Genetikbank

Oplysninger i Patologi og Genetik Databank (PGDB) opdateres løbende ved overførsel af data fra LIS systemer og manuelle indtastninger

PGDB formål

Dagligt værktøj i forbindelse med diagnostik
Datakilde for cancerregisteret
Kvalitetssikring
Produktionopgørelser
Udtræk til forskningsprojekter

Drift

PGDB drives efter registerforskrifter godkendt af Datatilsynet. Databankens drift er underlagt 2 repræsentantskaber. Den daglige drift varetages af Region Hovedstadens CIMT (Center for It, Medico og Telefoni) i samarbejde med repræsentantskaberne og sekretariatet.

Enter your
text here