kodebog

F12316 abnorm forekomst af alfa-1-antitrypsin
F27590 øget pancreas polypeptid(PP)-udskillelse
F44000 graft reaktion
F44040 graft-versus-host reaktion
F44101 ingen tegn på rejektion
F44111 akut T-celle medieret rejektion
F44112 akut antistofmedieret rejektion
F44221 kronisk aktiv T-celle medieret rejektion
F44222 kronisk aktiv antistofmedieret rejektion
F62605 leverinsufficiens
F85640 coma
M01050 abnormt epitel
M094D0 indvækst i naboorgan/-struktur ikke påvist
M094D1 indvækst i naboorgan/-struktur påvist
M094D2 indvækst i naboorgan/-struktur kan ikke vurderes
M10000 traumatisk læsion
M14430 ruptur
M15600 transplantat
M20000 kongenit malformation
M20400 kongenit atresi
M20410 galdevejsatresi
M21000 agenesi (aplasi)
M2100A agenesi (aplasi), højre side
M2100B agenesi (aplasi), venstre side
M21300 kongenit hypoplasi
M23400 kongenit malformation i lever, pancreas og galdeveje
M23410 annular pancreas
M23500 kongenit levermalformation
M26000 ektopisk væv
M26020 ektopisk pancreasvæv
M26080 ektopisk ventrikelvæv
M26140 ektopisk levervæv
M26500 kongenit cyste
M26700 kongenit cystisk dilatation
M30000 forkalkning
M30010 konkrement
M31650 hernieret væv
M32100 dilatation (ektasi)
M32740 Aschoff-Rokitansky sinus
M33040 galdetrombe
M33050 mucus
M33060 kolestase
M33062 kronisk kolestase
M33063 recidiverende kolestase
M33065 large duct obstruction
M33200 mucocele
M33300 retention af væske
M33400 cyste
M33410 epitelial inklusionscyste
M33490 pseudocyste
M33680 mesotelcyste
M33800 polycystisk forandring
M34000 okklusion (obstruktion)
M34100 stenose
M34160 striktur
M35100 trombe
M36140 stase
M36141 akut stase
M36142 kronisk stase
M36230 galdelækage
M36500 ødem
M37000 blødning
M37009 blødningsfølge
M37050 peliosis
M37100 hæmatom
M39300 fistel
M40000 inflammation
M40600 hæmoragisk inflammation
M40700 nekrotiserende inflammation
M41000 akut inflammation
M41400 akut suppurativ inflammation
M41410 akut flegmonøs inflammation
M41600 akut hæmoragisk inflammation
M41700 akut nekrotiserende inflammation
M41740 absces
M42100 akut og kronisk inflammation
M43000 kronisk inflammation
M43740 kronisk absces
M44001 granulomatøs inflammation
M44002 granulom
M44040 lipogranulom
M44070 xantogranulomatøs inflammation
M44200 ikke-nekrotiserende, granulomatøs inflammation
M45000 inflammation med fibrose
M45270 skleroserende inflammation
M45400 steatohepatit
M46300 inflammation med fistel
M47150 inflammation med eosinofili
M47170 lymfocytinfiltration
M47870 kæmpecelle hepatit
M49000 fibrose
M49230 perivaskulær fibrose
M49231 perisinusoidal fibrose
M49232 pericellulær fibrose
M49500 cirrose
M49501 begyndende cirrose
M49503 cirrose med delvis bevaret arkitektur
M49504 aktiv cirrose
M49505 kryptogen cirrose
M49506 inaktiv cirrose
M49510 mikronodulær cirrose
M49514 aktiv mikronodulær cirrose
M49516 inaktiv mikronodulær cirrose
M49520 makronodulær cirrose
M49524 aktiv makronodulær cirrose
M49526 inaktiv makronodulær cirrose
M49527 primært makronodulær cirrose
M49528 sekundært makronodulær cirrose
M49530 blandet mikro- og makronodulær cirrose
M49570 kongestiv cirrose
M49580 sekundær biliær cirrose
M49590 primær biliær cirrose
M49595 primær biliær cholangitis
M49620 septal fibrose
M49640 Indian childhood cirrose
M49660 alkoholisk cirrose
M49690 posthepatitisk cirrose
M50000 degenerativ forandring
M50070 hydropisk forandring
M50080 fedtdegeneration
M50084 steatose
M50085 makrovesikulær steatose
M50086 mikrovesikulær steatose
M50110 ballooning degeneration
M50130 feathery degeneration
M51630 acidofilt legeme
M54000 nekrose
M54001 fokal nekrose
M54003 konfluerende nekrose
M54070 bronekrose
M54110 fedtnekrose
M54120 zonal nekrose
M54140 piecemeal nekrose
M54700 infarkt
M55000 aflejring
M55040 aflejring af fibrin
M55050 glykogen aflejring
M55100 amyloidaflejring
M55101 amyloidaflejring ikke påvist
M55200 fedtaflejring
M55250 kolesterolose
M55280 fedtinfiltration
M55400 kalcifikation
M55710 aflejring af stråletæt materiale
M55720 aflejring af krystallinsk materiale
M55800 aflejring af jern
M55870 aflejring af kobber
M57450 porfyrinpigment
M57510 hæmosiderose
M57600 galdepigment
M57740 lipofuscinpigment
M57750 ceroidpigment
M58000 atrofi
M58020 duktopeni
M66000 cytoplasmaforandring
M66080 cytoplasmatisk hyalin
M66160 megamitokondrie
M66215 induktion
M66700 cytoplasmatisk inklusionslegeme
M66760 cytoplasmatiske globuli
M72000 hyperplasi
M72031 fokal nodulær hyperplasi
M72050 papillær hyperplasi
M72190 nodulær regenerativ hyperplasi
M72440 adenomyomatøs hyperplasi
M73000 metaplasi
M73335 pseudopylorisk metaplasi
M73500 myeloid metaplasi
M74009 dysplasi
M74HG9 high grade dysplasi
M74LG9 low grade dysplasi
M75400 aplasi
M75500 hamartom
M75620 biliært mikrohamartom
M76000 proliferation
M76800 polyp
M78051 Gaucher celle
M78052 Nieman-Pick celle
M80103 karcinom
M80133 storcellet neuroendokrint karcinom
M80203 udifferentieret karcinom
M80353 udifferentieret karcinom med osteoklastlignende kæmpeceller
M80413 småcellet neuroendokrint karcinom
M80703 planocellulært karcinom
M81400 adenom
M81403 adenokarcinom
M81443 intestinalcelle adenokarcinom
M814B0 biliær intraepitelial neoplasi, low grade
M814B2 biliær intraepitelial neoplasi, high grade
M814G0 glandulær intraepitelial neoplasi
M814N0 pankreatisk intraepitelial neoplasi, grad 1 (PanIN-1)
M814N1 pankreatisk intraepitelial neoplasi, grad 2 (PanIN-2)
M814N2 pankreatisk intraepitelial neoplasi, grad 3 (PanIN-3)
M81500 ø-celleadenom
M81501 ø-celletumor
M81503 ø-cellekarcinom
M81513 insulinom
M81523 glukagonom
M81533 gastrinom
M81543 blandet adenokarcinom og endokrint karcinom
M81553 vipom
M81563 somatostatinom
M815A0 neuroendokrint mikroadenom
M815A3 blandet acinærcelle-neuroendokrint karcinom
M815A4 blandet acinærcelle-neuroendokrint karcinom, direkte spredning
M815A6 metastase, blandet acinærcelle-neuroendokrint karcinom
M815A7 blandet acinærcelle-neuroendokrint karcinom, recidiv
M815A9 blandet acinærcelle-neuroendokrint karcinom, uvist om primær eller metastase
M815AX blandet acinærcelle-neuroendokrint karcinom, OBS PRO
M815B3 blandet acinærcelle-neuroendokrint-duktalt karcinom
M815B4 blandet acinærcelle-neuroendokrint-duktalt karcinom, direkte spredning
M815B6 metastase, blandet acinærcelle-neuroendokrint-duktalt karcinom
M815B7 blandet acinærcelle-neuroendokrint-duktalt karcinom, recidiv
M815B9 blandet acinærcelle-neuroendokrint-duktalt karcinom, uvist om primær eller metastase
M815BX blandet acinærcelle-neuroendokrint-duktalt karcinom, OBS PRO
M81600 galdegangsadenom
M81603 cholangiokarcinom
M81630 pankreatobiliær papillær neoplasi, ikke-invasiv
M816A3 large duct intrahepatisk cholangiokarcinom
M816B3 small duct intrahepatisk cholangiokarcinom
M81700 levercelleadenom
M81703 hepatocellulært karcinom
M81713 hepatocellulært karcinom, fibrolamellært
M81743 hepatocellulært karcinom, clear celle type
M817A0 hepatocellulært adenom, HNF1A-inaktiveret
M817A3 hepatocellulært karcinom, scirrøst
M817B0 hepatocellulært adenom, inflammatorisk
M817B3 hepatocellulært karcinom, steatohepatitisk
M817C0 hepatocellulært adenom, beta-catenin aktiveret
M817C3 hepatocellulært karcinom, makrotrabekulært massivt
M817D0 hepatocellulært adenom, beta-catenin aktiveret inflammatorisk
M817D3 hepatocellulært karcinom, chromofobt
M817E3 hepatocellulært karcinom, neutrofilrigt
M817F3 hepatocellulært karcinom, lymfocytrigt
M81803 kombineret hepatocellulært karcinom og cholangiokarcinom
M82110 tubulært adenom
M82433 goblet cell adenokarcinom
M82443 blandet adeno-neuroendokrint karcinom
M82451 tubulært karcinoid
M82600 papillært adenom
M83103 clear cell adenokarcinom
M84410 serøst cystadenom
M84413 serøst adenokarcinom
M84421 serøs borderline tumor
M84521 solid-pseudopapillær tumor
M84523 malign solid-pseudopapillær tumor
M84530 intraduktal papillær-mucinøst adenom
M84531 intraduktal papillær-mucinøs neoplasi
M84532 intraduktalt papillært-mucinøst karcinom
M84533 papillært-mucinøst karcinom
M84552 intraduktal onkocytær papillær neoplasi
M84700 mucinøst cystadenom
M84702 mucinøst cystadenokarcinom, ikkeinvasivt
M84703 mucinøst cystadenokarcinom
M84721 mucinøs borderline tumor
M847A0 mucinøs cystisk neoplasi
M847A3 mucinøs cystisk neoplasi med associeret invasivt karcinom
M84803 mucinøst adenokarcinom
M84903 signetringscellekarcinom
M849A3 poorly cohesive karcinom
M85003 invasivt duktalt karcinom
M850B0 intraduktal papillær neoplasi med low grade intraepitelial neoplasi
M850B2 intraduktal papillær neoplasi med high grade intraepitelial neoplasi
M850B3 intraduktal papillær neoplasi med associeret invasivt karcinom
M850C0 intracystisk papillær neoplasi med low grade intraepitelial neoplasi
M850C2 intracystisk papillær neoplasi med high grade intraepitelial neoplasi
M850C3 intracystisk papillær neoplasi med associeret invasivt karcinom
M85503 acinic cell karcinom
M85510 acinærcelle cystadenom
M85513 acinærcelle cystadenokarcinom
M85514 acinærcelle cystadenokarcinom, direkte spredning
M85516 metastase, acinærcelle cystadenokarcinom
M85517 acinærcelle cystadenokarcinom, recidiv
M85519 acinærcelle cystadenokarcinom, uvist om primær eller metastase
M8551X acinærcelle cystadenokarcinom, OBS PRO
M85523 blandet acinærcelle-duktalt karcinom
M85524 blandet acinærcelle-duktalt karcinom, direkte spredning
M85526 metastase, blandet acinærcelle-duktalt karcinom
M85527 blandet acinærcelle-duktalt karcinom, recidiv
M85529 blandet acinærcelle-duktalt karcinom, uvist om primær eller metastase
M8552X blandet acinærcelle-duktalt karcinom, OBS PRO
M85603 adenoskvamøst karcinom
M85T32 intraduktal tubulopapillær neoplasi (ITPN)
M87140 PECom, benignt
M88151 solitær fibrøs tumor
M88900 leiomyom
M88903 leiomyosarkom
M89003 rhabdomyosarkom
M89633 malign rhabdoid tumor
M89703 hepatoblastom
M89712 pankreatikoblastisk adenom
M89713 pankreatikoblastom
M89803 karcinosarkom
M89913 embryonalt sarkom
M90130 adenofibrom
M90403 synovialt sarkom
M90713 blommesækstumor
M90800 maturt teratom
M91203 angiosarkom
M91210 kavernøst hæmangiom
M91403 Kaposis sarkom
M91700 lymfangiom
M95800 granularcelletumor
P306X9 multiorgan-resektion
S04100 mononukleose
S05200 virushepatitis
S05201 akut virushepatitis
S05202 kronisk virushepatitis
S05203 akut fulminant virushepatitis
S05204 kronisk aktiv hepatitis
S05205 kronisk persisterende hepatitis
S05206 kronisk aggressiv hepatitis
S05208 recidiverende hepatitis
S05210 virushepatitis, type A
S05211 akut virushepatitis, type A
S05220 virushepatitis, type B
S05221 akut virushepatitis, type B
S05222 kronisk virushepatitis, type B
S05224 kronisk aktiv virushepatitis, type B
S05225 kronisk persisterende virushepatitis, type B
S05226 kronisk aggressiv virushepatitis, type B
S05230 neonatal hepatitis
S05240 virushepatitis, type non-A, non-B
S05241 akut virushepatitis, type non-A, non-B
S05242 kronisk virushepatitis, type non-A, non-B
S05244 kronisk aktiv virushepatitis, type non-A, non-B
S05245 kronisk persisterende virushepatitis, type non-A, non-B
S05246 kronisk aggressiv virushepatitis, type non-A, non-B
S05250 virushepatitis, type C
S05251 akut virushepatitis, type C
S05252 kronisk virushepatitis, type C
S05254 kronisk aktiv virushepatitis, type C
S05255 kronisk persisterende virushepatitis, type C
S05256 kronisk aggressiv virushepatitis, type C
S05260 hepatitis D
S05270 hepatitis E
S11920 hæmokromatose
S15070 Dubin-Johnsons syndrom
S24210 kongenit hyperinsulinisme
S24211 kongenit hyperinsulinisme, fokal type
S24212 kongenit hyperinsulinisme, diffus type
S29010 multipel endokrin adenomatose
S29020 multipel endokrin adenomatose, type I, Wermer
S29030 multipel endokrin adenomatose, type IIA, Sipple
S29040 multipel endokrin adenomatose, type IIB
S29390 Zollinger-Ellisons syndrom
S29400 Verner-Morrisons syndrom
S42000 porfyri
S47000 autoimmun sygdom
S47100 autoimmun pankreatit
S47101 autoimmun pankreatit, type 1
S47102 autoimmun pankreatit, type 2
S63040 ascites
S63340 large duct obstruction syndrom
S63400 rekurrent intrahepatisk kolestase
S63410 intrahepatisk svangerskabskolestase
S63420 medikamentel intrahepatisk kolestase
S63440 parenkymatøs ikterus
S63520 hepatisk veno-okklusivt syndrom
S63530 Budd-Chiaris syndrom
S63580 autoimmun hepatitis
S63590 alkoholisk hepatitis
S63600 kongenit leversygdom
S63605 skleroserende kolangit
S63606 skleroserende kolangit, primær
S63607 skleroserende kolangit, sekundær
S63608 cholangitis lenta
S63610 uspecifik reaktiv hepatitis
S63630 toksisk/medikamentel hepatitis
S63910 mukoviscidose
S74150 portal hypertension syndrom
S87250 Wilsons sygdom
T00100 Resektionsrand
T08400 Lymfeknude i abdomen
T08401 Abdominal lymfeknudestation 1
T08402 Abdominal lymfeknudestation 2
T08403 Abdominal lymfeknudestation 3
T08404 Abdominal lymfeknudestation 4
T08405 Abdominal lymfeknudestation 5
T08406 Abdominal lymfeknudestation 6
T08407 Abdominal lymfeknudestation 7
T08408 Abdominal lymfeknudestation 8
T08409 Abdominal lymfeknudestation 9
T08410 Abdominal lymfeknudestation 10
T08411 Abdominal lymfeknudestation 11
T08412 Abdominal lymfeknudestation 12
T08413 Abdominal lymfeknudestation 13
T08414 Abdominal lymfeknudestation 14
T08415 Abdominal lymfeknudestation 15
T08416 Abdominal lymfeknudestation 16
T08440 Lymfeknude i porta hepatis
T08458 Lymfeknude i gastrokoliske ligament
T08580 Lymfeknude i retroperitoneum
T18030 Ligamentum falciforme hepatis
T56001 Leversegment 1
T56002 Leversegment 2
T56003 Leversegment 3
T56004 Leversegment 4
T56005 Leversegment 5
T56006 Leversegment 6
T56007 Leversegment 7
T56008 Leversegment 8
T56009 Leversegment 9
T5600X Leverresektat, ikke-anatomisk
T56023 Leversegment 2+3
T5604A Leversegment 4a
T5604B Leversegment 4b
T56458 Leversegment 4+5+8
T56500 Leverserosa
T57100 Galdegang
T57200 Højre ductus hepaticus
T57300 Venstre ductus hepaticus
T587A0 Periampullær region
T5Y350 Cytologi, lever
T64400 Ampulla hepatopancreatica (vateri)
T90201 Neuroendokrin celle
Æ00010 ukendt ætiologisk agens
Æ00050 uidentificeret ætiologisk agens, formodet toksisk
Æ32220 cytomegalovirus
Æ32221 cytomegalovirus ikke påvist
Æ38500 hepatitisvirus
Æ38510 hepatitis A virus
Æ38580 hepatitis B core antigen
Æ38590 hepatitis B surface antigen
Æ38600 hepatitis B virus
Æ38660 hepatitis C virus
Æ38815 hepatitis D virus
Æ38817 hepatitis E virus
Æ52690 thorotrast
Æ70000 medikament
Æ85080 peroralt antikonceptiv
ÆPMN01 hovedgangstype
ÆPMN02 sidegangstype
ÆPMN03 hoved- og sidegangstype
ÆR211A ikke mikroradikal resektion, <= 1 mm fra tumor til resektionsfladen
ÆR211B ikke mikroradikal resektion, direkte vækst i resektionsfladen
ÆR211C ikke mikroradikal resektion, <= 1 mm fra deposit/lymfeknudemetastase
ÆR211D ikke mikroradikal resektion, direkte vækst fra deposit/lymfeknudemetastase
ÆR211E ikke mikroradikal resektion, ikke fri resektionsrand
ÆR211F ikke mikroradikal resektion, ikke frie resektionsflader og -rande
ÆRM000 afstand til a.mes.sup. resektionsflade 0 mm
ÆRM005 afstand til a.mes.sup. resektionsflade 0,5 mm
ÆRM010 afstand til a.mes.sup. resektionsflade 1,0 mm
ÆRM015 afstand til a.mes.sup. resektionsflade 1,5 mm
ÆRM020 afstand til a.mes.sup. resektionsflade 2,0 mm
ÆRM025 afstand til a.mes.sup. resektionsflade 2,5 mm
ÆRM030 afstand til a.mes.sup. resektionsflade >= 3,0 mm
ÆRMXXX afstand til a.mes.sup. resektionsflade kan ikke vurderes
ÆRN000 afstand til anteriore resektionsflade 0 mm
ÆRN005 afstand til anteriore resektionsflade 0,5 mm
ÆRN010 afstand til anteriore resektionsflade 1,0 mm
ÆRN015 afstand til anteriore resektionsflade 1,5 mm
ÆRN020 afstand til anteriore resektionsflade 2,0 mm
ÆRN025 afstand til anteriore resektionsflade 2,5 mm
ÆRN030 afstand til anteriore resektionsflade >= 3,0 mm
ÆRNXXX afstand til anteriore resektionsflade kan ikke vurderes
ÆRP000 afstand til posteriore resektionsflade 0 mm
ÆRP005 afstand til posteriore resektionsflade 0,5 mm
ÆRP010 afstand til posteriore resektionsflade 1,0 mm
ÆRP015 afstand til posteriore resektionsflade 1,5 mm
ÆRP020 afstand til posteriore resektionsflade 2,0 mm
ÆRP025 afstand til posteriore resektionsflade 2,5 mm
ÆRP030 afstand til posteriore resektionsflade >= 3,0 mm
ÆRPXXX afstand til posteriore resektionsflade kan ikke vurderes
ÆRV000 afstand til v.mes.sup. resektionsflade 0 mm
ÆRV005 afstand til v.mes.sup. resektionsflade 0,5 mm
ÆRV010 afstand til v.mes.sup. resektionsflade 1,0 mm
ÆRV015 afstand til v.mes.sup. resektionsflade 1,5 mm
ÆRV020 afstand til v.mes.sup. resektionsflade 2,0 mm
ÆRV025 afstand til v.mes.sup. resektionsflade 2,5 mm
ÆRV030 afstand til v.mes.sup. resektionsflade >= 3,0 mm
ÆRVXXX afstand til v.mes.sup. resektionsflade kan ikke vurderes
ÆYYYA0 stadium 0
ÆYYYA1 stadium 1
ÆYYYA2 stadium 2
ÆYYYA3 stadium 3
ÆYYYE0 ingen aktivitet
ÆYYYE2 let aktivitet
ÆYYYE3 moderat aktivitet
ÆYYYE4 svær aktivitet
Enter your
text here