kodebog

F01051 mesorektalt resektionsplan
F01052 intramesorektalt resektionsplan
F01053 muskulært resektionsplan, rectum
F01054 mesokolisk resektionsplan
F01055 intramesokolisk resektionsplan
F01056 muskulært resektionsplan, colon
F01057 mesokolisk resektionsplan ikke vurderet
F01058 mesorektalt resektionsplan ikke vurderet
F01059 resektionsplan kan ikke vurderes
F010A1 ekstralevatorisk resektionsplan
F010A2 sfinkterisk resektionsplan
F010A3 intramuskulært/submukøst resektionsplan
F010A9 sfinkterisk resektionsplan ikke vurderet
F29601 HER2 receptor normal ekspression
F29602 HER2 receptor borderline ekspression
F29603 HER2 receptor overekspression
F29701 normal ekspression af pMLH1, pMSH2, pMSH6 og pPMS2
F2970A pMLH1, pMSH2, pMSH6, pPMS2 ikke udført/ mislykket
F29711 normal ekspression af pMLH1
F29715 manglende ekspression af pMLH1
F2971A pMLH1 ikke udført/ mislykket
F29721 normal ekspression af pMSH2
F29725 manglende ekspression af pMSH2
F2972A pMSH2 ikke udført/ mislykket
F29761 normal ekspression af pMSH6
F29765 manglende ekspression af pMSH6
F2976A pMSH6 ikke udført/ mislykket
F29781 normal ekspression af pPMS2
F29785 manglende ekspression af pPMS2
F2978A pPMS2 ikke udført/ mislykket
F297A1 normal ekspression af pMSH2/pMSH6
F297A5 manglende ekspression af pMSH2/pMSH6
F297B1 normal ekspression af pMLH1/pPMS2
F297B5 manglende ekspression af pMLH1/pPMS2
FE13D1 KRAS genstatus normal
FE13D3 KRAS gen muteret
FE13DA KRAS genmutation p.Gly12Ala
FE13DB KRAS genmutation p.Gly12Asp
FE13DC KRAS genmutation p.Gly12Arg
FE13DD KRAS genmutation p.Gly12Cys
FE13DE KRAS genmutation p.Gly12Ser
FE13DF KRAS genmutation p.Gly12Val
FE13DG KRAS genmutation p.Gly13Asp
FE13E1 BRAF genstatus normal
FE13E3 BRAF gen muteret
FE13EA BRAF genmutation p.Val600Glu
FE13EB BRAF genmutation p.Val600Lys
FE13F1 PIK3CA genstatus normal
FE13F3 PIK3CA gen muteret
FE13FA PIK3CA genmutation p.His1047Arg
FE13FB PIK3CA genmutation p.Glu542Lys
FE13FC PIK3CA genmutation p.Glu542Lys/Asp
FE13FD PIK3CA genmutation p.Glu545Lys
FE13G1 KIT genstatus normal
FE13G2 KIT geninsertion
FE13G3 KIT gen muteret
FE13G4 KIT gendeletion
FE13GA KIT exon 9 abnorm
FE13GB KIT exon 11 abnorm
FE13GC KIT exon 13 abnorm
FE13GD KIT exon 17 abnorm
FE13Q1 NRAS genstatus normal
FE13Q3 NRAS gen muteret
FE14A1 MLH1-promotor ikke metyleret
FE14A3 MLH1-promotor metyleret
FE14A9 MLH1-promotormetylering kan ikke vurderes
FE14S6 MET exon 14 skipping ikke påvist
M09420 karinvasion ikke påvist
M09421 karinvasion påvist
M09422 karinvasion kan ikke vurderes
M09425 lymfekarinvasion i submucosa ikke påvist
M09426 lymfekarinvasion i submucosa påvist
M09427 lymfekarinvasion i submucosa kan ikke vurderes
M0942H lymfekarinvasion påvist, specialanalyse anvendt
M09430 nerveindvækst ikke påvist
M09431 nerveindvækst påvist
M09432 nerveindvækst kan ikke vurderes
M09451 ingen resttumor
M094A0 tumorsatellit ikke påvist
M094A1 tumorsatellit påvist
M094A2 tumorsatellit kan ikke vurderes
M094B0 perinodal vækst ikke påvist
M094B1 perinodal vækst påvist
M094C0 gennemvækst af peritoneum ikke påvist
M094C1 gennemvækst af peritoneum påvist
M094C2 gennemvækst af peritoneum kan ikke vurderes
M094D0 indvækst i naboorgan/-struktur ikke påvist
M094D1 indvækst i naboorgan/-struktur påvist
M094D2 indvækst i naboorgan/-struktur kan ikke vurderes
M094T0 tumorperforation ikke påvist
M094T1 tumorperforation gennem peritoneum
M094T2 tumorperforation gennem resektionsflade
M094T3 tumorperforation gennem både peritoneum og resektionsflade
M094TX tumorperforation kan ikke vurderes
M094VS ekstramural veneinvasion påvist, specialanalyse anvendt
M094VT intramural/submukøs veneinvasion påvist, specialanalyse anvendt
M10000 traumatisk læsion
M11600 stråleforandring
M11610 kemoterapiforandring
M11620 stråleforandring med inflammation
M11650 stråle- og kemoterapiforandring
M11700 følge af immuntargeteret behandling
M18000 følge af kirurgisk indgreb
M18200 anastomose
M18202 insufficient anastomose
M18800 stoma
M18900 pouch
M20000 kongenit malformation
M20300 kongenit stenose
M20400 kongenit atresi
M20700 kongenit abnorm kommunikation
M21000 agenesi (aplasi)
M2100A agenesi (aplasi), højre side
M2100B agenesi (aplasi), venstre side
M21800 kongenit fistel
M22100 kongenit malposition
M22200 kongenit malrotation
M22315 short-rib-polydactyli
M22360 dobbeltanlæg
M22361 partielt dobbeltanlæg
M23300 kongenit malformation i fordøjelseskanalen
M26020 ektopisk pancreasvæv
M26080 ektopisk ventrikelvæv
M26900 kongenit imperforation
M30280 fækulit
M30400 fremmedlegeme
M30481 fødebestanddel
M30500 fremmedlegeme, suturmateriale
M31050 prolaps
M31120 invagination
M31130 intussusception
M31600 hernie
M31605 inkarcereret hernie
M31650 hernieret væv
M32100 dilatation (ektasi)
M32220 hyperdistension
M32600 varice
M32601 blødende varice
M32620 hæmoride
M32700 divertikel
M32710 divertikulose
M33400 cyste
M33680 mesotelcyste
M33910 pneumatosis intestinalis cystica
M34100 stenose
M34160 striktur
M34210 torsion
M34220 volvulus
M36110 hyperæmi
M36320 ekssudat
M37000 blødning
M37009 blødningsfølge
M38000 ulcus
M38003 perforeret ulcus
M38008 ophelet ulcus
M3800Y penetrerende ulcus
M38010 akut ulcus
M38020 kronisk ulcus
M38050 Dieulafoys læsion
M38093 perforeret peptisk ulcus
M38A00 ulcus ikke påvist
M39300 fistel
M39800 perforation
M39810 spontan perforation
M39820 perforation på grund af fremmedlegeme
M40000 inflammation
M40030 ulcerativ inflammation
M40040 erosiv inflammation
M40160 kæmpecelleinflammation
M40590 pseudomembranøs inflammation
M41000 akut inflammation
M41040 akut erosiv inflammation
M41740 absces
M41741 fokal absces
M42100 akut og kronisk inflammation
M43000 kronisk inflammation
M43005 kronisk aktiv inflammation
M43009 kronisk inaktiv inflammation
M43030 kronisk ulcerativ inflammation
M43740 kronisk absces
M43900 kronisk atrofisk inflammation
M44001 granulomatøs inflammation
M44002 granulom
M44070 xantogranulomatøs inflammation
M44140 fremmedlegemereaktion
M44200 ikke-nekrotiserende, granulomatøs inflammation
M44202 epiteloidcellegranulom uden nekrose
M45000 inflammation med fibrose
M45020 granulationsvæv
M45022 granulationsvævspolyp
M46300 inflammation med fistel
M46350 pilonidalcyste
M46360 fissur
M46420 divertikulit
M47150 inflammation med eosinofili
M47190 lymfocytær inflammation
M47195 intraepitelial lymfocytose
M49000 fibrose
M49005 hyaliniseret fibrose
M49250 fibrøs obliteration
M51625 iskæmiske forandringer
M54000 nekrose
M54200 iskæmisk nekrose
M54600 gangræn
M54700 infarkt
M54730 hæmoragisk infarkt
M54840 hæmoragisk mucosainfarcering
M55000 aflejring
M55100 amyloidaflejring
M55101 amyloidaflejring ikke påvist
M55370 xantelasma
M55400 kalcifikation
M55710 aflejring af stråletæt materiale
M57210 melanose
M58000 atrofi
M58014 kryptirregularitet
M58015 villusatrofi
M58018 krypthyperplastisk villusatrofi
M71000 hypertrofi
M71330 Menetriers sygdom
M72000 hyperplasi
M72040 hyperplastisk polyp
M72110 foveolær hyperplasi
M72115 krypthyperplasi
M72150 neuroendokrin celle hyperplasi
M73000 metaplasi
M73320 intestinal metaplasi
M73330 gastrisk metaplasi
M73335 pseudopylorisk metaplasi
M74001 epitelforandring, uvist om dysplasi eller reaktiv
M74009 dysplasi
M74850 angiodysplasi
M74HG9 high grade dysplasi
M74LG9 low grade dysplasi
M75300 hypoplasi
M75400 aplasi
M75630 hamartomatøs polyp
M75640 juvenil polyp
M76800 polyp
M76801 bredbaset polyp
M76802 stilket polyp
M76805 cystisk polyp
M76810 fibroepitelial polyp
M76820 inflammatorisk polyp
M76830 inflammatorisk fibroid polyp
M76831 inflammatorisk myoglandulær polyp
M76835 inflammatorisk kloakogen polyp
M76900 polypose
M78641 funduskirtelpolyp
M80103 karcinom
M80203 udifferentieret karcinom
M80513 verrukøst karcinom
M80520 planocellulært papillom
M80543 planocellulært karcinom, warty (kondylomatøs) type
M80702 planocellulært karcinom in situ
M80703 planocellulært karcinom
M807B0 anal intraepitelial neoplasi, low grade
M807B2 anal intraepitelial neoplasi, high grade
M807F3 planocellulært karcinom på basis af immunprofil
M80812 Bowens sygdom
M80833 lavt differentieret planocellulært karcinom
M80853 planocellulært karcinom HPV positiv
M80863 planocellulært karcinom HPV negativ
M81403 adenokarcinom
M81423 linitis plastica
M81433 superficielt voksende adenokarcinom
M81443 intestinalcelle adenokarcinom
M81453 diffust adenokarcinom
M81482 high grade neoplasi
M814A0 low grade neoplasi
M814F3 adenokarcinom på basis af immunprofil
M81543 blandet adenokarcinom og endokrint karcinom
M81553 vipom
M81563 somatostatinom
M815C3 blandet neuroendokrin-nonneuroendokrin neoplasi (MiNEN)
M81630 pankreatobiliær papillær neoplasi, ikke-invasiv
M816C2 intra-ampulær papillær-tubulær neoplasi
M82103 adenokarcinom i polyp
M82110 tubulært adenom
M82130 traditionelt serrat adenom
M82133 serrat adenokarcinom
M82200 familiær colonpolypose
M82210 multiple adenomer
M82313 lavt differentieret adenokarcinom
M82403 neuroendokrin tumor
M82413 enterochromaffin-celle karcinoid
M82433 goblet cell adenokarcinom
M82443 blandet adeno-neuroendokrint karcinom
M82451 tubulært karcinoid
M82463 neuroendokrint karcinom
M82493 atypisk karcinoid tumor
M824A3 typisk karcinoid tumor
M824B3 karcinoid tumor, uvist om typisk eller atypisk
M824K3 karcinoid tumor
M82603 papillært adenokarcinom
M82611 villøst adenom
M82630 tubulovilløst adenom
M84801 low grade mucinøs neoplasi
M84803 mucinøst adenokarcinom
M84903 signetringscellekarcinom
M85103 medullært karcinom
M85603 adenoskvamøst karcinom
M880A3 desmoplastisk rundcelletumor
M88151 solitær fibrøs tumor
M88500 lipom
M88900 leiomyom
M89363 gastrointestinal stromal tumor
P01535 henvisning til forebyggende undersøgelse efter invitation
P306X8 kegleresektat (doughnut)
P306X9 multiorgan-resektion
P30845 MDT-konference, behandlingsbesluttende
P30846 MDT-konference, postoperativ opfølgning
P3X145 registrering i Dansk Kvalitetsdatabase for Tarmkræftscreening (DKTS)
S08400 Whipples sygdom
S61500 Barretts esophagus
S61620 lymfocytær gastrit
S61640 kemisk gastrit
S62140 kronisk inflammatorisk tarmsygdom
S62160 morbus Crohn
S62180 cøliaki
S62520 diversionskolit
S62530 mikroskopisk kolit
S62533 lymfocytær kolit
S62536 kollagen kolit
S62550 colitis ulcerosa
S62590 morbus Hirschsprung
S62820 hæmoragisk proktit
S62830 diversionsproktit
T00100 Resektionsrand
T02507 Hud i analregion
T07020 Miltserosa
T08400 Lymfeknude i abdomen
T08401 Abdominal lymfeknudestation 1
T08402 Abdominal lymfeknudestation 2
T08403 Abdominal lymfeknudestation 3
T08404 Abdominal lymfeknudestation 4
T08405 Abdominal lymfeknudestation 5
T08406 Abdominal lymfeknudestation 6
T08407 Abdominal lymfeknudestation 7
T08408 Abdominal lymfeknudestation 8
T08409 Abdominal lymfeknudestation 9
T08410 Abdominal lymfeknudestation 10
T08411 Abdominal lymfeknudestation 11
T08412 Abdominal lymfeknudestation 12
T08413 Abdominal lymfeknudestation 13
T08414 Abdominal lymfeknudestation 14
T08415 Abdominal lymfeknudestation 15
T08416 Abdominal lymfeknudestation 16
T08440 Lymfeknude i porta hepatis
T08458 Lymfeknude i gastrokoliske ligament
T08510 Lymfeknude, mesenterial
T08560 Lymfeknude, mesokolisk
T08565 Lymfeknude, mesorektal
T08566 Lymfeknude, mesokolisk, apikal
T08580 Lymfeknude i retroperitoneum
T08600 Lymfeknude i pelvis
T08602 Lymfeknude i pelvis, venstre side
T08810 Lymfeknude i inguen
T08811 Lymfeknude i højre inguen
T08812 Lymfeknude i venstre inguen
T18030 Ligamentum falciforme hepatis
T50000 Fordøjelsessystem
T50100 Mavetarmkanal
T56500 Leverserosa
T62000 Esophagus
T62010 Esophagusslimhinde
T62050 Esophagusvæg
T62400 Periøsofagealt væv
T62910 Esophagus og ventrikel
T62911 Esophagus- og ventrikelslimhinde
T63000 Ventrikel
T63010 Ventrikelslimhinde
T63040 Corpus ventriculi kirtel
T63041 Parietalcelle
T63140 Ventrikel, serosa
T63300 Ventrikel, cardia
T63310 Ventrikel, cardiaslimhinde
T63400 Ventrikel, fundus
T63410 Ventrikel, fundusslimhinde
T63500 Ventrikel, corpus
T63510 Ventrikel, corpusslimhinde
T63520 Ventrikel, pylorus
T63530 Pylorusslimhinde
T63600 Ventrikel, antrum
T63610 Ventrikel, antrumslimhinde
T63620 Ventrikel, corpus- og antrumslimhinde
T63630 Ventrikel, corpus- og fundusslimhinde
T63700 Pylorus
T63850 Oment
T63860 Omentum majus
T63870 Omentum minus
T63910 Ventrikel og jejunum
T63911 Ventrikel- og jejunumslimhinde
T63920 Ventrikel og colon
T63930 Ventrikel og duodenum
T63950 Ventrikel og tyndtarm
T63951 Ventrikel- og tyndtarmsslimhinde
T64000 Tyndtarm
T64020 Tyndtarmsslimhinde
T64040 Tyndtarmsvillus
T64120 Tyndtarmsserosa
T64200 Mesenterium
T64300 Duodenum
T64310 Duodenalslimhinde
T64391 Papilla duodeni major
T64396 Papilla duodeni major slimhinde
T64910 Tyndtarm og colon
T64950 Duodenum og jejunum
T65100 Jejunum
T65110 Jejunumslimhinde
T65200 Ileum
T65210 Ileumslimhinde
T65300 Valva ileocaecalis
T65310 Valva ileocaecalis slimhinde
T65600 Meckels divertikel
T65900 Ileum og colon
T65901 Ileum- og colonslimhinde
T65902 Ileum og caecum
T65905 Jejunum og ileum
T65920 Ileum og hud
T65925 Ileum og rectum
T65926 Ileum- og rectumslimhinde
T65930 Jejunum og hud
T65935 Tyndtarm og hud
T66000 Appendix
T66010 Appendixslimhinde
T66020 Appendixserosa
T66200 Periappendix
T67000 Colon
T67005 Kolonvæg
T67010 Colonslimhinde
T67011 Colonslimhinde, højre side
T67012 Colonslimhinde, venstre side
T67060 Appendix epiploica
T67090 Colon serosa
T67100 Caecum
T67105 Caecumslimhinde
T67200 Colon ascendens
T67210 Colon ascendens slimhinde
T67300 Højre colon fleksur
T67310 Højre colon fleksur slimhinde
T67400 Colon transversum
T67410 Colon transversum slimhinde
T67500 Venstre colon fleksur
T67510 Venstre colon fleksur slimhinde
T67600 Colon descendens
T67610 Colon descendens slimhinde
T67700 Colon sigmoideum
T67710 Colon sigmoideum slimhinde
T67800 Mesocolon
T67920 Colon og rectum
T67921 Colon sigmoideum og rectum
T67924 Ileum-, colon- og rectumslimhinde
T67925 Colon- og rectumslimhinde
T67950 Colon og hud
T67965 Højre hemicolon
T67966 Højre hemicolon og colon transversum
T67995 Venstre hemicolon
T67996 Venstre hemicolon og colon transversum
T68000 Rectum
T68005 Rectumvæg
T68010 Rectumslimhinde
T68060 Perirektalt væv
T68065 Rectum serosa
T68910 Rectum og analkanal
T68920 Rectum og vagina
T68930 Rectum og urinblære
T69000 Anus
T69010 Analkanal
T69015 Analvæg
T69110 Analslimhinde
T69120 Analslimhinde, transitionalzone
T6X210 Cytologi, esophagus
T6X310 Cytologi, ventrikel
T6X510 Cytologi, duodenum
T6X810 Cytologi, colon
T6X910 Cytologi, rectum
T6X920 Cytologi, analkanal
T6X940 Cytologi, peritoneum
T6Y100 Fæces
T7392A Højre ureter og ileum
T7392B Venstre ureter og ileum
T7394A Højre ureter og tarm
T7394B Venstre ureter og tarm
T7397A Højre ureter og colon
T7397B Venstre ureter og colon
TY1700 Perineum
TY1701 Analregion
TY1760 Bløddelsvæv i perineum
TY2400 Diafragma
TY4100 Abdomen
TY4220 Navle
TY4230 Navleregion
TY4300 Bugvæg
TY4310 Anteriore bugvæg
TY4400 Peritoneum
TY4410 Peritonealt mesotel
TY4500 Bughule
TY4520 Subfrenisk region
TY4590 Fossa Douglasi
TY4600 Retroperitoneum
TY4660 Bløddelsvæv i retroperitoneum
TY4670 Parakoliske rum
TY467A Parakoliske rum, højre
TY467B Parakoliske rum, venstre
TY4960 Bløddelsvæv i abdomen
TY5000 Abdominale viscera
TY6000 Pelvis
TY6150 Pelvis, genitale strukturer
TY6160 Pelvis, ekstragenitale strukturer
TY6251 Perirektale region
TY6261 Bækkenbund
TY6960 Bløddelsvæv i pelvis
TY7000 Inguen
TY700A Inguen, højre
TY700B Inguen, venstre
TY7960 Bløddelsvæv i inguen
TY796A Bløddelsvæv i højre inguen
TY796B Bløddelsvæv i venstre inguen
TYY701 Cytologi, analregion
ÆAD001 polyp- / adenomdiameter 1 mm
ÆAD002 polyp- / adenomdiameter 2 mm
ÆAD003 polyp- / adenomdiameter 3 mm
ÆAD004 polyp- / adenomdiameter 4 mm
ÆAD005 polyp- / adenomdiameter 5 mm
ÆAD006 polyp- / adenomdiameter 6 mm
ÆAD007 polyp- / adenomdiameter 7 mm
ÆAD008 polyp- / adenomdiameter 8 mm
ÆAD009 polyp- / adenomdiameter 9 mm
ÆAD010 polyp- / adenomdiameter 10 mm
ÆAD011 polyp- / adenomdiameter 11 mm
ÆAD012 polyp- / adenomdiameter 12 mm
ÆAD013 polyp- / adenomdiameter 13 mm
ÆAD014 polyp- / adenomdiameter 14 mm
ÆAD015 polyp- / adenomdiameter 15 mm
ÆAD016 polyp- / adenomdiameter 16 mm
ÆAD017 polyp- / adenomdiameter 17 mm
ÆAD018 polyp- / adenomdiameter 18 mm
ÆAD019 polyp- / adenomdiameter 19 mm
ÆAD020 polyp- / adenomdiameter 20 mm
ÆAD021 polyp- / adenomdiameter 21 mm
ÆAD022 polyp- / adenomdiameter 22 mm
ÆAD023 polyp- / adenomdiameter 23 mm
ÆAD024 polyp- / adenomdiameter 24 mm
ÆAD025 polyp- / adenomdiameter 25 mm
ÆAD026 polyp- / adenomdiameter 26 mm
ÆAD027 polyp- / adenomdiameter 27 mm
ÆAD028 polyp- / adenomdiameter 28 mm
ÆAD029 polyp- / adenomdiameter 29 mm
ÆAD030 polyp- / adenomdiameter 30 mm
ÆAD031 polyp- / adenomdiameter 31 mm
ÆAD032 polyp- / adenomdiameter 32 mm
ÆAD033 polyp- / adenomdiameter 33 mm
ÆAD034 polyp- / adenomdiameter 34 mm
ÆAD035 polyp- / adenomdiameter 35 mm
ÆAD036 polyp- / adenomdiameter 36 mm
ÆAD037 polyp- / adenomdiameter 37 mm
ÆAD038 polyp- / adenomdiameter 38 mm
ÆAD039 polyp- / adenomdiameter 39 mm
ÆAD040 polyp- / adenomdiameter 40 mm
ÆAD041 polyp- / adenomdiameter 41 mm
ÆAD042 polyp- / adenomdiameter 42 mm
ÆAD043 polyp- / adenomdiameter 43 mm
ÆAD044 polyp- / adenomdiameter 44 mm
ÆAD045 polyp- / adenomdiameter 45 mm
ÆAD046 polyp- / adenomdiameter 46 mm
ÆAD047 polyp- / adenomdiameter 47 mm
ÆAD048 polyp- / adenomdiameter 48 mm
ÆAD049 polyp- / adenomdiameter 49 mm
ÆAD050 polyp- / adenomdiameter 50 mm
ÆAD051 polyp- / adenomdiameter 51 mm
ÆAD052 polyp- / adenomdiameter 52 mm
ÆAD053 polyp- / adenomdiameter 53 mm
ÆAD054 polyp- / adenomdiameter 54 mm
ÆAD055 polyp- / adenomdiameter 55 mm
ÆAD056 polyp- / adenomdiameter 56 mm
ÆAD057 polyp- / adenomdiameter 57 mm
ÆAD058 polyp- / adenomdiameter 58 mm
ÆAD059 polyp- / adenomdiameter 59 mm
ÆAD060 polyp- / adenomdiameter 60 mm
ÆAD061 polyp- / adenomdiameter 61 mm
ÆAD062 polyp- / adenomdiameter 62 mm
ÆAD063 polyp- / adenomdiameter 63 mm
ÆAD064 polyp- / adenomdiameter 64 mm
ÆAD065 polyp- / adenomdiameter 65 mm
ÆAD066 polyp- / adenomdiameter 66 mm
ÆAD067 polyp- / adenomdiameter 67 mm
ÆAD068 polyp- / adenomdiameter 68 mm
ÆAD069 polyp- / adenomdiameter 69 mm
ÆAD070 polyp- / adenomdiameter 70 mm
ÆAD071 polyp- / adenomdiameter 71 mm
ÆAD072 polyp- / adenomdiameter 72 mm
ÆAD073 polyp- / adenomdiameter 73 mm
ÆAD074 polyp- / adenomdiameter 74 mm
ÆAD075 polyp- / adenomdiameter 75 mm
ÆAD076 polyp- / adenomdiameter 76 mm
ÆAD077 polyp- / adenomdiameter 77 mm
ÆAD078 polyp- / adenomdiameter 78 mm
ÆAD079 polyp- / adenomdiameter 79 mm
ÆAD080 polyp- / adenomdiameter 80 mm
ÆAD081 polyp- / adenomdiameter 81 mm
ÆAD082 polyp- / adenomdiameter 82 mm
ÆAD083 polyp- / adenomdiameter 83 mm
ÆAD084 polyp- / adenomdiameter 84 mm
ÆAD085 polyp- / adenomdiameter 85 mm
ÆAD086 polyp- / adenomdiameter 86 mm
ÆAD087 polyp- / adenomdiameter 87 mm
ÆAD088 polyp- / adenomdiameter 88 mm
ÆAD089 polyp- / adenomdiameter 89 mm
ÆAD090 polyp- / adenomdiameter 90 mm
ÆAD091 polyp- / adenomdiameter 91 mm
ÆAD092 polyp- / adenomdiameter 92 mm
ÆAD093 polyp- / adenomdiameter 93 mm
ÆAD094 polyp- / adenomdiameter 94 mm
ÆAD095 polyp- / adenomdiameter 95 mm
ÆAD096 polyp- / adenomdiameter 96 mm
ÆAD097 polyp- / adenomdiameter 97 mm
ÆAD098 polyp- / adenomdiameter 98 mm
ÆAD099 polyp- / adenomdiameter 99 mm
ÆAD100 polyp- / adenomdiameter 100 mm
ÆAD10X polyp- / adenomdiameter > 100 mm
ÆADXXX polyp- / adenomdiameter kan ikke vurderes
ÆDM000 dybdevækst under tunica muscularis, afstand 0mm
ÆDM001 dybdevækst under tunica muscularis, afstand 1mm
ÆDM002 dybdevækst under tunica muscularis, afstand 2mm
ÆDM003 dybdevækst under tunica muscularis, afstand 3mm
ÆDM004 dybdevækst under tunica muscularis, afstand 4mm
ÆDM005 dybdevækst under tunica muscularis, afstand 5mm
ÆDM006 dybdevækst under tunica muscularis, afstand 6mm
ÆDM007 dybdevækst under tunica muscularis, afstand 7mm
ÆDM008 dybdevækst under tunica muscularis, afstand 8mm
ÆDM009 dybdevækst under tunica muscularis, afstand 9mm
ÆDM010 dybdevækst under tunica muscularis, afstand 10mm
ÆDM011 dybdevækst under tunica muscularis, afstand 11mm
ÆDM012 dybdevækst under tunica muscularis, afstand 12mm
ÆDM013 dybdevækst under tunica muscularis, afstand 13mm
ÆDM014 dybdevækst under tunica muscularis, afstand 14mm
ÆDM015 dybdevækst under tunica muscularis, afstand 15mm
ÆDM016 dybdevækst under tunica muscularis, afstand 16mm
ÆDM017 dybdevækst under tunica muscularis, afstand 17mm
ÆDM018 dybdevækst under tunica muscularis, afstand 18mm
ÆDM019 dybdevækst under tunica muscularis, afstand 19mm
ÆDM020 dybdevækst under tunica muscularis, afstand 20mm
ÆDM021 dybdevækst under tunica muscularis, afstand 21mm
ÆDM022 dybdevækst under tunica muscularis, afstand 22mm
ÆDM023 dybdevækst under tunica muscularis, afstand 23mm
ÆDM024 dybdevækst under tunica muscularis, afstand 24mm
ÆDM025 dybdevækst under tunica muscularis, afstand 25mm
ÆDM125 dybdevækst under tunica muscularis, afstand >25mm
ÆDM999 dybdevækst under tunica muscularis, afstand kan ikke vurderes
ÆF4415 udgangspunkt i gastro-esophageale overgang
ÆF5112 onkocytær type
ÆF5113 pankreatobiliær type
ÆF5123 serrat type
ÆF5124 minimal deviation type
ÆF5125 type ikke nærmere defineret
ÆKA000 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand under 1 mm
ÆKA001 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 1 mm
ÆKA002 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 2 mm
ÆKA003 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 3 mm
ÆKA004 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 4 mm
ÆKA005 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 5 mm
ÆKA006 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 6 mm
ÆKA007 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 7 mm
ÆKA008 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 8 mm
ÆKA009 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 9 mm
ÆKA010 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 10 mm
ÆKA011 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 11 mm
ÆKA012 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 12 mm
ÆKA013 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 13 mm
ÆKA014 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 14 mm
ÆKA015 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 15 mm
ÆKA016 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 16 mm
ÆKA017 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 17 mm
ÆKA018 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 18 mm
ÆKA019 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 19 mm
ÆKA020 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 20 mm
ÆKA021 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 21 mm
ÆKA022 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 22 mm
ÆKA023 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 23 mm
ÆKA024 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 24 mm
ÆKA025 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 25 mm
ÆKA026 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 26 mm
ÆKA027 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 27 mm
ÆKA028 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 28 mm
ÆKA029 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 29 mm
ÆKA030 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 30 mm
ÆKA031 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 31 mm
ÆKA032 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 32 mm
ÆKA033 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 33 mm
ÆKA034 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 34 mm
ÆKA035 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 35 mm
ÆKA036 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 36 mm
ÆKA037 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 37 mm
ÆKA038 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 38 mm
ÆKA039 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 39 mm
ÆKA040 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 40 mm
ÆKA041 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 41 mm
ÆKA042 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 42 mm
ÆKA043 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 43 mm
ÆKA044 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 44 mm
ÆKA045 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 45 mm
ÆKA046 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 46 mm
ÆKA047 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 47 mm
ÆKA048 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 48 mm
ÆKA049 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 49 mm
ÆKA050 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 50 mm
ÆKA051 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 51 mm
ÆKA052 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 52 mm
ÆKA053 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 53 mm
ÆKA054 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 54 mm
ÆKA055 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 55 mm
ÆKA056 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 56 mm
ÆKA057 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 57 mm
ÆKA058 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 58 mm
ÆKA059 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 59 mm
ÆKA060 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 60 mm
ÆKA061 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 61 mm
ÆKA062 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 62 mm
ÆKA063 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 63 mm
ÆKA064 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 64 mm
ÆKA065 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 65 mm
ÆKA066 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 66 mm
ÆKA067 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 67 mm
ÆKA068 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 68 mm
ÆKA069 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 69 mm
ÆKA070 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 70 mm
ÆKA071 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 71 mm
ÆKA072 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 72 mm
ÆKA073 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 73 mm
ÆKA074 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 74 mm
ÆKA075 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 75 mm
ÆKA076 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 76 mm
ÆKA077 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 77 mm
ÆKA078 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 78 mm
ÆKA079 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 79 mm
ÆKA080 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 80 mm
ÆKA081 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 81 mm
ÆKA082 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 82 mm
ÆKA083 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 83 mm
ÆKA084 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 84 mm
ÆKA085 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 85 mm
ÆKA086 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 86 mm
ÆKA087 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 87 mm
ÆKA088 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 88 mm
ÆKA089 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 89 mm
ÆKA090 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 90 mm
ÆKA091 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 91 mm
ÆKA092 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 92 mm
ÆKA093 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 93 mm
ÆKA094 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 94 mm
ÆKA095 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 95 mm
ÆKA096 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 96 mm
ÆKA097 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 97 mm
ÆKA098 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 98 mm
ÆKA099 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 99 mm
ÆKA100 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 100 mm
ÆKA101 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 101 mm
ÆKA102 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 102 mm
ÆKA103 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 103 mm
ÆKA104 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 104 mm
ÆKA105 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 105 mm
ÆKA106 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 106 mm
ÆKA107 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 107 mm
ÆKA108 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 108 mm
ÆKA109 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 109 mm
ÆKA110 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 110 mm
ÆKA111 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 111 mm
ÆKA112 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 112 mm
ÆKA113 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 113 mm
ÆKA114 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 114 mm
ÆKA115 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 115 mm
ÆKA116 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 116 mm
ÆKA117 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 117 mm
ÆKA118 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 118 mm
ÆKA119 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 119 mm
ÆKA120 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 120 mm
ÆKA121 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 121 mm
ÆKA122 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 122 mm
ÆKA123 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 123 mm
ÆKA124 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 124 mm
ÆKA125 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 125 mm
ÆKA126 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 126 mm
ÆKA127 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 127 mm
ÆKA128 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 128 mm
ÆKA129 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 129 mm
ÆKA130 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 130 mm
ÆKA131 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 131 mm
ÆKA132 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 132 mm
ÆKA133 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 133 mm
ÆKA134 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 134 mm
ÆKA135 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 135 mm
ÆKA136 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 136 mm
ÆKA137 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 137 mm
ÆKA138 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 138 mm
ÆKA139 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 139 mm
ÆKA140 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 140 mm
ÆKA141 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 141 mm
ÆKA142 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 142 mm
ÆKA143 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 143 mm
ÆKA144 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 144 mm
ÆKA145 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 145 mm
ÆKA146 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 146 mm
ÆKA147 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 147 mm
ÆKA148 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 148 mm
ÆKA149 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 149 mm
ÆKA150 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 150 mm
ÆKA151 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 151 mm
ÆKA152 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 152 mm
ÆKA153 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 153 mm
ÆKA154 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 154 mm
ÆKA155 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 155 mm
ÆKA156 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 156 mm
ÆKA157 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 157 mm
ÆKA158 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 158 mm
ÆKA159 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 159 mm
ÆKA160 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 160 mm
ÆKA161 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 161 mm
ÆKA162 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 162 mm
ÆKA163 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 163 mm
ÆKA164 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 164 mm
ÆKA165 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 165 mm
ÆKA166 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 166 mm
ÆKA167 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 167 mm
ÆKA168 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 168 mm
ÆKA169 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 169 mm
ÆKA170 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 170 mm
ÆKA171 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 171 mm
ÆKA172 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 172 mm
ÆKA173 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 173 mm
ÆKA174 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 174 mm
ÆKA175 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 175 mm
ÆKA176 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 176 mm
ÆKA177 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 177 mm
ÆKA178 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 178 mm
ÆKA179 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 179 mm
ÆKA180 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 180 mm
ÆKA181 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 181 mm
ÆKA182 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 182 mm
ÆKA183 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 183 mm
ÆKA184 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 184 mm
ÆKA185 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 185 mm
ÆKA186 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 186 mm
ÆKA187 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 187 mm
ÆKA188 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 188 mm
ÆKA189 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 189 mm
ÆKA190 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 190 mm
ÆKA191 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 191 mm
ÆKA192 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 192 mm
ÆKA193 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 193 mm
ÆKA194 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 194 mm
ÆKA195 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 195 mm
ÆKA196 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 196 mm
ÆKA197 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 197 mm
ÆKA198 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 198 mm
ÆKA199 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 199 mm
ÆKA200 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 200 mm
ÆKA999 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand kan ikke vurderes
ÆKU000 afstand fra tumor til karresektionsrand under 1 mm
ÆKU001 afstand fra tumor til karresektionsrand 1 mm
ÆKU002 afstand fra tumor til karresektionsrand 2 mm
ÆKU003 afstand fra tumor til karresektionsrand 3 mm
ÆKU004 afstand fra tumor til karresektionsrand 4 mm
ÆKU005 afstand fra tumor til karresektionsrand 5 mm
ÆKU006 afstand fra tumor til karresektionsrand 6 mm
ÆKU007 afstand fra tumor til karresektionsrand 7 mm
ÆKU008 afstand fra tumor til karresektionsrand 8 mm
ÆKU009 afstand fra tumor til karresektionsrand 9 mm
ÆKU010 afstand fra tumor til karresektionsrand 10 mm
ÆKU011 afstand fra tumor til karresektionsrand 11 mm
ÆKU012 afstand fra tumor til karresektionsrand 12 mm
ÆKU013 afstand fra tumor til karresektionsrand 13 mm
ÆKU014 afstand fra tumor til karresektionsrand 14 mm
ÆKU015 afstand fra tumor til karresektionsrand 15 mm
ÆKU016 afstand fra tumor til karresektionsrand 16 mm
ÆKU017 afstand fra tumor til karresektionsrand 17 mm
ÆKU018 afstand fra tumor til karresektionsrand 18 mm
ÆKU019 afstand fra tumor til karresektionsrand 19 mm
ÆKU020 afstand fra tumor til karresektionsrand 20 mm
ÆKU021 afstand fra tumor til karresektionsrand 21 mm
ÆKU022 afstand fra tumor til karresektionsrand 22 mm
ÆKU023 afstand fra tumor til karresektionsrand 23 mm
ÆKU024 afstand fra tumor til karresektionsrand 24 mm
ÆKU025 afstand fra tumor til karresektionsrand 25 mm
ÆKU026 afstand fra tumor til karresektionsrand 26 mm
ÆKU027 afstand fra tumor til karresektionsrand 27 mm
ÆKU028 afstand fra tumor til karresektionsrand 28 mm
ÆKU029 afstand fra tumor til karresektionsrand 29 mm
ÆKU030 afstand fra tumor til karresektionsrand 30 mm
ÆKU031 afstand fra tumor til karresektionsrand 31 mm
ÆKU032 afstand fra tumor til karresektionsrand 32 mm
ÆKU033 afstand fra tumor til karresektionsrand 33 mm
ÆKU034 afstand fra tumor til karresektionsrand 34 mm
ÆKU035 afstand fra tumor til karresektionsrand 35 mm
ÆKU036 afstand fra tumor til karresektionsrand 36 mm
ÆKU037 afstand fra tumor til karresektionsrand 37 mm
ÆKU038 afstand fra tumor til karresektionsrand 38 mm
ÆKU039 afstand fra tumor til karresektionsrand 39 mm
ÆKU040 afstand fra tumor til karresektionsrand 40 mm
ÆKU041 afstand fra tumor til karresektionsrand 41 mm
ÆKU042 afstand fra tumor til karresektionsrand 42 mm
ÆKU043 afstand fra tumor til karresektionsrand 43 mm
ÆKU044 afstand fra tumor til karresektionsrand 44 mm
ÆKU045 afstand fra tumor til karresektionsrand 45 mm
ÆKU046 afstand fra tumor til karresektionsrand 46 mm
ÆKU047 afstand fra tumor til karresektionsrand 47 mm
ÆKU048 afstand fra tumor til karresektionsrand 48 mm
ÆKU049 afstand fra tumor til karresektionsrand 49 mm
ÆKU050 afstand fra tumor til karresektionsrand 50 mm
ÆKU051 afstand fra tumor til karresektionsrand 51 mm
ÆKU052 afstand fra tumor til karresektionsrand 52 mm
ÆKU053 afstand fra tumor til karresektionsrand 53 mm
ÆKU054 afstand fra tumor til karresektionsrand 54 mm
ÆKU055 afstand fra tumor til karresektionsrand 55 mm
ÆKU056 afstand fra tumor til karresektionsrand 56 mm
ÆKU057 afstand fra tumor til karresektionsrand 57 mm
ÆKU058 afstand fra tumor til karresektionsrand 58 mm
ÆKU059 afstand fra tumor til karresektionsrand 59 mm
ÆKU060 afstand fra tumor til karresektionsrand 60 mm
ÆKU061 afstand fra tumor til karresektionsrand 61 mm
ÆKU062 afstand fra tumor til karresektionsrand 62 mm
ÆKU063 afstand fra tumor til karresektionsrand 63 mm
ÆKU064 afstand fra tumor til karresektionsrand 64 mm
ÆKU065 afstand fra tumor til karresektionsrand 65 mm
ÆKU066 afstand fra tumor til karresektionsrand 66 mm
ÆKU067 afstand fra tumor til karresektionsrand 67 mm
ÆKU068 afstand fra tumor til karresektionsrand 68 mm
ÆKU069 afstand fra tumor til karresektionsrand 69 mm
ÆKU070 afstand fra tumor til karresektionsrand 70 mm
ÆKU071 afstand fra tumor til karresektionsrand 71 mm
ÆKU072 afstand fra tumor til karresektionsrand 72 mm
ÆKU073 afstand fra tumor til karresektionsrand 73 mm
ÆKU074 afstand fra tumor til karresektionsrand 74 mm
ÆKU075 afstand fra tumor til karresektionsrand 75 mm
ÆKU076 afstand fra tumor til karresektionsrand 76 mm
ÆKU077 afstand fra tumor til karresektionsrand 77 mm
ÆKU078 afstand fra tumor til karresektionsrand 78 mm
ÆKU079 afstand fra tumor til karresektionsrand 79 mm
ÆKU080 afstand fra tumor til karresektionsrand 80 mm
ÆKU081 afstand fra tumor til karresektionsrand 81 mm
ÆKU082 afstand fra tumor til karresektionsrand 82 mm
ÆKU083 afstand fra tumor til karresektionsrand 83 mm
ÆKU084 afstand fra tumor til karresektionsrand 84 mm
ÆKU085 afstand fra tumor til karresektionsrand 85 mm
ÆKU086 afstand fra tumor til karresektionsrand 86 mm
ÆKU087 afstand fra tumor til karresektionsrand 87 mm
ÆKU088 afstand fra tumor til karresektionsrand 88 mm
ÆKU089 afstand fra tumor til karresektionsrand 89 mm
ÆKU090 afstand fra tumor til karresektionsrand 90 mm
ÆKU091 afstand fra tumor til karresektionsrand 91 mm
ÆKU092 afstand fra tumor til karresektionsrand 92 mm
ÆKU093 afstand fra tumor til karresektionsrand 93 mm
ÆKU094 afstand fra tumor til karresektionsrand 94 mm
ÆKU095 afstand fra tumor til karresektionsrand 95 mm
ÆKU096 afstand fra tumor til karresektionsrand 96 mm
ÆKU097 afstand fra tumor til karresektionsrand 97 mm
ÆKU098 afstand fra tumor til karresektionsrand 98 mm
ÆKU099 afstand fra tumor til karresektionsrand 99 mm
ÆKU100 afstand fra tumor til karresektionsrand 100 mm
ÆKU101 afstand fra tumor til karresektionsrand 101 mm
ÆKU102 afstand fra tumor til karresektionsrand 102 mm
ÆKU103 afstand fra tumor til karresektionsrand 103 mm
ÆKU104 afstand fra tumor til karresektionsrand 104 mm
ÆKU105 afstand fra tumor til karresektionsrand 105 mm
ÆKU106 afstand fra tumor til karresektionsrand 106 mm
ÆKU107 afstand fra tumor til karresektionsrand 107 mm
ÆKU108 afstand fra tumor til karresektionsrand 108 mm
ÆKU109 afstand fra tumor til karresektionsrand 109 mm
ÆKU110 afstand fra tumor til karresektionsrand 110 mm
ÆKU111 afstand fra tumor til karresektionsrand 111 mm
ÆKU112 afstand fra tumor til karresektionsrand 112 mm
ÆKU113 afstand fra tumor til karresektionsrand 113 mm
ÆKU114 afstand fra tumor til karresektionsrand 114 mm
ÆKU115 afstand fra tumor til karresektionsrand 115 mm
ÆKU116 afstand fra tumor til karresektionsrand 116 mm
ÆKU117 afstand fra tumor til karresektionsrand 117 mm
ÆKU118 afstand fra tumor til karresektionsrand 118 mm
ÆKU119 afstand fra tumor til karresektionsrand 119 mm
ÆKU120 afstand fra tumor til karresektionsrand 120 mm
ÆKU121 afstand fra tumor til karresektionsrand 121 mm
ÆKU122 afstand fra tumor til karresektionsrand 122 mm
ÆKU123 afstand fra tumor til karresektionsrand 123 mm
ÆKU124 afstand fra tumor til karresektionsrand 124 mm
ÆKU125 afstand fra tumor til karresektionsrand 125 mm
ÆKU126 afstand fra tumor til karresektionsrand 126 mm
ÆKU127 afstand fra tumor til karresektionsrand 127 mm
ÆKU128 afstand fra tumor til karresektionsrand 128 mm
ÆKU129 afstand fra tumor til karresektionsrand 129 mm
ÆKU130 afstand fra tumor til karresektionsrand 130 mm
ÆKU131 afstand fra tumor til karresektionsrand 131 mm
ÆKU132 afstand fra tumor til karresektionsrand 132 mm
ÆKU133 afstand fra tumor til karresektionsrand 133 mm
ÆKU134 afstand fra tumor til karresektionsrand 134 mm
ÆKU135 afstand fra tumor til karresektionsrand 135 mm
ÆKU136 afstand fra tumor til karresektionsrand 136 mm
ÆKU137 afstand fra tumor til karresektionsrand 137 mm
ÆKU138 afstand fra tumor til karresektionsrand 138 mm
ÆKU139 afstand fra tumor til karresektionsrand 139 mm
ÆKU140 afstand fra tumor til karresektionsrand 140 mm
ÆKU141 afstand fra tumor til karresektionsrand 141 mm
ÆKU142 afstand fra tumor til karresektionsrand 142 mm
ÆKU143 afstand fra tumor til karresektionsrand 143 mm
ÆKU144 afstand fra tumor til karresektionsrand 144 mm
ÆKU145 afstand fra tumor til karresektionsrand 145 mm
ÆKU146 afstand fra tumor til karresektionsrand 146 mm
ÆKU147 afstand fra tumor til karresektionsrand 147 mm
ÆKU148 afstand fra tumor til karresektionsrand 148 mm
ÆKU149 afstand fra tumor til karresektionsrand 149 mm
ÆKU150 afstand fra tumor til karresektionsrand 150 mm
ÆKU151 afstand fra tumor til karresektionsrand 151 mm
ÆKU152 afstand fra tumor til karresektionsrand 152 mm
ÆKU153 afstand fra tumor til karresektionsrand 153 mm
ÆKU154 afstand fra tumor til karresektionsrand 154 mm
ÆKU155 afstand fra tumor til karresektionsrand 155 mm
ÆKU156 afstand fra tumor til karresektionsrand 156 mm
ÆKU157 afstand fra tumor til karresektionsrand 157 mm
ÆKU158 afstand fra tumor til karresektionsrand 158 mm
ÆKU159 afstand fra tumor til karresektionsrand 159 mm
ÆKU160 afstand fra tumor til karresektionsrand 160 mm
ÆKU161 afstand fra tumor til karresektionsrand 161 mm
ÆKU162 afstand fra tumor til karresektionsrand 162 mm
ÆKU163 afstand fra tumor til karresektionsrand 163 mm
ÆKU164 afstand fra tumor til karresektionsrand 164 mm
ÆKU165 afstand fra tumor til karresektionsrand 165 mm
ÆKU166 afstand fra tumor til karresektionsrand 166 mm
ÆKU167 afstand fra tumor til karresektionsrand 167 mm
ÆKU168 afstand fra tumor til karresektionsrand 168 mm
ÆKU169 afstand fra tumor til karresektionsrand 169 mm
ÆKU170 afstand fra tumor til karresektionsrand 170 mm
ÆKU171 afstand fra tumor til karresektionsrand 171 mm
ÆKU172 afstand fra tumor til karresektionsrand 172 mm
ÆKU173 afstand fra tumor til karresektionsrand 173 mm
ÆKU174 afstand fra tumor til karresektionsrand 174 mm
ÆKU175 afstand fra tumor til karresektionsrand 175 mm
ÆKU176 afstand fra tumor til karresektionsrand 176 mm
ÆKU177 afstand fra tumor til karresektionsrand 177 mm
ÆKU178 afstand fra tumor til karresektionsrand 178 mm
ÆKU179 afstand fra tumor til karresektionsrand 179 mm
ÆKU180 afstand fra tumor til karresektionsrand 180 mm
ÆKU181 afstand fra tumor til karresektionsrand 181 mm
ÆKU182 afstand fra tumor til karresektionsrand 182 mm
ÆKU183 afstand fra tumor til karresektionsrand 183 mm
ÆKU184 afstand fra tumor til karresektionsrand 184 mm
ÆKU185 afstand fra tumor til karresektionsrand 185 mm
ÆKU186 afstand fra tumor til karresektionsrand 186 mm
ÆKU187 afstand fra tumor til karresektionsrand 187 mm
ÆKU188 afstand fra tumor til karresektionsrand 188 mm
ÆKU189 afstand fra tumor til karresektionsrand 189 mm
ÆKU190 afstand fra tumor til karresektionsrand 190 mm
ÆKU191 afstand fra tumor til karresektionsrand 191 mm
ÆKU192 afstand fra tumor til karresektionsrand 192 mm
ÆKU193 afstand fra tumor til karresektionsrand 193 mm
ÆKU194 afstand fra tumor til karresektionsrand 194 mm
ÆKU195 afstand fra tumor til karresektionsrand 195 mm
ÆKU196 afstand fra tumor til karresektionsrand 196 mm
ÆKU197 afstand fra tumor til karresektionsrand 197 mm
ÆKU198 afstand fra tumor til karresektionsrand 198 mm
ÆKU199 afstand fra tumor til karresektionsrand 199 mm
ÆKU200 afstand fra tumor til karresektionsrand 200 mm
ÆKU999 afstand fra tumor til karresektionsrand kan ikke vurderes
ÆLSA01 tumorsatellit, 1 stk.
ÆLSA02 tumorsatellitter, 2 stk.
ÆLSA03 tumorsatellitter, 3 stk.
ÆLSA04 tumorsatellitter, 4 stk.
ÆLSA0A tumorsatellitter, >=5 stk.
ÆLSAXX antal tumorsatellitter ikke vurderet
ÆLSD01 største tumorsatellitsstørrelse, 1 mm
ÆLSD02 største tumorsatellitsstørrelse, 2 mm
ÆLSD03 største tumorsatellitsstørrelse, 3 mm
ÆLSD04 største tumorsatellitsstørrelse, 4 mm
ÆLSD05 største tumorsatellitsstørrelse, 5 mm
ÆLSD06 største tumorsatellitsstørrelse, 6 mm
ÆLSD07 største tumorsatellitsstørrelse, 7 mm
ÆLSD08 største tumorsatellitsstørrelse, 8 mm
ÆLSD09 største tumorsatellitsstørrelse, 9 mm
ÆLSD10 største tumorsatellitsstørrelse, 10 mm
ÆLSD11 største tumorsatellitsstørrelse, 11 mm
ÆLSD12 største tumorsatellitsstørrelse, 12 mm
ÆLSD13 største tumorsatellitsstørrelse, 13 mm
ÆLSD14 største tumorsatellitsstørrelse, 14 mm
ÆLSD15 største tumorsatellitsstørrelse, 15 mm
ÆLSDAA største tumorsatellitsstørrelse, >15 mm
ÆLSDXX største tumorsatellitsstørrelse ikke vurderet
ÆLT000 resektatets længde under 1 cm
ÆLT001 resektatets længde 1 cm
ÆLT002 resektatets længde 2 cm
ÆLT003 resektatets længde 3 cm
ÆLT004 resektatets længde 4 cm
ÆLT005 resektatets længde 5 cm
ÆLT006 resektatets længde 6 cm
ÆLT007 resektatets længde 7 cm
ÆLT008 resektatets længde 8 cm
ÆLT009 resektatets længde 9 cm
ÆLT010 resektatets længde 10 cm
ÆLT011 resektatets længde 11 cm
ÆLT012 resektatets længde 12 cm
ÆLT013 resektatets længde 13 cm
ÆLT014 resektatets længde 14 cm
ÆLT015 resektatets længde 15 cm
ÆLT016 resektatets længde 16 cm
ÆLT017 resektatets længde 17 cm
ÆLT018 resektatets længde 18 cm
ÆLT019 resektatets længde 19 cm
ÆLT020 resektatets længde 20 cm
ÆLT021 resektatets længde 21 cm
ÆLT022 resektatets længde 22 cm
ÆLT023 resektatets længde 23 cm
ÆLT024 resektatets længde 24 cm
ÆLT025 resektatets længde 25 cm
ÆLT026 resektatets længde 26 cm
ÆLT027 resektatets længde 27 cm
ÆLT028 resektatets længde 28 cm
ÆLT029 resektatets længde 29 cm
ÆLT030 resektatets længde 30 cm
ÆLT031 resektatets længde 31 cm
ÆLT032 resektatets længde 32 cm
ÆLT033 resektatets længde 33 cm
ÆLT034 resektatets længde 34 cm
ÆLT035 resektatets længde 35 cm
ÆLT036 resektatets længde 36 cm
ÆLT037 resektatets længde 37 cm
ÆLT038 resektatets længde 38 cm
ÆLT039 resektatets længde 39 cm
ÆLT040 resektatets længde 40 cm
ÆLT041 resektatets længde 41 cm
ÆLT042 resektatets længde 42 cm
ÆLT043 resektatets længde 43 cm
ÆLT044 resektatets længde 44 cm
ÆLT045 resektatets længde 45 cm
ÆLT046 resektatets længde 46 cm
ÆLT047 resektatets længde 47 cm
ÆLT048 resektatets længde 48 cm
ÆLT049 resektatets længde 49 cm
ÆLT050 resektatets længde 50 cm
ÆLT051 resektatets længde 51 cm
ÆLT052 resektatets længde 52 cm
ÆLT053 resektatets længde 53 cm
ÆLT054 resektatets længde 54 cm
ÆLT055 resektatets længde 55 cm
ÆLT056 resektatets længde 56 cm
ÆLT057 resektatets længde 57 cm
ÆLT058 resektatets længde 58 cm
ÆLT059 resektatets længde 59 cm
ÆLT060 resektatets længde 60 cm
ÆLT061 resektatets længde 61 cm
ÆLT062 resektatets længde 62 cm
ÆLT063 resektatets længde 63 cm
ÆLT064 resektatets længde 64 cm
ÆLT065 resektatets længde 65 cm
ÆLT066 resektatets længde 66 cm
ÆLT067 resektatets længde 67 cm
ÆLT068 resektatets længde 68 cm
ÆLT069 resektatets længde 69 cm
ÆLT070 resektatets længde 70 cm
ÆLT071 resektatets længde 71 cm
ÆLT072 resektatets længde 72 cm
ÆLT073 resektatets længde 73 cm
ÆLT074 resektatets længde 74 cm
ÆLT075 resektatets længde 75 cm
ÆLT076 resektatets længde 76 cm
ÆLT077 resektatets længde 77 cm
ÆLT078 resektatets længde 78 cm
ÆLT079 resektatets længde 79 cm
ÆLT080 resektatets længde 80 cm
ÆLT081 resektatets længde 81 cm
ÆLT082 resektatets længde 82 cm
ÆLT083 resektatets længde 83 cm
ÆLT084 resektatets længde 84 cm
ÆLT085 resektatets længde 85 cm
ÆLT086 resektatets længde 86 cm
ÆLT087 resektatets længde 87 cm
ÆLT088 resektatets længde 88 cm
ÆLT089 resektatets længde 89 cm
ÆLT090 resektatets længde 90 cm
ÆLT091 resektatets længde 91 cm
ÆLT092 resektatets længde 92 cm
ÆLT093 resektatets længde 93 cm
ÆLT094 resektatets længde 94 cm
ÆLT095 resektatets længde 95 cm
ÆLT096 resektatets længde 96 cm
ÆLT097 resektatets længde 97 cm
ÆLT098 resektatets længde 98 cm
ÆLT099 resektatets længde 99 cm
ÆLT100 resektatets længde 100 cm
ÆLT101 resektatets længde 101 cm
ÆLT102 resektatets længde 102 cm
ÆLT103 resektatets længde 103 cm
ÆLT104 resektatets længde 104 cm
ÆLT105 resektatets længde 105 cm
ÆLT106 resektatets længde 106 cm
ÆLT107 resektatets længde 107 cm
ÆLT108 resektatets længde 108 cm
ÆLT109 resektatets længde 109 cm
ÆLT110 resektatets længde 110 cm
ÆLT111 resektatets længde 111 cm
ÆLT112 resektatets længde 112 cm
ÆLT113 resektatets længde 113 cm
ÆLT114 resektatets længde 114 cm
ÆLT115 resektatets længde 115 cm
ÆLT116 resektatets længde 116 cm
ÆLT117 resektatets længde 117 cm
ÆLT118 resektatets længde 118 cm
ÆLT119 resektatets længde 119 cm
ÆLT120 resektatets længde 120 cm
ÆLT121 resektatets længde 121 cm
ÆLT122 resektatets længde 122 cm
ÆLT123 resektatets længde 123 cm
ÆLT124 resektatets længde 124 cm
ÆLT125 resektatets længde 125 cm
ÆLT126 resektatets længde 126 cm
ÆLT127 resektatets længde 127 cm
ÆLT128 resektatets længde 128 cm
ÆLT129 resektatets længde 129 cm
ÆLT130 resektatets længde 130 cm
ÆLT131 resektatets længde 131 cm
ÆLT132 resektatets længde 132 cm
ÆLT133 resektatets længde 133 cm
ÆLT134 resektatets længde 134 cm
ÆLT135 resektatets længde 135 cm
ÆLT136 resektatets længde 136 cm
ÆLT137 resektatets længde 137 cm
ÆLT138 resektatets længde 138 cm
ÆLT139 resektatets længde 139 cm
ÆLT140 resektatets længde 140 cm
ÆLT141 resektatets længde 141 cm
ÆLT142 resektatets længde 142 cm
ÆLT143 resektatets længde 143 cm
ÆLT144 resektatets længde 144 cm
ÆLT145 resektatets længde 145 cm
ÆLT146 resektatets længde 146 cm
ÆLT147 resektatets længde 147 cm
ÆLT148 resektatets længde 148 cm
ÆLT149 resektatets længde 149 cm
ÆLT150 resektatets længde 150 cm
ÆLT151 resektatets længde 151 cm
ÆLT152 resektatets længde 152 cm
ÆLT153 resektatets længde 153 cm
ÆLT154 resektatets længde 154 cm
ÆLT155 resektatets længde 155 cm
ÆLT156 resektatets længde 156 cm
ÆLT157 resektatets længde 157 cm
ÆLT158 resektatets længde 158 cm
ÆLT159 resektatets længde 159 cm
ÆLT160 resektatets længde 160 cm
ÆLT161 resektatets længde 161 cm
ÆLT162 resektatets længde 162 cm
ÆLT163 resektatets længde 163 cm
ÆLT164 resektatets længde 164 cm
ÆLT165 resektatets længde 165 cm
ÆLT166 resektatets længde 166 cm
ÆLT167 resektatets længde 167 cm
ÆLT168 resektatets længde 168 cm
ÆLT169 resektatets længde 169 cm
ÆLT170 resektatets længde 170 cm
ÆLT171 resektatets længde 171 cm
ÆLT172 resektatets længde 172 cm
ÆLT173 resektatets længde 173 cm
ÆLT174 resektatets længde 174 cm
ÆLT175 resektatets længde 175 cm
ÆLT176 resektatets længde 176 cm
ÆLT177 resektatets længde 177 cm
ÆLT178 resektatets længde 178 cm
ÆLT179 resektatets længde 179 cm
ÆLT180 resektatets længde 180 cm
ÆLT181 resektatets længde 181 cm
ÆLT182 resektatets længde 182 cm
ÆLT183 resektatets længde 183 cm
ÆLT184 resektatets længde 184 cm
ÆLT185 resektatets længde 185 cm
ÆLT186 resektatets længde 186 cm
ÆLT187 resektatets længde 187 cm
ÆLT188 resektatets længde 188 cm
ÆLT189 resektatets længde 189 cm
ÆLT190 resektatets længde 190 cm
ÆLT191 resektatets længde 191 cm
ÆLT192 resektatets længde 192 cm
ÆLT193 resektatets længde 193 cm
ÆLT194 resektatets længde 194 cm
ÆLT195 resektatets længde 195 cm
ÆLT196 resektatets længde 196 cm
ÆLT197 resektatets længde 197 cm
ÆLT198 resektatets længde 198 cm
ÆLT199 resektatets længde 199 cm
ÆLT200 resektatets længde 200 cm
ÆLT999 resektatets længde kan ikke vurderes
ÆNV010 nedvækst i submucosa
ÆNV020 nedvækst i tunica muscularis
ÆNV030 nedvækst profund for tunica muscularis
ÆR210A mikroradikal resektion
ÆR211A ikke mikroradikal resektion, <= 1 mm fra tumor til resektionsfladen
ÆR211B ikke mikroradikal resektion, direkte vækst i resektionsfladen
ÆR211C ikke mikroradikal resektion, <= 1 mm fra deposit/lymfeknudemetastase
ÆR211D ikke mikroradikal resektion, direkte vækst fra deposit/lymfeknudemetastase
ÆR211E ikke mikroradikal resektion, ikke fri resektionsrand
ÆR211F ikke mikroradikal resektion, ikke frie resektionsflader og -rande
ÆR211X mikroradikalitet kan ikke vurderes
ÆRA05X afstand til resektionsrand > 50 mm
ÆRAA01 afstand til resektionsrand <= 1mm
ÆYYM10 Marsh I
ÆYYM20 Marsh II
ÆYYM3A Marsh III A
ÆYYM3B Marsh III B
ÆYYM3C Marsh III C
ÆYYN00 Nancy histological index grade 0
ÆYYN01 Nancy histological index grade 1
ÆYYN02 Nancy histological index grade 2
ÆYYN03 Nancy histological index grade 3
ÆYYN04 Nancy histological index grade 4
ÆYYY9D lineær
ÆYYY9F mikronodulær
ÆYYY9H adenomatoid
Enter your
text here