
ÆYYY0F bifænotypisk
ÆYYY0G afvigende fænotype
ÆYYY0H variant type
ÆYYY0J juvenil type
ÆYYY0L biliniær type
ÆYYY0M blandet type
ÆYYY0N monomorf type
ÆYYY0P polymorf type
ÆYYY0Q pleomorf type
ÆYYY0S mikrocystisk type
ÆYYY0U plasmacytoid/signetringscelle/diffus type
ÆYYY0V sarkomatoid
ÆYYY0X transformering
ÆYYY0Y transitorisk
ÆYYY10 grad 0
ÆYYY11 grad I
ÆYYY12 grad II
ÆYYY13 grad III
ÆYYY14 grad IV
ÆYYY15 grad V
ÆYYY16 grad VI
ÆYYY1A stadium A
ÆYYY1B stadium B
ÆYYY1C stadium C
ÆYYY1D stadium D
ÆYYY21 let grad
ÆYYY22 moderat grad
ÆYYY23 svær grad
ÆYYY31 aktiv fase
ÆYYY32 intermediær fase
ÆYYY33 inaktiv fase
ÆYYY41 type 1
ÆYYY42 type 2
ÆYYY43 type 3
ÆYYY51 udtalt granulering
ÆYYY52 sparsom granulering
ÆYYY61 simpel
ÆYYY62 kompleks
ÆYYY65 komplet
ÆYYY66 inkomplet
ÆYYY70 utilstrækkelige kliniske oplysninger
ÆYYY81 systematisk
ÆYYY90 mikropapillær
ÆYYY92 mikrofokal
ÆYYY94 fokal
ÆYYY95 nodulær
ÆYYY96 multifokal
ÆYYY98 diffus
ÆYYY99 multipel
ÆYYY9A follikulær
ÆYYY9B follikulær og diffus
ÆYYY9C fokalt follikulær
ÆYYY9D lineær
ÆYYY9F mikronodulær
ÆYYY9H adenomatoid
ÆYYYA0 stadium 0
ÆYYYA1 stadium 1
ÆYYYA2 stadium 2
ÆYYYA3 stadium 3
ÆYYYA4 stadium 4
ÆYYYB0 klonal
ÆYYYB1 monoklonal
ÆYYYB2 polyklonal
ÆYYYD1 høj differentieringsgrad
ÆYYYD2 middel differentieringsgrad
ÆYYYD3 lav differentieringsgrad
ÆYYYM1 molekylærbiologisk remission
ÆYYYM5 regression ikke påvist
ÆYYZ10 type I
ÆYYZ1A type IA
ÆYYZ1B type IB
ÆYYZ20 type II
ÆYYZ2A type IIA
ÆYYZ2B type IIB
ÆYYZ30 type III
ÆYYZ3A type IIIA
ÆYYZ3B type IIIB
Enter your
text here