kodebog

FY5005 high risk HPV ikke påvist
FY5006 high risk HPV påvist
FY5015 p16/Ki-67-positive celler ikke påvist
FY5016 p16/Ki-67-positive celler påvist
M00010 ukendt morfologi
M00015 uafklaret morfologi
M00040 uopklaret, 'mystisk' tilfælde
M00120 normale celler
M00121 normale celler, ingen endocervikale eller metaplastiske celler
M00122 normale celler, 50-75% af epitelcellerne kan ikke typebestemmes
M01050 abnormt epitel
M01111 uspecifik reaktiv forandring
M02561 abnorm forekomst af normale celler
M02562 fund af endometrieceller
M09000 for lidt materiale til diagnostisk vurdering
M09002 for lidt materiale til molekylærpatologisk undersøgelse
M09003 for lidt materiale til HPV-undersøgelse
M09010 materialet uegnet til diagnostisk vurdering
M09011 materialet mindre egnet til diagnostisk vurdering
M09012 materialet uegnet til specialundersøgelse
M09013 materialet ikke sikkert repræsentativt
M09014 materialet ikke repræsentativt
M09015 blodigt materiale
M09016 materiale af teknisk dårlig kvalitet
M09017 materiale med kraftig bakterieflora
M09018 materiale med for få pladeepitelceller
M09019 materiale med for få endocervikale celler
M0901A materiale uden makrofager
M0901B blodtilblandet materiale
M0901E materiale uden epiteliale celler
M0901H uegnet test for high risk HPV
M0901K inkonklusiv p16/Ki-67 test
M0901L for lidt materiale til p16/Ki67 test
M0901X cellefattigt materiale
M0901Y acellulært materiale
M09030 artefakt
M09071 humant DNA ikke påvist
M09100 intet materiale modtaget
M09140 glasset knust ved modtagelsen
M09155 materialet beskadiget under præparationen
M09300 morfologisk forandring ikke endeligt vurderet
M09450 ingen tegn på malignitet
M09460 ingen tumorceller
M09462 ingen malignitetssuspekte celler
M09463 ingen maligne celler
M10000 traumatisk læsion
M11600 stråleforandring
M11610 kemoterapiforandring
M30400 fremmedlegeme
M30610 eksplorationscreme
M33010 cylinder
M33050 mucus
M33051 Curschmanns spiral
M33400 cyste
M33540 hæmoragisk cyste
M37000 blødning
M40000 inflammation
M40460 pus
M41000 akut inflammation
M42100 akut og kronisk inflammation
M43000 kronisk inflammation
M44001 granulomatøs inflammation
M44002 granulom
M47150 inflammation med eosinofili
M47180 histiocytær inflammation
M47190 lymfocytær inflammation
M51620 degenerativ celleforandring
M54000 nekrose
M54310 autolyse
M55090 Charcot-Leyden krystaller
M55400 kalcifikation
M55590 psammomlegemer
M55630 Splendore-Hoeppli fænomen
M55700 aflejring af fremmedlegeme
M55720 aflejring af krystallinsk materiale
M55820 aflejring af asbestfibre
M55X00 krystaller
M55X01 krystaller ikke påvist
M58000 atrofi
M65120 pyknose
M66000 cytoplasmaforandring
M67010 ASCH - atypiske pladeepitelceller, muligt HSIL
M67014 ASCUS - atypiske pladeepitelceller af ukendt betydning
M67016 LSIL - let grad af pladeepitelforandring, cytologisk
M67017 HSIL - svær grad af pladeepitelforandring, cytologisk
M67020 AGC - atypiske cylinderepitelceller
M69000 abnorm celle
M69700 atypiske celler
M69711 atypiske pladeepitelceller
M69712 atypiske cylinderepitelceller
M69760 malignitetssuspekte celler
M69780 inflammationsbetinget celleforandring
M69784 tissue repair
M69790 koilocytose
M69800 normalt cytohormonalt mønster
M69810 abnormt cytohormonalt mønster
M69820 østrogeneffekt
M69830 ingen østrogeneffekt
M69870 progesteroneffekt
M69880 graviditetspræget cytohormonalt mønster
M72600 hyperkeratose
M733A0 tubar metaplasi
M74001 epitelforandring, uvist om dysplasi eller reaktiv
M74009 dysplasi
M74030 parakeratose
M740E9 postirradiativ dysplasi
M77800 histiocytose
M79500 decidual reaktion
M80001 tumor, usikkert om benign eller malign
M80010 benigne tumorceller
M80013 maligne tumorceller
M80103 karcinom
M80413 småcellet neuroendokrint karcinom
M80703 planocellulært karcinom
M812A1 neoplastiske urotelceller
M81402 adenokarcinom in situ
M81403 adenokarcinom
M87203 malignt melanom
M88001 bløddelstumor, uvist om benign eller malign
M88003 sarkom
M90503 mesoteliom
M96003 malignt lymfom
P30616 endoskopisk børstebiopsi
P30995 nålebiopsi og aspirat
P31000 cytologisk undersøgelse
P31001 vaginal-/cervikalcytologi
P31002 anden cytologi
P31003 cytologisk undersøgelse, telefonsvar
P31004 cytologisk undersøgelse, hasteprøve
P31005 prøvesvar vil blive sendt til kvinden
P31006 prøvesvar vil ikke blive sendt til kvinden
P31007 det nye prøvesvar er ikke sendt til kvinden
P31008 kvinden har ikke modtaget prøvesvar på grund af ukendt adresse
P31050 cytologisk revision ved patolog
P31060 finnålsaspirat
P31061 finnålsaspirat, prøve taget af patolog
P31062 finnålsaspirat, ultralydsvejledt
P31063 finnålsaspirat, telefonsvar
P31064 finnålsaspirat, billeddiagnostisk vejledt
P31065 finnålsaspirat, endoskopisk
P31066 finnålsaspirat, EUS
P31067 finnålsaspirat, EBUS
P31068 finnålsaspirat, laparoskopisk ultralydsvejledt
P31069 nålebiopsi, histologisk finnål
P3106A nålebiopsi, histologisk finnål, EUS
P3106B nålebiopsi, histologisk finnål, EBUS
P31071 cytologi fra nålebiopsi
P31100 cytologisk screening (gen.fem) ved bioanalytiker
P31111 udstrygningsteknik
P31112 cytologisk screening, automatiseret
P31113 cytologisk screening, guided punktscreening
P31115 væskebaseret teknik
P31120 cytologisk screening (non-gen.fem) ved bioanalytiker
P31240 koagel på cytologisk materiale
P31350 cytologi, undersøgelse for eosinofili
P31440 speciel cyt. teknik,us.af bronkieskyllevand med diff.tælling
P33510 RNA-analyse
P33520 DNA-analyse
P33750 hybrid capture 2 test for humant papillomvirus
P33760 in situ hybridisering
P33B30 polymerase kædereaktion (PCR) analyse
P33B35 polymerase kædereaktion, RNA analyse (RNA-PCR)
P33B36 polymerase kædereaktion, DNA analyse (DNA-PCR)
P35511 RNA-sekvensanalyse
P35512 RNA-array
T0Y200 Cytologi, hud
T0Y400 Cytologi, mamma
T0Y40A Cytologi, højre mamma
T0Y40B Cytologi, venstre mamma
T0Y500 Cytologi, hud i perineum
T0Y507 Cytologi, hud i analregion
T1Y010 Cytologi, synovialvæske
T2X111 Cytologi, næse
T2X210 Cytologi, bihule
T2X311 Cytologi, næsesvælgrum
T2Y030 Cytologi, ekspektorat
T2Y210 Cytologi, larynx
T2Y310 Cytologi, trachea
T2Y410 Cytologi, bronchus
T2Y412 Cytologi, bronkialt børstemateriale
T2Y414 Cytologi, bronkialt skyllemateriale
T2Y415 Cytologi, bronkoalveolær lavage
T2Y420 Cytologi, bronkie, højre
T2Y460 Cytologi, bronkie, venstre
T2Y610 Cytologi, pleura
T2Y611 Cytologi, højre pleura
T2Y620 Cytologi, venstre pleura
T3X110 Cytologi, pericardium
T5X100 Cytologi, mundhule
T5Y200 Cytologi, galdeblære
T5Y300 Cytologi, galdegang
T5Y410 Cytologi, pancreas
T6X210 Cytologi, esophagus
T6X310 Cytologi, ventrikel
T6X510 Cytologi, duodenum
T6X810 Cytologi, colon
T6X910 Cytologi, rectum
T6X920 Cytologi, analkanal
T6X940 Cytologi, peritoneum
T6X942 Cytologi, peritoneal skyllevæske
T6X944 Cytologi, peritonealt afskrab
T7X100 Cytologi, urin
T7X210 Cytologi, nyrepelvis
T7X211 Cytologi, højre nyrepelvis
T7X212 Cytologi, venstre nyrepelvis
T7X310 Cytologi, ureter
T7X311 Cytologi, højre ureter
T7X312 Cytologi, venstre ureter
T7X410 Cytologi, ladt urin
T7X411 Cytologi, kateter/cystoskopurin
T7X412 Cytologi, blæreskyllevand
T7X413 Cytologi, reservoir urin
T7X510 Cytologi, urethra
T7Y100 Cytologi, semen
T7Y510 Cytologi, prostata
T8X010 Cytologi, selvopsamlet prøve til HPV analyse
T8X110 Cytologi, vulva
T8X210 Cytologi, vagina
T8X211 Cytologi, pipettemateriale
T8X212 Cytologi, vaginalvægafskrab
T8X310 Cytologi, cervix
T8X311 Cytologi, exocervix
T8X312 Cytologi, cervix og endocervix
T8X320 Cytologi, endocervix
T8X321 Cytologi, endocervix, speciel
T8X330 Cytologi, vagina/cervix
T8X430 Cytologi, endometrium
T8X710 Cytologi, væske fra ovarie
T8X71A Cytologi, væske fra højre ovarie
T8X71B Cytologi, væske fra venstre ovarie
T8Y310 Cytologi, amnion
TX1010 Cytologi, cerebrospinalvæske
TXX86X Cytologi, conjunctiva
TYY701 Cytologi, analregion
Æ10000 bakterie
Æ10700 Actinomyces
Æ18510 Gardnerella vaginalis
Æ18700 Lactobacillus
Æ28000 Chlamydia
Æ33400 high risk HPV, anden type end 16 og 18
Æ33406 HPV type 6
Æ3340A HPV type 33 og/eller 58
Æ3340B HPV type 56, 59 og/eller 66
Æ3340C HPV type 35, 39 og/eller 68
Æ3340D HPV type 52 og/eller 58
Æ3340X HPV type ukendt
Æ3340Y high risk HPV, anden type end 16, 18 og 45
Æ3340Z high risk HPV, anden type end 18 og 45
Æ33411 HPV type 11
Æ33416 HPV type 16
Æ33418 HPV type 18
Æ33426 HPV type 26
Æ33431 HPV type 31
Æ33433 HPV type 33
Æ33435 HPV type 35
Æ33439 HPV type 39
Æ33440 HPV type 40
Æ33442 HPV type 42
Æ33443 HPV type 43
Æ33444 HPV type 44
Æ33445 HPV type 45
Æ33450 humant papillomvirus
Æ33451 HPV type 51
Æ33452 HPV type 52
Æ33453 HPV type 53
Æ33454 HPV type 54
Æ33456 HPV type 56
Æ33458 HPV type 58
Æ33459 HPV type 59
Æ33461 HPV type 61
Æ33462 HPV type 62
Æ33466 HPV type 66
Æ33468 HPV type 68
Æ33470 HPV type 70
Æ33471 HPV type 71
Æ33472 HPV type 72
Æ33473 HPV type 73
Æ33481 HPV type 81
Æ33482 HPV type 82
Æ33483 HPV type 83
Æ33484 HPV type 84
Æ33485 HPV type 85
Æ33489 HPV type 89
Æ40800 Candida
Æ40810 Candida albicans
Æ43010 protozo
Æ43310 Pneumocystis carinii
Æ44330 Trichomonas vaginalis
Æ83870 tamoxifen
Æ83875 antiøstrogent medikament
Æ85000 hormonpræparat
Æ85500 østrogen
Æ85700 gestagen
Æ90380 intrauterint antikonceptiv
ÆAA000 henvisning til cervixcancer-pakkeforløb
ÆAA001 cytologisk kontrol inden 3 måneder tilrådes
ÆAA004 cytologisk kontrol om 6 måneder tilrådes
ÆAA011 inviteres til screening om 3 år
ÆAA018 cytologisk kontrol om 1 år tilrådes
ÆAA01Z prøve udenfor screeningsprogram, kontrol ikke indiceret
ÆAA030 frameldes screening for livmoderhalskræft
ÆAA0X1 cytologisk kontrol inden 3 måneder efter lokal østrogenbehandling tilrådes
ÆAA0X5 inviteres til screening om 5 år
ÆAA0Y0 cytologisk kontrol inkl. test for HPV inden 3 måneder tilrådes
ÆAA0Y2 cytologisk kontrol inkl. test for HPV om 6 måneder tilrådes
ÆAA0Y3 cytologisk kontrol inkl. test for HPV om 12 måneder tilrådes
ÆAA0Y5 kontrol med HPVtest pga tidligere uegnet prøve, om 3 mdr. tilrådes
ÆAA0Y6 cytologisk prøve til HPV-undersøgelse inden 3 måneder tilrådes
ÆAA0Y7 cytologisk prøve til HPV-undersøgelse om 12 måneder tilrådes
ÆAA0Z1 selvtest for humant papillomvirus
ÆAA0Z5 selvopsamlet prøve til HPV test om 1 år tilrådes
ÆAA930 afslutter screening for livmoderhalskræft
ÆAAX15 gynækologisk specialundersøgelse tilrådes
ÆAAX16 cytologisk kontrol v/ gynækologisk speciallæge om 6 mdr. tilrådes
ÆAAXY2 cytologisk kontrol med HPVtest v/ gynækologisk speciallæge om 6 mdr. tilrådes
ÆF4100 udgangspunkt i lunge
ÆF4110 udgangspunkt i pleura
ÆF4210 udgangspunkt i hud
ÆF4220 udgangspunkt i mamma
ÆF4310 udgangspunkt i glandula thyroidea
ÆF4405 mucosa-associeret
ÆF4410 udgangspunkt i esophagus
ÆF4420 udgangspunkt i ventrikel
ÆF4430 udgangspunkt i tyndtarm
ÆF4450 udgangspunkt i colon/rectum
ÆF4470 udgangspunkt i pancreas
ÆF4480 udgangspunkt i galdeveje
ÆF4490 udgangspunkt i lever
ÆF4510 udgangspunkt i nyre
ÆF4520 udgangspunkt i øvre urinveje
ÆF4530 udgangspunkt i urinblære
ÆF4610 udgangspunkt i penis
ÆF4620 udgangspunkt i prostata
ÆF4630 udgangspunkt i testis
ÆF4700 udgangspunkt i indre kønsorganer
ÆF4705 udgangspunkt i kvindelige kønsorganer eller peritoneum
ÆF4720 udgangspunkt i cervix uteri
ÆF4730 udgangspunkt i corpus uteri
ÆF4740 udgangspunkt i tuba uterina
ÆF4750 udgangspunkt i ovarium
ÆF4790 udgangspunkt i peritoneum
ÆF4999 udgangspunkt ukendt
ÆYY111 lav malignitetsgrad
ÆYY113 høj malignitetsgrad
ÆYYPK1 Paris kategori I
ÆYYPK2 Paris kategori II
ÆYYPK3 Paris kategori III
ÆYYPK4 Paris kategori IV
ÆYYPK5 Paris kategori V
ÆYYPK6 Paris kategori VI
ÆYYPK7 Paris kategori VII
Enter your
text here