kodebog

F01070 radikal margen
F01071 vid margen
F01072 marginal margen
F01073 intralæsionel margen
M00150 normal karyotype
M01030 abnorm morfologi
M01060 abnorm modning
M09001 for lidt materiale til nedfrysning i biobank
M09002 for lidt materiale til molekylærpatologisk undersøgelse
M09003 for lidt materiale til HPV-undersøgelse
M09012 materialet uegnet til specialundersøgelse
M0901H uegnet test for high risk HPV
M0901T ikke alt væv fremsendt
M0901Z materialet uegnet til nedfrysning i biobank
M09021 UGYLDIGT SVAR
M09027 flere materialer fremsendt i samme prøvebeholder
M09028 materiale fremsendt i forkert fiksativ
M09029 materiale fejlagtigt fremsendt uden fiksativ
M09040 udtagning til biobank ikke praktisk gennemførligt
M09402 resektionsrande kan ikke vurderes
M09464 ingen metastatiske tumorceller
M09481 resttumor påvist
M11800 følge af medikamentel behandling
M11900 følge af ablativ behandling
M36320 ekssudat
M3800X ulcus kan ikke vurderes
M51625 iskæmiske forandringer
M61000 abnorm karyotype
M61600 abnormt kønskromatin
M62100 aneuploidi
M62110 hyperdiploidi
M62140 triploidi
M62141 triploidi, digyn
M62142 triploidi, diandrisk
M62150 tetraploidi
M62180 hypodiploidi
M63200 strukturel kromosomændring
M63201 deletion
M63210 deletion af kort arm
M63220 Philadelphia-kromosom, Ph-1
M63230 deletion af lang arm
M632A0 del 13q14.3
M632B0 del 11q22-23
M632C0 del 17p13
M63600 translokation
M636A0 t(14;18) translokation
M636B0 bcl 2 translokation
M636C0 bcl 6 translokation
M636D0 MYC translokation
M636E0 t(11;14) translokation
M636F0 CCND1 translokation
M636X0 kombineret translokation
M69705 atypi
M8000S spredning fra benign tumor
M8800A bløddelstumor
P01535 henvisning til forebyggende undersøgelse efter invitation
P01536 henvisning til forebyggende undersøgelse uden invitation
P20002 hasteundersøgelse
P20650 indhentning af klinisk information
P30005 destruktion af materiale efter krav fra patienten
P30100 autopsi
P30101 neuropatologisk autopsi
P30102 bakteriologisk autopsi
P30103 autopsi udført uden for afdelingen
P30110 autopsi, komplet makro og mikro
P30111 autopsi, selektiv makro og mikro
P30120 autopsi, komplet makro og mikro, ekskl. CNS
P30121 autopsi, selektiv makro og mikro, ekskl. CNS
P30610 biopsi
P30611 ekscisionsbiopsi
P30613 stansebiopsi
P30616 endoskopisk børstebiopsi
P30617 abrasio/ vabrasio
P30618 endoskopisk biopsi, billeddiagnostisk vejledt
P30619 randombiopsi
P3061K kontrolbiopsi
P30620 resektat
P30621 endoskopisk resektat
P30624 reresektat
P30625 spånresektat
P30626 curettage
P30627 morcellationsresektat
P30628 piecemeal resektat
P306X0 ektomipræparat
P306X3 lumpektomi
P306X4 tumorektomi
P306X5 polypektomi
P306X6 mukosektomi
P30700 revision af præparat fra egen pat.-anat. afdeling
P30701 NYT SVAR, ERSTATTER TIDL FREMSENDTE PÅ DETTE UNDERSØGELSESNR
P30702 ovenstående linje rettes til nedenstående
P30740 materiale også undersøgt af anden patologiafdeling
P30750 undersøgelse af præparat fra anden patologiafdeling
P30755 supplerende undersøgelse af tidligere materiale
P30761 obligat central revision
P30765 tumorvæv totalt opskåret
P30800 patologisk-anatomisk konsultation på operationsstue
P30835 sikker mundtlig kommunikation
P30840 klinisk-patologisk præparatkonsultation
P30841 klinisk-patologisk præp.konsultation ved konference
P30845 MDT-konference, behandlingsbesluttende
P30846 MDT-konference, postoperativ opfølgning
P30850 patologisk-anatomisk præparatkonsultation
P30990 nålebiopsi
P30995 nålebiopsi og aspirat
P30996 nålebiopsi med imprint
P30997 nålebiopsi, CT-vejledt
P30999 nålebiopsi, stereotaktisk
P31001 vaginal-/cervikalcytologi
P31002 anden cytologi
P31060 finnålsaspirat
P31061 finnålsaspirat, prøve taget af patolog
P31062 finnålsaspirat, ultralydsvejledt
P31064 finnålsaspirat, billeddiagnostisk vejledt
P31065 finnålsaspirat, endoskopisk
P31066 finnålsaspirat, EUS
P31067 finnålsaspirat, EBUS
P31068 finnålsaspirat, laparoskopisk ultralydsvejledt
P31069 nålebiopsi, histologisk finnål
P3106A nålebiopsi, histologisk finnål, EUS
P3106B nålebiopsi, histologisk finnål, EBUS
P32200 frysesnit
P32203 frysesnitsprocedure uden for afdelingen
P32500 elektronmikroskopi
P32530 immun-elektronmikroskopi
P32940 nedfrysning af væv i biobank
P32949 negativt samtykke til udtagelse af væv til biobank
P33B38 real-time quaking-induced conversion (RT-QuIC)
P3X124 registrering i Dansk Melanom Database, DMG
P3X126 registrering i Dansk Gynækologisk Cancer Database, DGCG
P3X145 registrering i Dansk Kvalitetsdatabase for Tarmkræftscreening (DKTS)
PX2002 jodkorn markering
T00111 Sideresektionsrand
T00112 Resektionsrand, profund
T00260 Pladeepitel
T00460 Cylinderepitel
T0Y500 Cytologi, hud i perineum
T0Y507 Cytologi, hud i analregion
TY013A Parietalregion, højre
TY013B Parietalregion, venstre
TY015A Temporalregion, højre
TY015B Temporalregion, venstre
TY017A Postaurikulærregion, højre
TY017B Postaurikulærregion, venstre
TY017C Præaurikulærregion, højre
TY017D Præaurikulærregion, venstre
TY020G Næseregion, højre
TY020H Næseregion, venstre
TY020T Parotidearegion, højre
TY020U Parotidearegion, venstre
TY021E Submentalregion, højre
TY021F Submentalregion, venstre
TY030A Kind, højre
TY030B Kind, venstre
TY048A Orbita, højre
TY048B Orbita, venstre
TY049A Periorbitalregion, højre
TY049B Periorbitalregion, venstre
TY060E Regio cervicalis anterior, højre
TY060F Regio cervicalis anterior, venstre
TY060G Submandibulærregion, højre
TY060H Submandibulærregion, venstre
TY060K Trigonum caroticum, højre
TY060L Trigonum caroticum, venstre
TY060M Regio sternocleidomastoidea colli, højre
TY060N Regio sternocleidomastoidea colli, venstre
TY060P Regio cervicalis lateralis, højre
TY060Q Regio cervicalis lateralis, venstre
TY062A Supraklavikulærregion, højre
TY062B Supraklavikulærregion, venstre
TY096A Bløddelsvæv på hoved og hals, højre side
TY096B Bløddelsvæv på hoved og hals, venstre side
TY096C Bløddelsvæv på højre side af hoved
TY096D Bløddelsvæv på venstre side af hoved
TY096E Bløddelsvæv på højre side af hals
TY096F Bløddelsvæv på venstre side af hals
TY122A Skulder, højre
TY122B Skulder, venstre
TY123A Infraklavikulærregion, højre
TY123B Infraklavikulærregion, venstre
TY130A Lumbalregion, højre
TY130B Lumbalregion, venstre
TY131A Flanke, højre
TY131B Flanke, venstre
TY150A Hofte, højre
TY150B Hofte, venstre
TY160A Sæderegion, højre
TY160B Sæderegion, venstre
TY700A Inguen, højre
TY700B Inguen, venstre
TY796A Bløddelsvæv i højre inguen
TY796B Bløddelsvæv i venstre inguen
TY820A Overarm, højre
TY820B Overarm, venstre
TY820C Deltoideusregion, højre
TY820D Deltoideusregion, venstre
TY830A Albue, højre
TY830B Albue, venstre
TY830C Fossa cubitalis, højre
TY830D Fossa cubitalis, venstre
TY850A Underarm, højre
TY850B Underarm, venstre
TY860A Håndledsregion, højre
TY860B Håndledsregion, venstre
TY870A Hånd, højre
TY870B Hånd, venstre
TY873A Håndryg, højre
TY873B Håndryg, venstre
TY874A Håndflade, højre
TY874B Håndflade, venstre
TY881A Tommelfinger, højre
TY881B Tommelfinger, venstre
TY882A Pegefinger, højre
TY882B Pegefinger, venstre
TY896A Bløddelsvæv på højre overekstremitet
TY896B Bløddelsvæv på venstre overekstremitet
TY910A Lår, højre
TY910B Lår, venstre
TY920A Knæ, højre
TY920B Knæ, venstre
TY930A Poplitealregion, højre
TY930B Poplitealregion, venstre
TY940A Underben, højre
TY940B Underben, venstre
TY944A Læg, højre
TY944B Læg, venstre
TY950A Ankel, højre
TY950B Ankel, venstre
TY960A Hæl, højre
TY960B Hæl, venstre
TY966A Bløddelsvæv på højre underekstremitet
TY966B Bløddelsvæv på venstre underekstremitet
TY970A Fod, højre
TY970B Fod, venstre
TY973A Fodryg, højre
TY973B Fodryg, venstre
TY974A Fodsål, højre
TY974B Fodsål, venstre
ÆAA0Y5 kontrol med HPVtest pga tidligere uegnet prøve, om 3 mdr. tilrådes
ÆAA100 svaret kobles med tidligere svar
ÆAAX16 cytologisk kontrol v/ gynækologisk speciallæge om 6 mdr. tilrådes
ÆAAXY2 cytologisk kontrol med HPVtest v/ gynækologisk speciallæge om 6 mdr. tilrådes
ÆF1838 pT1d
ÆF1839 pT1mi
ÆF183A pT1c1
ÆF183B pT1c2
ÆF183C pT1c3
ÆF1844 pT2d
ÆF1845 pT2a1
ÆF1846 pT2a2
ÆF1854 pT3d
ÆF1863 pT4c
ÆF1864 pT4d
ÆF1902 pN0(i+)
ÆF1903 pN0(mol-)
ÆF1904 pN0(mol+)
ÆF1905 pN0(sn)
ÆF1906 pN0(i+)(sn)
ÆF1907 pN0(mol-)(sn)
ÆF1908 pN0(mol+)(sn)
ÆF1914 pN1(mi)
ÆF1915 pN1(sn)
ÆF1916 pN1(mi)(sn)
ÆF1917 pN1a(sn)
ÆF1918 pN1b(sn)
ÆF1919 pN1c(sn)
ÆF1923 pN2(sn)
ÆF1924 pN2a(sn)
ÆF1925 pN2b(sn)
ÆF1931 pN3a
ÆF1932 pN3b
ÆF1933 pN3c
ÆF2001 pM0(i+)
ÆF2004 pM0(mol+)
ÆF4110 udgangspunkt i pleura
ÆF4120 udgangspunkt i thymus
ÆF4320 udgangspunkt i glandula parathyroidea
ÆF4330 udgangspunkt i binyre
ÆF4400 udgangspunkt i øvre gastrointestinalkanal, pancreas eller galdeveje
ÆF4455 udgangspunkt i appendix
ÆF4530 udgangspunkt i urinblære
ÆF4540 udgangspunkt i urinveje
ÆF4545 udgangspunkt i urethra
ÆF4810 udgangspunkt i knogle
ÆF4820 udgangspunkt i muskelvæv
ÆF4830 udgangspunkt i bløddelsvæv
ÆF4998 udgangspunkt usikkert pga inkonklusiv immunprofil
ÆLSA01 tumorsatellit, 1 stk.
ÆLSA02 tumorsatellitter, 2 stk.
ÆLSA03 tumorsatellitter, 3 stk.
ÆLSA04 tumorsatellitter, 4 stk.
ÆLSA05 tumorsatellitter, 5 stk.
ÆLSA0A tumorsatellitter, >=6 stk.
ÆLSAXX antal tumorsatellitter ikke vurderet
ÆLSD01 største tumorsatellitsstørrelse, 1 mm
ÆLSD15 største tumorsatellitsstørrelse, 15 mm
ÆLSDAA største tumorsatellitsstørrelse, >15 mm
ÆLSDXX største tumorsatellitsstørrelse ikke vurderet
ÆLY00K lymfeknudekonglomerat
ÆNV010 nedvækst i submucosa
ÆNV020 nedvækst i tunica muscularis
ÆNV030 nedvækst profund for tunica muscularis
ÆR210A mikroradikal resektion
ÆR211X mikroradikalitet kan ikke vurderes
ÆRA05X afstand til resektionsrand > 50 mm
ÆRAA01 afstand til resektionsrand <= 1 mm
ÆRFD00 afstand til resektionsflade fra et tumordeposit 0 mm
ÆRFD10 afstand til resektionsflade fra et tumordeposit 10 mm
ÆRFD1X afstand til resektionsflade fra et tumordeposit > 10 mm
ÆRFM10 afstand til resektionsflade > 10 mm
ÆTD001 tumordiameter 1 mm
ÆTD300 tumordiameter 300 mm
ÆTD3XX tumordiameter >300 mm
ÆTF000 ingen tumor foci
ÆTF001 1 tumor foci
ÆTF025 25 tumor foci
ÆTFXXX antal tumor foci kan ikke vurderes
ÆTS001 samlet tumordiameter 1 mm
ÆTS040 samlet tumordiameter 40 mm
ÆTS04X samlet tumordiameter > 40 mm
ÆTSXXX samlet tumordiameter kan ikke vurderes
ÆTT010 tumortykkelse 0,1 mm
ÆTT990 tumortykkelse 9,9 mm
ÆTTA12 tumortykkelse > 1,0 mm og <= 2,0 mm
ÆTTA24 tumortykkelse > 2,0 mm og <= 4,0 mm
ÆTTA40 tumortykkelse > 4,0 mm
ÆTTAXX tumortykkelse kan ikke måles
ÆTTH20 tumortykkelse > 20 mm
ÆTTX10 tumortykkelse 10 mm
ÆTTX20 tumortykkelse 20 mm
ÆVD00X invasionsdybde > 1 mm
ÆVS001 samlet invasionsdybde 1 mm
ÆVS050 samlet invasionsdybde 50 mm
ÆVS05X samlet invasionsdybde > 50 mm
ÆVSXXX samlet invasionsdybde kan ikke vurderes
ÆXXX27 uventet fund
ÆXXX28 uventet obduktionsfund, ikke klinisk erkendt
ÆXXX29 uventet obduktionsfund, ikke klinisk erkendt cancer
ÆXXX39 højre
ÆXXX3X venstre
ÆXXX3Y begge
ÆY181A ypTa
ÆY1831 ypT1a
ÆY1832 ypT1b
ÆY1833 ypT1c
ÆY1834 ypT1a1
ÆY1835 ypT1a2
ÆY1836 ypT1b1
ÆY1837 ypT1b2
ÆY1838 ypT1d
ÆY1839 ypT1mi
ÆY183A ypT1c1
ÆY183B ypT1c2
ÆY183C ypT1c3
ÆY1844 ypT2d
ÆY1845 ypT2a1
ÆY1846 ypT2a2
ÆY184A ypT2a
ÆY184B ypT2b
ÆY184C ypT2c
ÆY185A ypT3a
ÆY185B ypT3b
ÆY185C ypT3c
ÆY185D ypT3d
ÆY1863 ypT4c
ÆY1864 ypT4d
ÆY1902 ypN0(i+)
ÆY1903 ypN0(mol-)
ÆY1904 ypN0(mol+)
ÆY1905 ypN0(sn)
ÆY1906 ypN0(i+)(sn)
ÆY1907 ypN0(mol-)(sn)
ÆY1908 ypN0(mol+)(sn)
ÆY1914 ypN1(mi)
ÆY1915 ypN1(sn)
ÆY1916 ypN1(mi)(sn)
ÆY1917 ypN1a(sn)
ÆY1918 ypN1b(sn)
ÆY1919 ypN1c(sn)
ÆY1923 ypN2(sn)
ÆY1924 ypN2a(sn)
ÆY1925 ypN2b(sn)
ÆY1931 ypN3a
ÆY1932 ypN3b
ÆY1933 ypN3c
ÆY1934 ypN3a(sn)
ÆY1935 ypN3b(sn)
ÆY1936 ypN3c(sn)
ÆY1A0X mitoser dermalt kan ikke vurderes
ÆY2001 ypM0(i+)
ÆY2004 ypM0(mol+)
ÆYYY93 udbredt
ÆYYYMX regression kan ikke vurderes
ÆYYYR1 stadium I
ÆYYYR2 stadium II
ÆYYYR3 stadium III
ÆYYYR4 stadium IV
ÆYYYR5 stadium V
ÆYYYT1 synkron
ÆYYYT2 metakron
Enter your
text here