kodebog

P00010 procedure ukendt
P01535 henvisning til forebyggende undersøgelse efter invitation
P01536 henvisning til forebyggende undersøgelse uden invitation
P01537 henvisning på grund af symptomer
P01538 henvisning til kontrol
P01539 henvisning på grund af tidligere uegnet prøve
P01601 screeningsprogram for tarmkræft
P01602 screeningsprogram for brystkræft
P10400 sectio cesarea
P10400 kejsersnit
P10500 laparoskopisk procedure
P10510 robotkirurgi
P11000 ekscision
P11005 vakuumassisteret ekscision
P11010 reduktionsplastik
P11100 amputation
P11700 ekscision og indsættelse af protese
P11800 rekonstruktion
P12300 transfusion
P12320 intrauterin, føtal transfusion
P14290 homotransplantation
P14320 bypass transplantation
P14510 kirurgisk shunt
P17550 inducering af abort
P20002 hasteundersøgelse
P20650 indhentning af klinisk information
P21380 cytokemisk undersøgelse (=P3A100)
P28120 differentialtælling af blod
P28260 knoglemarvsundersøgelse
P28270 knoglemarvsundersøgelse uden biopsi og imprint
P28280 knoglemarvsundersøgelse med biopsi og imprint
P29320 peroxidase farvning
P29320 peroxidase farvning, hæmatologi
P29330 sudan black farvning
P29330 sudan black farvning, hæmatologi
P29340 PAS farvning
P29340 PAS farvning, hæmatologi
P29350 sur fosfatase farvning
P29350 sur fosfatase farvning, hæmatologi
P29360 alkalisk fosfatase farvning
P29360 alkalisk fosfatase farvning, hæmatologi
P29370 kloracetatesterase farvning
P29370 kloracetatesterase farvning, hæmatologi
P29380 uspecifik esterase farvning
P29380 uspecifik esterase farvning, hæmatologi
P29390 uspecifik esterase farvning med NaF-hæmning
P29390 uspecifik esterase farvning med NaF-hæmning, hæmatologi
P29410 uspecificeret hæmatologisk specialfarvning
P30005 destruktion af materiale efter krav fra patienten
P30100 autopsi
P30101 neuropatologisk autopsi
P30102 bakteriologisk autopsi
P30103 autopsi udført uden for afdelingen
P30110 autopsi, komplet makro og mikro
P30111 autopsi, selektiv makro og mikro
P30120 autopsi, komplet makro og mikro, ekskl. CNS
P30121 autopsi, selektiv makro og mikro, ekskl. CNS
P30140 autopsi, komplet makro og mikro. neonatal
P30141 autopsi, selektiv makro og mikro. neonatal
P3014A autopsi føtal, perinatal, neonatal
P3014B autopsi føtal
P3014C autopsi perinatal
P3014D autopsi neonatal
P30150 autopsi, komplet makro og mikro, ekskl. CNS, neonatal
P30151 autopsi, selektiv makro og mikro, ekskl. CNS, neonatal
P30180 autopsi, kun udvendig undersøgelse
P301Y0 autopsi, særligt smittefarligt materiale
P30200 autopsi, komplet makro
P30201 autopsi, selektiv makro
P30210 autopsi, komplet makro, ekskl. CNS
P30211 autopsi, selektiv makro, ekskl. CNS
P30220 autopsi, eet organ,-system el.region. makro og mikro
P30230 autopsi, eet organ,-system el.region. makro
P302A0 udtagelse af hornhinde til transplantation
P30300 placentaundersøgelse
P30490 histologi
P30490 histologisk undersøgelse
P30493 histologisk undersøgelse, telefonsvar
P30494 histologisk undersøgelse, hastesvar
P30495 histologisk undersøgelse, foreløbigt svar
P30501 makroskopisk beskrivelse og makroskopisk diagnose
P30530 makroskopisk beskrivelse, kompleks
P30600 makroskopisk beskrivelse og mikroskopisk diagnose
P30610 biopsi
P30611 ekscisionsbiopsi
P30612 elektroekscisionsbiopsi
P30613 stansebiopsi
P30614 kryobiopsi
P30615 endoskopisk biopsi
P30616 endoskopisk børstebiopsi
P30617 abrasio
P30617 abrasio/ vabrasio
P30618 endoskopisk biopsi, billeddiagnostisk vejledt
P30619 randombiopsi
P3061A incisionsbiopsi
P3061K kontrolbiopsi
P3061X donorbiopsi
P30620 resektat
P30621 endoskopisk resektat
P30622 ekscision
P30624 reresektat
P30625 spånresektat
P30626 curettage
P30627 morcellationsresektat
P30628 piecemeal resektat
P3062S polypektomi, ikke alt væv fremsendt
P3062T piecemeal EMR, ikke alt væv fremsendt
P3062U piecemeal ESD, ikke alt væv fremsendt
P3062V piecemeal resektion, ikke alt væv fremsendt
P3062X polypektomi, bortbiopteret
P3062Y piecemeal endoskopisk mukosaresektion (piEMR)
P3062Z piecemeal endoskopisk submukøs dissektion (piESD)
P30630 særligt kompleks mikroskopisk undersøgelse
P306X0 ektomipræparat
P306X2 endoskopisk submukøs dissektion (ESD)
P306X3 lumpektomi
P306X4 tumorektomi
P306X5 polypektomi
P306X6 mukosektomi
P306X7 trakelektomi
P306X8 kegleresektat (doughnut)
P306X9 multiorgan-resektion
P306Y1 total hysterektomi
P306Y3 mastektomi
P306Y4 mastektomi, subkutan med papilbevarelse
P306Y5 mastektomi, subkutan
P30700 revision af præparat fra egen pat.-anat. afdeling
P30701 NYT SVAR, ERSTATTER TIDL FREMSENDTE PÅ DETTE UNDERSØGELSESNR
P30702 ovenstående linje rettes til nedenstående
P30730 særligt kompleks mikroskopisk undersøgelse (=P30630)
P30740 materiale også undersøgt af anden patologiafdeling
P30741 delanalyse udført på anden afdeling
P30745 materiale alene undersøgt af anden patologiafdeling
P30750 undersøgelse af præparat fra anden patologiafdeling
P30755 supplerende undersøgelse af tidligere materiale
P30760 audit
P30761 obligat central revision
P30765 tumorvæv totalt opskåret
P30800 patologisk-anatomisk konsultation på operationsstue
P30800 patologisk-anatomisk konsultation på operationsstue
P30830 telefonkonsultation
P30835 sikker mundtlig kommunikation
P30840 klinisk-patologisk præparatkonsultation
P30841 klinisk-patologisk præp.konsultation ved konference
P30842 intern præparatkonsultation ved speciallæger
P30845 MDT-konference, behandlingsbesluttende
P30846 MDT-konference, postoperativ opfølgning
P30850 patologisk-anatomisk præparatkonsultation
P30860 immunfluorescens
P30990 nålebiopsi
P30991 nålebiopsi, tynd nål
P30992 nålebiopsi, grov nål
P30993 nålebiopsi, medicinsk indikation
P30995 nålebiopsi og aspirat
P30996 nålebiopsi med imprint
P30997 nålebiopsi, CT-vejledt
P30998 nålebiopsi, grov nål, CT-vejledt
P30999 nålebiopsi, stereotaktisk
P3099A nålebiopsi, MR-vejledt
P3099B nålebiopsi, grovnål, MR-vejledt
P3099C nålebiopsi, endoskopisk ultralydsvejledt
P30A05 væv udtaget til receptorundersøgelse
P31000 cytologi
P31000 cytologisk undersøgelse
P31001 vaginalcytologi
P31001 vaginal-/cervikalcytologi
P31002 anden cytologi
P31003 cytologisk undersøgelse, telefonsvar
P31004 cytologisk undersøgelse, hasteprøve
P31005 prøvesvar vil blive sendt til kvinden
P31006 prøvesvar vil ikke blive sendt til kvinden
P31007 det nye prøvesvar er ikke sendt til kvinden
P31008 kvinden har ikke modtaget prøvesvar på grund af ukendt adresse
P31010 selvopsamlet prøve
P31011 selvopsamlet prøve til HPV analyse
P31050 cytologisk revision ved patolog
P31051 cytologisk revision ved patolog (=P31050)
P31060 finnålsaspirat
P31061 finnålsaspirat, prøve taget af patolog
P31062 finnålsaspirat, ultralydsvejledt
P31063 finnålsaspirat, telefonsvar
P31064 finnålsaspirat, billeddiagnostisk vejledt
P31065 finnålsaspirat, endoskopisk
P31066 finnålsaspirat, EUS
P31067 finnålsaspirat, EBUS
P31068 finnålsaspirat, laparoskopisk ultralydsvejledt
P31069 nålebiopsi, histologisk finnål
P3106A nålebiopsi, histologisk finnål, EUS
P3106B nålebiopsi, histologisk finnål, EBUS
P31070 imprintundersøgelse
P31071 cytologi fra nålebiopsi
P31100 cytologisk screening (gen.fem) ved bioanalytiker
P3110A cytologisk screeningsundersøgelse
P3110B HPV baseret screeningsundersøgelse
P31110 cytologisk screening og hormonel vurdering ved bioanalytiker
P31111 udstrygningsteknik
P31112 cytologisk screening, automatiseret
P31113 cytologisk screening, guided punktscreening
P31114 cytologisk rescreening for endocervikale celler
P31115 væskebaseret teknik
P31120 cytologisk screening (non-gen.fem) ved bioanalytiker
P31200 cytologisk præparation
P31201 cytologisk præparation, smittefarligt materiale
P31202 cytologisk præparation, hiv-inficeret materiale
P31210 cytologisk præparation efter centrifugering
P31230 cytologisk præparation med filtermetode
P31235 cytologisk præparation, tyndtlagsteknik
P31240 koagel på cytologisk materiale
P31270 cytologisk specialfarvning
P31350 cytologi, undersøgelse for eosinofili
P31440 speciel cyt. teknik,us.af bronkieskyllevand med diff.tælling
P31600 kromosomanalyse (=P33000)
P31680 kromosomanalyse, kompleks (=P33005)
P32000 histologisk præparation
P32001 histologisk præparation, smittefarligt materiale
P32002 skæring, seriesnit
P32003 storsnit
P3200A histologisk præparation, mikrobølgeovn
P32010 paraffinsnit, he-farvning
P32020 paraffinsnit, specialfarvning
P32100 skæring
P32101 skæring, trinsnit
P32103 skæring på seriemikrotom
P32104 skæring på frysemikrotom
P32110 indstøbning
P32112 indstøbning i plast
P32120 farvning, rutine
P32130 farvning, special
P32141 vævsprocedering, formalinfiksering
P32145 fiksering med GEWF
P32150 infusion af metylenblåt i ufikseret resektat
P32200 frysesnit
P32203 frysesnitsprocedure uden for afdelingen
P32260 autoradiografi
P32270 stereomikroskopisk undersøgelse
P32380 makrofoto
P32390 mikrofoto
P32500 elektronmikroskopi
P32520 skanningelektronmikroskopi
P32530 immun-elektronmikroskopi
P32620 elektronmikroskopi, fremstilling af blokke
P32650 elektronmikroskopi, farvning af semitynde snit
P32660 elektronmikroskopi, farvning af ultratynde snit
P32900 morfometrisk analyse
P32910 digital billedanalyse
P32920 digital mikroskopi
P32930 nedfrysning af væv til -80 grader
P32940 nedfrysning af væv i biobank
P32941 tumormorfologi i cancerbiobank, bekræftet
P32942 tumormorfologi i cancerbiobank, ikke bekræftet
P32943 tumorverifikation i cancerbiobank, ikke mulig
P32949 negativt samtykke til udtagelse af væv til biobank
P32990 oprenset DNA arkiveret
P33000 kromosomanalyse
P33005 kromosomanalyse, kompleks
P33420 kromosomanalyse med speciel banding teknik
P33500 genotypering
P33510 RNA-analyse
P33520 DNA-analyse
P33530 DNA-sekvensanalyse
P33540 DNA-oprensning
P33600 flowcytometri
P33701 metyleringsanalyse
P33740 DNA-hybridisering
P33750 hybrid capture 2 test for humant papillomvirus
P33760 in situ hybridisering
P33765 fluorescens in situ hybridisering (FISH)
P33766 kromogen in situ hybridisering (CISH)
P33767 sølv in situ hybridisering (SISH)
P33830 polymerase kædereaktion (PCR) analyse (=P33B30)
P33B30 polymerase kædereaktion (PCR) analyse
P33B31 polymerase kædereaktion (PCR) analyse, udvidet
P33B32 polymerase kædereaktion (PCR) analyse, kompleks
P33B35 polymerase kædereaktion, RNA analyse (RNA-PCR)
P33B36 polymerase kædereaktion, DNA analyse (DNA-PCR)
P33B37 polymerase kædereaktion, reverse transcriptase (RT-PCR)
P33B38 real-time quaking-induced conversion (RT-QuIC)
P34000 mikrobiologisk procedure
P35511 RNA-sekvensanalyse
P35512 RNA-array
P36550 immunperoxidase
P37700 identifikation af lymfohistiocytære overflademarkører
P37910 cellekultur
P37920 isolering af mononukleære celler
P3A000 histokemisk undersøgelse
P3A070 enzymhistokemisk undersøgelse
P3A100 cytokemisk undersøgelse
P3A170 enzymcytokemisk undersøgelse
P3B000 immunhistokemisk undersøgelse
P3B003 immunhistokemisk undersøgelse, paraffinsnit
P3B004 immunhistokemisk undersøgelse, frysesnit
P3B006 immunhistokemisk undersøgelse, cytocentrifugepræparat
P3B007 immunhistokemisk undersøgelse, flowcytometrisk udstrygning
P3B200 immunenzymatisk undersøgelse
P3B210 immunperoxidaseundersøgelse
P3B220 immun alkalisk fosfataseundersøgelse
P3X011 registrering af klinisk procedure
P3X012 registrering af kliniske oplysninger
P3X111 ALVAL-skema udfyldt
P3X121 registrering i Dansk Kolorectal Cancer Database, DCCG
P3X121 registrering i Dansk Kolorectal Cancer Database, DCCG
P3X124 registrering i Dansk Melanom Database, DMG
P3X126 registrering i Dansk Gynækologisk Cancer Database, DGCG
P3X145 registrering i Dansk Kvalitetsdatabase for Tarmkræftscreening (DKTS)
P51001 palliativ behandling
P51010 præoperativ onkologisk behandling
P51020 eksperimentel behandling
P51100 kemoterapi
P68500 hæmodialyse
PX0000 røntgenundersøgelse
PX0010 Faxitron-undersøgelse
PX0925 lymfangiografi
PX2001 billeddiagnostisk markering
PX2002 jodkorn markering
PYY000 forskningsprojekt
PYY001 beskrivelse indlagt i edb-system
PYY002 journalmateriale arkiveret
PYY003 beskrivelse fra anden patologiafdeling arkiveret
PYY004 skema arkiveret
PYY005 glas fra anden patologiafdeling arkiveret
PYY00A forskningsprojekt A
PYY00B forskningsprojekt B
PYY00C forskningsprojekt C
PYY00D forskningsprojekt D
PYY00E forskningsprojekt E
PYY00F forskningsprojekt F
PYY00G forskningsprojekt G
PYY00H forskningsprojekt H
PYY00I forskningsprojekt I
PYY00J forskningsprojekt J
PYY00K forskningsprojekt K
PYY00L forskningsprojekt L
PYY00M forskningsprojekt M
PYY00N forskningsprojekt N
PYY00O forskningsprojekt O
PYY00P forskningsprojekt P
PYY00Q forskningsprojekt Q
PYY00R forskningsprojekt R
PYY00S forskningsprojekt S
PYY00T forskningsprojekt T
PYY00U forskningsprojekt U
PYY00V forskningsprojekt V
PYY00X forskningsprojekt X
PYY00Y forskningsprojekt Y
PYY00Z forskningsprojekt Z
PYY00Å forskningsprojekt Å
PYY00Æ forskningsprojekt Æ
PYY00Ø forskningsprojekt Ø
PYY010 enzymhistokemi (=P3A070)
PYY015 enzymcytokemi (=P3A170)
PYY020 immunhistokemi (=P3B000)
PYY023 immunhistokemisk receptorbestemmelse, paraffinsnit (=P3B003)
PYY024 immunhistokemisk receptorbestemmelse, frysesnit (=P3B004)
PYY025 immunenzymatisk undersøgelse (=P3B200)
PYY030 immun alkalisk fosfatase (=P3B220)
PYY050 spec.cyt.-teknik.us. af bronk.skyllevand m.diff.tæl.(=P31440)
PYY060 in situ hybridisering (=P33760)
PYY300 morfometrisk analyse (=P32900)
PYY310 histologisk undersøgelse (=P3A000)
PYY313 histologisk undersøgelse, telefonsvar (=P30493)
PYY350 flowcytometri (=P33600)
PYY740 stereomikroskopisk undersøgelse (=P32270)
PYY750 væv udtaget til receptorundersøgelse (=P30A05)
PYY800 registrering af klinisk procedure (=P3X011)
PYY810 registrering af kliniske oplysninger (=P3X012)
Enter your
text here