kodebog

F29631 normal ekspression af SDHB
F29635 manglende ekspression af SDHB
F44000 graft reaktion
F44040 graft-versus-host reaktion
F44100 graft rejektion
F44101 ingen tegn på rejektion
F44110 akut graft rejektion
F44111 akut T-celle medieret rejektion
F44112 akut antistofmedieret rejektion
F44113 plasmacellerig rejektion
F44120 hyperakut graft rejektion
F44200 kronisk graft rejektion
F44220 kronisk aktiv graft rejektion
F44221 kronisk aktiv T-celle medieret rejektion
F44222 kronisk aktiv antistofmedieret rejektion
F44300 ikke-immunologisk graft failure
F44301 primær graft anuri
F44340 graft failure pga. akut tubulær nekrose
F44380 graft failure på grund af trombose
F44400 graft failure på grund af stenose
F44425 transplantat glomerulopati
F44460 kronisk graft vaskulopati
F47214 komplement komponent C4d
F49211 interstitiel fibrose og tubulær atrofi (IFTA)
F65830 vesikoureteral refluks
FE1FM0 SDHA mutation ikke påvist
FE1FM3 SDHA gen muteret
FE1FN0 SDHB mutation ikke påvist
FE1FN3 SDHB gen muteret
FE1FP0 SDHC mutation ikke påvist
FE1FP3 SDHC gen muteret
FE1FQ0 SDHD mutation ikke påvist
FE1FQ3 SDHD gen muteret
FY0211 calcineurin-hæmmer toksicitet
FY5003 low risk HPV ikke påvist
FY5004 low risk HPV påvist
FY5005 high risk HPV ikke påvist
FY5006 high risk HPV påvist
M094C0 gennemvækst af peritoneum ikke påvist
M094C1 gennemvækst af peritoneum påvist
M094C2 gennemvækst af peritoneum kan ikke vurderes
M094D0 indvækst i naboorgan/-struktur ikke påvist
M094D1 indvækst i naboorgan/-struktur påvist
M094D2 indvækst i naboorgan/-struktur kan ikke vurderes
M094T0 tumorperforation ikke påvist
M094T1 tumorperforation gennem peritoneum
M094T2 tumorperforation gennem resektionsflade
M094T3 tumorperforation gennem både peritoneum og resektionsflade
M094TX tumorperforation kan ikke vurderes
M11220 følge af kryobehandling
M11600 stråleforandring
M11610 kemoterapiforandring
M11900 følge af ablativ behandling
M18000 følge af kirurgisk indgreb
M18200 anastomose
M18900 pouch
M20000 kongenit malformation
M20100 kongenit abnorm fusion
M20300 kongenit stenose
M20400 kongenit atresi
M20700 kongenit abnorm kommunikation
M21000 agenesi (aplasi)
M2100A agenesi (aplasi), højre side
M2100B agenesi (aplasi), venstre side
M21070 agenesi, partiel
M2107A agenesi, partiel, højre side
M2107B agenesi, partiel, venstre side
M21080 agenesi, unilateral
M21300 kongenit hypoplasi
M21550 ekstrofi
M22000 kongenit septum
M22100 kongenit malposition
M22300 accessorisk struktur
M22315 short-rib-polydactyli
M22360 dobbeltanlæg
M22361 partielt dobbeltanlæg
M23000 kongenit urogenital malformation
M23050 kongenit hydronefrose
M23060 kongenit uretralklap
M23070 kongenit renal dysplasi
M23075 kongenit renal adysplasi
M23080 multicystisk renal dysplasi
M23090 hesteskonyre
M23095 kagenyre
M26200 ektopisk testis
M26300 rest af embryonalt væv
M26370 rest af Wolffsk gang
M26371 nefrogen rest
M2637M nefroblastomatose
M26700 kongenit cystisk dilatation
M26730 autosomal dominant polycystisk nyresygdom
M26740 autosomal recessiv polycystisk nyresygdom
M26760 medullær svampenyre
M26770 medullær cystenyre
M26780 glomerulær cystenyre
M26900 kongenit imperforation
M30000 forkalkning
M30010 konkrement
M32100 dilatation (ektasi)
M32700 divertikel
M33400 cyste
M33405 multiple cyster
M33406 multilokulær cyste
M33800 polycystisk forandring
M33820 multicystisk nyre
M34100 stenose
M39300 fistel
M40000 inflammation
M40030 ulcerativ inflammation
M41000 akut inflammation
M41740 absces
M42100 akut og kronisk inflammation
M43000 kronisk inflammation
M43080 follikulær inflammation
M43180 malakoplaki
M44001 granulomatøs inflammation
M44002 granulom
M44070 xantogranulomatøs inflammation
M44140 fremmedlegemereaktion
M44200 ikke-nekrotiserende, granulomatøs inflammation
M44460 karunkel
M44700 nekrotiserende, granulomatøs inflammation
M45020 granulationsvæv
M4510A Ask-Upmark nyre (partiel atrofi)
M46300 inflammation med fistel
M46801 glomerulonefrit NOS
M4680A glomerulær halvmåne
M46810 proliferativ glomerulonefrit
M46811 fokal segmental proliferativ glomerulonefrit
M46842 membranoproliferativ glomerulonefrit
M46844 dense deposit disease
M46861 fokal glomerulonefrit
M46862 mesangioproliferativ glomerulonefrit
M46870 endokapillær proliferativ glomerulonefrit
M46880 ekstrakapillær glomerulonefrit
M47140 mastcelleinflammation
M47150 inflammation med eosinofili
M49000 fibrose
M49212 skrumpenyre
M52100 ateromatose, ateromatøst plaque
M52110 aterosklerose
M52200 arteriolosklerose
M52210 arteriolosklerose med fibrinoid nekrose
M52250 hyalin arteriolosklerose
M52700 iskæmi- og reperfusionsskade
M53150 akut iskæmisk nefropati
M53160 akut tubulusskade
M53300 glomerulosklerose
M53312 diffus interkapillær glomerulosklerose
M53320 nodulær interkapillær glomerulosklerose
M53341 fokal segmental glomerulosklerose
M53342 fokal segmental glomerulosklerose, cellular type
M53343 fokal segmental glomerulosklerose, collapsing type
M53344 fokal segmental glomerulosklerose, tip lesion
M53360 hepatisk glomerulosklerose
M53410 immunkompleksmedieret reaktion
M53420 trombotisk mikroangiopati
M53440 fodproces-fusion
M54000 nekrose
M54700 infarkt
M55100 amyloidaflejring
M55101 amyloidaflejring ikke påvist
M55120 light chain cast disease
M55130 light chain deposit disease
M55170 fibrillær glomerulonefrit
M55180 immunotactoid glomerulopati
M55190 fibronectin glomerulopati
M55500 kalcinose
M55601 aflejring af immunglobulin
M55602 aflejring af komplement C3
M55603 aflejring af immunglobulin A
M55604 aflejring af immunglobulin G
M55605 aflejring af immunglobulin M
M58000 atrofi
M68100 basalmembranforandring
M68110 basalmembranforandring, abnorm tynd
M68130 membranøs glomerulonefrit
M72000 hyperplasi
M72460 fibromuskulær hyperplasi
M72580 hyperplasi af mesonefrisk gang
M72600 hyperkeratose
M72609 hyperkeratose med dysplasi
M73050 onkocytær metaplasi
M73220 planocellulær metaplasi
M73221 planocellulær metaplasi, ikke-keratiniserende
M73222 planocellulær metaplasi, keratiniserende
M73229 planocellulær metaplasi med dysplasi
M73300 glandulær metaplasi
M73309 glandulær metaplasi med dysplasi
M73320 intestinal metaplasi
M73340 ureteritis cystica
M73350 pyelitis cystica
M73370 cystitis cystica
M73380 nefrogent 'adenom'
M74000 dysplasi (kongenit)
M74009 dysplasi
M74030 parakeratose
M74A09 let dysplasi
M74B09 moderat dysplasi
M74C09 svær dysplasi
M75300 hypoplasi
M75400 aplasi
M76060 von Brunn'ske cellereder
M80103 karcinom
M80133 storcellet neuroendokrint karcinom
M80203 udifferentieret karcinom
M80313 giant cell karcinom
M80413 småcellet neuroendokrint karcinom
M80513 verrukøst karcinom
M80702 planocellulært karcinom in situ
M80703 planocellulært karcinom
M80823 lymfoepitelialt karcinom
M81200 urotelialt papillom
M81202 urotelialt karcinom in situ
M81203 urotelialt karcinom
M81223 sarkomatoidt urotelialt karcinom
M812A1 neoplastiske urotelceller
M812B6 metastase, skvamotransitionalt karcinom
M81300 inverteret urotelialt papillom
M81301 papillær urotelial tumor med minimalt malignitetspotentiale
M81302 ikkeinvasiv papillær urotelial tumor
M81313 mikropapillært urotelialt karcinom
M81402 adenokarcinom in situ
M81403 adenokarcinom
M814P2 high grade prostatisk intraepitelial neoplasi
M82603 papillært adenokarcinom
M82900 onkocytom (oksyfilt adenom)
M829A1 onkocytær tumor NOS
M83103 clear cell adenokarcinom
M83113 fumarat hydratase-deficient renalcellekarcinom
M83123 uklassificerbart renalcellekarcinom
M83161 multilokulær cystisk clear cell neoplasi, lavt malignitetspotentiale
M83163 tubulocystisk renalcellekarcinom
M83173 kromofobt renalcellekarcinom
M83193 samlerørskarcinom
M831A3 mucinøst tubulært og spindle cell karcinom
M831D3 succinat dehydrogenase-deficient renalcellekarcinom
M831E3 erhvervet cystisk nyresygdom-associeret renalcellekarcinom
M831F3 eosinofilt solidt og cystisk renalcellekarcinom
M831G3 TFE3-rearrangeret renalcellekarcinom
M831H3 TFEB-ændret renalcellekarcinom
M831J3 ELOC-muteret renalcellekarcinom
M831K3 ALK-rearrangeret renalcellekarcinom
M83231 clear cell papillær renalcelletumor
M83250 metanefrisk adenom
M83611 reninom
M84803 mucinøst adenokarcinom
M84903 signetringscellekarcinom
M851A3 SMARCB1-deficient medullært karcinom
M86803 paragangliom
M87140 PECom, benignt
M87141 PECom, uvist om benignt eller malignt
M87143 PECom, malignt
M880A3 desmoplastisk rundcelletumor
M88100 fibrom
M88103 fibrosarkom
M88113 myksofibrosarkom
M88151 solitær fibrøs tumor
M88153 malign solitær fibrøs tumor
M88251 inflammatorisk myofibroblastisk tumor
M882C0 myopericytom
M88300 fibrøst histiocytom
M88503 liposarkom
M88600 angiomyolipom
M88601 angiomyolipom, epiteloidt
M88900 leiomyom
M88903 leiomyosarkom
M89591 cystisk partielt differentieret nefroblastom
M89600 nefrom, multilokulært cystisk
M89601 nefrom, mesoblastisk
M89603 nefroblastom
M89633 malign rhabdoid tumor
M89660 renomedullær interstitielcelletumor
M89803 karcinosarkom
M90403 synovialt sarkom
M91100 veldifferentieret mesonefrom
M91103 malignt mesonefrom
M91200 hæmangiom
M91203 angiosarkom
M93643 perifer neuroektodermal tumor
M96003 malignt lymfom
M976A1 monoklonal gammopati af renal signifikans
P306X9 multiorgan-resektion
S07430 schistosomiasis
S38930 AA amyloidose
S38940 AL amyloidose
S42940 hæmolytisk, uræmisk syndrom
S46950 AB0-inkompatibilitet
S47414 IgG4-relateret sygdom
S54370 tuberøs sklerose
S54380 von Hippel-Lindaus syndrom
S65050 terminal nyresygdom
S65070 hæmaturi syndrom
S65080 proteinuri syndrom
S65110 akut nyreinsufficiens
S65150 uræmi
S65300 kongenit nyresygdom
S65610 renal osteodystrofi
S67010 nefritisk syndrom
S67020 nefrotisk syndrom
S67300 IgA-glomerulonefrit
S67400 anti-GBM glomerulonefrit
S67410 postinfektiøs glomerulonefrit
S67420 ANCA-associeret glomerulonefrit
S67430 lupus nefrit
S67440 C3 glomerulopati
S67500 kongenit nefrotisk syndrom
S67550 minimal change disease
S67630 iskæmisk akut tubulær nekrose
S67700 diabetisk nefropati
S67905 hydroureter
S76960 eosinofil granulomatose med polyangiitis (Churg-Strauss)
T00100 Resektionsrand
T02530 Hud på penis
T02540 Hud på præputium
T02545 Hud på scrotum
T0848E Lymfeknude, paraaortisk, højre over arteria mesenterica inferior, sentinel
T0848F Lymfeknude, paraaortisk, venstre over arteria mesenterica inferior, sentinel
T0848G Lymfeknude, paraaortisk, højre under arteria mesenterica inferior, sentinel
T0848H Lymfeknude, paraaortisk, venstre under arteria mesenterica inferior, sentinel
T0848J Lymfeknude, paraaortisk, højre ved nyrevene, sentinel
T0848K Lymfeknude, paraortisk, venstre ved nyrevene, sentinel
T08571 Lymfeknude i højre nyrehilus
T08572 Lymfeknude i venstre nyrehilus
T08580 Lymfeknude i retroperitoneum
T08600 Lymfeknude i pelvis
T08602 Lymfeknude i pelvis, venstre side
T08610 Lymfeknude ved a. iliaca communis
T08612 Lymfeknude ved a. iliaca communis, venstre
T08620 Lymfeknude ved a. iliaca interna/externa
T08622 Lymfeknude ved a. iliaca interna/externa, venstre
T08630 Lymfeknude i fossa obturatoria
T08632 Lymfeknude i fossa obturatoria, venstre
T09010 Lymfekar
T48740 Vena renalis
T48744 Intrarenal vene
T4874A Vena renalis, højre
T4874B Vena renalis, venstre
T68930 Rectum og urinblære
T70000 Urogenitale system
T71000 Nyre
T71003 Nyrehilum
T71007 Nyre, øvre pol
T71008 Nyre, nedre pol
T7100R Højre nyre, øvre pol
T7100S Venstre nyre, øvre pol
T7100T Højre nyre, nedre pol
T7100U Venstre nyre, nedre pol
T71010 Højre nyre
T71020 Venstre nyre
T71030 Nyrekapsel
T7103A Nyrekapsel, højre
T7103B Nyrekapsel, venstre
T71040 Nyreinterstitium
T71050 Nyrecortex
T71070 Nyremedulla
T71110 Nyrepyramide
T71120 Nyrepapil
T71160 Perirenalt væv
T7116A Perirenalt væv, højre
T7116B Perirenalt væv, venstre
T71200 Glomerulus
T71210 Bowmans kapsel, viscerale lag
T71220 Bowmans kapsel, parietale lag
T71230 Glomerulær kapillær basalmembran
T71240 Glomerulært kapillært endotel
T71250 Glomerulær vaskulær pol
T71270 Juxtaglomerulære apparat
T71280 Juxtaglomerulær celle
T71290 Glomerulært mesangium
T71300 Nyretubulus
T71310 Nyretubulus, basalmembran
T71800 Begge nyrer
T71900 Nyre og nyrepelvis
T7190A Højre nyre og nyrepelvis
T7190B Venstre nyre og nyrepelvis
T71910 Nyre og ureter
T7191A Højre nyre og ureter
T7191B Venstre nyre og ureter
T72000 Nyrepelvis
T72010 Højre nyrepelvis
T72020 Venstre nyrepelvis
T72030 Nyrepelvisslimhinde
T7203A Nyrepelvisslimhinde, højre
T7203B Nyrepelvisslimhinde, venstre
T73000 Ureter
T73001 Begge ureteres
T73003 Ureteropelvin overgang
T7300G Ureteropelvin overgang, højre
T7300H Ureteropelvin overgang, venstre
T73010 Højre ureter
T73020 Venstre ureter
T73070 Periureteralt væv
T7307A Periureteralt væv, højre side
T7307B Periureteralt væv, venstre side
T73900 Ureter og hud
T7390A Højre ureter og hud
T7390B Venstre ureter og hud
T73920 Ureter og ileum
T7392A Højre ureter og ileum
T7392B Venstre ureter og ileum
T73940 Ureter og tarm
T7394A Højre ureter og tarm
T7394B Venstre ureter og tarm
T73970 Ureter og colon
T7397A Højre ureter og colon
T7397B Venstre ureter og colon
T74000 Urinblære
T74010 Urinblæreslimhinde
T74030 Urinblære, detrusor
T74050 Urinblære, serosa
T74120 Urachus
T74310 Trigonum
T74320 Ureterostium
T7432A Ureterostium, højre
T7432B Ureterostium, venstre
T74400 Blærehals
T74420 Urinblæresfinkter
T74900 Urinblære og vagina
T74910 Urinblære og ureter
T7491A Urinblære og højre ureter
T7491B Urinblære og venstre ureter
T74930 Urinblære og tarm
T74940 Urinblære, prostata og vesicula seminalis
T74950 Urinblære, vagina, uterus og adnexa
T74990 Urinblære og bugvæg
T75000 Urethra
T75010 Urethraslimhinde
T75050 Urethra, mand
T75060 Urethra, kvinde
T75110 Urethra, pars prostatica
T7X100 Cytologi, urin
T7X210 Cytologi, nyrepelvis
T7X211 Cytologi, højre nyrepelvis
T7X212 Cytologi, venstre nyrepelvis
T7X310 Cytologi, ureter
T7X311 Cytologi, højre ureter
T7X312 Cytologi, venstre ureter
T7X410 Cytologi, ladt urin
T7X411 Cytologi, kateter/cystoskopurin
T7X412 Cytologi, blæreskyllevand
T7X413 Cytologi, reservoir urin
T7X510 Cytologi, urethra
T89360 Mesonefrisk gang
T8936A Mesonefrisk gang, højre
T8936B Mesonefrisk gang, venstre
T89370 Metanefros
T8937A Metanefros, højre
T8937B Metanefros, venstre
T89450 Sinus urogenitalis
TN7400 Neoblære
TN7401 Neoblæreslimhinde
TY1700 Perineum
TY1760 Bløddelsvæv i perineum
TY4241 Pubisregion
TY4300 Bugvæg
TY4590 Fossa Douglasi
TY4600 Retroperitoneum
TY4660 Bløddelsvæv i retroperitoneum
TY6000 Pelvis
TY6150 Pelvis, genitale strukturer
TY6160 Pelvis, ekstragenitale strukturer
TY6960 Bløddelsvæv i pelvis
Æ00140 behandlingsrelateret transformation
Æ33500 polyomavirus
ÆF000B Leibovich score 0
ÆF001B Leibovich score 1
ÆF002B Leibovich score 2
ÆF003B Leibovich score 3
ÆF004B Leibovich score 4
ÆF005B Leibovich score 5
ÆF006B Leibovich score 6
ÆF007B Leibovich score 7
ÆF008B Leibovich score 8
ÆF009B Leibovich score 9
ÆF010B Leibovich score 10
ÆF011B Leibovich score 11
ÆF4510 udgangspunkt i nyre
ÆF4520 udgangspunkt i øvre urinveje
ÆF4530 udgangspunkt i urinblære
ÆF4999 udgangspunkt ukendt
ÆF5102 planocellulær uddifferentiering
ÆF5103 glandulær uddifferentiering
ÆKP10H PD-L1 positivitet >=10%
ÆKP10L PD-L1 positivitet <10%
ÆKR000 PD-L1 score 0
ÆKR100 PD-L1 score 100
ÆKR10H PD-L1 score >= 10
ÆKR10L PD-L1 score < 10
ÆKRXXX PD-L1 score ikke vurderet
ÆR211A ikke mikroradikal resektion, <= 1 mm fra tumor til resektionsfladen
ÆR211B ikke mikroradikal resektion, direkte vækst i resektionsfladen
ÆR211C ikke mikroradikal resektion, <= 1 mm fra deposit/lymfeknudemetastase
ÆR211D ikke mikroradikal resektion, direkte vækst fra deposit/lymfeknudemetastase
ÆR211E ikke mikroradikal resektion, ikke fri resektionsrand
ÆR211F ikke mikroradikal resektion, ikke frie resektionsflader og -rande
ÆYY111 lav malignitetsgrad
ÆYY113 høj malignitetsgrad
ÆYYPK1 Paris kategori I
ÆYYPK2 Paris kategori II
ÆYYPK3 Paris kategori III
ÆYYPK4 Paris kategori IV
ÆYYPK5 Paris kategori V
ÆYYPK6 Paris kategori VI
ÆYYPK7 Paris kategori VII
ÆYYX10 grad 1
ÆYYX20 grad 2
ÆYYX30 grad 3
ÆYYX40 grad 4
ÆYYX50 grad 5
ÆYYY0R nested inkl. large nested type
ÆYYY0S mikrocystisk type
ÆYYY0U plasmacytoid/signetringscelle/diffus type
ÆYYY0V sarkomatoid
ÆYYY41 type 1
ÆYYY42 type 2
ÆYYY9G global
ÆYYY9S segmental
ÆYYYH1 WHO grad 1
ÆYYYH2 WHO grad 2
ÆYYYH3 WHO grad 3
ÆYYYH4 WHO grad 4
ÆYYYH5 WHO grad 5
ÆYYYN1 komplet nekrotisk type
ÆYYYN2 epitelial type
ÆYYYN3 stromal type
ÆYYYN4 regressiv type
ÆYYYN5 blastem type
ÆYYYN6 fokal anaplasi
ÆYYYN7 diffus anaplasi
ÆYYYR1 stadium I
ÆYYYR2 stadium II
ÆYYYR3 stadium III
ÆYYYR4 stadium IV
ÆYYYR5 stadium V
Enter your
text here