Om Patobank

Oplysninger i Patobank opdateres løbende ved overførsel af data fra patologiafdelingernes patologisystemer. Fra Patobank indrapporteres lovpligtige data til Sundhedsstyrelsens Landsregister for Patologi (LRP) i overensstemmelse med “Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser

Patobankens formål

Dagligt værktøj i forbindelse med diagnostik
Datakilde for cancerregisteret
Kvalitetssikring
Produktionopgørelser
Udtræk til forskningsprojekter

Tilknyttede moduler

I regi af Patobank driftes følgende moduler:
Indkaldemodulet til screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft er et web-program, som anvendes af de enkelte patologiafdelinger til administration af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft.
Cyresmodulet er et web-program, som anvendes til udtræk vedrørende diagnoser, produktion og kvalitetssikring.

Drift

Patobank drives efter registerforskrifter godkendt af Datatilsynet. Databankens drift er underlagt et repræsentantskab. Den daglige drift varetages af Region Hovedstadens CIMT (Center for It, Medico og Telefoni) i samarbejde med repræsentantskabet og sekretariatet.

Enter your
text here