kodebog

F00150 kakeksi
F01050 postoperativ tilstand
F01051 komplet mesorektal fascie
F01051 mesorektalt plan
F01051 mesorektalt resektionsplan
F01052 næsten komplet mesorektal fascie
F01052 intramesorektalt plan
F01052 intramesorektalt resektionsplan
F01053 inkomplet mesorektal fascie
F01053 muscularis plan
F01053 muscularis propria resektionsplan, rectum
F01053 muskulært resektionsplan, rectum
F01054 mesokolisk plan
F01054 mesokolisk resektionsplan
F01055 intramesokolisk plan
F01055 intramesokolisk resektionsplan
F01056 muscularis propria resektionsplan, colon
F01056 muskulært resektionsplan, colon
F01057 mesokolisk resektionsplan ikke vurderet
F01058 mesorektalt resektionsplan ikke vurderet
F01059 resektionsplan kan ikke vurderes
F01060 posttraumatisk tilstand
F01070 radikal margen
F01071 vid margen
F01072 marginal margen
F01073 intralæsionel margen
F010A1 ekstra-levatorisk resektionsplan
F010A1 ekstralevatorisk resektionsplan
F010A2 sfinkterisk resektionsplan
F010A3 intramuskulære/submukøse resektionsplan
F010A3 intramuskulært/submukøst resektionsplan
F010A9 sfinkterisk resektionsplan ikke vurderet
F01100 postinfektiøs tilstand
F01120 udgået pr. 31. august 1983
F01160 status efter transfusion
F01220 veneficium
F01400 stress
F01701 normal legemsvægt
F01703 høj legemsvægt
F01704 lav legemsvægt
F01713 legemshøjde, høj for alderen
F01714 legemshøjde, lav for alderen
F01790 dehydrering
F04143 sekretorisk hyperfunktion
F04145 ingen sekretorisk funktion
F04440 dekompensation
F04600 diatese
F06000 status efter hudtransplantation
F06006 status efter knoglemarvstransplantation
F06028 status efter lungetransplantation
F06032 status efter hjertetransplantation
F06040 status efter kartransplantation
F06056 status efter levertransplantation
F06059 status efter pancreastransplantation
F06071 status efter nyretransplantation
F08010 følge af præmaturitet
F10022 elektrolytforstyrrelse
F10123 øget kalcium
F10361 normalt jernindhold
F10363 øget jernindhold
F10364 nedsat jernindhold
F10365 intet jernindhold
F10526 abnorm forekomst af pyrofosfat
F10531 normalt kaliumindhold
F10533 øget kaliumindhold
F10534 nedsat kaliumindhold
F11486 abnorm forekomst af urat
F11824 hypoglykæmi
F12316 abnorm forekomst af alfa-1-antitrypsin
F13502 abnorm forekomst af lipoprotein
F13600 lipid
F15810 DNA
F15811 normalt DNA
F15811 strukturelle eller numeriske DNA forandringer ikke påvist
F15812 abnormt DNA
F15813 strukturel/numerisk DNA forandring påvist
F1581A ikke-muteret DNA
F1581B muteret DNA
F1581C inkonklusiv DNA-analyse
F1581D genamplifikation ikke påvist
F1581E genfusion ikke påvist
F1581F patogene mutationer ikke påvist
F15820 RNA
F15821 normalt RNA
F15822 abnormt RNA
F1582C inkonklusiv RNA-analyse
F15841 promotor mutation ikke påvist
F15842 promotor mutation påvist
F1584A exon-skipping ikke påvist
F1584B exon-skipping påvist
F15851 tumor mutational burden - low
F15852 tumor mutational burden - intermediær
F15853 tumor mutational burden - high
F1585X tumor mutational burden - inkonklusiv
F27590 øget pancreas polypeptid(PP)-udskillelse
F29211 ALK positiv
F29215 ALK negativ
F29311 PD-L1 positiv
F29315 PD-L1 negativ
F2931A PD-L1 ikke udført/ mislykket
F29411 normal ekspression af p16
F29413 p16 overekspression
F29415 ingen p16 overekspression
F29511 androgenreceptor positiv
F29512 androgenreceptor negativ
F29521 østrogenreceptor positiv
F29525 østrogenreceptor negativ
F29551 progesteronreceptor positiv
F29555 progesteronreceptor negativ
F29600 HER2 ekspression score 0
F29601 HER2 receptor normal ekspression
F29602 HER2 receptor borderline ekspression
F29603 HER2 receptor overekspression
F29604 HER2 ultralav ekspression (1-10%)
F29605 HER2 ekspression score 1+ (>10%)
F29606 HER2 ekspression score 2+
F29607 HER2 ekspression score 3+
F29615 ingen EGFR overekspression (negativ)
F29616 EGFR overekspression (positiv)
F29620 BAP1-inaktiveret nævus
F29621 BAP1 positiv
F29625 BAP1 negativ
F29631 normal ekspression af SDHB
F29635 manglende ekspression af SDHB
F29701 normal ekspression af pMLH1, pMSH2, pMSH6 og pPMS2
F2970A pMLH1, pMSH2, pMSH6, pPMS2 ikke udført/ mislykket
F29711 normal ekspression af pMLH1
F29714 nedsat ekspression af pMLH1
F29715 manglende ekspression af pMLH1
F29716 afvigende ekspression af pMLH1, se tekst
F2971A pMLH1 ikke udført/ mislykket
F29721 normal ekspression af pMSH2
F29724 nedsat ekspression af pMSH2
F29725 manglende ekspression af pMSH2
F29726 afvigende ekspression af pMSH2, se tekst
F2972A pMSH2 ikke udført/ mislykket
F29761 normal ekspression af pMSH6
F29764 nedsat ekspression af pMSH6
F29765 manglende ekspression af pMSH6
F29766 afvigende ekspression af pMSH6, se tekst
F2976A pMSH6 ikke udført/ mislykket
F29781 normal ekspression af pPMS2
F29784 nedsat ekspression af pPMS2
F29785 manglende ekspression af pPMS2
F29786 afvigende ekspression af pPMS2, se tekst
F2978A pPMS2 ikke udført/ mislykket
F297A1 normal ekspression af pMSH2/pMSH6
F297A5 manglende ekspression af pMSH2/pMSH6
F297B1 normal ekspression af pMLH1/pPMS2
F297B5 manglende ekspression af pMLH1/pPMS2
F29800 minimal restsygdom, markør, ingen egnet
F29801 minimal restsygdom, markør, egnet
F29811 CDX2 positiv
F29815 CDX2 negativ
F2981A CDX2 ikke vurderet/ undersøgt
F29821 PSMA positiv
F29825 PSMA negativ
F29881 IDH1 positiv
F29885 IDH1 negativ
F29891 ATRX positiv
F29895 ATRX negativ
F298A1 normal ekspression af p53
F298A6 abnorm ekspression af p53
F298B1 normal ekspression af p57
F298B3 inkonklusiv p57
F298B5 manglende ekspression af p57
F298B8 diskordant p57
F298C1 HRD positiv
F298C3 HRD inkonklusiv
F298C5 HRD negativ
F30410 menopause
F30940 azospermi
F30960 aspermi
F30A00 spermakvalitet
F30A01 normal spermakvalitet
F30A04 nedsat spermakvalitet
F30AA1 normalt spermavolumen
F30AA3 øget spermavolumen
F30AA4 nedsat spermavolumen
F30AB1 normal spermiekoncentration
F30AB3 øget spermiekoncentration
F30AB4 nedsat spermiekoncentration
F30AC1 normal spermiemobilitet
F30AC4 nedsat spermiemobilitet
F30AD1 normal fremadrettet spermiemobilitet
F30AD4 nedsat fremadrettet spermiemobilitet
F30AE1 normalt spermieantal
F30AE3 øget spermieantal
F30AE4 nedsat spermieantal
F31000 graviditet
F31100 ektopisk graviditet
F31170 puerperium
F31220 graviditet (=F31000)
F31240 primipara
F31250 multipara
F31620 habituel abort
F31680 spontan abort
F31730 abortus provocatus
F31734 abortus provocatus, eugenisk indikation
F31734 abortus provocatus, medicinsk indikation
F31920 laktation
F33004 føtal status, moder med akut sygdom
F33005 føtal status, moder med kronisk sygdom
F33006 føtal status, moder medicinmisbruger
F33020 føtalt distress
F33610 diskordant placentadeling
F33710 intrauterin væksthæmning
F33720 excessiv føtal vækst
F33720 abnormt øget fostervækst
F33770 føtal trombotisk vaskulopati
F33770 føtal vaskulær malperfusion
F33780 føtal hypoksi
F33790 føtal asfyksi
F33810 føtalt inflammatorisk respons
F33910 maternelt inflammatorisk respons
F33925 tegn på maternel hypoperfusion
F33925 maternel vaskulær malperfusion
F35000 neonatal status
F35005 neonatal status, moder med kronisk sygdom
F35030 første trimester foetus
F35030 første trimester foster
F35040 andet trimester foetus
F35040 andet trimester foster
F35041 andet trimester foetus, 13-14 uger
F35041 andet trimester foster, 13-14 uger
F35042 andet trimester foetus, 15-16 uger
F35042 andet trimester foster, 15-16 uger
F35043 andet trimester foetus, 17-18 uger
F35043 andet trimester foster, 17-18 uger
F35044 andet trimester foetus, 19-20 uger
F35044 andet trimester foster, 19-20 uger
F35045 andet trimester foetus, 21-22 uger
F35045 andet trimester foster, 21-22 uger
F35046 andet trimester foetus, 23-24 uger
F35046 andet trimester foster, 23-24 uger
F35047 andet trimester foetus, 25-26 uger
F35047 andet trimester foster, 25-26 uger
F3504A andet trimester foster, 12 uger
F35050 tredie trimester foetus
F35050 tredie trimester foster
F35051 tredie trimester foetus, 27-28 uger
F35051 tredie trimester foster, 27-28 uger
F35052 tredie trimester foetus, 29-30 uger
F35052 tredie trimester foster, 29-30 uger
F35053 tredie trimester foetus, 31-32 uger
F35053 tredie trimester foster, 31-32 uger
F35054 tredie trimester foetus, 33-34 uger
F35054 tredie trimester foster, 33-34 uger
F35055 tredie trimester foetus, 35-36 uger
F35055 tredie trimester foster, 35-36 uger
F35056 tredie trimester foetus, 37-38 uger
F35056 tredie trimester foster, 37-38 uger
F35057 tredie trimester foetus, 39-40 uger
F35057 tredie trimester foster, 39-40 uger
F35058 tredie trimester foetus, 41-42 uger
F35058 tredie trimester foster, 41-42 uger
F35059 tredie trimester foetus, 43 uger og over
F35059 tredie trimester foster, 43 uger og over
F35060 præmaturitet
F35090 tvilling, præmaturitet
F35150 født til termin
F35180 tvilling, født til termin
F35250 dødfødt
F35260 dødfødt, matur
F35280 dødfødt, præmatur
F35330 intrauterin død
F35335 følger efter intrauterin fosterdød
F35350 tvilling, dødfødt, matur
F35410 intrapartum død
F35430 tvilling, dødfødt, præmatur
F35510 perinatal død
F35511 død 1.-7. levedøgn
F35511 død 1.-7. levedag
F35512 neonatal død
F35512 død 8.-28. levedag
F35515 spædbarnsdød
F35515 død > 28 levedage
F35700 nyfødt, moder med diabetes mellitus
F35704 nyfødt, moder med akut sygdom
F35706 nyfødt, moder medicinmisbruger
F35B10 immaturitet
F35X1M maternel sygdom, mulig dødsårsag
F35X1S maternel sygdom, sandsynlig dødsårsag
F35X1T maternel sygdom, fund til stede
F35X2M obstetrisk komplikation, mulig dødsårsag
F35X2S obstetrisk komplikation, sandsynlig dødsårsag
F35X2T obstetrisk komplikation, fund til stede
F35X3M hæmatologisk tilstand, mulig dødsårsag
F35X3S hæmatologisk tilstand, sandsynlig dødsårsag
F35X3T hæmatologisk tilstand, fund til stede
F35X4M føtal abnormitet, mulig dødsårsag
F35X4S føtal abnormitet, sandsynlig dødsårsag
F35X4T føtal abnormitet, fund til stede
F35X5M infektion, mulig dødsårsag
F35X5S infektion, sandsynlig dødsårsag
F35X5T infektion, fund til stede
F35X6M patologisk placenta, mulig dødsårsag
F35X6S patologisk placenta, sandsynlig dødsårsag
F35X6T patologisk placenta, fund til stede
F35X7M komplikation til præmaturitet, mulig dødsårsag
F35X7S komplikation til præmaturitet, sandsynlig dødsårsag
F35X7T komplikation til præmaturitet, fund til stede
F35X8M andet, mulig dødsårsag
F35X8S andet, sandsynlig dødsårsag
F35X8T andet, fund til stede
F35X9U uforklaret død
F41010 immunologisk reaktion
F41040 uspecifik immunreaktion
F41380 immunsuppression
F41400 immundefekt
F41401 immundefekt, T-type
F41402 immundefekt, B-type
F41403 immundefekt, kombineret T- og B-type
F42000 fagocytose
F42010 hæmofagocytose
F42400 allergisk reaktion
F42810 hæmolytisk transfusionsreaktion
F44000 graft reaktion
F44040 graft-versus-host reaktion
F44100 graft rejektion
F44101 ingen tegn på rejektion
F44110 akut graft rejektion
F44111 akut T-celle medieret rejektion
F44112 akut antistofmedieret rejektion
F44113 plasmacellerig rejektion
F44120 hyperakut graft rejektion
F44200 kronisk graft rejektion
F44220 kronisk aktiv graft rejektion
F44221 kronisk aktiv T-celle medieret rejektion
F44222 kronisk aktiv antistofmedieret rejektion
F44300 ikke-immunologisk graft failure
F44301 primær graft anuri
F44340 graft failure pga. akut tubulær nekrose
F44380 graft failure på grund af trombose
F44400 graft failure på grund af stenose
F44425 transplantat glomerulopati
F44450 kronisk graft nefropati
F44460 kronisk graft vaskulopati
F47214 komplement komponent C4d
F47720 IgE
F49211 interstitiel fibrose og tubulær atrofi (IFTA)
F53900 accelereret fase
F53901 blastfase
F53930 blastkrise
F53932 blastkrise i inkomplet remission
F62605 leverinsufficiens
F65011 normal nyrefunktion
F65014 nedsat nyrefunktion
F65830 vesikoureteral refluks
F65855 urininkontinens
F65900 urinretention
F70010 shock
F70420 shunt
F70500 hjerteklapinsufficiens
F70700 hypertension
F71000 pulmonal hypertension
F71010 primær pulmonal hypertension
F71020 sekundær pulmonal hypertension
F75010 respirationsinsufficiens
F75150 asfyksi
F79000 aspiration
F79010 aspiration af fremmedlegeme
F79030 aspiration af føde
F79050 aspiration af mekonium
F79090 aspiration af blod
F81200 hemiparese
F81270 spinal parese
F85640 coma
F85700 inkarceration
F90060 afhængighed
F93410 mental retardering
F96110 pubertet
FA3000 onkogent protein
FA3002 abnormt onkogent protein
FA3290 onkogent protein bcl-1
FA3293 øget onkogent protein bcl-1
FA3300 onkogent protein bcl-2
FA3303 øget onkogent protein bcl-2
FC1700 leukocytært overfladeantigen
FC1701 leukocytært overfladeantigen, normal profil
FC1702 leukocytært overfladeantigen, abnorm profil
FE1330 genamplifikation
FE1339 anden genvariant af ukendt klinisk betydning
FE13A1 TOPOlla uden genamplikation
FE13A1 TOPO2a genstatus normal
FE13A4 TOPO2a gendeletion
FE13A5 TOPOlla med genamplikation
FE13A5 TOPO2a genamplifikation
FE13B1 HER2 uden genamplikation
FE13B1 HER2 genstatus normal
FE13B5 HER2 med genamplikation
FE13B5 HER2 genamplifikation
FE13B6 HER2 genstatus borderline
FE13C0 EGFR mutation ikke påvist
FE13C1 EGFR uden genamplikation
FE13C1 EGFR genstatus normal
FE13C2 EGFR geninsertion
FE13C3 EGFR gen muteret
FE13C4 EGFR gendeletion
FE13C5 EGFR med genamplikation
FE13C5 EGFR genamplifikation
FE13C9 EGFR genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE13C9 EGFR genvariant af ukendt klinisk betydning
FE13CA EGFR genmutation p.Leu858Arg
FE13CB EGFR genmutation p.Leu861Gln
FE13CC EGFR genmutation p.Gly719X
FE13CD EGFR genmutation p.Ser768Ile
FE13CE EGFR genmutation p.Thr790Met
FE13CK EGFR gendeletion exon 19
FE13CP EGFR geninsertion exon 20
FE13CX EGFR genfusion
FE13D0 KRAS mutation ikke påvist
FE13D1 KRAS genstatus normal
FE13D2 KRAS geninsertion
FE13D3 KRAS gen muteret
FE13D4 KRAS gendeletion
FE13D5 KRAS genamplifikation
FE13D9 KRAS genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE13D9 KRAS genvariant af ukendt klinisk betydning
FE13DA KRAS genmutation p.Gly12Ala
FE13DB KRAS genmutation p.Gly12Asp
FE13DC KRAS genmutation p.Gly12Arg
FE13DD KRAS genmutation p.Gly12Cys
FE13DE KRAS genmutation p.Gly12Ser
FE13DF KRAS genmutation p.Gly12Val
FE13DG KRAS genmutation p.Gly13Asp
FE13DH KRAS genmutation i kodon 12
FE13DI KRAS genmutation i kodon 13
FE13DJ KRAS genmutation i kodon 58
FE13DK KRAS genmutation i kodon 59
FE13DL KRAS genmutation i kodon 61
FE13DM KRAS genmutation i kodon 117
FE13DN KRAS genmutation i kodon 146
FE13DX KRAS genfusion
FE13E0 BRAF mutation ikke påvist
FE13E1 BRAF genstatus normal
FE13E2 BRAF geninsertion
FE13E3 BRAF gen muteret
FE13E4 BRAF gendeletion
FE13E5 BRAF genamplifikation
FE13E9 BRAF genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE13E9 BRAF genvariant af ukendt klinisk betydning
FE13EA BRAF genmutation p.Val600Glu
FE13EB BRAF genmutation p.Val600Lys
FE13EC BRAF genmutation p.Val600Glu/Asp
FE13ED BRAF genmutation p.Val600Lys/Arg/Met
FE13EE BRAF genmutation p.Val600Asp
FE13EF BRAF genmutation p.Val600Met
FE13EG BRAF genmutation p.Val600Arg
FE13EX BRAF genfusion
FE13F0 PIK3CA mutation ikke påvist
FE13F1 PIK3CA genstatus normal
FE13F2 PIK3CA geninsertion
FE13F3 PIK3CA gen muteret
FE13F4 PIK3CA gendeletion
FE13F5 PIK3CA genamplifikation
FE13F9 PIK3CA genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE13F9 PIK3CA genvariant af ukendt klinisk betydning
FE13FA PIK3CA genmutation p.His1047Arg
FE13FB PIK3CA genmutation p.Glu542Lys
FE13FC PIK3CA genmutation p.Glu542Lys/Asp
FE13FD PIK3CA genmutation p.Glu545Lys
FE13FX PIK3CA genfusion
FE13G0 KIT mutation ikke påvist
FE13G1 KIT genstatus normal
FE13G2 KIT geninsertion
FE13G3 KIT gen muteret
FE13G4 KIT gendeletion
FE13G5 KIT genamplifikation
FE13G9 KIT genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE13G9 KIT genvariant af ukendt klinisk betydning
FE13GA KIT exon 9 abnorm
FE13GB KIT exon 11 abnorm
FE13GC KIT exon 13 abnorm
FE13GD KIT exon 17 abnorm
FE13H0 PDGFRA mutation ikke påvist
FE13H1 PDGFRA genstatus normal
FE13H2 PDGFRA geninsertion
FE13H3 PDGFRA gen muteret
FE13H4 PDGFRA gendeletion
FE13H5 PDGFRA genamplifikation
FE13H9 PDGFRA genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE13H9 PDGFRA genvariant af ukendt klinisk betydning
FE13HA PDGFRA exon 12 muteret
FE13HB PDGFRA exon 18 muteret
FE13HX PDGFRA genfusion
FE13I7 MGMT gen metyleret
FE13I8 MGMT gen ikke metyleret
FE13J0 JAK2 mutation ikke påvist
FE13J1 JAK2 genstatus normal
FE13J2 JAK2 geninsertion
FE13J3 JAK2 gen muteret
FE13J4 JAK2 gendeletion
FE13J5 JAK2 genamplifikation
FE13J9 JAK2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE13J9 JAK2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE13JA JAK2 genmutation p.Val617Phe
FE13JB JAK2 genmutation exon 12
FE13JX JAK2 genfusion
FE13K0 NPM1 mutation ikke påvist
FE13K1 NPM1 genstatus normal
FE13K2 NPM1 geninsertion
FE13K3 NPM1 gen muteret
FE13K4 NPM1 gendeletion
FE13K5 NPM1 genamplifikation
FE13K9 NPM1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE13K9 NPM1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE13L1 FLT3 genstatus normal
FE13LA FLT3 genmutation p.Asp835/p.Ile836
FE13LB FLT3 intern tandem duplikation påvist
FE13LC FLT3 genmutation p.Asp835Glu
FE13LD FLT3 genmutation p.Asp835Tyr
FE13LE FLT3 genmutation p.Asp835Asn
FE13LF FLT3 genmutation p.Asp835Ala
FE13LG FLT3 genmutation p.Asp835Val
FE13LH FLT3 genmutation p.Asp835His
FE13LZ FLT3 intern tandem duplikation ikke påvist
FE13M0 CEBPA mutation ikke påvist
FE13M1 CEBPA genstatus normal
FE13M2 CEBPA geninsertion
FE13M3 CEBPA gen muteret
FE13M4 CEBPA gendeletion
FE13M5 CEBPA genamplifikation
FE13M9 CEBPA genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE13M9 CEBPA genvariant af ukendt klinisk betydning
FE13N7 IgHV gen hypermuteret
FE13N8 IgHV gen ikke hypermuteret
FE13P1 TOPO1 genstatus normal
FE13P5 TOPO1 genamplifikation
FE13Q0 NRAS mutation ikke påvist
FE13Q1 NRAS genstatus normal
FE13Q2 NRAS geninsertion
FE13Q3 NRAS gen muteret
FE13Q4 NRAS gendeletion
FE13Q5 NRAS genamplifikation
FE13Q9 NRAS genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE13Q9 NRAS genvariant af ukendt klinisk betydning
FE13QH NRAS genmutation i kodon 12
FE13QI NRAS genmutation i kodon 13
FE13QJ NRAS genmutation i kodon 58
FE13QK NRAS genmutation i kodon 59
FE13QL NRAS genmutation i kodon 61
FE13QM NRAS genmutation i kodon 117
FE13QN NRAS genmutation i kodon 146
FE13R0 FGFR1 mutation ikke påvist
FE13R1 FGFR1 genstatus normal
FE13R2 FGFR1 geninsertion
FE13R3 FGFR1 gen muteret
FE13R4 FGFR1 gendeletion
FE13R5 FGFR1 genamplifikation
FE13R9 FGFR1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE13R9 FGFR1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE13RX FGFR1 genfusion
FE13S0 ROS1 negativ
FE13S0 ROS1 negativ
FE13S1 ROS1 positiv
FE13S1 ROS1 positiv
FE13SA ROS1 translokation påvist
FE13SB ROS1 translokation ikke påvist
FE13T1 MET genstatus normal
FE13T5 MET genamplifikation
FE13U0 BRCA1 mutation ikke påvist
FE13U1 BRCA1 genstatus normal
FE13U2 BRCA1 geninsertion
FE13U3 BRCA1 gen muteret
FE13U4 BRCA1 gendeletion
FE13U5 BRCA1 genamplifikation
FE13U9 BRCA1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE13U9 BRCA1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE13UX BRCA1 genfusion
FE13V0 BRCA2 mutation ikke påvist
FE13V1 BRCA2 genstatus normal
FE13V2 BRCA2 geninsertion
FE13V3 BRCA2 gen muteret
FE13V4 BRCA2 gendeletion
FE13V5 BRCA2 genamplifikation
FE13V9 BRCA2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE13V9 BRCA2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE13VX BRCA2 genfusion
FE13X0 ABL1 mutation ikke påvist
FE13X1 ABL1 genstatus normal
FE13X2 ABL1 geninsertion
FE13X3 ABL1 gen muteret
FE13X4 ABL1 gendeletion
FE13X5 ABL1 genamplifikation
FE13X9 ABL1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE13X9 ABL1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE13XX ABL1 genfusion
FE13Y0 AKT1 mutation ikke påvist
FE13Y1 AKT1 genstatus normal
FE13Y2 AKT1 geninsertion
FE13Y3 AKT1 gen muteret
FE13Y4 AKT1 gendeletion
FE13Y5 AKT1 genamplifikation
FE13Y9 AKT1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE13Y9 AKT1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE13Z0 ALK mutation ikke påvist
FE13Z1 ALK genstatus normal
FE13Z2 ALK geninsertion
FE13Z3 ALK gen muteret
FE13Z4 ALK gendeletion
FE13Z5 ALK genamplifikation
FE13Z9 ALK genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE13Z9 ALK genvariant af ukendt klinisk betydning
FE13ZA ALK translokation påvist
FE13ZB ALK translokation ikke påvist
FE13ZX ALK genfusion
FE14A1 MLH1-promotor ikke metyleret
FE14A3 MLH1-promotor metyleret
FE14A9 MLH1-promotormetylering kan ikke vurderes
FE14B0 MLH1 mutation ikke påvist
FE14B1 MLH1 genstatus normal
FE14B2 MLH1 geninsertion
FE14B3 MLH1 gen muteret
FE14B4 MLH1 gendeletion
FE14B5 MLH1 genamplifikation
FE14B9 MLH1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE14B9 MLH1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE14C0 APC mutation ikke påvist
FE14C1 APC genstatus normal
FE14C2 APC geninsertion
FE14C3 APC gen muteret
FE14C4 APC gendeletion
FE14C5 APC genamplifikation
FE14C9 APC genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE14C9 APC genvariant af ukendt klinisk betydning
FE14D0 ASXL1 mutation ikke påvist
FE14D1 ASXL1 genstatus normal
FE14D2 ASXL1 geninsertion
FE14D3 ASXL1 gen muteret
FE14D4 ASXL1 gendeletion
FE14D5 ASXL1 genamplifikation
FE14D9 ASXL1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE14D9 ASXL1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE14E0 ATM mutation ikke påvist
FE14E1 ATM genstatus normal
FE14E2 ATM geninsertion
FE14E3 ATM gen muteret
FE14E4 ATM gendeletion
FE14E5 ATM genamplifikation
FE14E9 ATM genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE14E9 ATM genvariant af ukendt klinisk betydning
FE14F0 CALR mutation ikke påvist
FE14F1 CALR genstatus normal
FE14F2 CALR geninsertion
FE14F3 CALR gen muteret
FE14F4 CALR gendeletion
FE14F5 CALR genamplifikation
FE14F9 CALR genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE14F9 CALR genvariant af ukendt klinisk betydning
FE14G0 CBL mutation ikke påvist
FE14G1 CBL genstatus normal
FE14G2 CBL geninsertion
FE14G3 CBL gen muteret
FE14G4 CBL gendeletion
FE14G5 CBL genamplifikation
FE14G9 CBL genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE14G9 CBL genvariant af ukendt klinisk betydning
FE14H1 CDH1 genstatus normal
FE14H2 CDH1 geninsertion
FE14H3 CDH1 gen muteret
FE14H4 CDH1 gendeletion
FE14H9 CDH1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE14H9 CDH1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE14J0 CDKN2A mutation ikke påvist
FE14J1 CDKN2A genstatus normal
FE14J2 CDKN2A geninsertion
FE14J3 CDKN2A gen muteret
FE14J4 CDKN2A gendeletion
FE14J5 CDKN2A genamplifikation
FE14J9 CDKN2A genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE14J9 CDKN2A genvariant af ukendt klinisk betydning
FE14JX CDKN2A genfusion
FE14K0 CEBPA mutation ikke påvist
FE14K1 CSF1R genstatus normal
FE14K2 CSF1R geninsertion
FE14K3 CSF1R gen muteret
FE14K4 CSF1R gendeletion
FE14K5 CEBPA genamplifikation
FE14K9 CSF1R genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE14K9 CSF1R genvariant af ukendt klinisk betydning
FE14L0 CTNNB1 mutation ikke påvist
FE14L1 CTNNB1 genstatus normal
FE14L2 CTNNB1 geninsertion
FE14L3 CTNNB1 gen muteret
FE14L4 CTNNB1 gendeletion
FE14L5 CTNNB1 genamplifikation
FE14L9 CTNNB1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE14L9 CTNNB1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE14M0 DDR2 mutation ikke påvist
FE14M1 DDR2 genstatus normal
FE14M2 DDR2 geninsertion
FE14M3 DDR2 gen muteret
FE14M4 DDR2 gendeletion
FE14M5 DDR2 genamplifikation
FE14M9 DDR2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE14M9 DDR2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE14N0 DNMT3A mutation ikke påvist
FE14N1 DNMT3A genstatus normal
FE14N2 DNMT3A geninsertion
FE14N3 DNMT3A gen muteret
FE14N4 DNMT3A gendeletion
FE14N5 DNMT3A genamplifikation
FE14N9 DNMT3A genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE14N9 DNMT3A genvariant af ukendt klinisk betydning
FE14P0 EZH2 mutation ikke påvist
FE14P1 EZH2 genstatus normal
FE14P2 EZH2 geninsertion
FE14P3 EZH2 gen muteret
FE14P4 EZH2 gendeletion
FE14P5 EZH2 genamplifikation
FE14P9 EZH2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE14P9 EZH2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE14Q1 FGFR1 genstatus normal
FE14Q2 FGFR1 geninsertion
FE14Q3 FGFR1 gen muteret
FE14Q4 FGFR1 gendeletion
FE14Q9 FGFR1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE14R1 FGFR1 normal ekspression
FE14R2 FGFR1 borderline ekspression
FE14R3 FGFR1 overekspression
FE14S0 MET mutation ikke påvist
FE14S1 MET genstatus normal
FE14S2 MET geninsertion
FE14S3 MET gen muteret
FE14S4 MET gendeletion
FE14S5 MET exon 14 skipping påvist
FE14S6 MET exon 14 skipping ikke påvist
FE14S9 MET genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE14S9 MET genvariant af ukendt klinisk betydning
FE14SX MET genfusion
FE14T1 MET receptor normal ekspression
FE14T2 MET receptor borderline ekspression
FE14T3 MET receptor overekspression
FE14U0 FGFR2 mutation ikke påvist
FE14U1 FGFR2 genstatus normal
FE14U2 FGFR2 geninsertion
FE14U3 FGFR2 gen muteret
FE14U4 FGFR2 gendeletion
FE14U5 FGFR2 genamplifikation
FE14U9 FGFR2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE14U9 FGFR2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE14UX FGFR2 genfusion
FE14V0 FGFR3 mutation ikke påvist
FE14V1 FGFR3 genstatus normal
FE14V2 FGFR3 geninsertion
FE14V3 FGFR3 gen muteret
FE14V4 FGFR3 gendeletion
FE14V5 FGFR3 genamplifikation
FE14V9 FGFR3 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE14V9 FGFR3 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE14VX FGFR3 genfusion
FE14X0 ERBB2 mutation ikke påvist
FE14X1 ERBB2 genstatus normal
FE14X2 ERBB2 geninsertion
FE14X3 ERBB2 gen muteret
FE14X4 ERBB2 gendeletion
FE14X5 ERBB2 genamplifikation
FE14X9 ERBB2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE14X9 ERBB2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE14XX ERBB2 genfusion
FE14Y0 ERBB4 mutation ikke påvist
FE14Y1 ERBB4 genstatus normal
FE14Y2 ERBB4 geninsertion
FE14Y3 ERBB4 gen muteret
FE14Y4 ERBB4 gendeletion
FE14Y5 ERBB4 genamplifikation
FE14Y9 ERBB4 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE14Y9 ERBB4 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE14YX ERBB4 genfusion
FE14Z0 FBXW7 mutation ikke påvist
FE14Z1 FBXW7 genstatus normal
FE14Z2 FBXW7 geninsertion
FE14Z3 FBXW7 gen muteret
FE14Z4 FBXW7 gendeletion
FE14Z5 FBXW7 genamplifikation
FE14Z9 FBXW7 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE14Z9 FBXW7 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE15A0 FLT3 mutation ikke påvist
FE15A1 FLT3 genstatus normal
FE15A2 FLT3 geninsertion
FE15A3 FLT3 gen muteret
FE15A4 FLT3 gendeletion
FE15A5 FLT3 genamplifikation
FE15A9 FLT3 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE15A9 FLT3 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE15AX FLT3 genfusion
FE15B0 GATA2 mutation ikke påvist
FE15B1 GATA2 genstatus normal
FE15B2 GATA2 geninsertion
FE15B3 GATA2 gen muteret
FE15B4 GATA2 gendeletion
FE15B5 GATA2 genamplifikation
FE15B9 GATA2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE15B9 GATA2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE15C0 GNA11 mutation ikke påvist
FE15C1 GNA11 genstatus normal
FE15C2 GNA11 geninsertion
FE15C3 GNA11 gen muteret
FE15C4 GNA11 gendeletion
FE15C5 GNA11 genamplifikation
FE15C9 GNA11 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE15C9 GNA11 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE15D0 GNAS mutation ikke påvist
FE15D1 GNAS genstatus normal
FE15D2 GNAS geninsertion
FE15D3 GNAS gen muteret
FE15D4 GNAS gendeletion
FE15D5 GNAS genamplifikation
FE15D9 GNAS genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE15D9 GNAS genvariant af ukendt klinisk betydning
FE15E0 GNAQ mutation ikke påvist
FE15E1 GNAQ genstatus normal
FE15E2 GNAQ geninsertion
FE15E3 GNAQ gen muteret
FE15E4 GNAQ gendeletion
FE15E5 GNAQ genamplifikation
FE15E9 GNAQ genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE15E9 GNAQ genvariant af ukendt klinisk betydning
FE15F0 HNF1A mutation ikke påvist
FE15F1 HNF1A genstatus normal
FE15F2 HNF1A geninsertion
FE15F3 HNF1A gen muteret
FE15F4 HNF1A gendeletion
FE15F5 HNF1A genamplifikation
FE15F9 HNF1A genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE15F9 HNF1A genvariant af ukendt klinisk betydning
FE15G0 HRAS mutation ikke påvist
FE15G1 HRAS genstatus normal
FE15G2 HRAS geninsertion
FE15G3 HRAS gen muteret
FE15G4 HRAS gendeletion
FE15G5 HRAS genamplifikation
FE15G9 HRAS genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE15G9 HRAS genvariant af ukendt klinisk betydning
FE15H0 JAK3 mutation ikke påvist
FE15H1 JAK3 genstatus normal
FE15H2 JAK3 geninsertion
FE15H3 JAK3 gen muteret
FE15H4 JAK3 gendeletion
FE15H5 JAK3 genamplifikation
FE15H9 JAK3 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE15H9 JAK3 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE15J0 KDR mutation ikke påvist
FE15J1 KDR genstatus normal
FE15J2 KDR geninsertion
FE15J3 KDR gen muteret
FE15J4 KDR gendeletion
FE15J5 KDR genamplifikation
FE15J9 KDR genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE15J9 KDR genvariant af ukendt klinisk betydning
FE15K0 MAP2K1 mutation ikke påvist
FE15K1 MAP2K1 genstatus normal
FE15K2 MAP2K1 geninsertion
FE15K3 MAP2K1 gen muteret
FE15K4 MAP2K1 gendeletion
FE15K5 MAP2K1 genamplifikation
FE15K9 MAP2K1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE15K9 MAP2K1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE15L0 MPL mutation ikke påvist
FE15L1 MPL genstatus normal
FE15L2 MPL geninsertion
FE15L3 MPL gen muteret
FE15L4 MPL gendeletion
FE15L5 MPL genamplifikation
FE15L9 MPL genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE15L9 MPL genvariant af ukendt klinisk betydning
FE15M0 NOTCH1 mutation ikke påvist
FE15M1 NOTCH1 genstatus normal
FE15M2 NOTCH1 geninsertion
FE15M3 NOTCH1 gen muteret
FE15M4 NOTCH1 gendeletion
FE15M5 NOTCH1 genamplifikation
FE15M9 NOTCH1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE15M9 NOTCH1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE15MX NOTCH1 genfusion
FE15N0 PTEN mutation ikke påvist
FE15N1 PTEN genstatus normal
FE15N2 PTEN geninsertion
FE15N3 PTEN gen muteret
FE15N4 PTEN gendeletion
FE15N5 PTEN genamplifikation
FE15N9 PTEN genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE15N9 PTEN genvariant af ukendt klinisk betydning
FE15NX PTEN genfusion
FE15P0 PTPN11 mutation ikke påvist
FE15P1 PTPN11 genstatus normal
FE15P2 PTPN11 geninsertion
FE15P3 PTPN11 gen muteret
FE15P4 PTPN11 gendeletion
FE15P5 PTPN11 genamplifikation
FE15P9 PTPN11 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE15P9 PTPN11 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE15Q0 RB1 mutation ikke påvist
FE15Q1 RB1 genstatus normal
FE15Q2 RB1 geninsertion
FE15Q3 RB1 gen muteret
FE15Q4 RB1 gendeletion
FE15Q5 RB1 genamplifikation
FE15Q9 RB1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE15Q9 RB1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE15QX RB1 genfusion
FE15R0 IDH1 mutation ikke påvist
FE15R1 IDH1 genstatus normal
FE15R2 IDH1 geninsertion
FE15R3 IDH1 gen muteret
FE15R4 IDH1 gendeletion
FE15R5 IDH1 genamplifikation
FE15R9 IDH1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE15R9 IDH1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE15S0 IDH2 mutation ikke påvist
FE15S1 IDH2 genstatus normal
FE15S2 IDH2 geninsertion
FE15S3 IDH2 gen muteret
FE15S4 IDH2 gendeletion
FE15S5 IDH2 genamplifikation
FE15S9 IDH2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE15S9 IDH2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE15T0 ATRX mutation ikke påvist
FE15T1 ATRX genstatus normal
FE15T2 ATRX geninsertion
FE15T3 ATRX gen muteret
FE15T4 ATRX gendeletion
FE15T5 ATRX genamplifikation
FE15T9 ATRX genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE15T9 ATRX genvariant af ukendt klinisk betydning
FE15U0 RET mutation ikke påvist
FE15U1 RET genstatus normal
FE15U2 RET geninsertion
FE15U3 RET gen muteret
FE15U4 RET gendeletion
FE15U5 RET genamplifikation
FE15U9 RET genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE15U9 RET genvariant af ukendt klinisk betydning
FE15UA RET translokation påvist
FE15UB RET translokation ikke påvist
FE15UX RET genfusion
FE15V0 RUNX1 mutation ikke påvist
FE15V1 RUNX1 genstatus normal
FE15V2 RUNX1 geninsertion
FE15V3 RUNX1 gen muteret
FE15V4 RUNX1 gendeletion
FE15V5 RUNX1 genamplifikation
FE15V9 RUNX1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE15V9 RUNX1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE15VX RUNX1 genfusion
FE15X0 SMAD4 mutation ikke påvist
FE15X1 SMAD4 genstatus normal
FE15X2 SMAD4 geninsertion
FE15X3 SMAD4 gen muteret
FE15X4 SMAD4 gendeletion
FE15X5 SMAD4 genamplifikation
FE15X9 SMAD4 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE15X9 SMAD4 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE15Y0 SMARCB1 mutation ikke påvist
FE15Y1 SMARCB1 genstatus normal
FE15Y2 SMARCB1 geninsertion
FE15Y3 SMARCB1 gen muteret
FE15Y4 SMARCB1 gendeletion
FE15Y5 SMARCB1 genamplifikation
FE15Y9 SMARCB1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE15Y9 SMARCB1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE15Z0 SMO mutation ikke påvist
FE15Z1 SMO genstatus normal
FE15Z2 SMO geninsertion
FE15Z3 SMO gen muteret
FE15Z4 SMO gendeletion
FE15Z5 SMO genamplifikation
FE15Z9 SMO genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE15Z9 SMO genvariant af ukendt klinisk betydning
FE16A0 SRC mutation ikke påvist
FE16A1 SRC genstatus normal
FE16A2 SRC geninsertion
FE16A3 SRC gen muteret
FE16A4 SRC gendeletion
FE16A5 SRC genamplifikation
FE16A9 SRC genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE16A9 SRC genvariant af ukendt klinisk betydning
FE16B0 STAT3 mutation ikke påvist
FE16B1 STAT3 genstatus normal
FE16B2 STAT3 geninsertion
FE16B3 STAT3 gen muteret
FE16B4 STAT3 gendeletion
FE16B5 STAT3 genamplifikation
FE16B9 STAT3 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE16B9 STAT3 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE16C0 STK11 mutation ikke påvist
FE16C1 STK11 genstatus normal
FE16C2 STK11 geninsertion
FE16C3 STK11 gen muteret
FE16C4 STK11 gendeletion
FE16C5 STK11 genamplifikation
FE16C9 STK11 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE16C9 STK11 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE16D0 TET2 mutation ikke påvist
FE16D1 TET2 genstatus normal
FE16D2 TET2 geninsertion
FE16D3 TET2 gen muteret
FE16D4 TET2 gendeletion
FE16D5 TET2 genamplifikation
FE16D9 TET2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE16D9 TET2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE16E0 TP53 mutation ikke påvist
FE16E1 TP53 genstatus normal
FE16E2 TP53 geninsertion
FE16E3 TP53 gen muteret
FE16E4 TP53 gendeletion
FE16E5 TP53 genamplifikation
FE16E9 TP53 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE16E9 TP53 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE16F0 VHL mutation ikke påvist
FE16F1 VHL genstatus normal
FE16F2 VHL geninsertion
FE16F3 VHL gen muteret
FE16F4 VHL gendeletion
FE16F9 VHL genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE16F9 VHL genvariant af ukendt klinisk betydning
FE16G0 WT1 mutation ikke påvist
FE16G1 WT1 genstatus normal
FE16G2 WT1 geninsertion
FE16G3 WT1 gen muteret
FE16G4 WT1 gendeletion
FE16G5 WT1 genamplifikation
FE16G9 WT1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE16G9 WT1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE16H0 H3F3A mutation ikke påvist
FE16H1 H3F3A genstatus normal
FE16H2 H3F3A geninsertion
FE16H3 H3F3A gen muteret
FE16H4 H3F3A gendeletion
FE16H5 H3F3A genamplifikation
FE16H9 H3F3A genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE16H9 H3F3A genvariant af ukendt klinisk betydning
FE16J0 HIST1H3B/C mutation ikke påvist
FE16J1 HIST1H3B/C genstatus normal
FE16J2 HIST1H3B/C geninsertion
FE16J3 HIST1H3B/C gen muteret
FE16J4 HIST1H3B/C gendeletion
FE16J9 HIST1H3B/C genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE16J9 HIST1H3B/C genvariant af ukendt klinisk betydning
FE16K0 MYD88 mutation ikke påvist
FE16K1 MYD88 genstatus normal
FE16K2 MYD88 geninsertion
FE16K3 MYD88 gen muteret
FE16K4 MYD88 gendeletion
FE16K5 MYD88 genamplifikation
FE16K9 MYD88 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE16K9 MYD88 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE16KA MYD88 genmutation pLeu265Pro
FE16L1 H3K27M genstatus normal
FE16L3 H3K27M gen muteret
FE16M1 H3G34R genstatus normal
FE16M3 H3G34R gen muteret
FE16N1 histon 3 genstatus normal
FE16N3 histon 3 gen muteret
FE16P1 INI-1 genstatus normal
FE16P3 INI-1 gen muteret
FE16R0 SMARCA4 mutation ikke påvist
FE16R1 SMARCA4 genstatus normal
FE16R2 SMARCA4 geninsertion
FE16R3 SMARCA4 gen muteret
FE16R4 SMARCA4 gendeletion
FE16R5 SMARCA4 genamplifikation
FE16R9 SMARCA4 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE16R9 SMARCA4 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE16S1 C19MC genstatus normal
FE16S3 C19MC gen muteret
FE16T1 DDX41 genstatus normal
FE16T3 DDX41 gen muteret
FE16U1 ANKRD26 genstatus normal
FE16U3 ANKRD26 gen muteret
FE16V0 ETV6 mutation ikke påvist
FE16V1 ETV6 genstatus normal
FE16V2 ETV6 geninsertion
FE16V3 ETV6 gen muteret
FE16V4 ETV6 gendeletion
FE16V5 ETV6 genamplifikation
FE16V9 ETV6 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE16V9 ETV6 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE16VX ETV6 genfusion
FE16XA IRF4 translokation påvist
FE16XB IRF4 translokation ikke påvist
FE16YA MALT1 translokation påvist
FE16YB MALT1 translokation ikke påvist
FE16Z0 TERT mutation ikke påvist
FE16Z1 TERT genstatus normal
FE16Z2 TERT geninsertion
FE16Z3 TERT gen muteret
FE16Z4 TERT gendeletion
FE16Z5 TERT genamplifikation
FE16Z9 TERT genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE16Z9 TERT genvariant af ukendt klinisk betydning
FE16ZX TERT genfusion
FE17A0 AKT2 mutation ikke påvist
FE17A1 AKT2 genstatus normal
FE17A2 AKT2 geninsertion
FE17A3 AKT2 gen muteret
FE17A4 AKT2 gendeletion
FE17A5 AKT2 genamplifikation
FE17A9 AKT2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE17A9 AKT2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE17AX AKT2 genfusion
FE17B0 AKT3 mutation ikke påvist
FE17B1 AKT3 genstatus normal
FE17B2 AKT3 geninsertion
FE17B3 AKT3 gen muteret
FE17B4 AKT3 gendeletion
FE17B5 AKT3 genamplifikation
FE17B9 AKT3 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE17B9 AKT3 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE17BX AKT3 genfusion
FE17C0 AR mutation ikke påvist
FE17C1 AR genstatus normal
FE17C2 AR geninsertion
FE17C3 AR gen muteret
FE17C4 AR gendeletion
FE17C5 AR genamplifikation
FE17C9 AR genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE17C9 AR genvariant af ukendt klinisk betydning
FE17CX AR genfusion
FE17D0 ARAF mutation ikke påvist
FE17D1 ARAF genstatus normal
FE17D2 ARAF geninsertion
FE17D3 ARAF gen muteret
FE17D4 ARAF gendeletion
FE17D5 ARAF genamplifikation
FE17D9 ARAF genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE17D9 ARAF genvariant af ukendt klinisk betydning
FE17E0 ARID1A mutation ikke påvist
FE17E1 ARID1A genstatus normal
FE17E2 ARID1A geninsertion
FE17E3 ARID1A gen muteret
FE17E4 ARID1A gendeletion
FE17E5 ARID1A genamplifikation
FE17E9 ARID1A genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE17E9 ARID1A genvariant af ukendt klinisk betydning
FE17F0 ATR mutation ikke påvist
FE17F1 ATR genstatus normal
FE17F2 ATR geninsertion
FE17F3 ATR gen muteret
FE17F4 ATR gendeletion
FE17F5 ATR genamplifikation
FE17F9 ATR genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE17F9 ATR genvariant af ukendt klinisk betydning
FE17G0 AXL mutation ikke påvist
FE17G1 AXL genstatus normal
FE17G2 AXL geninsertion
FE17G3 AXL gen muteret
FE17G4 AXL gendeletion
FE17G5 AXL genamplifikation
FE17G9 AXL genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE17G9 AXL genvariant af ukendt klinisk betydning
FE17GX AXL genfusion
FE17H0 BAP1 mutation ikke påvist
FE17H1 BAP1 genstatus normal
FE17H2 BAP1 geninsertion
FE17H3 BAP1 gen muteret
FE17H4 BAP1 gendeletion
FE17H5 BAP1 genamplifikation
FE17H9 BAP1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE17H9 BAP1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE17J0 BCOR mutation ikke påvist
FE17J1 BCOR genstatus normal
FE17J2 BCOR geninsertion
FE17J3 BCOR gen muteret
FE17J4 BCOR gendeletion
FE17J5 BCOR genamplifikation
FE17J9 BCOR genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE17J9 BCOR genvariant af ukendt klinisk betydning
FE17K0 BTK mutation ikke påvist
FE17K1 BTK genstatus normal
FE17K2 BTK geninsertion
FE17K3 BTK gen muteret
FE17K4 BTK gendeletion
FE17K5 BTK genamplifikation
FE17K9 BTK genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE17K9 BTK genvariant af ukendt klinisk betydning
FE17L0 CCND1 mutation ikke påvist
FE17L1 CCND1 genstatus normal
FE17L2 CCND1 geninsertion
FE17L3 CCND1 gen muteret
FE17L4 CCND1 gendeletion
FE17L5 CCND1 genamplifikation
FE17L9 CCND1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE17L9 CCND1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE17LX CCND1 genfusion
FE17M0 CDK12 mutation ikke påvist
FE17M1 CDK12 genstatus normal
FE17M2 CDK12 geninsertion
FE17M3 CDK12 gen muteret
FE17M4 CDK12 gendeletion
FE17M5 CDK12 genamplifikation
FE17M9 CDK12 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE17M9 CDK12 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE17N0 CDK4 mutation ikke påvist
FE17N1 CDK4 genstatus normal
FE17N2 CDK4 geninsertion
FE17N3 CDK4 gen muteret
FE17N4 CDK4 gendeletion
FE17N5 CDK4 genamplifikation
FE17N9 CDK4 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE17N9 CDK4 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE17P0 CDK6 mutation ikke påvist
FE17P1 CDK6 genstatus normal
FE17P2 CDK6 geninsertion
FE17P3 CDK6 gen muteret
FE17P4 CDK6 gendeletion
FE17P5 CDK6 genamplifikation
FE17P9 CDK6 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE17P9 CDK6 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE17Q0 CDKN1B mutation ikke påvist
FE17Q1 CDKN1B genstatus normal
FE17Q2 CDKN1B geninsertion
FE17Q3 CDKN1B gen muteret
FE17Q4 CDKN1B gendeletion
FE17Q5 CDKN1B genamplifikation
FE17Q9 CDKN1B genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE17Q9 CDKN1B genvariant af ukendt klinisk betydning
FE17R0 CDKN2B mutation ikke påvist
FE17R1 CDKN2B genstatus normal
FE17R2 CDKN2B geninsertion
FE17R3 CDKN2B gen muteret
FE17R4 CDKN2B gendeletion
FE17R5 CDKN2B genamplifikation
FE17R9 CDKN2B genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE17R9 CDKN2B genvariant af ukendt klinisk betydning
FE17S0 CHEK1 mutation ikke påvist
FE17S1 CHEK1 genstatus normal
FE17S2 CHEK1 geninsertion
FE17S3 CHEK1 gen muteret
FE17S4 CHEK1 gendeletion
FE17S5 CHEK1 genamplifikation
FE17S9 CHEK1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE17S9 CHEK1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE17T0 CHEK2 mutation ikke påvist
FE17T1 CHEK2 genstatus normal
FE17T2 CHEK2 geninsertion
FE17T3 CHEK2 gen muteret
FE17T4 CHEK2 gendeletion
FE17T5 CHEK2 genamplifikation
FE17T9 CHEK2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE17T9 CHEK2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE17U0 CREBBP mutation ikke påvist
FE17U1 CREBBP genstatus normal
FE17U2 CREBBP geninsertion
FE17U3 CREBBP gen muteret
FE17U4 CREBBP gendeletion
FE17U5 CREBBP genamplifikation
FE17U9 CREBBP genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE17U9 CREBBP genvariant af ukendt klinisk betydning
FE17UX CREBBP genfusion
FE17V0 CSF3R mutation ikke påvist
FE17V1 CSF3R genstatus normal
FE17V2 CSF3R geninsertion
FE17V3 CSF3R gen muteret
FE17V4 CSF3R gendeletion
FE17V5 CSF3R genamplifikation
FE17V9 CSF3R genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE17V9 CSF3R genvariant af ukendt klinisk betydning
FE17X0 ERCC2 mutation ikke påvist
FE17X1 ERCC2 genstatus normal
FE17X2 ERCC2 geninsertion
FE17X3 ERCC2 gen muteret
FE17X4 ERCC2 gendeletion
FE17X5 ERCC2 genamplifikation
FE17X9 ERCC2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE17X9 ERCC2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE17Y0 ESR1 mutation ikke påvist
FE17Y1 ESR1 genstatus normal
FE17Y2 ESR1 geninsertion
FE17Y3 ESR1 gen muteret
FE17Y4 ESR1 gendeletion
FE17Y5 ESR1 genamplifikation
FE17Y9 ESR1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE17Y9 ESR1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE17YX ESR1 genfusion
FE17Z0 FANCA mutation ikke påvist
FE17Z1 FANCA genstatus normal
FE17Z2 FANCA geninsertion
FE17Z3 FANCA gen muteret
FE17Z4 FANCA gendeletion
FE17Z5 FANCA genamplifikation
FE17Z9 FANCA genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE17Z9 FANCA genvariant af ukendt klinisk betydning
FE18A0 FANCD2 mutation ikke påvist
FE18A1 FANCD2 genstatus normal
FE18A2 FANCD2 geninsertion
FE18A3 FANCD2 gen muteret
FE18A4 FANCD2 gendeletion
FE18A5 FANCD2 genamplifikation
FE18A9 FANCD2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE18A9 FANCD2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE18B0 FANCI mutation ikke påvist
FE18B1 FANCI genstatus normal
FE18B2 FANCI geninsertion
FE18B3 FANCI gen muteret
FE18B4 FANCI gendeletion
FE18B5 FANCI genamplifikation
FE18B9 FANCI genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE18B9 FANCI genvariant af ukendt klinisk betydning
FE18C0 FGFR4 mutation ikke påvist
FE18C1 FGFR4 genstatus normal
FE18C2 FGFR4 geninsertion
FE18C3 FGFR4 gen muteret
FE18C4 FGFR4 gendeletion
FE18C5 FGFR4 genamplifikation
FE18C9 FGFR4 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE18C9 FGFR4 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE18D0 FOXL2 mutation ikke påvist
FE18D1 FOXL2 genstatus normal
FE18D2 FOXL2 geninsertion
FE18D3 FOXL2 gen muteret
FE18D4 FOXL2 gendeletion
FE18D5 FOXL2 genamplifikation
FE18D9 FOXL2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE18D9 FOXL2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE18E0 IKZF1 mutation ikke påvist
FE18E1 IKZF1 genstatus normal
FE18E2 IKZF1 geninsertion
FE18E3 IKZF1 gen muteret
FE18E4 IKZF1 gendeletion
FE18E5 IKZF1 genamplifikation
FE18E9 IKZF1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE18E9 IKZF1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE18F0 JAK1 mutation ikke påvist
FE18F1 JAK1 genstatus normal
FE18F2 JAK1 geninsertion
FE18F3 JAK1 gen muteret
FE18F4 JAK1 gendeletion
FE18F5 JAK1 genamplifikation
FE18F9 JAK1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE18F9 JAK1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE18G0 KNSTRN mutation ikke påvist
FE18G1 KNSTRN genstatus normal
FE18G2 KNSTRN geninsertion
FE18G3 KNSTRN gen muteret
FE18G4 KNSTRN gendeletion
FE18G5 KNSTRN genamplifikation
FE18G9 KNSTRN genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE18G9 KNSTRN genvariant af ukendt klinisk betydning
FE18H0 MAGOH mutation ikke påvist
FE18H1 MAGOH genstatus normal
FE18H2 MAGOH geninsertion
FE18H3 MAGOH gen muteret
FE18H4 MAGOH gendeletion
FE18H5 MAGOH genamplifikation
FE18H9 MAGOH genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE18H9 MAGOH genvariant af ukendt klinisk betydning
FE18J0 MAP2K2 mutation ikke påvist
FE18J1 MAP2K2 genstatus normal
FE18J2 MAP2K2 geninsertion
FE18J3 MAP2K2 gen muteret
FE18J4 MAP2K2 gendeletion
FE18J5 MAP2K2 genamplifikation
FE18J9 MAP2K2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE18J9 MAP2K2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE18K0 MAP2K4 mutation ikke påvist
FE18K1 MAP2K4 genstatus normal
FE18K2 MAP2K4 geninsertion
FE18K3 MAP2K4 gen muteret
FE18K4 MAP2K4 gendeletion
FE18K5 MAP2K4 genamplifikation
FE18K9 MAP2K4 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE18K9 MAP2K4 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE18L0 MAPK1 mutation ikke påvist
FE18L1 MAPK1 genstatus normal
FE18L2 MAPK1 geninsertion
FE18L3 MAPK1 gen muteret
FE18L4 MAPK1 gendeletion
FE18L5 MAPK1 genamplifikation
FE18L9 MAPK1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE18L9 MAPK1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE18M0 MAX mutation ikke påvist
FE18M1 MAX genstatus normal
FE18M2 MAX geninsertion
FE18M3 MAX gen muteret
FE18M4 MAX gendeletion
FE18M5 MAX genamplifikation
FE18M9 MAX genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE18M9 MAX genvariant af ukendt klinisk betydning
FE18N0 MDM4 mutation ikke påvist
FE18N1 MDM4 genstatus normal
FE18N2 MDM4 geninsertion
FE18N3 MDM4 gen muteret
FE18N4 MDM4 gendeletion
FE18N5 MDM4 genamplifikation
FE18N9 MDM4 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE18N9 MDM4 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE18NX MDM4 genfusion
FE18P0 MED12 mutation ikke påvist
FE18P1 MED12 genstatus normal
FE18P2 MED12 geninsertion
FE18P3 MED12 gen muteret
FE18P4 MED12 gendeletion
FE18P5 MED12 genamplifikation
FE18P9 MED12 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE18P9 MED12 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE18Q0 MRE11A mutation ikke påvist
FE18Q1 MRE11A genstatus normal
FE18Q2 MRE11A geninsertion
FE18Q3 MRE11A gen muteret
FE18Q4 MRE11A gendeletion
FE18Q5 MRE11A genamplifikation
FE18Q9 MRE11A genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE18Q9 MRE11A genvariant af ukendt klinisk betydning
FE18R0 MSH2 mutation ikke påvist
FE18R1 MSH2 genstatus normal
FE18R2 MSH2 geninsertion
FE18R3 MSH2 gen muteret
FE18R4 MSH2 gendeletion
FE18R5 MSH2 genamplifikation
FE18R9 MSH2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE18R9 MSH2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE18S0 MSH6 mutation ikke påvist
FE18S1 MSH6 genstatus normal
FE18S2 MSH6 geninsertion
FE18S3 MSH6 gen muteret
FE18S4 MSH6 gendeletion
FE18S5 MSH6 genamplifikation
FE18S9 MSH6 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE18S9 MSH6 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE18T0 MTOR mutation ikke påvist
FE18T1 MTOR genstatus normal
FE18T2 MTOR geninsertion
FE18T3 MTOR gen muteret
FE18T4 MTOR gendeletion
FE18T5 MTOR genamplifikation
FE18T9 MTOR genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE18T9 MTOR genvariant af ukendt klinisk betydning
FE18U0 MYC mutation ikke påvist
FE18U1 MYC genstatus normal
FE18U2 MYC geninsertion
FE18U3 MYC gen muteret
FE18U4 MYC gendeletion
FE18U5 MYC genamplifikation
FE18U9 MYC genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE18U9 MYC genvariant af ukendt klinisk betydning
FE18V0 MYCN mutation ikke påvist
FE18V1 MYCN genstatus normal
FE18V2 MYCN geninsertion
FE18V3 MYCN gen muteret
FE18V4 MYCN gendeletion
FE18V5 MYCN genamplifikation
FE18V9 MYCN genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE18V9 MYCN genvariant af ukendt klinisk betydning
FE18X0 ERBB3 mutation ikke påvist
FE18X1 ERBB3 genstatus normal
FE18X2 ERBB3 geninsertion
FE18X3 ERBB3 gen muteret
FE18X4 ERBB3 gendeletion
FE18X5 ERBB3 genamplifikation
FE18X9 ERBB3 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE18X9 ERBB3 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE18Y0 NBN mutation ikke påvist
FE18Y1 NBN genstatus normal
FE18Y2 NBN geninsertion
FE18Y3 NBN gen muteret
FE18Y4 NBN gendeletion
FE18Y5 NBN genamplifikation
FE18Y9 NBN genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE18Y9 NBN genvariant af ukendt klinisk betydning
FE18Z0 NF1 mutation ikke påvist
FE18Z1 NF1 genstatus normal
FE18Z2 NF1 geninsertion
FE18Z3 NF1 gen muteret
FE18Z4 NF1 gendeletion
FE18Z5 NF1 genamplifikation
FE18Z9 NF1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE18Z9 NF1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE18ZX NF1 genfusion
FE1940 genmosaik
FE19A0 NF2 mutation ikke påvist
FE19A1 NF2 genstatus normal
FE19A2 NF2 geninsertion
FE19A3 NF2 gen muteret
FE19A4 NF2 gendeletion
FE19A5 NF2 genamplifikation
FE19A9 NF2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE19A9 NF2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE19B0 NFE2L2 mutation ikke påvist
FE19B1 NFE2L2 genstatus normal
FE19B2 NFE2L2 geninsertion
FE19B3 NFE2L2 gen muteret
FE19B4 NFE2L2 gendeletion
FE19B5 NFE2L2 genamplifikation
FE19B9 NFE2L2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE19B9 NFE2L2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE19C0 NOTCH2 mutation ikke påvist
FE19C1 NOTCH2 genstatus normal
FE19C2 NOTCH2 geninsertion
FE19C3 NOTCH2 gen muteret
FE19C4 NOTCH2 gendeletion
FE19C5 NOTCH2 genamplifikation
FE19C9 NOTCH2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE19C9 NOTCH2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE19D0 NOTCH3 mutation ikke påvist
FE19D1 NOTCH3 genstatus normal
FE19D2 NOTCH3 geninsertion
FE19D3 NOTCH3 gen muteret
FE19D4 NOTCH3 gendeletion
FE19D5 NOTCH3 genamplifikation
FE19D9 NOTCH3 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE19D9 NOTCH3 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE19E0 NTRK1 mutation ikke påvist
FE19E1 NTRK1 genstatus normal
FE19E2 NTRK1 geninsertion
FE19E3 NTRK1 gen muteret
FE19E4 NTRK1 gendeletion
FE19E5 NTRK1 genamplifikation
FE19E9 NTRK1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE19E9 NTRK1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE19EX NTRK1 genfusion
FE19F0 NTRK2 mutation ikke påvist
FE19F1 NTRK2 genstatus normal
FE19F2 NTRK2 geninsertion
FE19F3 NTRK2 gen muteret
FE19F4 NTRK2 gendeletion
FE19F5 NTRK2 genamplifikation
FE19F9 NTRK2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE19F9 NTRK2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE19FX NTRK2 genfusion
FE19G0 NTRK3 mutation ikke påvist
FE19G1 NTRK3 genstatus normal
FE19G2 NTRK3 geninsertion
FE19G3 NTRK3 gen muteret
FE19G4 NTRK3 gendeletion
FE19G5 NTRK3 genamplifikation
FE19G9 NTRK3 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE19G9 NTRK3 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE19GX NTRK3 genfusion
FE19H0 PALB2 mutation ikke påvist
FE19H1 PALB2 genstatus normal
FE19H2 PALB2 geninsertion
FE19H3 PALB2 gen muteret
FE19H4 PALB2 gendeletion
FE19H5 PALB2 genamplifikation
FE19H9 PALB2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE19H9 PALB2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE19J0 PDGFRB mutation ikke påvist
FE19J1 PDGFRB genstatus normal
FE19J2 PDGFRB geninsertion
FE19J3 PDGFRB gen muteret
FE19J4 PDGFRB gendeletion
FE19J5 PDGFRB genamplifikation
FE19J9 PDGFRB genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE19J9 PDGFRB genvariant af ukendt klinisk betydning
FE19JX PDGFRB genfusion
FE19K0 PHF6 mutation ikke påvist
FE19K1 PHF6 genstatus normal
FE19K2 PHF6 geninsertion
FE19K3 PHF6 gen muteret
FE19K4 PHF6 gendeletion
FE19K5 PHF6 genamplifikation
FE19K9 PHF6 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE19K9 PHF6 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE19L0 PIK3CB mutation ikke påvist
FE19L1 PIK3CB genstatus normal
FE19L2 PIK3CB geninsertion
FE19L3 PIK3CB gen muteret
FE19L4 PIK3CB gendeletion
FE19L5 PIK3CB genamplifikation
FE19L9 PIK3CB genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE19L9 PIK3CB genvariant af ukendt klinisk betydning
FE19M0 PIK3R1 mutation ikke påvist
FE19M1 PIK3R1 genstatus normal
FE19M2 PIK3R1 geninsertion
FE19M3 PIK3R1 gen muteret
FE19M4 PIK3R1 gendeletion
FE19M5 PIK3R1 genamplifikation
FE19M9 PIK3R1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE19M9 PIK3R1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE19N0 PMS2 mutation ikke påvist
FE19N1 PMS2 genstatus normal
FE19N2 PMS2 geninsertion
FE19N3 PMS2 gen muteret
FE19N4 PMS2 gendeletion
FE19N5 PMS2 genamplifikation
FE19N9 PMS2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE19N9 PMS2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE19P0 POLE mutation ikke påvist
FE19P1 POLE genstatus normal
FE19P2 POLE geninsertion
FE19P3 POLE gen muteret
FE19P4 POLE gendeletion
FE19P5 POLE genamplifikation
FE19P9 POLE genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE19P9 POLE genvariant af ukendt klinisk betydning
FE19Q0 PPP2R1A mutation ikke påvist
FE19Q1 PPP2R1A genstatus normal
FE19Q2 PPP2R1A geninsertion
FE19Q3 PPP2R1A gen muteret
FE19Q4 PPP2R1A gendeletion
FE19Q5 PPP2R1A genamplifikation
FE19Q9 PPP2R1A genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE19Q9 PPP2R1A genvariant af ukendt klinisk betydning
FE19R0 PRPF8 mutation ikke påvist
FE19R1 PRPF8 genstatus normal
FE19R2 PRPF8 geninsertion
FE19R3 PRPF8 gen muteret
FE19R4 PRPF8 gendeletion
FE19R5 PRPF8 genamplifikation
FE19R9 PRPF8 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE19R9 PRPF8 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE19S0 PTCH1 mutation ikke påvist
FE19S1 PTCH1 genstatus normal
FE19S2 PTCH1 geninsertion
FE19S3 PTCH1 gen muteret
FE19S4 PTCH1 gendeletion
FE19S5 PTCH1 genamplifikation
FE19S9 PTCH1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE19S9 PTCH1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE19T0 RAC1 mutation ikke påvist
FE19T1 RAC1 genstatus normal
FE19T2 RAC1 geninsertion
FE19T3 RAC1 gen muteret
FE19T4 RAC1 gendeletion
FE19T5 RAC1 genamplifikation
FE19T9 RAC1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE19T9 RAC1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE19U0 RAD50 mutation ikke påvist
FE19U1 RAD50 genstatus normal
FE19U2 RAD50 geninsertion
FE19U3 RAD50 gen muteret
FE19U4 RAD50 gendeletion
FE19U5 RAD50 genamplifikation
FE19U9 RAD50 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE19U9 RAD50 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE19V0 RAD51 mutation ikke påvist
FE19V1 RAD51 genstatus normal
FE19V2 RAD51 geninsertion
FE19V3 RAD51 gen muteret
FE19V4 RAD51 gendeletion
FE19V5 RAD51 genamplifikation
FE19V9 RAD51 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE19V9 RAD51 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE19X0 RAD51B mutation ikke påvist
FE19X1 RAD51B genstatus normal
FE19X2 RAD51B geninsertion
FE19X3 RAD51B gen muteret
FE19X4 RAD51B gendeletion
FE19X5 RAD51B genamplifikation
FE19X9 RAD51B genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE19X9 RAD51B genvariant af ukendt klinisk betydning
FE19XX RAD51B genfusion
FE19Y0 RAD51C mutation ikke påvist
FE19Y1 RAD51C genstatus normal
FE19Y2 RAD51C geninsertion
FE19Y3 RAD51C gen muteret
FE19Y4 RAD51C gendeletion
FE19Y5 RAD51C genamplifikation
FE19Y9 RAD51C genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE19Y9 RAD51C genvariant af ukendt klinisk betydning
FE19Z0 RAD51D mutation ikke påvist
FE19Z1 RAD51D genstatus normal
FE19Z2 RAD51D geninsertion
FE19Z3 RAD51D gen muteret
FE19Z4 RAD51D gendeletion
FE19Z5 RAD51D genamplifikation
FE19Z9 RAD51D genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE19Z9 RAD51D genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1AA0 RAF1 mutation ikke påvist
FE1AA1 RAF1 genstatus normal
FE1AA2 RAF1 geninsertion
FE1AA3 RAF1 gen muteret
FE1AA4 RAF1 gendeletion
FE1AA5 RAF1 genamplifikation
FE1AA9 RAF1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1AA9 RAF1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1AAX RAF1 genfusion
FE1AB0 RHEB mutation ikke påvist
FE1AB1 RHEB genstatus normal
FE1AB2 RHEB geninsertion
FE1AB3 RHEB gen muteret
FE1AB4 RHEB gendeletion
FE1AB5 RHEB genamplifikation
FE1AB9 RHEB genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1AB9 RHEB genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1AC0 RHOA mutation ikke påvist
FE1AC1 RHOA genstatus normal
FE1AC2 RHOA geninsertion
FE1AC3 RHOA gen muteret
FE1AC4 RHOA gendeletion
FE1AC5 RHOA genamplifikation
FE1AC9 RHOA genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1AC9 RHOA genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1AD0 RNF43 mutation ikke påvist
FE1AD1 RNF43 genstatus normal
FE1AD2 RNF43 geninsertion
FE1AD3 RNF43 gen muteret
FE1AD4 RNF43 gendeletion
FE1AD5 RNF43 genamplifikation
FE1AD9 RNF43 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1AD9 RNF43 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1AE0 ROS1 mutation ikke påvist
FE1AE1 ROS1 genstatus normal
FE1AE2 ROS1 geninsertion
FE1AE3 ROS1 gen muteret
FE1AE4 ROS1 gendeletion
FE1AE5 ROS1 genamplifikation
FE1AE9 ROS1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1AE9 ROS1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1AEX ROS1 genfusion
FE1AF0 SETBP1 mutation ikke påvist
FE1AF1 SETBP1 genstatus normal
FE1AF2 SETBP1 geninsertion
FE1AF3 SETBP1 gen muteret
FE1AF4 SETBP1 gendeletion
FE1AF5 SETBP1 genamplifikation
FE1AF9 SETBP1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1AF9 SETBP1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1AG0 SETD2 mutation ikke påvist
FE1AG1 SETD2 genstatus normal
FE1AG2 SETD2 geninsertion
FE1AG3 SETD2 gen muteret
FE1AG4 SETD2 gendeletion
FE1AG5 SETD2 genamplifikation
FE1AG9 SETD2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1AG9 SETD2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1AH0 SF3B1 mutation ikke påvist
FE1AH1 SF3B1 genstatus normal
FE1AH2 SF3B1 geninsertion
FE1AH3 SF3B1 gen muteret
FE1AH4 SF3B1 gendeletion
FE1AH5 SF3B1 genamplifikation
FE1AH9 SF3B1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1AH9 SF3B1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1AJ0 SH2B3 mutation ikke påvist
FE1AJ1 SH2B3 genstatus normal
FE1AJ2 SH2B3 geninsertion
FE1AJ3 SH2B3 gen muteret
FE1AJ4 SH2B3 gendeletion
FE1AJ5 SH2B3 genamplifikation
FE1AJ9 SH2B3 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1AJ9 SH2B3 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1AK0 SLX4 mutation ikke påvist
FE1AK1 SLX4 genstatus normal
FE1AK2 SLX4 geninsertion
FE1AK3 SLX4 gen muteret
FE1AK4 SLX4 gendeletion
FE1AK5 SLX4 genamplifikation
FE1AK9 SLX4 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1AK9 SLX4 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1AL0 SPOP mutation ikke påvist
FE1AL1 SPOP genstatus normal
FE1AL2 SPOP geninsertion
FE1AL3 SPOP gen muteret
FE1AL4 SPOP gendeletion
FE1AL5 SPOP genamplifikation
FE1AL9 SPOP genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1AL9 SPOP genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1AM0 SRSF2 mutation ikke påvist
FE1AM1 SRSF2 genstatus normal
FE1AM2 SRSF2 geninsertion
FE1AM3 SRSF2 gen muteret
FE1AM4 SRSF2 gendeletion
FE1AM5 SRSF2 genamplifikation
FE1AM9 SRSF2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1AM9 SRSF2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1AN0 STAG2 mutation ikke påvist
FE1AN1 STAG2 genstatus normal
FE1AN2 STAG2 geninsertion
FE1AN3 STAG2 gen muteret
FE1AN4 STAG2 gendeletion
FE1AN5 STAG2 genamplifikation
FE1AN9 STAG2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1AN9 STAG2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1AP0 TOP1 mutation ikke påvist
FE1AP1 TOP1 genstatus normal
FE1AP2 TOP1 geninsertion
FE1AP3 TOP1 gen muteret
FE1AP4 TOP1 gendeletion
FE1AP5 TOP1 genamplifikation
FE1AP9 TOP1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1AP9 TOP1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1AQ0 TSC1 mutation ikke påvist
FE1AQ1 TSC1 genstatus normal
FE1AQ2 TSC1 geninsertion
FE1AQ3 TSC1 gen muteret
FE1AQ4 TSC1 gendeletion
FE1AQ5 TSC1 genamplifikation
FE1AQ9 TSC1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1AQ9 TSC1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1AR0 TSC2 mutation ikke påvist
FE1AR1 TSC2 genstatus normal
FE1AR2 TSC2 geninsertion
FE1AR3 TSC2 gen muteret
FE1AR4 TSC2 gendeletion
FE1AR5 TSC2 genamplifikation
FE1AR9 TSC2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1AR9 TSC2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1AS0 U2AF1 mutation ikke påvist
FE1AS1 U2AF1 genstatus normal
FE1AS2 U2AF1 geninsertion
FE1AS3 U2AF1 gen muteret
FE1AS4 U2AF1 gendeletion
FE1AS5 U2AF1 genamplifikation
FE1AS9 U2AF1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1AS9 U2AF1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1AT0 XPO1 mutation ikke påvist
FE1AT1 XPO1 genstatus normal
FE1AT2 XPO1 geninsertion
FE1AT3 XPO1 gen muteret
FE1AT4 XPO1 gendeletion
FE1AT5 XPO1 genamplifikation
FE1AT9 XPO1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1AT9 XPO1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1AU0 ZRSR2 mutation ikke påvist
FE1AU1 ZRSR2 genstatus normal
FE1AU2 ZRSR2 geninsertion
FE1AU3 ZRSR2 gen muteret
FE1AU4 ZRSR2 gendeletion
FE1AU5 ZRSR2 genamplifikation
FE1AU9 ZRSR2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1AU9 ZRSR2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1AV0 CCND2 mutation ikke påvist
FE1AV1 CCND2 genstatus normal
FE1AV2 CCND2 geninsertion
FE1AV3 CCND2 gen muteret
FE1AV4 CCND2 gendeletion
FE1AV5 CCND2 genamplifikation
FE1AV9 CCND2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1AV9 CCND2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1AX0 CCND3 mutation ikke påvist
FE1AX1 CCND3 genstatus normal
FE1AX2 CCND3 geninsertion
FE1AX3 CCND3 gen muteret
FE1AX4 CCND3 gendeletion
FE1AX5 CCND3 genamplifikation
FE1AX9 CCND3 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1AX9 CCND3 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1AY0 CCNE1 mutation ikke påvist
FE1AY1 CCNE1 genstatus normal
FE1AY2 CCNE1 geninsertion
FE1AY3 CCNE1 gen muteret
FE1AY4 CCNE1 gendeletion
FE1AY5 CCNE1 genamplifikation
FE1AY9 CCNE1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1AY9 CCNE1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1AZ0 CDK2 mutation ikke påvist
FE1AZ1 CDK2 genstatus normal
FE1AZ2 CDK2 geninsertion
FE1AZ3 CDK2 gen muteret
FE1AZ4 CDK2 gendeletion
FE1AZ5 CDK2 genamplifikation
FE1AZ9 CDK2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1AZ9 CDK2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1BA0 FGF19 mutation ikke påvist
FE1BA1 FGF19 genstatus normal
FE1BA2 FGF19 geninsertion
FE1BA3 FGF19 gen muteret
FE1BA4 FGF19 gendeletion
FE1BA5 FGF19 genamplifikation
FE1BA9 FGF19 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1BA9 FGF19 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1BB0 FGF3 mutation ikke påvist
FE1BB1 FGF3 genstatus normal
FE1BB2 FGF3 geninsertion
FE1BB3 FGF3 gen muteret
FE1BB4 FGF3 gendeletion
FE1BB5 FGF3 genamplifikation
FE1BB9 FGF3 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1BB9 FGF3 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1BC0 IGF1R mutation ikke påvist
FE1BC1 IGF1R genstatus normal
FE1BC2 IGF1R geninsertion
FE1BC3 IGF1R gen muteret
FE1BC4 IGF1R gendeletion
FE1BC5 IGF1R genamplifikation
FE1BC9 IGF1R genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1BC9 IGF1R genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1BD0 MDM2 mutation ikke påvist
FE1BD1 MDM2 genstatus normal
FE1BD2 MDM2 geninsertion
FE1BD3 MDM2 gen muteret
FE1BD4 MDM2 gendeletion
FE1BD5 MDM2 genamplifikation
FE1BD9 MDM2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1BD9 MDM2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1BE0 MYCL mutation ikke påvist
FE1BE1 MYCL genstatus normal
FE1BE2 MYCL geninsertion
FE1BE3 MYCL gen muteret
FE1BE4 MYCL gendeletion
FE1BE5 MYCL genamplifikation
FE1BE9 MYCL genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1BE9 MYCL genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1BF0 PRARG mutation ikke påvist
FE1BF1 PRARG genstatus normal
FE1BF2 PRARG geninsertion
FE1BF3 PRARG gen muteret
FE1BF4 PRARG gendeletion
FE1BF5 PRARG genamplifikation
FE1BF9 PRARG genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1BF9 PRARG genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1BG0 RICTOR mutation ikke påvist
FE1BG1 RICTOR genstatus normal
FE1BG2 RICTOR geninsertion
FE1BG3 RICTOR gen muteret
FE1BG4 RICTOR gendeletion
FE1BG5 RICTOR genamplifikation
FE1BG9 RICTOR genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1BG9 RICTOR genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1BH0 BCL2 mutation ikke påvist
FE1BH1 BCL2 genstatus normal
FE1BH2 BCL2 geninsertion
FE1BH3 BCL2 gen muteret
FE1BH4 BCL2 gendeletion
FE1BH5 BCL2 genamplifikation
FE1BH9 BCL2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1BH9 BCL2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1BHX BCL2 genfusion
FE1BJ0 ERG mutation ikke påvist
FE1BJ1 ERG genstatus normal
FE1BJ2 ERG geninsertion
FE1BJ3 ERG gen muteret
FE1BJ4 ERG gendeletion
FE1BJ5 ERG genamplifikation
FE1BJ9 ERG genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1BJ9 ERG genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1BJX ERG genfusion
FE1BK0 ETV1 mutation ikke påvist
FE1BK1 ETV1 genstatus normal
FE1BK2 ETV1 geninsertion
FE1BK3 ETV1 gen muteret
FE1BK4 ETV1 gendeletion
FE1BK5 ETV1 genamplifikation
FE1BK9 ETV1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1BK9 ETV1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1BKX ETV1 genfusion
FE1BL0 ETV4 mutation ikke påvist
FE1BL1 ETV4 genstatus normal
FE1BL2 ETV4 geninsertion
FE1BL3 ETV4 gen muteret
FE1BL4 ETV4 gendeletion
FE1BL5 ETV4 genamplifikation
FE1BL9 ETV4 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1BL9 ETV4 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1BLX ETV4 genfusion
FE1BM0 ETV5 mutation ikke påvist
FE1BM1 ETV5 genstatus normal
FE1BM2 ETV5 geninsertion
FE1BM3 ETV5 gen muteret
FE1BM4 ETV5 gendeletion
FE1BM5 ETV5 genamplifikation
FE1BM9 ETV5 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1BM9 ETV5 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1BMX ETV5 genfusion
FE1BN0 FGR mutation ikke påvist
FE1BN1 FGR genstatus normal
FE1BN2 FGR geninsertion
FE1BN3 FGR gen muteret
FE1BN4 FGR gendeletion
FE1BN5 FGR genamplifikation
FE1BN9 FGR genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1BN9 FGR genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1BNX FGR genfusion
FE1BP0 FUS mutation ikke påvist
FE1BP1 FUS genstatus normal
FE1BP2 FUS geninsertion
FE1BP3 FUS gen muteret
FE1BP4 FUS gendeletion
FE1BP5 FUS genamplifikation
FE1BP9 FUS genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1BP9 FUS genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1BPX FUS genfusion
FE1BQ0 HMGA2 mutation ikke påvist
FE1BQ1 HMGA2 genstatus normal
FE1BQ2 HMGA2 geninsertion
FE1BQ3 HMGA2 gen muteret
FE1BQ4 HMGA2 gendeletion
FE1BQ5 HMGA2 genamplifikation
FE1BQ9 HMGA2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1BQ9 HMGA2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1BQX HMGA2 genfusion
FE1BR0 KMT2A mutation ikke påvist
FE1BR1 KMT2A genstatus normal
FE1BR2 KMT2A geninsertion
FE1BR3 KMT2A gen muteret
FE1BR4 KMT2A gendeletion
FE1BR5 KMT2A genamplifikation
FE1BR9 KMT2A genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1BR9 KMT2A genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1BRX KMT2A genfusion
FE1BS0 MECOM mutation ikke påvist
FE1BS1 MECOM genstatus normal
FE1BS2 MECOM geninsertion
FE1BS3 MECOM gen muteret
FE1BS4 MECOM gendeletion
FE1BS5 MECOM genamplifikation
FE1BS9 MECOM genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1BS9 MECOM genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1BSX MECOM genfusion
FE1BT0 MLLT3 mutation ikke påvist
FE1BT1 MLLT3 genstatus normal
FE1BT2 MLLT3 geninsertion
FE1BT3 MLLT3 gen muteret
FE1BT4 MLLT3 gendeletion
FE1BT5 MLLT3 genamplifikation
FE1BT9 MLLT3 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1BT9 MLLT3 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1BTX MLLT3 genfusion
FE1BU0 MLLT10 mutation ikke påvist
FE1BU1 MLLT10 genstatus normal
FE1BU2 MLLT10 geninsertion
FE1BU3 MLLT10 gen muteret
FE1BU4 MLLT10 gendeletion
FE1BU5 MLLT10 genamplifikation
FE1BU9 MLLT10 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1BU9 MLLT10 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1BUX MLLT10 genfusion
FE1BV0 MYB mutation ikke påvist
FE1BV1 MYB genstatus normal
FE1BV2 MYB geninsertion
FE1BV3 MYB gen muteret
FE1BV4 MYB gendeletion
FE1BV5 MYB genamplifikation
FE1BV9 MYB genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1BV9 MYB genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1BVX MYB genfusion
FE1BX0 MYBL1 mutation ikke påvist
FE1BX1 MYBL1 genstatus normal
FE1BX2 MYBL1 geninsertion
FE1BX3 MYBL1 gen muteret
FE1BX4 MYBL1 gendeletion
FE1BX5 MYBL1 genamplifikation
FE1BX9 MYBL1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1BX9 MYBL1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1BXX MYBL1 genfusion
FE1BY0 MYH11 mutation ikke påvist
FE1BY1 MYH11 genstatus normal
FE1BY2 MYH11 geninsertion
FE1BY3 MYH11 gen muteret
FE1BY4 MYH11 gendeletion
FE1BY5 MYH11 genamplifikation
FE1BY9 MYH11 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1BY9 MYH11 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1BYX MYH11 genfusion
FE1BZ0 NOTCH4 mutation ikke påvist
FE1BZ1 NOTCH4 genstatus normal
FE1BZ2 NOTCH4 geninsertion
FE1BZ3 NOTCH4 gen muteret
FE1BZ4 NOTCH4 gendeletion
FE1BZ5 NOTCH4 genamplifikation
FE1BZ9 NOTCH4 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1BZ9 NOTCH4 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1BZX NOTCH4 genfusion
FE1CA0 NRG1 mutation ikke påvist
FE1CA1 NRG1 genstatus normal
FE1CA2 NRG1 geninsertion
FE1CA3 NRG1 gen muteret
FE1CA4 NRG1 gendeletion
FE1CA5 NRG1 genamplifikation
FE1CA9 NRG1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1CA9 NRG1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1CAX NRG1 genfusion
FE1CB0 NUP214 mutation ikke påvist
FE1CB1 NUP214 genstatus normal
FE1CB2 NUP214 geninsertion
FE1CB3 NUP214 gen muteret
FE1CB4 NUP214 gendeletion
FE1CB5 NUP214 genamplifikation
FE1CB9 NUP214 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1CB9 NUP214 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1CBX NUP214 genfusion
FE1CC0 NUTM1 mutation ikke påvist
FE1CC1 NUTM1 genstatus normal
FE1CC2 NUTM1 geninsertion
FE1CC3 NUTM1 gen muteret
FE1CC4 NUTM1 gendeletion
FE1CC5 NUTM1 genamplifikation
FE1CC9 NUTM1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1CC9 NUTM1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1CCX NUTM1 genfusion
FE1CD0 PPARG mutation ikke påvist
FE1CD1 PPARG genstatus normal
FE1CD2 PPARG geninsertion
FE1CD3 PPARG gen muteret
FE1CD4 PPARG gendeletion
FE1CD5 PPARG genamplifikation
FE1CD9 PPARG genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1CD9 PPARG genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1CDX PPARG genfusion
FE1CE0 PRKACA mutation ikke påvist
FE1CE1 PRKACA genstatus normal
FE1CE2 PRKACA geninsertion
FE1CE3 PRKACA gen muteret
FE1CE4 PRKACA gendeletion
FE1CE5 PRKACA genamplifikation
FE1CE9 PRKACA genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1CE9 PRKACA genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1CEX PRKACA genfusion
FE1CF0 PRKACB mutation ikke påvist
FE1CF1 PRKACB genstatus normal
FE1CF2 PRKACB geninsertion
FE1CF3 PRKACB gen muteret
FE1CF4 PRKACB gendeletion
FE1CF5 PRKACB genamplifikation
FE1CF9 PRKACB genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1CF9 PRKACB genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1CFX PRKACB genfusion
FE1CG0 RARA mutation ikke påvist
FE1CG1 RARA genstatus normal
FE1CG2 RARA geninsertion
FE1CG3 RARA gen muteret
FE1CG4 RARA gendeletion
FE1CG5 RARA genamplifikation
FE1CG9 RARA genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1CG9 RARA genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1CGX RARA genfusion
FE1CH0 RBM15 mutation ikke påvist
FE1CH1 RBM15 genstatus normal
FE1CH2 RBM15 geninsertion
FE1CH3 RBM15 gen muteret
FE1CH4 RBM15 gendeletion
FE1CH5 RBM15 genamplifikation
FE1CH9 RBM15 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1CH9 RBM15 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1CHX RBM15 genfusion
FE1CJ0 RELA mutation ikke påvist
FE1CJ1 RELA genstatus normal
FE1CJ2 RELA geninsertion
FE1CJ3 RELA gen muteret
FE1CJ4 RELA gendeletion
FE1CJ5 RELA genamplifikation
FE1CJ9 RELA genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1CJ9 RELA genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1CJX RELA genfusion
FE1CK0 RSPO2 mutation ikke påvist
FE1CK1 RSPO2 genstatus normal
FE1CK2 RSPO2 geninsertion
FE1CK3 RSPO2 gen muteret
FE1CK4 RSPO2 gendeletion
FE1CK5 RSPO2 genamplifikation
FE1CK9 RSPO2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1CK9 RSPO2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1CKX RSPO2 genfusion
FE1CL0 RSPO3 mutation ikke påvist
FE1CL1 RSPO3 genstatus normal
FE1CL2 RSPO3 geninsertion
FE1CL3 RSPO3 gen muteret
FE1CL4 RSPO3 gendeletion
FE1CL5 RSPO3 genamplifikation
FE1CL9 RSPO3 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1CL9 RSPO3 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1CLX RSPO3 genfusion
FE1CM0 TCF3 mutation ikke påvist
FE1CM1 TCF3 genstatus normal
FE1CM2 TCF3 geninsertion
FE1CM3 TCF3 gen muteret
FE1CM4 TCF3 gendeletion
FE1CM5 TCF3 genamplifikation
FE1CM9 TCF3 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1CM9 TCF3 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1CMX TCF3 genfusion
FE1CN0 TFE3 mutation ikke påvist
FE1CN1 TFE3 genstatus normal
FE1CN2 TFE3 geninsertion
FE1CN3 TFE3 gen muteret
FE1CN4 TFE3 gendeletion
FE1CN5 TFE3 genamplifikation
FE1CN9 TFE3 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1CN9 TFE3 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1CNX TFE3 genfusion
FE1CP0 HIST1H3B mutation ikke påvist
FE1CP1 HIST1H3B genstatus normal
FE1CP2 HIST1H3B geninsertion
FE1CP3 HIST1H3B gen muteret
FE1CP4 HIST1H3B gendeletion
FE1CP5 HIST1H3B genamplifikation
FE1CP9 HIST1H3B genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1CP9 HIST1H3B genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1CQ0 ACTB mutation ikke påvist
FE1CQ1 ACTB genstatus normal
FE1CQ2 ACTB geninsertion
FE1CQ3 ACTB gen muteret
FE1CQ4 ACTB gendeletion
FE1CQ5 ACTB genamplifikation
FE1CQ9 ACTB genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1CQ9 ACTB genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1CR0 ALB mutation ikke påvist
FE1CR1 ALB genstatus normal
FE1CR2 ALB geninsertion
FE1CR3 ALB gen muteret
FE1CR4 ALB gendeletion
FE1CR5 ALB genamplifikation
FE1CR9 ALB genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1CR9 ALB genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1CS0 ARID2 mutation ikke påvist
FE1CS1 ARID2 genstatus normal
FE1CS2 ARID2 geninsertion
FE1CS3 ARID2 gen muteret
FE1CS4 ARID2 gendeletion
FE1CS5 ARID2 genamplifikation
FE1CS9 ARID2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1CS9 ARID2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1CT0 AXIN1 mutation ikke påvist
FE1CT1 AXIN1 genstatus normal
FE1CT2 AXIN1 geninsertion
FE1CT3 AXIN1 gen muteret
FE1CT4 AXIN1 gendeletion
FE1CT5 AXIN1 genamplifikation
FE1CT9 AXIN1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1CT9 AXIN1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1CU0 B2M mutation ikke påvist
FE1CU1 B2M genstatus normal
FE1CU2 B2M geninsertion
FE1CU3 B2M gen muteret
FE1CU4 B2M gendeletion
FE1CU5 B2M genamplifikation
FE1CU9 B2M genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1CU9 B2M genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1CV0 BCL6 mutation ikke påvist
FE1CV1 BCL6 genstatus normal
FE1CV2 BCL6 geninsertion
FE1CV3 BCL6 gen muteret
FE1CV4 BCL6 gendeletion
FE1CV5 BCL6 genamplifikation
FE1CV9 BCL6 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1CV9 BCL6 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1CX0 BIRC3 mutation ikke påvist
FE1CX1 BIRC3 genstatus normal
FE1CX2 BIRC3 geninsertion
FE1CX3 BIRC3 gen muteret
FE1CX4 BIRC3 gendeletion
FE1CX5 BIRC3 genamplifikation
FE1CX9 BIRC3 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1CX9 BIRC3 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1CY0 BTG1 mutation ikke påvist
FE1CY1 BTG1 genstatus normal
FE1CY2 BTG1 geninsertion
FE1CY3 BTG1 gen muteret
FE1CY4 BTG1 gendeletion
FE1CY5 BTG1 genamplifikation
FE1CY9 BTG1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1CY9 BTG1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1CZ0 CARD11 mutation ikke påvist
FE1CZ1 CARD11 genstatus normal
FE1CZ2 CARD11 geninsertion
FE1CZ3 CARD11 gen muteret
FE1CZ4 CARD11 gendeletion
FE1CZ5 CARD11 genamplifikation
FE1CZ9 CARD11 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1CZ9 CARD11 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1DA0 CD274 mutation ikke påvist
FE1DA1 CD274 genstatus normal
FE1DA2 CD274 geninsertion
FE1DA3 CD274 gen muteret
FE1DA4 CD274 gendeletion
FE1DA5 CD274 genamplifikation
FE1DA9 CD274 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1DA9 CD274 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1DB0 CD28 mutation ikke påvist
FE1DB1 CD28 genstatus normal
FE1DB2 CD28 geninsertion
FE1DB3 CD28 gen muteret
FE1DB4 CD28 gendeletion
FE1DB5 CD28 genamplifikation
FE1DB9 CD28 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1DB9 CD28 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1DC0 CD79A mutation ikke påvist
FE1DC1 CD79A genstatus normal
FE1DC2 CD79A geninsertion
FE1DC3 CD79A gen muteret
FE1DC4 CD79A gendeletion
FE1DC5 CD79A genamplifikation
FE1DC9 CD79A genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1DC9 CD79A genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1DD0 CD79B mutation ikke påvist
FE1DD1 CD79B genstatus normal
FE1DD2 CD79B geninsertion
FE1DD3 CD79B gen muteret
FE1DD4 CD79B gendeletion
FE1DD5 CD79B genamplifikation
FE1DD9 CD79B genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1DD9 CD79B genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1DE0 CIITA mutation ikke påvist
FE1DE1 CIITA genstatus normal
FE1DE2 CIITA geninsertion
FE1DE3 CIITA gen muteret
FE1DE4 CIITA gendeletion
FE1DE5 CIITA genamplifikation
FE1DE9 CIITA genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1DE9 CIITA genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1DF0 CXCR4 mutation ikke påvist
FE1DF1 CXCR4 genstatus normal
FE1DF2 CXCR4 geninsertion
FE1DF3 CXCR4 gen muteret
FE1DF4 CXCR4 gendeletion
FE1DF5 CXCR4 genamplifikation
FE1DF9 CXCR4 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1DF9 CXCR4 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1DG0 DDX3X mutation ikke påvist
FE1DG1 DDX3X genstatus normal
FE1DG2 DDX3X geninsertion
FE1DG3 DDX3X gen muteret
FE1DG4 DDX3X gendeletion
FE1DG5 DDX3X genamplifikation
FE1DG9 DDX3X genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1DG9 DDX3X genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1DH0 DUSP2 mutation ikke påvist
FE1DH1 DUSP2 genstatus normal
FE1DH2 DUSP2 geninsertion
FE1DH3 DUSP2 gen muteret
FE1DH4 DUSP2 gendeletion
FE1DH5 DUSP2 genamplifikation
FE1DH9 DUSP2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1DH9 DUSP2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1DJ0 ELF3 mutation ikke påvist
FE1DJ1 ELF3 genstatus normal
FE1DJ2 ELF3 geninsertion
FE1DJ3 ELF3 gen muteret
FE1DJ4 ELF3 gendeletion
FE1DJ5 ELF3 genamplifikation
FE1DJ9 ELF3 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1DJ9 ELF3 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1DK0 EP300 mutation ikke påvist
FE1DK1 EP300 genstatus normal
FE1DK2 EP300 geninsertion
FE1DK3 EP300 gen muteret
FE1DK4 EP300 gendeletion
FE1DK5 EP300 genamplifikation
FE1DK9 EP300 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1DK9 EP300 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1DL0 ETS1 mutation ikke påvist
FE1DL1 ETS1 genstatus normal
FE1DL2 ETS1 geninsertion
FE1DL3 ETS1 gen muteret
FE1DL4 ETS1 gendeletion
FE1DL5 ETS1 genamplifikation
FE1DL9 ETS1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1DL9 ETS1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1DM0 FAS mutation ikke påvist
FE1DM1 FAS genstatus normal
FE1DM2 FAS geninsertion
FE1DM3 FAS gen muteret
FE1DM4 FAS gendeletion
FE1DM5 FAS genamplifikation
FE1DM9 FAS genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1DM9 FAS genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1DN0 FAT1 mutation ikke påvist
FE1DN1 FAT1 genstatus normal
FE1DN2 FAT1 geninsertion
FE1DN3 FAT1 gen muteret
FE1DN4 FAT1 gendeletion
FE1DN5 FAT1 genamplifikation
FE1DN9 FAT1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1DN9 FAT1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1DP0 FOXO1 mutation ikke påvist
FE1DP1 FOXO1 genstatus normal
FE1DP2 FOXO1 geninsertion
FE1DP3 FOXO1 gen muteret
FE1DP4 FOXO1 gendeletion
FE1DP5 FOXO1 genamplifikation
FE1DP9 FOXO1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1DP9 FOXO1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1DQ0 FRK mutation ikke påvist
FE1DQ1 FRK genstatus normal
FE1DQ2 FRK geninsertion
FE1DQ3 FRK gen muteret
FE1DQ4 FRK gendeletion
FE1DQ5 FRK genamplifikation
FE1DQ9 FRK genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1DQ9 FRK genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1DR0 GNA13 mutation ikke påvist
FE1DR1 GNA13 genstatus normal
FE1DR2 GNA13 geninsertion
FE1DR3 GNA13 gen muteret
FE1DR4 GNA13 gendeletion
FE1DR5 GNA13 genamplifikation
FE1DR9 GNA13 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1DR9 GNA13 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1DS0 GPR34 mutation ikke påvist
FE1DS1 GPR34 genstatus normal
FE1DS2 GPR34 geninsertion
FE1DS3 GPR34 gen muteret
FE1DS4 GPR34 gendeletion
FE1DS5 GPR34 genamplifikation
FE1DS9 GPR34 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1DS9 GPR34 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1DT0 HIST1H1C mutation ikke påvist
FE1DT1 HIST1H1C genstatus normal
FE1DT2 HIST1H1C geninsertion
FE1DT3 HIST1H1C gen muteret
FE1DT4 HIST1H1C gendeletion
FE1DT5 HIST1H1C genamplifikation
FE1DT9 HIST1H1C genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1DT9 HIST1H1C genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1DU0 HIST1H1E mutation ikke påvist
FE1DU1 HIST1H1E genstatus normal
FE1DU2 HIST1H1E geninsertion
FE1DU3 HIST1H1E gen muteret
FE1DU4 HIST1H1E gendeletion
FE1DU5 HIST1H1E genamplifikation
FE1DU9 HIST1H1E genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1DU9 HIST1H1E genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1DV0 ID3 mutation ikke påvist
FE1DV1 ID3 genstatus normal
FE1DV2 ID3 geninsertion
FE1DV3 ID3 gen muteret
FE1DV4 ID3 gendeletion
FE1DV5 ID3 genamplifikation
FE1DV9 ID3 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1DV9 ID3 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1DX0 IGLL5 mutation ikke påvist
FE1DX1 IGLL5 genstatus normal
FE1DX2 IGLL5 geninsertion
FE1DX3 IGLL5 gen muteret
FE1DX4 IGLL5 gendeletion
FE1DX5 IGLL5 genamplifikation
FE1DX9 IGLL5 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1DX9 IGLL5 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1DY0 IL6ST mutation ikke påvist
FE1DY1 IL6ST genstatus normal
FE1DY2 IL6ST geninsertion
FE1DY3 IL6ST gen muteret
FE1DY4 IL6ST gendeletion
FE1DY5 IL6ST genamplifikation
FE1DY9 IL6ST genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1DY9 IL6ST genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1DZ0 IRF4 mutation ikke påvist
FE1DZ1 IRF4 genstatus normal
FE1DZ2 IRF4 geninsertion
FE1DZ3 IRF4 gen muteret
FE1DZ4 IRF4 gendeletion
FE1DZ5 IRF4 genamplifikation
FE1DZ9 IRF4 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1DZ9 IRF4 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1EA0 IRF8 mutation ikke påvist
FE1EA1 IRF8 genstatus normal
FE1EA2 IRF8 geninsertion
FE1EA3 IRF8 gen muteret
FE1EA4 IRF8 gendeletion
FE1EA5 IRF8 genamplifikation
FE1EA9 IRF8 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1EA9 IRF8 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1EB0 ITPKB mutation ikke påvist
FE1EB1 ITPKB genstatus normal
FE1EB2 ITPKB geninsertion
FE1EB3 ITPKB gen muteret
FE1EB4 ITPKB gendeletion
FE1EB5 ITPKB genamplifikation
FE1EB9 ITPKB genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1EB9 ITPKB genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1EC0 JUNB mutation ikke påvist
FE1EC1 JUNB genstatus normal
FE1EC2 JUNB geninsertion
FE1EC3 JUNB gen muteret
FE1EC4 JUNB gendeletion
FE1EC5 JUNB genamplifikation
FE1EC9 JUNB genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1EC9 JUNB genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1ED0 KDM6A mutation ikke påvist
FE1ED1 KDM6A genstatus normal
FE1ED2 KDM6A geninsertion
FE1ED3 KDM6A gen muteret
FE1ED4 KDM6A gendeletion
FE1ED5 KDM6A genamplifikation
FE1ED9 KDM6A genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1ED9 KDM6A genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1EE0 KLF2 mutation ikke påvist
FE1EE1 KLF2 genstatus normal
FE1EE2 KLF2 geninsertion
FE1EE3 KLF2 gen muteret
FE1EE4 KLF2 gendeletion
FE1EE5 KLF2 genamplifikation
FE1EE9 KLF2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1EE9 KLF2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1EF0 KMT2C mutation ikke påvist
FE1EF1 KMT2C genstatus normal
FE1EF2 KMT2C geninsertion
FE1EF3 KMT2C gen muteret
FE1EF4 KMT2C gendeletion
FE1EF5 KMT2C genamplifikation
FE1EF9 KMT2C genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1EF9 KMT2C genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1EG0 KMT2D mutation ikke påvist
FE1EG1 KMT2D genstatus normal
FE1EG2 KMT2D geninsertion
FE1EG3 KMT2D gen muteret
FE1EG4 KMT2D gendeletion
FE1EG5 KMT2D genamplifikation
FE1EG9 KMT2D genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1EG9 KMT2D genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1EH0 MEF2B mutation ikke påvist
FE1EH1 MEF2B genstatus normal
FE1EH2 MEF2B geninsertion
FE1EH3 MEF2B gen muteret
FE1EH4 MEF2B gendeletion
FE1EH5 MEF2B genamplifikation
FE1EH9 MEF2B genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1EH9 MEF2B genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1EJ0 MFHAS1 mutation ikke påvist
FE1EJ1 MFHAS1 genstatus normal
FE1EJ2 MFHAS1 geninsertion
FE1EJ3 MFHAS1 gen muteret
FE1EJ4 MFHAS1 gendeletion
FE1EJ5 MFHAS1 genamplifikation
FE1EJ9 MFHAS1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1EJ9 MFHAS1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1EK0 NFKBIE mutation ikke påvist
FE1EK1 NFKBIE genstatus normal
FE1EK2 NFKBIE geninsertion
FE1EK3 NFKBIE gen muteret
FE1EK4 NFKBIE gendeletion
FE1EK5 NFKBIE genamplifikation
FE1EK9 NFKBIE genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1EK9 NFKBIE genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1EL0 NFKBIZ mutation ikke påvist
FE1EL1 NFKBIZ genstatus normal
FE1EL2 NFKBIZ geninsertion
FE1EL3 NFKBIZ gen muteret
FE1EL4 NFKBIZ gendeletion
FE1EL5 NFKBIZ genamplifikation
FE1EL9 NFKBIZ genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1EL9 NFKBIZ genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1EM0 NFRKB mutation ikke påvist
FE1EM1 NFRKB genstatus normal
FE1EM2 NFRKB geninsertion
FE1EM3 NFRKB gen muteret
FE1EM4 NFRKB gendeletion
FE1EM5 NFRKB genamplifikation
FE1EM9 NFRKB genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1EM9 NFRKB genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1EN0 NSD2 mutation ikke påvist
FE1EN1 NSD2 genstatus normal
FE1EN2 NSD2 geninsertion
FE1EN3 NSD2 gen muteret
FE1EN4 NSD2 gendeletion
FE1EN5 NSD2 genamplifikation
FE1EN9 NSD2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1EN9 NSD2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1EP0 P2RY8 mutation ikke påvist
FE1EP1 P2RY8 genstatus normal
FE1EP2 P2RY8 geninsertion
FE1EP3 P2RY8 gen muteret
FE1EP4 P2RY8 gendeletion
FE1EP5 P2RY8 genamplifikation
FE1EP9 P2RY8 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1EP9 P2RY8 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1EQ0 PAB1 mutation ikke påvist
FE1EQ1 PAB1 genstatus normal
FE1EQ2 PAB1 geninsertion
FE1EQ3 PAB1 gen muteret
FE1EQ4 PAB1 gendeletion
FE1EQ5 PAB1 genamplifikation
FE1EQ9 PAB1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1EQ9 PAB1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1ER0 PAX5 mutation ikke påvist
FE1ER1 PAX5 genstatus normal
FE1ER2 PAX5 geninsertion
FE1ER3 PAX5 gen muteret
FE1ER4 PAX5 gendeletion
FE1ER5 PAX5 genamplifikation
FE1ER9 PAX5 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1ER9 PAX5 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1ES0 PBRM1 mutation ikke påvist
FE1ES1 PBRM1 genstatus normal
FE1ES2 PBRM1 geninsertion
FE1ES3 PBRM1 gen muteret
FE1ES4 PBRM1 gendeletion
FE1ES5 PBRM1 genamplifikation
FE1ES9 PBRM1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1ES9 PBRM1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1ET0 PIM1 mutation ikke påvist
FE1ET1 PIM1 genstatus normal
FE1ET2 PIM1 geninsertion
FE1ET3 PIM1 gen muteret
FE1ET4 PIM1 gendeletion
FE1ET5 PIM1 genamplifikation
FE1ET9 PIM1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1ET9 PIM1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1EU0 PLCG1 mutation ikke påvist
FE1EU1 PLCG1 genstatus normal
FE1EU2 PLCG1 geninsertion
FE1EU3 PLCG1 gen muteret
FE1EU4 PLCG1 gendeletion
FE1EU5 PLCG1 genamplifikation
FE1EU9 PLCG1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1EU9 PLCG1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1EV0 PRDM1 mutation ikke påvist
FE1EV1 PRDM1 genstatus normal
FE1EV2 PRDM1 geninsertion
FE1EV3 PRDM1 gen muteret
FE1EV4 PRDM1 gendeletion
FE1EV5 PRDM1 genamplifikation
FE1EV9 PRDM1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1EV9 PRDM1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1EX0 PRKCB mutation ikke påvist
FE1EX1 PRKCB genstatus normal
FE1EX2 PRKCB geninsertion
FE1EX3 PRKCB gen muteret
FE1EX4 PRKCB gendeletion
FE1EX5 PRKCB genamplifikation
FE1EX9 PRKCB genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1EX9 PRKCB genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1EY0 PTPN1 mutation ikke påvist
FE1EY1 PTPN1 genstatus normal
FE1EY2 PTPN1 geninsertion
FE1EY3 PTPN1 gen muteret
FE1EY4 PTPN1 gendeletion
FE1EY5 PTPN1 genamplifikation
FE1EY9 PTPN1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1EY9 PTPN1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1EZ0 PTPRD mutation ikke påvist
FE1EZ1 PTPRD genstatus normal
FE1EZ2 PTPRD geninsertion
FE1EZ3 PTPRD gen muteret
FE1EZ4 PTPRD gendeletion
FE1EZ5 PTPRD genamplifikation
FE1EZ9 PTPRD genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1EZ9 PTPRD genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1FA0 ROBO2 mutation ikke påvist
FE1FA1 ROBO2 genstatus normal
FE1FA2 ROBO2 geninsertion
FE1FA3 ROBO2 gen muteret
FE1FA4 ROBO2 gendeletion
FE1FA5 ROBO2 genamplifikation
FE1FA9 ROBO2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1FA9 ROBO2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1FB0 SGK1 mutation ikke påvist
FE1FB1 SGK1 genstatus normal
FE1FB2 SGK1 geninsertion
FE1FB3 SGK1 gen muteret
FE1FB4 SGK1 gendeletion
FE1FB5 SGK1 genamplifikation
FE1FB9 SGK1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1FB9 SGK1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1FC0 SOCS1 mutation ikke påvist
FE1FC1 SOCS1 genstatus normal
FE1FC2 SOCS1 geninsertion
FE1FC3 SOCS1 gen muteret
FE1FC4 SOCS1 gendeletion
FE1FC5 SOCS1 genamplifikation
FE1FC9 SOCS1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1FC9 SOCS1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1FD0 SPEN mutation ikke påvist
FE1FD1 SPEN genstatus normal
FE1FD2 SPEN geninsertion
FE1FD3 SPEN gen muteret
FE1FD4 SPEN gendeletion
FE1FD5 SPEN genamplifikation
FE1FD9 SPEN genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1FD9 SPEN genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1FE0 STAT5B mutation ikke påvist
FE1FE1 STAT5B genstatus normal
FE1FE2 STAT5B geninsertion
FE1FE3 STAT5B gen muteret
FE1FE4 STAT5B gendeletion
FE1FE5 STAT5B genamplifikation
FE1FE9 STAT5B genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1FE9 STAT5B genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1FF0 STAT6 mutation ikke påvist
FE1FF1 STAT6 genstatus normal
FE1FF2 STAT6 geninsertion
FE1FF3 STAT6 gen muteret
FE1FF4 STAT6 gendeletion
FE1FF5 STAT6 genamplifikation
FE1FF9 STAT6 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1FF9 STAT6 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1FG0 TBL1XR1 mutation ikke påvist
FE1FG1 TBL1XR1 genstatus normal
FE1FG2 TBL1XR1 geninsertion
FE1FG3 TBL1XR1 gen muteret
FE1FG4 TBL1XR1 gendeletion
FE1FG5 TBL1XR1 genamplifikation
FE1FG9 TBL1XR1 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1FG9 TBL1XR1 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1FH0 TNFAIP3 mutation ikke påvist
FE1FH1 TNFAIP3 genstatus normal
FE1FH2 TNFAIP3 geninsertion
FE1FH3 TNFAIP3 gen muteret
FE1FH4 TNFAIP3 gendeletion
FE1FH5 TNFAIP3 genamplifikation
FE1FH9 TNFAIP3 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1FH9 TNFAIP3 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1FJ0 TNFRSF14 mutation ikke påvist
FE1FJ1 TNFRSF14 genstatus normal
FE1FJ2 TNFRSF14 geninsertion
FE1FJ3 TNFRSF14 gen muteret
FE1FJ4 TNFRSF14 gendeletion
FE1FJ5 TNFRSF14 genamplifikation
FE1FJ9 TNFRSF14 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1FJ9 TNFRSF14 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1FK0 TRAF2 mutation ikke påvist
FE1FK1 TRAF2 genstatus normal
FE1FK2 TRAF2 geninsertion
FE1FK3 TRAF2 gen muteret
FE1FK4 TRAF2 gendeletion
FE1FK5 TRAF2 genamplifikation
FE1FK9 TRAF2 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1FK9 TRAF2 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1FL0 UBR5 mutation ikke påvist
FE1FL1 UBR5 genstatus normal
FE1FL2 UBR5 geninsertion
FE1FL3 UBR5 gen muteret
FE1FL4 UBR5 gendeletion
FE1FL5 UBR5 genamplifikation
FE1FL9 UBR5 genændring uden kendt behandlingskonsekvens
FE1FL9 UBR5 genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1FM0 SDHA mutation ikke påvist
FE1FM3 SDHA gen muteret
FE1FM9 SDHA genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1FN0 SDHB mutation ikke påvist
FE1FN3 SDHB gen muteret
FE1FN9 SDHB genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1FP0 SDHC mutation ikke påvist
FE1FP3 SDHC gen muteret
FE1FP9 SDHC genvariant af ukendt klinisk betydning
FE1FQ0 SDHD mutation ikke påvist
FE1FQ3 SDHD gen muteret
FE1FQ9 SDHD genvariant af ukendt klinisk betydning
FE2001 mikrosatellit-stabil (MSS)
FE2002 mikrosatellit-instabil (MSI)
FE2003 mikrosatellit-instabil, lav grad (MSI-L)
FE2004 mikrosatellit-instabil, høj grad (MSI-H)
FE2005 mikrosatellit-stabil eller lav grad instabilitet (MSS/MSI-L)
FF0001 RELA fusionsgen
FF0002 RELA fusionsgen ikke påvist
FF1000 fusionsgen transkript
FF1001 BCR-ABL1 fusionsgen transkript
FF10B0 fusionsgen transkript ikke påvist
FF10B1 BCR-ABL1 fusionsgen transkript ikke påvist
FX0050 nedsat syn
FX005A nedsat syn, højre side
FX005B nedsat syn, venstre side
FX0110 totalt synstab
FX2830 inkomplet lukning af øjenlåg
FX283A inkomplet lukning af øjenlåg, højre side
FX283B inkomplet lukning af øjenlåg, venstre side
FX2940 manglende tåresekretion
FX294A manglende tåresekretion, højre side
FX294B manglende tåresekretion, venstre side
FY0000 forgiftning
FY0200 medikamentel behandlingseffekt
FY0200 medikamentel bivirkning
FY0211 calcineurin-hæmmer toksicitet
FY1730 komplikation til kirurgisk behandling
FY1830 død, pludselig, uventet, adult
FY1840 død, pludselig, uventet, barn
FY1870 død, iatrogen
FY1880 død under indledning af anæstesi
FY1890 død under anæstesi
FY1900 død, peroperativ
FY1910 død, postoperativ
FY1930 død ved ankomsten
FY1950 død på hospital
FY2110 traumatisk asfyksi
FY2400 naturlig død
FY2440 naturlig død, usikker dødsårsag
FY2450 naturlig død, ukendt dødsårsag
FY3100 død ved ulykkestilfælde
FY3300 suicidium
FY3500 ukendt dødsmåde
FY4390 kadaverose
FY5001 HPV ikke påvist
FY5003 low risk HPV ikke påvist
FY5004 low risk HPV påvist
FY5005 high risk HPV ikke påvist
FY5006 high risk HPV påvist
FY5007 non-onkogent HPV påvist
FY5009 high risk humant papillomvirus påvist, ikke type 16 eller 18
FY5010 high risk HPV påvist, anden type end 16 eller 18
FY5015 p16/Ki-67-positive celler ikke påvist
FY5016 p16/Ki-67-positive celler påvist
FYY035 immaturitet (=F35B10)
FYY501 østrogenreceptor positiv (=F29521)
FYY505 østrogenreceptor negativ (=F29525)
FYY601 progesteronreceptor positiv (=F29551)
FYY605 progesteronreceptor negativ (=F29555)
Enter your
text here