kodebog

F01100 postinfektiøs tilstand
F04143 sekretorisk hyperfunktion
F04145 ingen sekretorisk funktion
F06059 status efter pancreastransplantation
F10123 øget kalcium
F11824 hypoglykæmi
F15810 DNA
F15811 strukturelle eller numeriske DNA forandringer ikke påvist
F15812 abnormt DNA
F15813 strukturel/numerisk DNA forandring påvist
F1581A ikke-muteret DNA
F1581B muteret DNA
F1581C inkonklusiv DNA-analyse
F15820 RNA
F15821 normalt RNA
F15822 abnormt RNA
F1582C inkonklusiv RNA-analyse
F27590 øget pancreas polypeptid(PP)-udskillelse
F29511 androgenreceptor positiv
F29512 androgenreceptor negativ
F29631 normal ekspression af SDHB
F29635 manglende ekspression af SDHB
F41010 immunologisk reaktion
F41040 uspecifik immunreaktion
FA3002 abnormt onkogent protein
FE1330 genamplifikation
FE1FM0 SDHA mutation ikke påvist
FE1FM3 SDHA gen muteret
FE1FN0 SDHB mutation ikke påvist
FE1FN3 SDHB gen muteret
FE1FP0 SDHC mutation ikke påvist
FE1FP3 SDHC gen muteret
FE1FQ0 SDHD mutation ikke påvist
FE1FQ3 SDHD gen muteret
FY0000 forgiftning
FY0200 medikamentel bivirkning
FY1730 komplikation til kirurgisk behandling
M00100 normalt væv
M01090 atypisk histologisk forandring
M01111 uspecifik reaktiv forandring
M03090 pseudotumor
M05120 abnormt øget antal
M05130 abnormt nedsat antal
M09000 for lidt materiale til diagnostisk vurdering
M09001 for lidt materiale til nedfrysning i biobank
M09002 for lidt materiale til molekylærpatologisk undersøgelse
M09010 materialet uegnet til diagnostisk vurdering
M09011 materialet mindre egnet til diagnostisk vurdering
M09012 materialet uegnet til specialundersøgelse
M09013 materialet ikke sikkert repræsentativt
M09014 materialet ikke repræsentativt
M09015 blodigt materiale
M09016 materiale af teknisk dårlig kvalitet
M0901B blodtilblandet materiale
M0901U sparsomt materiale
M0901X cellefattigt materiale
M0901Y acellulært materiale
M0901Z materialet uegnet til nedfrysning i biobank
M09020 forkert materiale modtaget
M09025 materiale modtaget med manglende eller forkerte patientdata
M09026 uoverensstemmelse mellem oplysninger på rekvisition og materialebeholder
M09030 artefakt
M09040 udtagning til biobank ikke praktisk gennemførligt
M09060 materiale ikke undersøgt
M09070 intet materiale identificeret
M09100 intet materiale modtaget
M09140 glasset knust ved modtagelsen
M09145 materialet gået tabt under forsendelsen
M09150 materialet gået tabt under præparationen
M09155 materialet beskadiget under præparationen
M09300 morfologisk forandring ikke endeligt vurderet
M09350 makroskopisk beskrivelse alene
M09400 resektionsrande frie
M09401 resektionsrande ikke frie
M09402 resektionsrande kan ikke vurderes
M09405 resektionsflade fri
M09406 resektionsflade ikke fri
M09407 resektionsflade kan ikke vurderes
M0940A resektionsafstand tilstrækkelig
M0940B resektionsafstand ikke tilstrækkelig
M0940P adenom i resektionsrand
M09410 laterale resektionsrand fri
M09411 laterale resektionsrand ikke fri
M09420 karinvasion ikke påvist
M09421 karinvasion påvist
M09422 karinvasion kan ikke vurderes
M09430 nerveindvækst ikke påvist
M09431 nerveindvækst påvist
M09432 nerveindvækst kan ikke vurderes
M09450 ingen tegn på malignitet
M09451 ingen resttumor
M09452 ingen epiteldysplasi
M09453 ingen restdysplasi
M09460 ingen tumorceller
M09462 ingen malignitetssuspekte celler
M09463 ingen maligne celler
M09470 ingen tegn på metastase
M094A0 tumorsatellit ikke påvist
M094A1 tumorsatellit påvist
M094A2 tumorsatellit kan ikke vurderes
M094B0 perinodal vækst ikke påvist
M094B1 perinodal vækst påvist
M094D0 indvækst i naboorgan/-struktur ikke påvist
M094D1 indvækst i naboorgan/-struktur påvist
M094D2 indvækst i naboorgan/-struktur kan ikke vurderes
M094E0 perithyroideal vækst påvist
M094E1 perithyroideal vækst ikke påvist
M094E2 perithyroideal vækst kan ikke vurderes
M10000 traumatisk læsion
M11600 stråleforandring
M11610 kemoterapiforandring
M11620 stråleforandring med inflammation
M11650 stråle- og kemoterapiforandring
M14380 injektionssted
M14400 dilaceration
M15020 mangel, kirurgisk betinget
M18000 følge af kirurgisk indgreb
M20000 kongenit malformation
M20050 immatur udvikling
M26000 ektopisk væv
M26060 ektopisk parathyroideavæv
M26090 ektopisk binyrebarkvæv
M26100 ektopisk thyroideavæv
M26650 kongenit kolloid cyste
M30400 fremmedlegeme
M30500 fremmedlegeme, suturmateriale
M33400 cyste
M33404 solitær cyste
M33405 multiple cyster
M33406 multilokulær cyste
M35000 blodkoagel
M35100 trombe
M35103 organiseret trombe
M35410 tumorembolus
M37000 blødning
M37009 blødningsfølge
M40000 inflammation
M40160 kæmpecelleinflammation
M40200 diffus inflammation
M40300 serøs inflammation
M40400 purulent inflammation
M40460 pus
M40500 fibrinøs inflammation
M40600 hæmoragisk inflammation
M40700 nekrotiserende inflammation
M41000 akut inflammation
M41400 akut suppurativ inflammation
M41410 akut flegmonøs inflammation
M41600 akut hæmoragisk inflammation
M41700 akut nekrotiserende inflammation
M41740 absces
M41741 fokal absces
M42000 subakut inflammation
M42100 akut og kronisk inflammation
M43000 kronisk inflammation
M44001 granulomatøs inflammation
M44002 granulom
M44070 xantogranulomatøs inflammation
M44090 kolesterolgranulom
M44110 kæmpecellegranulom
M44140 fremmedlegemereaktion
M44200 ikke-nekrotiserende, granulomatøs inflammation
M44210 Boecks sarkoid
M44770 Ghon kompleks
M45000 inflammation med fibrose
M45270 skleroserende inflammation
M45600 inflammation med fedtnekrose
M45810 Hashimotos thyroiditis
M46300 inflammation med fistel
M47000 leukocytinfiltration
M47110 akut betændelsescelleinfiltration
M47140 mastcelleinflammation
M47150 inflammation med eosinofili
M47160 kronisk betændelsescelleinfiltration
M47190 lymfocytær inflammation
M47200 plasmacelleinfiltration
M49000 fibrose
M49001 fokal fibrose
M49002 diffus fibrose
M49005 hyaliniseret fibrose
M49020 sklerose
M49021 fokal sklerose
M49060 cikatrice
M49130 fibrøs fortykkelse
M49210 fibrose med deformering
M50000 degenerativ forandring
M50080 fedtdegeneration
M54000 nekrose
M54310 autolyse
M54720 akut infarkt
M54730 hæmoragisk infarkt
M54740 iskæmisk infarkt
M54790 ophelet og friskt infarkt
M55160 amyloid tumor
M55440 metastatisk kalcifikation
M55500 kalcinose
M55520 tumoral kalcinose
M55590 psammomlegemer
M58000 atrofi
M65130 apoptose
M65500 nukleært inklusionslegeme
M66730 cytoplasmatisk granulering
M66731 nedsat cytoplasmatisk granulering
M66737 øget cytoplasmatisk granulering
M66760 cytoplasmatiske globuli
M69000 abnorm celle
M69210 kæmpecelle
M69211 fremmedlegemekæmpecelle
M69212 Toutonkæmpecelle
M69213 Langhanskæmpecelle
M69510 fagocyterende celle
M69520 skumcelle
M69550 lipofag
M69700 atypiske celler
M69701 let suspekte celler
M69702 suspekte celler
M69703 stærkt suspekte celler
M69760 malignitetssuspekte celler
M69780 inflammationsbetinget celleforandring
M71600 struma
M71601 diffus struma
M71602 nodøs struma
M71610 muskulær hypertrofi
M71620 kolloid struma
M71621 diffus kolloid struma
M71622 nodøs kolloid struma
M71640 hyperplastisk struma
M71641 diffus hyperplastisk struma
M71642 nodøs hyperplastisk struma
M71650 intratorakal struma
M71800 adipositas
M72000 hyperplasi
M72001 fokal hyperplasi
M72003 diffus hyperplasi
M72005 atypisk hyperplasi
M72009 prækankrøs hyperplasi
M72010 primær hyperplasi
M72020 sekundær hyperplasi
M72030 nodulær hyperplasi (adenomatøs)
M72031 fokal nodulær hyperplasi
M72032 multifokal nodulær hyperplasi
M72150 neuroendokrin celle hyperplasi
M73050 onkocytær metaplasi
M73220 planocellulær metaplasi
M73225 atypisk planocellulær metaplasi
M73229 planocellulær metaplasi med dysplasi
M73310 apokrin metaplasi
M74001 epitelforandring, uvist om dysplasi eller reaktiv
M74320 fibrocystisk forandring
M75400 aplasi
M79900 regeneration
M80000 benign tumor
M80001 tumor, usikkert om benign eller malign
M80003 malign tumor
M80010 benigne tumorceller
M80011 tumorceller
M80013 maligne tumorceller
M80123 storcellet karcinom
M80133 storcellet neuroendokrint karcinom
M80143 storcellet karcinom med rhabdoid fænotype
M80213 anaplastisk karcinom
M81400 adenom
M81401 adenom, usikkert om benignt eller malignt
M81403 adenokarcinom
M814F3 adenokarcinom på basis af immunprofil
M81500 ø-celleadenom
M81501 ø-celletumor
M81503 ø-cellekarcinom
M81513 insulinom
M81523 glukagonom
M81533 gastrinom
M81543 blandet adenokarcinom og endokrint karcinom
M82403 neuroendokrin tumor
M82463 neuroendokrint karcinom
M824K3 karcinoid tumor
M82600 papillært adenom
M82603 papillært adenokarcinom
M83210 hovedcelleadenom
M83220 water clear cell adenom
M83230 mixed cell adenom
M83233 mixed cell adenokarcinom
M83240 adenolipom
M83250 metanefrisk adenom
M83300 follikulært adenom
M83301 follikulær neoplasi, uvist om benign eller malign
M83303 follikulært karcinom
M83313 follikulært karcinom, veldifferentieret type
M83330 føtalt adenom
M83333 adenokarcinom, føtal type
M83340 makrofollikulært adenom
M83351 follikulær tumor af usikkert malignitetspotentiale
M83353 follikulært karcinom, minimalt invasivt
M83361 hyaliniserende trabekulær tumor
M83373 lavt differentieret thyroideakarcinom
M83393 follikulært karcinom, indkapslet, angioinvasivt
M83403 papillært karcinom, follikulær variant
M83413 papillært mikrokarcinom
M83423 papillært karcinom, onkocytær variant
M83433 papillært karcinom, indkapslet
M83453 medullært thyroideakarcinom
M83463 blandet medullært og follikulært karcinom
M83481 veldifferentieret tumor af usikkert malignitetspotentiale
M83491 non-invasiv follikulær thyroideaneoplasi med papillær-lignende kernetræk
M83503 skleroserende karcinom
M83611 reninom
M83700 adrenokortikalt adenom
M83701 adrenokortikal neoplasi, uvist om benign eller malign
M83703 adrenokortikalt karcinom
M83710 adrenokortikalt adenom, compact cell type
M83730 adrenokortikalt adenom, clear cell type
M83740 adrenokortikalt adenom, glomerulosa cell type
M83750 adrenokortikalt adenom, mixed cell type
M85103 medullært karcinom
M85801 mikronodulært thymom med lymfoidt stroma
M85803 thymom
M85813 thymom, type A
M85823 thymom, type AB
M85833 thymom, type B1
M85843 thymom, type B2
M85853 thymom, type B3
M85863 thymuskarcinom
M85883 spindle epitelial tumor med thymus-lignende element (SETTLE)
M858A3 ektopisk thymom
M858B3 intrathyroidealt thymuskarcinom
M86600 hiluscelletumor
M86700 lipidcelletumor
M86803 paragangliom
M86813 sympatisk paragangliom
M86823 parasympatisk paragangliom
M86830 gangliocytisk paragangliom
M86923 glomus caroticum paragangliom
M86933 ekstraadrenalt paragangliom
M87003 fæokromocytom
M87103 glomangiosarkom
M87110 glomustumor
M87120 glomangiom
M90911 strumalt karcinoid
M90913 malignt strumalt karcinoid
P00010 procedure ukendt
P10500 laparoskopisk procedure
P11000 ekscision
P20002 hasteundersøgelse
P20650 indhentning af klinisk information
P30005 destruktion af materiale efter krav fra patienten
P30490 histologisk undersøgelse
P30493 histologisk undersøgelse, telefonsvar
P30494 histologisk undersøgelse, hastesvar
P30495 histologisk undersøgelse, foreløbigt svar
P30610 biopsi
P30611 ekscisionsbiopsi
P30613 stansebiopsi
P30615 endoskopisk biopsi
P30618 endoskopisk biopsi, billeddiagnostisk vejledt
P30620 resektat
P30630 særligt kompleks mikroskopisk undersøgelse
P306X0 ektomipræparat
P306X4 tumorektomi
P30700 revision af præparat fra egen pat.-anat. afdeling
P30740 materiale også undersøgt af anden patologiafdeling
P30741 delanalyse udført på anden afdeling
P30745 materiale alene undersøgt af anden patologiafdeling
P30750 undersøgelse af præparat fra anden patologiafdeling
P30755 supplerende undersøgelse af tidligere materiale
P30760 audit
P30800 patologisk-anatomisk konsultation på operationsstue
P30835 sikker mundtlig kommunikation
P30840 klinisk-patologisk præparatkonsultation
P30841 klinisk-patologisk præp.konsultation ved konference
P30845 MDT-konference, behandlingsbesluttende
P30846 MDT-konference, postoperativ opfølgning
P30850 patologisk-anatomisk præparatkonsultation
P30860 immunfluorescens
P30990 nålebiopsi
P30991 nålebiopsi, tynd nål
P30992 nålebiopsi, grov nål
P30993 nålebiopsi, medicinsk indikation
P30995 nålebiopsi og aspirat
P30996 nålebiopsi med imprint
P30997 nålebiopsi, CT-vejledt
P30998 nålebiopsi, grov nål, CT-vejledt
P30999 nålebiopsi, stereotaktisk
P30A05 væv udtaget til receptorundersøgelse
P31000 cytologisk undersøgelse
P31002 anden cytologi
P31003 cytologisk undersøgelse, telefonsvar
P31004 cytologisk undersøgelse, hasteprøve
P31060 finnålsaspirat
P31061 finnålsaspirat, prøve taget af patolog
P31062 finnålsaspirat, ultralydsvejledt
P31063 finnålsaspirat, telefonsvar
P31064 finnålsaspirat, billeddiagnostisk vejledt
P31065 finnålsaspirat, endoskopisk
P31066 finnålsaspirat, EUS
P31067 finnålsaspirat, EBUS
P31068 finnålsaspirat, laparoskopisk ultralydsvejledt
P31071 cytologi fra nålebiopsi
P31120 cytologisk screening (non-gen.fem) ved bioanalytiker
P31200 cytologisk præparation
P31210 cytologisk præparation efter centrifugering
P31235 cytologisk præparation, tyndtlagsteknik
P31240 koagel på cytologisk materiale
P31270 cytologisk specialfarvning
P32000 histologisk præparation
P32002 skæring, seriesnit
P32003 storsnit
P3200A histologisk præparation, mikrobølgeovn
P32010 paraffinsnit, he-farvning
P32020 paraffinsnit, specialfarvning
P32100 skæring
P32101 skæring, trinsnit
P32103 skæring på seriemikrotom
P32104 skæring på frysemikrotom
P32110 indstøbning
P32120 farvning, rutine
P32130 farvning, special
P32141 vævsprocedering, formalinfiksering
P32200 frysesnit
P32380 makrofoto
P32390 mikrofoto
P32500 elektronmikroskopi
P32910 digital billedanalyse
P32930 nedfrysning af væv til -80 grader
P32940 nedfrysning af væv i biobank
P32990 oprenset DNA arkiveret
P33510 RNA-analyse
P33520 DNA-analyse
P33530 DNA-sekvensanalyse
P33540 DNA-oprensning
P33600 flowcytometri
P33740 DNA-hybridisering
P33760 in situ hybridisering
P33765 fluorescens in situ hybridisering (FISH)
P33766 kromogen in situ hybridisering (CISH)
P33767 sølv in situ hybridisering (SISH)
P33B30 polymerase kædereaktion (PCR) analyse
P33B31 polymerase kædereaktion (PCR) analyse, udvidet
P33B32 polymerase kædereaktion (PCR) analyse, kompleks
P33B35 polymerase kædereaktion, RNA analyse (RNA-PCR)
P33B36 polymerase kædereaktion, DNA analyse (DNA-PCR)
P33B37 polymerase kædereaktion, reverse transcriptase (RT-PCR)
P35511 RNA-sekvensanalyse
P35512 RNA-array
P3A000 histokemisk undersøgelse
P3A070 enzymhistokemisk undersøgelse
P3A100 cytokemisk undersøgelse
P3A170 enzymcytokemisk undersøgelse
P3B000 immunhistokemisk undersøgelse
P3B003 immunhistokemisk undersøgelse, paraffinsnit
P3B004 immunhistokemisk undersøgelse, frysesnit
P3B006 immunhistokemisk undersøgelse, cytocentrifugepræparat
P3X011 registrering af klinisk procedure
P3X012 registrering af kliniske oplysninger
P51100 kemoterapi
PX2001 billeddiagnostisk markering
PYY000 forskningsprojekt
PYY002 journalmateriale arkiveret
PYY003 beskrivelse fra anden patologiafdeling arkiveret
PYY004 skema arkiveret
PYY005 glas fra anden patologiafdeling arkiveret
S01430 Waterhouse-Friderichsens syndrom
S01880 tuberkulose
S04060 herpes zoster
S05570 candidiasis
S08280 sarkoidose
S10010 medfødt stofskiftesygdom
S20010 endokrint syndrom
S20250 Albrights syndrom
S20400 neuroendokrint syndrom
S21410 akromegali
S21900 tyreotoksikose
S21930 toksisk struma
S21940 nodøs toksisk struma
S22000 hypotyroidisme
S22010 myksødem
S22030 jodmangel struma
S22200 kretinisme
S22610 hyperparatyroidisme
S23020 Cushings syndrom
S23060 adrenogenitalt syndrom
S23110 primær hyperaldosteronisme
S23120 sekundær hyperaldosteronisme
S23300 adrenokortikal insufficiens
S23320 Addisons syndrom
S23810 diabetes mellitus
S23920 Kimmelstiel-Wilsons syndrom
S24200 hyperinsulinisme syndrom
S26100 hypogonadisme, kvinde
S26510 testikulær feminisation
S26530 hypogonadisme, mand, induceret
S26780 mandlig pseudohermafroditisme
S27620 gynækomasti
S29010 multipel endokrin adenomatose
S29020 multipel endokrin adenomatose, type I, Wermer
S29030 multipel endokrin adenomatose, type IIA, Sipple
S29040 multipel endokrin adenomatose, type IIB
S29390 Zollinger-Ellisons syndrom
S29400 Verner-Morrisons syndrom
S29440 karcinoid syndrom
S29470 fæokromocytom syndrom
S47000 autoimmun sygdom
S54380 von Hippel-Lindaus syndrom
T00001 Topografi ukendt
T00002 Topografi kan ikke anvendes
T00020 Multiple lokalisationer
T00100 Resektionsrand
T00600 Ukendt primærtumorfokus
T04000 Mamma
T04010 Mamma feminina
T04040 Mamma masculina
T08000 Lymfeknude
T0800A Lymfeknude, sentinel
T08100 Lymfeknude på hoved
T08192 Lymfeknude, submaksillær, venstre
T08201 Lymfeknude på hals, højre
T0820A Lymfeknude på hals, sentinel
T0820B Lymfeknude på hals, sentinel, højre
T0820C Lymfeknude på hals, sentinel, venstre
T08210 Lymfeknude, superior profund cervikal
T08211 Lymfeknude, superior profund cervikal, højre
T08212 Lymfeknude, superior profund cervikal, venstre
T08220 Lymfeknude i supraklavikulærregion
T08221 Lymfeknude i højre supraklavikulærregion
T08222 Lymfeknude i venstre supraklavikulærregion
T08230 Lymfeknude, jugulær
T08240 Lymfeknude, anterior cervikal
T08250 Lymfeknude, retrofaryngeal
T08260 Lymfeknude, prælaryngeal
T08270 Lymfeknude, prætrakeal
T08280 Lymfeknude i infraklavikulærregion
T08281 Lymfeknude i højre infraklavikulærregion
T08282 Lymfeknude i venstre infraklavikulærregion
T08300 Lymfeknude i thorax
T08330 Lymfeknude, trakeobronkial
T08340 Lymfeknude, paratrakeal
T08350 Lymfeknude, parasternal
T08360 Lymfeknude i mediastinum
T08400 Lymfeknude i abdomen
T08440 Lymfeknude i porta hepatis
T08580 Lymfeknude i retroperitoneum
T08600 Lymfeknude i pelvis
T59000 Pancreas
T59010 Ductus pancreaticus
T59100 Caput pancreatis
T59200 Corpus pancreatis
T59300 Cauda pancreatis
T77100 Prostata
T77220 Højre prostatalap
T77230 Venstre prostatalap
T78000 Testis
T78010 Højre testis
T78020 Venstre testis
T78800 Begge testes
T90000 Endokrine system
T90100 Endokrin kirtel
T90200 Neuroendokrint væv
T90201 Neuroendokrin celle
T90900 Multiple endokrine kirtler
T91000 Hypofyse
T91030 Pars intermedia hypophysis
T91100 Adenohypofyse
T91200 Neurohypofyse
T91300 Hypofysestilk
T92000 Corpus pineale
T93000 Binyre
T93010 Højre binyre
T93020 Venstre binyre
T93100 Binyrecortex
T93110 Zona glomerulosa
T93120 Zona fasciculata
T93130 Zona reticularis
T93200 Binyre medulla
T93300 Periadrenalt væv
T9330A Periadrenalt væv, højre side
T9330B Periadrenalt væv, venstre side
T94000 Glomus caroticum
T95000 Paraganglie
T96000 Glandula thyroidea
T96010 Glandula thyroidea kapsel
T96050 C-celler i glandula thyroidea
T96100 Højre thyroidealap
T96200 Venstre thyroidealap
T96300 Isthmus glandulae thyroideae
T96400 Lobus pyramidalis
T96500 Ductus thyroglossus
T97000 Glandula parathyroidea
T97100 Højre øvre glandula parathyroidea
T97200 Højre nedre glandula parathyroidea
T97300 Venstre øvre glandula parathyroidea
T97400 Venstre nedre glandula parathyroidea
T97800 Alle glandulae parathyroideae
T98000 Thymus
T99000 Langerhanske øer
TY0960 Bløddelsvæv på hoved og hals
TY0961 Bløddelsvæv på hoved
TY0962 Bløddelsvæv på hals
TY096A Bløddelsvæv på hoved og hals, højre side
TY096B Bløddelsvæv på hoved og hals, venstre side
TY096C Bløddelsvæv på højre side af hoved
TY096D Bløddelsvæv på venstre side af hoved
TY096E Bløddelsvæv på højre side af hals
TY096F Bløddelsvæv på venstre side af hals
TY1960 Bløddelsvæv på truncus
TY2360 Bløddelsvæv i mediastinum
TY2960 Bløddelsvæv på thorax
TY4660 Bløddelsvæv i retroperitoneum
ÆF1800 pT
ÆF1810 pTis
ÆF181A pTa
ÆF1820 pT0
ÆF1830 pT1
ÆF1831 pT1a
ÆF1832 pT1b
ÆF1833 pT1c
ÆF1834 pT1a1
ÆF1835 pT1a2
ÆF1836 pT1b1
ÆF1837 pT1b2
ÆF1840 pT2
ÆF1841 pT2a
ÆF1842 pT2b
ÆF1843 pT2c
ÆF1850 pT3
ÆF1851 pT3a
ÆF1852 pT3b
ÆF1853 pT3c
ÆF1860 pT4
ÆF1861 pT4a
ÆF1862 pT4b
ÆF1870 pTx
ÆF1900 pN0
ÆF1910 pN1
ÆF1911 pN1a
ÆF1912 pN1b
ÆF1913 pN1c
ÆF1920 pN2
ÆF1930 pN3
ÆF1950 pNx
ÆF2000 pM0
ÆF2010 pM1
ÆF2011 pM1a
ÆF2012 pM1b
ÆF2013 pM1c
ÆF2014 pM1d
ÆF2050 pMx
ÆF2100 pV0
ÆF2110 pV1
ÆF2120 pV2
ÆF2150 pVx
ÆF4310 udgangspunkt i glandula thyroidea
ÆF4470 udgangspunkt i pancreas
ÆF4630 udgangspunkt i testis
ÆF4750 udgangspunkt i ovarium
ÆF4999 udgangspunkt ukendt
ÆF5101 neuroendokrin uddifferentiering
ÆF5120 borderline
ÆF5140 mikroinvasiv
ÆF5150 aggressiv type
ÆF5160 mikrometastase
ÆF5165 subkapsulær
ÆF5166 parenkymatøs
ÆF5170 infiltration af enkeltlejrede tumorceller
ÆK0000 0%
ÆK0001 1%
ÆK0099 99%
ÆK0100 100%
ÆKI000 ki-67 indeks 0%
ÆKI100 ki-67 indeks 100%
ÆLX000 ingen lymfeknudemetastaser
ÆLX001 lymfeknudemetastaser, 1 stk.
ÆLX100 lymfeknudemetastaser, 100 stk.
ÆLY000 ingen lymfeknuder
ÆLY001 lymfeknuder, 1 stk.
ÆLY150 lymfeknuder, 150 stk.
ÆPS000 PASS score 0
ÆPS020 PASS score 20
ÆR2100 pR0
ÆR2110 pR1
ÆR211A ikke mikroradikal resektion, <= 1 mm fra tumor til resektionsfladen
ÆR211B ikke mikroradikal resektion, direkte vækst i resektionsfladen
ÆR211C ikke mikroradikal resektion, <= 1 mm fra deposit/lymfeknudemetastase
ÆR211D ikke mikroradikal resektion, direkte vækst fra deposit/lymfeknudemetastase
ÆR211E ikke mikroradikal resektion, ikke fri resektionsrand
ÆR211F ikke mikroradikal resektion, ikke frie resektionsflader og -rande
ÆR2120 pR2
ÆR2150 pRx
ÆRA000 afstand til resektionsrand 0 mm
ÆRA05X afstand til resektionsrand > 50 mm
ÆRA100 afstand til resektionsrand 100 mm
ÆRAA01 afstand til resektionsrand <= 1 mm
ÆRAXXX afstand til resektionsrand kan ikke bedømmes
ÆTD001 tumordiameter 1 mm
ÆTD300 tumordiameter 300 mm
ÆTD3XX tumordiameter >300 mm
ÆTDXXX tumordiameter kan ikke vurderes
ÆWS000 Weiss score 0
ÆWS001 Weiss score 1
ÆWS002 Weiss score 2
ÆWS003 Weiss score 3
ÆWS004 Weiss score 4
ÆWS005 Weiss score 5
ÆWS006 Weiss score 6
ÆWS007 Weiss score 7
ÆWS008 Weiss score 8
ÆWS009 Weiss score 9
ÆXXX39 højre
ÆXXX3X venstre
ÆXXX3Y begge
ÆY1111 lav proliferationsrate
ÆY1112 intermediær proliferationsrate
ÆY1113 høj proliferationsrate
ÆY1121 lavt malignitetspotentiale
ÆY1122 intermediært malignitetspotentiale
ÆY1123 højt malignitetspotentiale
ÆY1810 ypTis
ÆY1820 ypT0
ÆY1830 ypT1
ÆY1840 ypT2
ÆY1850 ypT3
ÆY1860 ypT4
ÆY186A ypT4a
ÆY186B ypT4b
ÆY1870 ypTx
ÆY1900 ypN0
ÆY1910 ypN1
ÆY1911 ypN1a
ÆY1912 ypN1b
ÆY1913 ypN1c
ÆY1920 ypN2
ÆY1930 ypN3
ÆY1950 ypNx
ÆY2000 ypM0
ÆY2010 ypM1
ÆY2050 ypMx
ÆY2100 ypV0
ÆY2110 ypV1
ÆY2120 ypV2
ÆY2150 ypVx
ÆYR100 ypR0
ÆYR110 ypR1
ÆYR120 ypR2
ÆYR150 ypRx
ÆYY020 level kan ikke vurderes
ÆYY021 level 1
ÆYY022 level 2
ÆYY023 level 3
ÆYY024 level 4
ÆYY025 level 5
ÆYY111 lav malignitetsgrad
ÆYY112 intermediær malignitetsgrad
ÆYY113 høj malignitetsgrad
ÆYY114 superhøj malignitetsgrad
ÆYY553 infiltrat
ÆYYBR0 behandlingsrespons kan ikke vurderes
ÆYYBR1 behandlingsrespons grad I
ÆYYBR2 behandlingsrespons grad II
ÆYYBR3 behandlingsrespons grad III
ÆYYBR4 behandlingsrespons grad IV
ÆYYBR5 behandlingsrespons grad V
ÆYYX10 grad 1
ÆYYX1A grad 1A
ÆYYX1B grad 1B
ÆYYX20 grad 2
ÆYYX2A grad 2A
ÆYYX2B grad 2B
ÆYYX30 grad 3
ÆYYX3A grad 3A
ÆYYX3B grad 3B
ÆYYX40 grad 4
ÆYYX50 grad 5
ÆYYY00 obs. pro
ÆYYY01 ingen tegn på
ÆYYY02 tidlig
ÆYYY03 morfologisk remission
ÆYYY04 minimal residue
ÆYYY05 regression
ÆYYY06 progression
ÆYYY07 recidiv
ÆYYY08 rekurrent
ÆYYY0A type A
ÆYYY0B type B
ÆYYY0C type C
ÆYYY0D type D
ÆYYY0F bifænotypisk
ÆYYY0G afvigende fænotype
ÆYYY0H variant type
ÆYYY0J juvenil type
ÆYYY0L biliniær type
ÆYYY0M blandet type
ÆYYY0N monomorf type
ÆYYY0P polymorf type
ÆYYY0Q pleomorf type
ÆYYY0S mikrocystisk type
ÆYYY0U plasmacytoid/signetringscelle/diffus type
ÆYYY0V sarkomatoid
ÆYYY0X transformering
ÆYYY0Y transitorisk
ÆYYY10 grad 0
ÆYYY11 grad I
ÆYYY12 grad II
ÆYYY13 grad III
ÆYYY14 grad IV
ÆYYY15 grad V
ÆYYY16 grad VI
ÆYYY1A stadium A
ÆYYY1B stadium B
ÆYYY1C stadium C
ÆYYY1D stadium D
ÆYYY21 let grad
ÆYYY22 moderat grad
ÆYYY23 svær grad
ÆYYY31 aktiv fase
ÆYYY32 intermediær fase
ÆYYY33 inaktiv fase
ÆYYY41 type 1
ÆYYY42 type 2
ÆYYY43 type 3
ÆYYY51 udtalt granulering
ÆYYY52 sparsom granulering
ÆYYY61 simpel
ÆYYY62 kompleks
ÆYYY65 komplet
ÆYYY66 inkomplet
ÆYYY70 utilstrækkelige kliniske oplysninger
ÆYYY81 systematisk
ÆYYY90 mikropapillær
ÆYYY92 mikrofokal
ÆYYY94 fokal
ÆYYY95 nodulær
ÆYYY96 multifokal
ÆYYY98 diffus
ÆYYY99 multipel
ÆYYY9A follikulær
ÆYYY9B follikulær og diffus
ÆYYY9C fokalt follikulær
ÆYYY9D lineær
ÆYYY9F mikronodulær
ÆYYY9H adenomatoid
ÆYYYA0 stadium 0
ÆYYYA1 stadium 1
ÆYYYA2 stadium 2
ÆYYYA3 stadium 3
ÆYYYA4 stadium 4
ÆYYYB0 klonal
ÆYYYB1 monoklonal
ÆYYYB2 polyklonal
ÆYYYD1 høj differentieringsgrad
ÆYYYD2 middel differentieringsgrad
ÆYYYD3 lav differentieringsgrad
ÆYYYM1 molekylærbiologisk remission
ÆYYYM5 regression ikke påvist
ÆYYZ10 type I
ÆYYZ1A type IA
ÆYYZ1B type IB
ÆYYZ20 type II
ÆYYZ2A type IIA
ÆYYZ2B type IIB
ÆYYZ30 type III
ÆYYZ3A type IIIA
ÆYYZ3B type IIIB
Enter your
text here