kodebog

F29311 PD-L1 positiv
F29315 PD-L1 negativ
F2931A PD-L1 ikke udført/ mislykket
F29411 normal ekspression af p16
F29413 p16 overekspression
F29415 ingen p16 overekspression
F29811 CDX2 positiv
F29815 CDX2 negativ
F2981A CDX2 ikke vurderet/ undersøgt
F29821 PSMA positiv
F29825 PSMA negativ
F30940 azospermi
F30960 aspermi
FE16L1 H3K27M genstatus normal
FE16L3 H3K27M gen muteret
FE16M1 H3G34R genstatus normal
FE16M3 H3G34R gen muteret
FE16N1 histon 3 genstatus normal
FE16N3 histon 3 gen muteret
FE16P1 INI-1 genstatus normal
FE16P3 INI-1 gen muteret
FE16R1 SMARCA4 genstatus normal
FE16R3 SMARCA4 gen muteret
FE16S1 C19MC genstatus normal
FE16S3 C19MC gen muteret
M094D0 indvækst i naboorgan/-struktur ikke påvist
M094D1 indvækst i naboorgan/-struktur påvist
M094D2 indvækst i naboorgan/-struktur kan ikke vurderes
M11220 følge af kryobehandling
M11600 stråleforandring
M11610 kemoterapiforandring
M18000 følge af kirurgisk indgreb
M18200 anastomose
M20000 kongenit malformation
M20050 immatur udvikling
M21000 agenesi (aplasi)
M2100A agenesi (aplasi), højre side
M2100B agenesi (aplasi), venstre side
M21080 agenesi, unilateral
M21300 kongenit hypoplasi
M22300 accessorisk struktur
M22360 dobbeltanlæg
M22361 partielt dobbeltanlæg
M23000 kongenit urogenital malformation
M23030 hypospadi
M23100 kongenit malformation i kønsorganer
M23130 streak gonade
M23140 ovotestis
M25500 migrationsforstyrrelse
M26200 ektopisk testis
M26300 rest af embryonalt væv
M26370 rest af Wolffsk gang
M26900 kongenit imperforation
M30180 mikroforkalkning påvist
M30181 mikroforkalkning ikke påvist
M32100 dilatation (ektasi)
M32660 varicocele
M32670 spermatocele
M33380 hydrocele
M33400 cyste
M34100 stenose
M34170 phimosis
M34180 paraphimosis
M43060 plasmacelleinflammation
M43180 malakoplaki
M44001 granulomatøs inflammation
M44002 granulom
M44070 xantogranulomatøs inflammation
M44180 spermatogent granulom
M47200 plasmacelleinfiltration
M48120 lichen simplex chronicus (lokaliseret neurodermatit)
M48890 lichen planus
M49000 fibrose
M49001 fokal fibrose
M49210 fibrose med deformering
M50060 hyalinose
M54000 nekrose
M54700 infarkt
M54730 hæmoragisk infarkt
M58000 atrofi
M580A0 Sertoli cell only
M58240 lichen sclerosus et atrophicus
M67018 DVIN, differentieret grad af pladeepitelforandring
M70110 retarderet udvikling
M72000 hyperplasi
M72002 hyperplasi uden atypi
M72080 mesotelhyperplasi
M72400 adenomatøs og stromal hyperplasi
M72420 adenomatøs hyperplasi
M72430 stromahyperplasi
M72600 hyperkeratose
M72762 lichen planus lignende reaktion
M74030 parakeratose
M74A09 let dysplasi
M74B09 moderat dysplasi
M74C09 svær dysplasi
M75010 modningsstop
M75200 forsinket modning
M75300 hypoplasi
M75400 aplasi
M76630 verruca vulgaris
M76660 molluscum contagiosum
M76701 fladt kondylom
M76720 akuminat kondylom
M76770 bowenoid papulose
M80103 karcinom
M80203 udifferentieret karcinom
M802A3 dedifferentieret karcinom
M802A4 dedifferentieret karcinom, direkte spredning
M802A6 metastase, dedifferentieret karcinom
M802A7 dedifferentieret karcinom, recidiv
M802A9 dedifferentieret karcinom, usikkert om primær eller metastase
M802AX dedifferentieret karcinom, OBS PRO
M80413 småcellet neuroendokrint karcinom
M80513 verrukøst karcinom
M80523 planocellulært karcinom, papillær type
M80543 planocellulært karcinom, warty (kondylomatøs) type
M805A3 kondylomatøst karcinom
M805B3 planocellulært karcinom, warty-basaloid type
M805C3 planocellulært karcinom, pseudohyperplastisk type
M805E3 cuniculat karcinom
M80702 planocellulært karcinom in situ
M80703 planocellulært karcinom
M80753 planocellulært karcinom, pseudoglandulær type
M80783 planocellulært karcinom, basaloid type
M807Q2 udifferentieret penil intraepitelial neoplasi, basaloid type
M807R2 udifferentieret penil intraepitelial neoplasi, warty type
M807S2 udifferentieret PeIN, warty-basaloid type
M80853 planocellulært karcinom HPV positiv
M80863 planocellulært karcinom HPV negativ
M80903 basocellulært karcinom
M81233 basaloidt karcinom
M812B3 skvamotransitionalt karcinom
M812B4 skvamotransitionalt karcinom, direkte spredning
M812B7 skvamotransitionalt karcinom, recidiv
M81403 adenokarcinom
M85253 polymorft adenokarcinom
M85423 Paget's disease (ekstramammær)
M85603 adenoskvamøst karcinom
M85743 adenokarcinom med neuroendokrin differentiering
M85901 gonadestromatumor
M85903 gonadestromatumor, malign
M86000 tekom
M86020 skleroserende stromal tumor
M86201 granulosacelletumor
M86203 granulosacelletumor, malign
M86211 granulosacelle-thecacelletumor
M86221 juvenil granulosacelletumor
M86231 sex cord tumor with annular tubules
M86301 androblastom
M86310 Sertoli-Leydigcelletumor
M86321 gynandroblastom
M86331 Sertolicelletumor, retiform
M86401 Sertolicelletumor
M86403 Sertolicelletumor, malign
M86431 intratubulær storcellet hyaliniserende Sertolicelleneoplasi
M86501 Leydigcelletumor
M86503 Leydigcelletumor, malign
M87202 malignt melanom in situ
M87203 malignt melanom
M88001 bløddelstumor, uvist om benign eller malign
M88003 sarkom
M880A3 desmoplastisk rundcelletumor
M88100 fibrom
M88103 fibrosarkom
M88151 solitær fibrøs tumor
M88153 malign solitær fibrøs tumor
M88251 inflammatorisk myofibroblastisk tumor
M88300 fibrøst histiocytom
M88500 lipom
M88503 liposarkom
M88513 højt differentieret liposarkom
M88583 dedifferentieret liposarkom
M88900 leiomyom
M88903 leiomyosarkom
M89000 rhabdomyom
M89590 blandet epitelial og stromal tumor
M89803 karcinosarkom
P306X9 multiorgan-resektion
S23060 adrenogenitalt syndrom
S26510 testikulær feminisation
S26780 mandlig pseudohermafroditisme
T00100 Resektionsrand
T02488 Hud i genitofemorale region
T0248T Hud i højre genitofemorale region
T0248U Hud i venstre genitofemorale region
T02500 Hud på perineum
T02507 Hud i analregion
T02530 Hud på penis
T02540 Hud på præputium
T02545 Hud på scrotum
T0800A Lymfeknude, sentinel
T0848E Lymfeknude, paraaortisk, højre over arteria mesenterica inferior, sentinel
T0848F Lymfeknude, paraaortisk, venstre over arteria mesenterica inferior, sentinel
T0848G Lymfeknude, paraaortisk, højre under arteria mesenterica inferior, sentinel
T0848H Lymfeknude, paraaortisk, venstre under arteria mesenterica inferior, sentinel
T0848J Lymfeknude, paraaortisk, højre ved nyrevene, sentinel
T0848K Lymfeknude, paraortisk, venstre ved nyrevene, sentinel
T08580 Lymfeknude i retroperitoneum
T08600 Lymfeknude i pelvis
T08602 Lymfeknude i pelvis, venstre side
T08610 Lymfeknude ved a. iliaca communis
T08612 Lymfeknude ved a. iliaca communis, venstre
T08620 Lymfeknude ved a. iliaca interna/externa
T08622 Lymfeknude ved a. iliaca interna/externa, venstre
T08630 Lymfeknude i fossa obturatoria
T08632 Lymfeknude i fossa obturatoria, venstre
T08810 Lymfeknude i inguen
T08811 Lymfeknude i højre inguen
T08812 Lymfeknude i venstre inguen
T0881A Lymfeknude i inguen, sentinel
T0881B Lymfeknude i højre inguen, sentinel
T0881C Lymfeknude i venstre inguen, sentinel
T09010 Lymfekar
T46600 Arteria renalis
T4660A Arteria renalis, højre
T4660B Arteria renalis, venstre
T46670 Intrarenal arterie
T48945 Periprostatiske vener
T6X920 Cytologi, analkanal
T70000 Urogenitale system
T74400 Blærehals
T75000 Urethra
T75010 Urethraslimhinde
T75050 Urethra, mand
T75110 Urethra, pars prostatica
T76000 Penis
T76110 Penil fascie
T76210 Corpus cavernosum penis
T76220 Corpus spongiosum penis
T76300 Glans penis
T76320 Glans penis, slimhinde
T76330 Præputium
T77000 Prostata og vesicula seminalis
T77100 Prostata
T77120 Prostatagang
T77130 Prostatakirtelepitel
T77140 Prostatastroma
T77220 Højre prostatalap
T77230 Venstre prostatalap
T77500 Vesicula seminalis
T77510 Højre vesicula seminalis
T77520 Venstre vesicula seminalis
T77530 Begge vesiculae seminales
T77580 Periprostatisk væv
T78000 Testis
T78001 Testis, øvre pol
T78002 Testis, nedre pol
T7800C Testis, højre øvre pol
T7800D Testis, venstre øvre pol
T7800E Testis, højre nedre pol
T7800F Testis, venstre nedre pol
T78010 Højre testis
T78020 Venstre testis
T78030 Tunica albuginea testis
T7803A Tunica albuginea testis, højre
T7803B Tunica albuginea testis, venstre
T78110 Sertolicelle
T78120 Spermatogenetisk epitel
T78180 Spermatozo
T78210 Leydigcelle
T78300 Rete testis
T7830A Rete testis, højre
T7830B Rete testis, venstre
T78400 Tunica vaginalis testis
T7840A Tunica vaginalis testis, højre
T7840B Tunica vaginalis testis, venstre
T78500 Paratestikulært væv
T78800 Begge testes
T79100 Epididymis
T79110 Højre epididymis
T79120 Venstre epididymis
T79130 Corpus epididymidis
T7913A Corpus epididymidis, højre
T7913B Corpus epididymidis, venstre
T79140 Caput epididymidis
T7914A Caput epididymidis, højre
T7914B Caput epididymidis, venstre
T79150 Cauda epididymidis
T7915A Cauda epididymidis, højre
T7915B Cauda epididymidis, venstre
T79180 Appendix testis
T79181 Appendix epididymis
T7918A Appendix testis, højre
T7918B Appendix testis, venstre
T7918C Appendix epididymis, højre
T7918D Appendix epididymis, venstre
T79200 Ductus deferens
T79210 Højre ductus deferens
T79220 Venstre ductus deferens
T79300 Funiculus spermaticus
T79310 Højre funiculus spermaticus
T79320 Venstre funiculus spermaticus
T79400 Scrotum
T79800 Begge ductus deferentes
T7X510 Cytologi, urethra
T7Y100 Cytologi, semen
T7Y510 Cytologi, prostata
TY1700 Perineum
TY1760 Bløddelsvæv i perineum
TY2360 Bløddelsvæv i mediastinum
TY4590 Fossa Douglasi
TY4600 Retroperitoneum
TY4660 Bløddelsvæv i retroperitoneum
TY6000 Pelvis
TY6150 Pelvis, genitale strukturer
TY6160 Pelvis, ekstragenitale strukturer
TY6700 Bløddelsvæv i scrotum
TY6960 Bløddelsvæv i pelvis
TY7000 Inguen
TY700A Inguen, højre
TY700B Inguen, venstre
TY7960 Bløddelsvæv i inguen
TY796A Bløddelsvæv i højre inguen
TY796B Bløddelsvæv i venstre inguen
TYY701 Cytologi, analregion
ÆF012A Gleason score 1+2
ÆF013A Gleason score 1+3
ÆF014A Gleason score 1+4
ÆF015A Gleason score 1+5
ÆF021A Gleason score 2+1
ÆF022A Gleason score 2+2
ÆF023A Gleason score 2+3
ÆF024A Gleason score 2+4
ÆF025A Gleason score 2+5
ÆF031A Gleason score 3+1
ÆF032A Gleason score 3+2
ÆF033A Gleason score 3+3
ÆF034A Gleason score 3+4
ÆF035A Gleason score 3+5
ÆF041A Gleason score 4+1
ÆF042A Gleason score 4+2
ÆF043A Gleason score 4+3
ÆF044A Gleason score 4+4
ÆF045A Gleason score 4+5
ÆF051A Gleason score 5+1
ÆF052A Gleason score 5+2
ÆF053A Gleason score 5+3
ÆF054A Gleason score 5+4
ÆF055A Gleason score 5+5
ÆF0601 ISUP grad 1
ÆF0602 ISUP grad 2
ÆF0603 ISUP grad 3
ÆF0604 ISUP grad 4
ÆF0605 ISUP grad 5
ÆF0634 tertiært vækstmønster 4
ÆF0635 tertiært vækstmønster 5
ÆF4610 udgangspunkt i penis
ÆF4620 udgangspunkt i prostata
ÆF4630 udgangspunkt i testis
ÆF4999 udgangspunkt ukendt
ÆR211A ikke mikroradikal resektion, <= 1 mm fra tumor til resektionsfladen
ÆR211B ikke mikroradikal resektion, direkte vækst i resektionsfladen
ÆR211C ikke mikroradikal resektion, <= 1 mm fra deposit/lymfeknudemetastase
ÆR211D ikke mikroradikal resektion, direkte vækst fra deposit/lymfeknudemetastase
ÆR211E ikke mikroradikal resektion, ikke fri resektionsrand
ÆR211F ikke mikroradikal resektion, ikke frie resektionsflader og -rande
ÆYYG01 Graderingsgruppe 1
ÆYYG02 Graderingsgruppe 2
ÆYYG03 Graderingsgruppe 3
ÆYYG04 Graderingsgruppe 4
ÆYYG05 Graderingsgruppe 5
ÆYYG0X Graderingsgruppe, ukendt
ÆYYYD1 høj differentieringsgrad
ÆYYYD2 middel differentieringsgrad
ÆYYYD3 lav differentieringsgrad
Enter your
text here