Tidsstudie

I 2017 gennemførtes tidsfrekvensstudier i 5 patologiafdelinger i regi af Patobank.

Disse tidsstudier danner basis for Sundhedsdatastyrelsens Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser (2020)

Samlet rapport for tidsstudierne 2017

Tabeller for tidsstudierne 2017

Pointtabel

Excel-fil til omsætning mellem 2011-point og 2020-point

Enter your
text here