Søgevejledning

Der er udarbejdet en vejledning til Cyresmodulet.

I Cyresmodulet er der mulighed for søgninger i forbindelse med produktionsopgørelser og svartider.

Desuden findes kvalitetssikringssøgninger for celleprøver for livmoderhalskræft og diagnostiske prøver fra mamma.

Endvidere er her en vejledning for kompetencecentrene til søgning i Patobanken via Cyres.

Hjælp i forbindelse med brug af Cyres kan fås ved henvendelse til sekretariatet for Patobanken, som pt. er på Patologiafdelingen, Herlev Hospital ved:

Sekretær for Patobank
Lone Bojesen
email: lone.bojesen.02@regionh.dk
tlf: 3868 1268

Hvis der opdages fejl i søgningerne, bedes man ligeledes rette henvendelse til sekretariatet for Patobank.
Ønsker om evt. opsætning af nye søgninger rettes til formand for Patobanken:

Overlæge Dorte Linnemann
email: Dorte.Linnemann@regionh.dk
tlf: 38 68 72 15

I dette dokument kan du får svar på de mest almindelige spørgsmål omkring søgninger.

Svar_paa_spoergsmaal_til_soegninger.pdf

Enter your
text here