kodebog

F01051 mesorektalt resektionsplan
F01052 intramesorektalt resektionsplan
F01053 muskulært resektionsplan, rectum
F01054 mesokolisk resektionsplan
F01055 intramesokolisk resektionsplan
F01056 muskulært resektionsplan, colon
F01057 mesokolisk resektionsplan ikke vurderet
F01058 mesorektalt resektionsplan ikke vurderet
F01059 resektionsplan kan ikke vurderes
F010A1 ekstralevatorisk resektionsplan
F010A2 sfinkterisk resektionsplan
F010A3 intramuskulært/submukøst resektionsplan
F010A9 sfinkterisk resektionsplan ikke vurderet
F29601 HER2 receptor normal ekspression
F29602 HER2 receptor borderline ekspression
F29603 HER2 receptor overekspression
F29701 normal ekspression af pMLH1, pMSH2, pMSH6 og pPMS2
F2970A pMLH1, pMSH2, pMSH6, pPMS2 ikke udført/ mislykket
F29711 normal ekspression af pMLH1
F29715 manglende ekspression af pMLH1
F2971A pMLH1 ikke udført/ mislykket
F29721 normal ekspression af pMSH2
F29725 manglende ekspression af pMSH2
F2972A pMSH2 ikke udført/ mislykket
F29761 normal ekspression af pMSH6
F29765 manglende ekspression af pMSH6
F2976A pMSH6 ikke udført/ mislykket
F29781 normal ekspression af pPMS2
F29785 manglende ekspression af pPMS2
F2978A pPMS2 ikke udført/ mislykket
F297A1 normal ekspression af pMSH2/pMSH6
F297A5 manglende ekspression af pMSH2/pMSH6
F297B1 normal ekspression af pMLH1/pPMS2
F297B5 manglende ekspression af pMLH1/pPMS2
FE13D1 KRAS genstatus normal
FE13D3 KRAS gen muteret
FE13DA KRAS genmutation p.Gly12Ala
FE13DB KRAS genmutation p.Gly12Asp
FE13DC KRAS genmutation p.Gly12Arg
FE13DD KRAS genmutation p.Gly12Cys
FE13DE KRAS genmutation p.Gly12Ser
FE13DF KRAS genmutation p.Gly12Val
FE13DG KRAS genmutation p.Gly13Asp
FE13E1 BRAF genstatus normal
FE13E3 BRAF gen muteret
FE13EA BRAF genmutation p.Val600Glu
FE13EB BRAF genmutation p.Val600Lys
FE13F1 PIK3CA genstatus normal
FE13F3 PIK3CA gen muteret
FE13FA PIK3CA genmutation p.His1047Arg
FE13FB PIK3CA genmutation p.Glu542Lys
FE13FC PIK3CA genmutation p.Glu542Lys/Asp
FE13FD PIK3CA genmutation p.Glu545Lys
FE13G1 KIT genstatus normal
FE13G2 KIT geninsertion
FE13G3 KIT gen muteret
FE13G4 KIT gendeletion
FE13GA KIT exon 9 abnorm
FE13GB KIT exon 11 abnorm
FE13GC KIT exon 13 abnorm
FE13GD KIT exon 17 abnorm
FE13Q1 NRAS genstatus normal
FE13Q3 NRAS gen muteret
FE14A1 MLH1-promotor ikke metyleret
FE14A3 MLH1-promotor metyleret
FE14A9 MLH1-promotormetylering kan ikke vurderes
FE14S6 MET exon 14 skipping ikke påvist
M09420 karinvasion ikke påvist
M09421 karinvasion påvist
M09422 karinvasion kan ikke vurderes
M09425 lymfekarinvasion i submucosa ikke påvist
M09426 lymfekarinvasion i submucosa påvist
M09427 lymfekarinvasion i submucosa kan ikke vurderes
M0942H lymfekarinvasion påvist, specialanalyse anvendt
M09430 nerveindvækst ikke påvist
M09431 nerveindvækst påvist
M09432 nerveindvækst kan ikke vurderes
M09451 ingen resttumor
M094A0 tumorsatellit ikke påvist
M094A1 tumorsatellit påvist
M094A2 tumorsatellit kan ikke vurderes
M094B0 perinodal vækst ikke påvist
M094B1 perinodal vækst påvist
M094C0 gennemvækst af peritoneum ikke påvist
M094C1 gennemvækst af peritoneum påvist
M094C2 gennemvækst af peritoneum kan ikke vurderes
M094D0 indvækst i naboorgan/-struktur ikke påvist
M094D1 indvækst i naboorgan/-struktur påvist
M094D2 indvækst i naboorgan/-struktur kan ikke vurderes
M094T0 tumorperforation ikke påvist
M094T1 tumorperforation gennem peritoneum
M094T2 tumorperforation gennem resektionsflade
M094T3 tumorperforation gennem både peritoneum og resektionsflade
M094TX tumorperforation kan ikke vurderes
M094VS ekstramural veneinvasion påvist, specialanalyse anvendt
M094VT intramural/submukøs veneinvasion påvist, specialanalyse anvendt
M10000 traumatisk læsion
M11600 stråleforandring
M11610 kemoterapiforandring
M11620 stråleforandring med inflammation
M11650 stråle- og kemoterapiforandring
M11700 følge af immuntargeteret behandling
M18000 følge af kirurgisk indgreb
M18200 anastomose
M18202 insufficient anastomose
M18800 stoma
M18900 pouch
M20000 kongenit malformation
M20300 kongenit stenose
M20400 kongenit atresi
M20700 kongenit abnorm kommunikation
M21000 agenesi (aplasi)
M2100A agenesi (aplasi), højre side
M2100B agenesi (aplasi), venstre side
M21800 kongenit fistel
M22100 kongenit malposition
M22200 kongenit malrotation
M22315 short-rib-polydactyli
M22360 dobbeltanlæg
M22361 partielt dobbeltanlæg
M23300 kongenit malformation i fordøjelseskanalen
M26020 ektopisk pancreasvæv
M26080 ektopisk ventrikelvæv
M26140 ektopisk levervæv
M26900 kongenit imperforation
M30280 fækulit
M30400 fremmedlegeme
M30481 fødebestanddel
M30500 fremmedlegeme, suturmateriale
M31050 prolaps
M31120 invagination
M31130 intussusception
M31600 hernie
M31605 inkarcereret hernie
M31650 hernieret væv
M32100 dilatation (ektasi)
M32220 hyperdistension
M32600 varice
M32601 blødende varice
M32620 hæmoride
M32700 divertikel
M32710 divertikulose
M33400 cyste
M33680 mesotelcyste
M33901 pneumatosis
M33910 pneumatosis intestinalis cystica
M34100 stenose
M34160 striktur
M34210 torsion
M34220 volvulus
M36110 hyperæmi
M36320 ekssudat
M37000 blødning
M37009 blødningsfølge
M38000 ulcus
M38003 perforeret ulcus
M38008 ophelet ulcus
M3800Y penetrerende ulcus
M38010 akut ulcus
M38020 kronisk ulcus
M38050 Dieulafoys læsion
M38093 perforeret peptisk ulcus
M38A00 ulcus ikke påvist
M39300 fistel
M39800 perforation
M39810 spontan perforation
M39820 perforation på grund af fremmedlegeme
M40000 inflammation
M40030 ulcerativ inflammation
M40040 erosiv inflammation
M40160 kæmpecelleinflammation
M40590 pseudomembranøs inflammation
M41000 akut inflammation
M41040 akut erosiv inflammation
M41740 absces
M41741 fokal absces
M42100 akut og kronisk inflammation
M43000 kronisk inflammation
M43005 kronisk aktiv inflammation
M43009 kronisk inaktiv inflammation
M43030 kronisk ulcerativ inflammation
M43740 kronisk absces
M43900 kronisk atrofisk inflammation
M44001 granulomatøs inflammation
M44002 granulom
M44070 xantogranulomatøs inflammation
M44140 fremmedlegemereaktion
M44200 ikke-nekrotiserende, granulomatøs inflammation
M44202 epiteloidcellegranulom uden nekrose
M45000 inflammation med fibrose
M45020 granulationsvæv
M45022 granulationsvævspolyp
M46300 inflammation med fistel
M46350 pilonidalcyste
M46360 fissur
M46420 divertikulit
M47150 inflammation med eosinofili
M47190 lymfocytær inflammation
M47195 intraepitelial lymfocytose
M49000 fibrose
M49005 hyaliniseret fibrose
M49250 fibrøs obliteration
M51625 iskæmiske forandringer
M54000 nekrose
M54200 iskæmisk nekrose
M54600 gangræn
M54700 infarkt
M54730 hæmoragisk infarkt
M54840 hæmoragisk mucosainfarcering
M55000 aflejring
M55100 amyloidaflejring
M55101 amyloidaflejring ikke påvist
M55370 xantelasma
M55400 kalcifikation
M55710 aflejring af stråletæt materiale
M57210 melanose
M58000 atrofi
M58014 kryptirregularitet
M58015 villusatrofi
M58018 krypthyperplastisk villusatrofi
M71000 hypertrofi
M71330 Menetriers sygdom
M72000 hyperplasi
M72040 hyperplastisk polyp
M72110 foveolær hyperplasi
M72115 krypthyperplasi
M72150 neuroendokrin celle hyperplasi
M73000 metaplasi
M73315 pankreatisk acinær metaplasi
M73320 intestinal metaplasi
M73330 gastrisk metaplasi
M73335 pseudopylorisk metaplasi
M74001 epitelforandring, uvist om dysplasi eller reaktiv
M74009 dysplasi
M74850 angiodysplasi
M74HG9 high grade dysplasi
M74LG9 low grade dysplasi
M75300 hypoplasi
M75400 aplasi
M75630 hamartomatøs polyp
M75640 juvenil polyp
M76800 polyp
M76801 bredbaset polyp
M76802 stilket polyp
M76805 cystisk polyp
M76810 fibroepitelial polyp
M76820 inflammatorisk polyp
M76830 inflammatorisk fibroid polyp
M76831 inflammatorisk myoglandulær polyp
M76835 inflammatorisk kloakogen polyp
M76900 polypose
M78641 funduskirtelpolyp
M80103 karcinom
M80203 udifferentieret karcinom
M80513 verrukøst karcinom
M80520 planocellulært papillom
M80543 planocellulært karcinom, warty (kondylomatøs) type
M80702 planocellulært karcinom in situ
M80703 planocellulært karcinom
M807B0 anal intraepitelial neoplasi, low grade
M807B2 anal intraepitelial neoplasi, high grade
M807F3 planocellulært karcinom på basis af immunprofil
M80812 Bowens sygdom
M80833 lavt differentieret planocellulært karcinom
M80853 planocellulært karcinom, HPV-associeret
M80863 planocellulært karcinom, HPV-uafhængigt
M81403 adenokarcinom
M81423 linitis plastica
M81433 superficielt voksende adenokarcinom
M81443 intestinalcelle adenokarcinom
M81453 diffust adenokarcinom
M81482 high grade neoplasi
M814A0 low grade neoplasi
M814F3 adenokarcinom på basis af immunprofil
M81543 blandet adenokarcinom og endokrint karcinom
M81553 vipom
M81563 somatostatinom
M815C3 blandet neuroendokrin-nonneuroendokrin neoplasi (MiNEN)
M81630 pankreatobiliær papillær neoplasi, ikke-invasiv
M816C2 intra-ampulær papillær-tubulær neoplasi
M82103 adenokarcinom i polyp
M82110 tubulært adenom
M82130 traditionelt serrat adenom
M82133 serrat adenokarcinom
M82200 familiær colonpolypose
M82210 multiple adenomer
M82313 lavt differentieret adenokarcinom
M82403 neuroendokrin tumor
M82413 enterochromaffin-celle karcinoid
M82433 goblet cell adenokarcinom
M82443 blandet adeno-neuroendokrint karcinom
M82451 tubulært karcinoid
M82463 neuroendokrint karcinom
M82493 atypisk karcinoid tumor
M824A3 typisk karcinoid tumor
M824B3 karcinoid tumor, uvist om typisk eller atypisk
M824K3 karcinoid tumor
M82603 papillært adenokarcinom
M82611 villøst adenom
M82630 tubulovilløst adenom
M84801 low grade mucinøs neoplasi (LAMN)
M84802 high grade mucinøs neoplasi (HAMN)
M84803 mucinøst adenokarcinom
M84903 signetringscellekarcinom
M85103 medullært karcinom
M85603 adenoskvamøst karcinom
M880A3 desmoplastisk rundcelletumor
M88151 solitær fibrøs tumor
M88500 lipom
M88900 leiomyom
M89363 gastrointestinal stromal tumor
M90503 mesoteliom
M90513 sarkomatoidt mesoteliom
M90523 epiteloidt mesoteliom
M90533 bifasisk mesoteliom
M91200 hæmangiom
M947C3 medulloblastom, SHH-aktiveret og p53 ikke muteret
M94900 ganglioneurom
M950A1 diffus leptomeningeal glioneuronal tumor
M969D3 duodenal type follikulært lymfom
M97021 indolent T-celle lymfoproliferativ sygdom i gastrointestinal kanal
P01535 henvisning til forebyggende undersøgelse efter invitation
P3062S polypektomi, ikke alt væv fremsendt
P3062T piecemeal EMR, ikke alt væv fremsendt
P3062U piecemeal ESD, ikke alt væv fremsendt
P306X8 kegleresektat (doughnut)
P306X9 multiorgan-resektion
P30845 MDT-konference, behandlingsbesluttende
P30846 MDT-konference, postoperativ opfølgning
P3X145 registrering i Dansk Kvalitetsdatabase for Tarmkræftscreening (DKTS)
S08400 Whipples sygdom
S61500 Barretts esophagus
S61600 reaktiv gastropati
S61620 lymfocytær gastritis
S61640 kemisk gastritis
S62140 kronisk inflammatorisk tarmsygdom
S62160 morbus Crohn
S62180 cøliaki
S62520 diversionskolit
S62530 mikroskopisk kolit
S62533 lymfocytær kolit
S62536 kollagen kolit
S62550 colitis ulcerosa
S62590 morbus Hirschsprung
S62820 hæmoragisk proktit
S62830 diversionsproktit
T00100 Resektionsrand
T02507 Hud i analregion
T07020 Miltserosa
T08400 Lymfeknude i abdomen
T08401 Abdominal lymfeknudestation 1
T08402 Abdominal lymfeknudestation 2
T08403 Abdominal lymfeknudestation 3
T08404 Abdominal lymfeknudestation 4
T08405 Abdominal lymfeknudestation 5
T08406 Abdominal lymfeknudestation 6
T08407 Abdominal lymfeknudestation 7
T08408 Abdominal lymfeknudestation 8
T08409 Abdominal lymfeknudestation 9
T08410 Abdominal lymfeknudestation 10
T08411 Abdominal lymfeknudestation 11
T08412 Abdominal lymfeknudestation 12
T08413 Abdominal lymfeknudestation 13
T08414 Abdominal lymfeknudestation 14
T08415 Abdominal lymfeknudestation 15
T08416 Abdominal lymfeknudestation 16
T08440 Lymfeknude i porta hepatis
T08458 Lymfeknude i gastrokoliske ligament
T08510 Lymfeknude, mesenterial
T08560 Lymfeknude, mesokolisk
T08565 Lymfeknude, mesorektal
T08566 Lymfeknude, mesokolisk, apikal
T08580 Lymfeknude i retroperitoneum
T08600 Lymfeknude i pelvis
T08602 Lymfeknude i pelvis, venstre side
T08810 Lymfeknude i inguen
T08811 Lymfeknude i højre inguen
T08812 Lymfeknude i venstre inguen
T18030 Ligamentum falciforme hepatis
T50000 Fordøjelsessystem
T50100 Mavetarmkanal
T56500 Leverserosa
T62000 Esophagus
T62010 Esophagusslimhinde
T62050 Esophagusvæg
T62400 Periøsofagealt væv
T62910 Esophagus og ventrikel
T62911 Esophagus- og ventrikelslimhinde
T62915 Gastroesophageale overgang slimhinde
T63000 Ventrikel
T63010 Ventrikelslimhinde
T63040 Corpus ventriculi kirtel
T63041 Parietalcelle
T63140 Ventrikel, serosa
T63300 Ventrikel, cardia
T63310 Ventrikel, cardiaslimhinde
T63400 Ventrikel, fundus
T63410 Ventrikel, fundusslimhinde
T63500 Ventrikel, corpus
T63510 Ventrikel, corpusslimhinde
T63520 Ventrikel, pylorus
T63530 Pylorusslimhinde
T63600 Ventrikel, antrum
T63610 Ventrikel, antrumslimhinde
T63620 Ventrikel, corpus- og antrumslimhinde
T63630 Ventrikel, corpus- og fundusslimhinde
T63700 Pylorus
T63850 Oment
T63860 Omentum majus
T63870 Omentum minus
T63910 Ventrikel og jejunum
T63911 Ventrikel- og jejunumslimhinde
T63920 Ventrikel og colon
T63930 Ventrikel og duodenum
T63950 Ventrikel og tyndtarm
T63951 Ventrikel- og tyndtarmsslimhinde
T64000 Tyndtarm
T64020 Tyndtarmsslimhinde
T64040 Tyndtarmsvillus
T64120 Tyndtarmsserosa
T64200 Mesenterium
T64300 Duodenum
T64310 Duodenalslimhinde
T64311 Duodenalslimhinde, bulbus
T64312 Duodenalslimhinde, 2. stykke
T64391 Papilla duodeni major
T64396 Papilla duodeni major slimhinde
T64910 Tyndtarm og colon
T64950 Duodenum og jejunum
T65100 Jejunum
T65110 Jejunumslimhinde
T65200 Ileum
T65210 Ileumslimhinde
T65300 Valva ileocaecalis
T65310 Valva ileocaecalis slimhinde
T65600 Meckels divertikel
T65900 Ileum og colon
T65901 Ileum- og colonslimhinde
T65902 Ileum og caecum
T65905 Jejunum og ileum
T65920 Ileum og hud
T65925 Ileum og rectum
T65926 Ileum- og rectumslimhinde
T65930 Jejunum og hud
T65935 Tyndtarm og hud
T66000 Appendix
T66010 Appendixslimhinde
T66020 Appendixserosa
T66200 Periappendix
T67000 Colon
T67005 Colonvæg
T67010 Colonslimhinde
T67011 Colonslimhinde, højre side
T67012 Colonslimhinde, venstre side
T67060 Appendix epiploica
T67090 Colon serosa
T67100 Caecum
T67105 Caecumslimhinde
T6710C Colonvæg, caecum
T67200 Colon ascendens
T67205 Colonvæg, ascendens
T67210 Colon ascendens slimhinde
T67300 Højre colon fleksur
T67305 Colonvæg, højre fleksur
T67310 Højre colon fleksur slimhinde
T67400 Colon transversum
T67405 Colonvæg, transversum
T67410 Colon transversum slimhinde
T67500 Venstre colon fleksur
T67505 Colonvæg, venstre fleksur
T67510 Venstre colon fleksur slimhinde
T67600 Colon descendens
T67605 Colonvæg, descendens
T67610 Colon descendens slimhinde
T67700 Colon sigmoideum
T67705 Colonvæg, sigmoideum
T67710 Colon sigmoideum slimhinde
T67800 Mesocolon
T67920 Colon og rectum
T67921 Colon sigmoideum og rectum
T67924 Ileum-, colon- og rectumslimhinde
T67925 Colon- og rectumslimhinde
T67950 Colon og hud
T67965 Højre hemicolon
T67966 Højre hemicolon og colon transversum
T67995 Venstre hemicolon
T67996 Venstre hemicolon og colon transversum
T68000 Rectum
T68005 Rectumvæg
T68010 Rectumslimhinde
T68060 Perirektalt væv
T68065 Rectum serosa
T68910 Rectum og analkanal
T68920 Rectum og vagina
T68930 Rectum og urinblære
T69000 Anus
T69010 Analkanal
T69015 Analvæg
T69110 Analslimhinde
T69120 Analslimhinde, transitionalzone
T6X210 Cytologi, esophagus
T6X310 Cytologi, ventrikel
T6X510 Cytologi, duodenum
T6X810 Cytologi, colon
T6X910 Cytologi, rectum
T6X920 Cytologi, analkanal
T6X940 Cytologi, peritoneum
T6Y100 Fæces
T7392A Højre ureter og ileum
T7392B Venstre ureter og ileum
T7394A Højre ureter og tarm
T7394B Venstre ureter og tarm
T7397A Højre ureter og colon
T7397B Venstre ureter og colon
TN6520 Neoterminale ileum
TN6521 Neoterminale ileumslimhinde
TN6800 Pouch
TN6801 Pouchslimhinde
TN6810 Neorectum
TN6811 Neorectumslimhinde
TN6890 Neorectum og analkanal
TY1700 Perineum
TY1701 Analregion
TY1760 Bløddelsvæv i perineum
TY2400 Diafragma
TY4100 Abdomen
TY4220 Navle
TY4230 Navleregion
TY4300 Bugvæg
TY4310 Anteriore bugvæg
TY4400 Peritoneum
TY4401 Peritoneum, øvre abdomen
TY4402 Peritoneum, pelvis
TY4410 Peritonealt mesotel
TY4500 Bughule
TY4520 Subfrenisk region
TY4590 Fossa Douglasi
TY4600 Retroperitoneum
TY4660 Bløddelsvæv i retroperitoneum
TY4670 Parakoliske rum
TY467A Parakoliske rum, højre
TY467B Parakoliske rum, venstre
TY4960 Bløddelsvæv i abdomen
TY5000 Abdominale viscera
TY6000 Pelvis
TY6150 Pelvis, genitale strukturer
TY6160 Pelvis, ekstragenitale strukturer
TY6251 Perirektale region
TY6261 Bækkenbund
TY6960 Bløddelsvæv i pelvis
TY7000 Inguen
TY700A Inguen, højre
TY700B Inguen, venstre
TY7960 Bløddelsvæv i inguen
TY796A Bløddelsvæv i højre inguen
TY796B Bløddelsvæv i venstre inguen
TYY701 Cytologi, analregion
ÆAD001 polyp- / adenomdiameter 1 mm
ÆAD100 polyp- / adenomdiameter 100 mm
ÆAD10X polyp- / adenomdiameter > 100 mm
ÆADU05 polyp- / adenomdiameter < 5 mm
ÆADXXX polyp- / adenomdiameter kan ikke vurderes
ÆAE001 polypdiameter (endoskopisk) 1 mm
ÆAE100 polypdiameter (endoskopisk) 100 mm
ÆAE10X polypdiameter (endoskopisk) > 100 mm
ÆAEU05 polypdiameter (endoskopisk) < 5 mm
ÆAEXXX polypdiameter (endoskopisk) ikke oplyst
ÆDM000 dybdevækst under tunica muscularis, afstand 0 mm
ÆDM025 dybdevækst under tunica muscularis, afstand 25 mm
ÆDM125 dybdevækst under tunica muscularis, afstand >25 mm
ÆDM999 dybdevækst under tunica muscularis, afstand kan ikke vurderes
ÆF4415 udgangspunkt i gastro-esophageale overgang
ÆF5112 onkocytær type
ÆF5113 pankreatobiliær type
ÆF5123 serrat type
ÆF5124 minimal deviation type
ÆF5125 type ikke nærmere defineret
ÆKA000 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand under 1 mm
ÆKA001 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 1 mm
ÆKA200 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 200 mm
ÆKA999 afstand fra tarmvæg til karresektionsrand kan ikke vurderes
ÆKU000 afstand fra tumor til karresektionsrand under 1 mm
ÆKU001 afstand fra tumor til karresektionsrand 1 mm
ÆKU200 afstand fra tumor til karresektionsrand 200 mm
ÆKU999 afstand fra tumor til karresektionsrand kan ikke vurderes
ÆLSA01 tumorsatellit, 1 stk.
ÆLSA02 tumorsatellitter, 2 stk.
ÆLSA03 tumorsatellitter, 3 stk.
ÆLSA04 tumorsatellitter, 4 stk.
ÆLSA05 tumorsatellitter, 5 stk.
ÆLSA0A tumorsatellitter, >=6 stk.
ÆLSAXX antal tumorsatellitter ikke vurderet
ÆLSD01 største tumorsatellitsstørrelse, 1 mm
ÆLSD15 største tumorsatellitsstørrelse, 15 mm
ÆLSDAA største tumorsatellitsstørrelse, >15 mm
ÆLSDXX største tumorsatellitsstørrelse ikke vurderet
ÆLT000 resektatets længde under 1 cm
ÆLT001 resektatets længde 1 cm
ÆLT200 resektatets længde 200 cm
ÆLT999 resektatets længde kan ikke vurderes
ÆNV010 nedvækst i submucosa
ÆNV020 nedvækst i tunica muscularis
ÆNV030 nedvækst profund for tunica muscularis
ÆR210A mikroradikal resektion
ÆR211A ikke mikroradikal resektion, <= 1 mm fra tumor til resektionsfladen
ÆR211B ikke mikroradikal resektion, direkte vækst i resektionsfladen
ÆR211C ikke mikroradikal resektion, <= 1 mm fra deposit/lymfeknudemetastase
ÆR211D ikke mikroradikal resektion, direkte vækst fra deposit/lymfeknudemetastase
ÆR211E ikke mikroradikal resektion, ikke fri resektionsrand
ÆR211F ikke mikroradikal resektion, ikke frie resektionsflader og -rande
ÆR211X mikroradikalitet kan ikke vurderes
ÆRA05X afstand til resektionsrand > 50 mm
ÆRAA01 afstand til resektionsrand <= 1 mm
ÆRFD00 afstand til resektionsflade fra et tumordeposit 0 mm
ÆRFD10 afstand til resektionsflade fra et tumordeposit 10 mm
ÆRFD1X afstand til resektionsflade fra et tumordeposit > 10 mm
ÆRFM10 afstand til resektionsflade > 10 mm
ÆYYM10 Marsh I
ÆYYM20 Marsh II
ÆYYM3A Marsh III A
ÆYYM3B Marsh III B
ÆYYM3C Marsh III C
ÆYYN00 Nancy histological index grade 0
ÆYYN01 Nancy histological index grade 1
ÆYYN02 Nancy histological index grade 2
ÆYYN03 Nancy histological index grade 3
ÆYYN04 Nancy histological index grade 4
ÆYYY9D lineær
ÆYYY9F mikronodulær
ÆYYY9H adenomatoid
Enter your
text here